چهار شنبه، ۲۳ اگست ۲۰۱۷     

 

سویدن، یک خانم ۱۰۶ ساله افغانی متقاضی پناهنده گی در آن کشور را اخراج می نماید.
 

(عارفــه ایمـــــاق)

 


بی بی خال، خانم افغانِ ازبیک تبارِ ۱۰۶ ساله

 

بر مبنای گزارش های رسانه ها، یک خانم افغان ازبیک تبار ۱۰۶ ساله، که به هزاران مشکل خود را به دیار اروپاییان متمدن؟، مدافع حقوق بشر؟ آزادی؟ . . . رسانیده بود، پرونده او برای تقاضای پناهنده گی در ماه جون همین سال رد گردیده بود، اکنون مقام های کشور سویدن، از جمله کشور های غربی "متمدن" و "مدافع آزادی"، و "حقوق بشر"، از این مادرِ عذاب دیده، و میهن اشغال شده به دست همین کشور "متمدن" جنایت پیشه، خواسته اند که آن کشور را ترک نماید.

اسم این مادر گرانقدر، از میهن اشغال شدۀ ما، که زیرِ لگد های خون آلود اروپایی ها و امریکایی های جنایتکار قرار دارد- (بی بی خال) است.

گفته میشود که از جمله ی کهن سال ترین متقاضی پناهنده گی در جهان الی اکنون شناخته شده است. و اکنون اسم او در زمره متقاضیان پناهده گی افغان است که از آن کشور باید اخراج شود.

به رغم آنکه تمام جهان می داند که افغانستان، بصورت دسته جمعی از طرف کشور های غربی، بشمول همین "جامعه اروپای متمدن" اشغال شده، و عده ی زیادی کشورهای اصلی عضو اتحادیه اروپا در افغانستان نیروی نظامی داشته و در اشغال کشور ما سهیم هستند، و از وضعیت امنیتی در آن کشور تازه ترین گزارش ها را دارند.

در شرایطی که، به گفته ی خودِ همین اشغالگران، قریب به نصفِ افغانستان در تصرفِ مخالفین دولت دست نشانده بوده و امنیت در قریه و قصبات وجود ندارد، و حتی حکومت کابل توان مصئون نمودن باشنده گان شهر کابل را ندارد، تروریستان، که در اصل توسط خود شان ۳۵ سال پیش ایجاد شده است، با انفجارهای انتحاری مردم کابل را قتل عام می نمایند.

این تصمیم غیر منصفانه دولت سویدن، مغایر کنوانسیون های پناهنده گی برای پناهنجویان، و تخلف از آن است.

بر مبنای قوانین پناهنده گی تبعه هر کشور که حیاتش بنا بر عوامل متعدد از جمله، از اثر جنگها و نا امنی در خطر باشد، حق حفظ جان شان باید احترام گذاشته شده و مصئونیت برایش اعطا گردد.

من بحیث یک زن و مادر از کشور اصلی ام افغانستان، این عمل دولت سویدن را که مغایر کنوانسیون های پناهنده گی بوده، و اخراج و اعزام دوباره این مادر رنجدیده ما را تخلف از قوانین بین المللی برای پناهنده گی میدانم.

قابل تذکر است که زنان، شامل دو شیزه گان جوان، مادران، و زنان سالمند کشور ما، و حتی کودکان مورد تجاوز، از جمله تجاوز جنسی قرار گرفته، از آسیب پذیر ترین لایه های جامعه ما از جانب گروه های تروریست و بنیاد گرا، حتی آنهایی که در قدرت هستند، و یا از دولت دست نشانده در کابل دفاع می نمایند، برخورد تبعیض آمیز نسبت به زنان داشته، و بعضاً اهانت را بر آنها روا می دارند.

قتل شهید فرخنده، و زنده به آتش کشیدن این خانم جوان را در ملای عام که مقام های امنیتی دولت دست نشانده نیز آنرا نظاره می نمودند، از نمونه مثال کوچک خشونت و جنایت هولناک بشری قرن ۲۱ علیه زنان در افغانستان می باشد.

آیا این جنایت علیه شهروندان کشور مارا غربی های متمدن و مدافع آزادی و حقوق بشر نمی دانند؟

این در حالیست که کشور ما به بهانه تخطی از حقوق زنان توسط "طالبان"، همان "طالبانی" که خودشان در اول آنها را، مانند همین گروههای که بر سر قدرت هستند، بر سر قدرت آوردند، و در ۷ اکتوبر ۲۰۰۱، اشغال، و اکنون وارد ۱۶ سال آن گردیده، و ترامپ بار دیگر تحت بهانه "استراتیژی جدید امریکا؟!" بصورت دایمی آنرا اشغال می نماید.

از دولت سویدن، و مقامهای سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان درخواست می نماییم، تا اخراج و اعزام دوباره مهاجرین افغانی، بخصوص زنان و جوانان به افغانستان را بصورت فوری توقف بدهند.

 

(عارفــه ایمـــــاق)

 

 

 

  

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org