شنبه، ۱۰ فبروری ۲۰۱۸     

     
             
عارفــه ایمـــاق

 

نزدیک به % ۸۲ ثروت های بدست آمده در سال ۲۰۱۷ به یکصدِ بالای تعلق گرفته، و این در حالیست که وضعیتِ اقتصادی (%۵۰) پایین جامعه هیچ تغییری نکرده است.

بر مبنای گزارشِ آکسفام نزدیک به نیمی از جمعیتِ جهان از ثروت های تولید شده در سال ۲۰۱۷ بی بهره بودند.

ثروت ۴۲ تن بیلیونرها در سراسر جهان برابر به درآمد نصف درآمد کل جمعیت در سیاره ما می باشد.

در طول سال گذشته ثروت میلیادر های جهان (۷۶۲) میلیارد دلار افزایش یافته، این مبلغ کافی است تا فقر شدید را (۷) بار در روی سیاره ما محو کند.

آکسفام به نقل از سازمان بین المللی کار (International Labour Organization) می گوید که در سال ۲۰۱۶ به تعداد ۴۰ میلیون کارگر به کار برده گی کشانده شده، و از جمله ۲۵ میلیون تن آن به کار اجباری سوق داده شده است.

بر مبنای داده های سازمان بین المللی کار، در کشور های در حال رشد از هر سه کارگر، یک تن آن در فقر زیست می کنند.

بر مبنای گزارش ۲۲ جنوری ۲۰۱۸، سازمان بین المللی آکسفام (Oxfam)، یکی از بزرگترین گروههای بین المللی امداد رسانی، متشکل از بیش از ۱۷ سازمان، که در بیش از ۹۴ کشور در سراسر جهان فعالیت دارند، راپور واقعاً تکان دهنده ای را از افزایش غیر قابل تصور نابرابری اجتماعی و توزیع ثروتها در سراسر جهان ارایه داشته است.

سازمان مذکور همه ساله در رابطه به شگاف طبقاتی و ثروتها، همزمان با تدویر نشست نخبه گان نظام سرمایه داری، شامل: سران بزرگترین انحصارات، الیگارش ها، گرداننده گان، و صاحبان سرمایه مالی، رهبران کشورها، که در حقیقت همان یک در صد بالا را نماینده گی می کنند، در مجمع اقتصادی جهانی، و یا The World Economic Forum، که در جنوری هر سال، در شهر داووس - سوئیس، جمع میشوند، قبل از اینکه انها جلسات شان را آغاز کنند، یادداشت خویش را برای این نخبه گان، که در اصل همین ها هستند که مصیبت های را در طول تاریخ، بخصوص از جنگ جهانی بدینسو برای بشریت به ارمغان آورده اند، ارایه میدارد.

از تمام ثروت های بدست آمده در سطح جهان در سال ۲۰۱۷، % ۸۲ آن به یک در صدِ بالا تعلق گرفته، و بقیه ۳. ۸ میلیارد از جمعیت جهان یعنی بیش از نصف نفوس جهان هیچ چیزی را بدست نیاورده اند.

در حال حاضر تعداد بیلیونرها به ۲۰۴۳ تن میرسد، و در ظرف هر دو روز به تعداد یک تن میلیاردر در جمع آنها افزوده میشود.

گزارشهای آکسفام همه ساله افشاء می کند، که ثروت عده ی انگشت شماری با بلعیدن حریصانه، و بیرحمانه درآمد ها را از رنج کار بیلیونها انسان در سراسر جهان، بدون داشتن منطق و خرد انسانی، تصاحب می کنند.

"در سراسر جهان اقتصاد یک در صد مان در نتیجه زحمت کارگران با مزد های پایین ایجاد شده بدست می آید. "

بر مبنای ارقام ارایه شده توسط اکسفام در سال گذشته مبلغ (۱۰) تریلیون دالر از حقوق نا پرداخت شده زنان به این سر مایه های یک در صد بالایی افزوده شده است.

بر مبنای یک نظر سنجی سازمان بین المللی کار، تقریباً از هر سه کارگر، یک تن در کشور های رو به رشد، و در حال توسعه (همان کشورهای جهان سومی ساخته شده توسط استعمار کهن، و اکنون استعمار نو – از این قلم)، در فقر زنده گی دارند، و این رقم در حال افزایش می باشد.

در گزارش آمده که اتحادیه های کارگری سرکوب و هدف قرار گرفته، و کارگران از دفاع حقوق شان محروم میشوند.

در سال ۲۰۱۷، حمله بالای اعضای اتحدیه های کارگری، در ۵۹ کشور جهان ثبت شده، و ۱۱ تن از فعالین کارگری بقتل رسیده اند (در کشور های هند، بنگله دیش ایران،. . . . فعالین اتحادیه کارگری بصورت بیرحمانه شکنجه و زندانی میشوند،. . . از این قلم).

سه ربع از کشور های جهان، به انواع اعتصابات کارگری را اجازه نمی دهند.

از همه بیشتر استثمار شده گان، ۴۰ میلیون کارگر است که در سال ۲۰۱۶ بصورت بیرحمانه، اجباراً به کار برده گی، برده گی دوران مدرن، در صنایع: تولیدات غذای بحری، دوخت، و تولید البسه، و تمیز کردن ساختمانها، کشانیده شده بودند.

سازمان جهانی کار تخمین میزند که به تعداد ۲۵ ملیون کارگر به برده گی کشانده شده در سراسر جهان کار اجباری می کنند.

در طول سال گذشته ثروت میلیادر های جهان (۷۶۲) میلیارد دلار افزایش یافته، این مبلغ کافی است تا فقر شدید را (۷) بار در روی سیاره ما محو کند.

بر مبنای ارقام ارایه شده، یک کارگر معمولی از سالهای ۲۰۰۶- ۲۰۱۵ شاهد افزایش متوسط ٪۲مزد خویش بوده، و این در حالیست که ثروت میلیاردرها طی این مدت% ۱۳ در صد بزرگتر شده است.

گزارش میشود که ۳/۲ از ثروتها از بیلیونرها، پولهای زالویی است، در عوض که از کار و زحمت بدست بیاورند، از وراثت، و انحصارات، و سفته بازی، و غصب زحمت دیگران بدست می آید.

تخمین زده میشود که طی دو دهه ای آینده ثروت (۵۰۰) ثروتمند جهان به ۲.  ۴تریلیون، بالاتر از مجموعه عواید نا خالص کشور هند ار تقاء یابد.

اکسفام یادآور میشود که میلیاردر ها با استفاده از سرمایه های عظیم شان، سیاست های عام المنفعه را در جهان در انحصار شان درآورده (بخصوص در کشور های جهان سوم از طریق اعمال سیاست های ریاضتی – تعدیل ساختاری، کاهش هزینه های اجتماعی، خصوصی سازی منابع، گریز از پرداخت مالیاتها و. . - از این قلم) به سر مایه های شان انباشت می کنند.

اما در مورد افغانستان!

آکسفام در مورد افغانستان، کشور ویران شده و تحت اشغال ما قبلاً گزارش جداگانه را ارایه داشته و مشعر است که افغانستان از جمله فقیر ترین کشور های جهان بشمار رفته، و ۳۶ در صد از نفوس افغانستان، در زیرخط فقر زنده گی دارند، از نظر محققین دیگر بیش از ۵۰ در صد مردم افغانستان در زیر خط فقر زنده گی دارند.

در گزارش اکسفام آمده که: از هر پنج طفل که در افغانستان بدنیا می آید، یکی آن نمیتواند پنجمین سال تولد خویش را ببینند.

افغانستان از جمله خطرناکترین کشور برای زنها است. یکی از بهانه های تجاوز و اشغال کشور ما توسط امپریالیسم امریکا دفاع از حقوق زنان بود.

. . . . . . .

 این وضعیت اکثراً زمانی بالای ملت ما تحمیل شده که "جهادیست ها"، "طالبان"، و سران مافیای مواد مخدر، و براداران قاچاقچی، در افغانستان قدرت را بدست گرفته، فقر و سیه روزی در کشور و بالای ملت ما با گذشت زمان افزایش می یابد.

سران "جهادی"، و رده های بالایی سیاسی نظامی، و مذهبی این باند های بر سر قدرت، گماشته گان سرمایه داری جهانی- مالی، سر مایه های فراملیتی هستند، و شامل دیگر افراد نیز می باشد، که در تبانی با غول های سرمایه مالی در سکتور های مختلف بشمول، معادن زیر زمینی، نفتی، تولیدات زراعتی، تلویزیون ها و تیلی کمونیکیشن. . . . . . . را شامل بوده، و در کل با تطبیق برنامه های ”بازار آزاد”، تعدیل ساختاری، خصوصی سازی دارائی های عامه، تطبیق سیاست های ریاضتی بانک جهانی را در کشور های تحت اشغال امپراتوری جهانی و کشور های دست نشانده، تطبیق می کنند.

آیا این هایی که در داووس دَورِ هم گِرد آمده اند برای غارت هر چه بیشتر اشتهای دراکولایی ندارند؟

تمرکز سرمایه، بدست ۴۲ تن گویای حقیقتی است که تاریخِ بشریت تا اکنون نذیر آنرا ندیده است.

همه این وضعیت برای ما درس میدهد که نظام سرمایه داری گزینه ی برای نجات بشریت نیست!

بشریت دو گزینه در پیش رو دارد. سوسیالیسم، و یا گزینه ی ادامهء توحش و بربریت نظام سرمایه داری که بشریت را در کشتارگاه سود سرمایه قربانی می کنند.

عارفه (ایماق)

 

منابع:

  

Oxfam's work in Afghanistan

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org