بمناسبت شصت و دومین سالگرد پیروزی بر فـاشـیـسـم

شصت و دومین سالگرد پیروزی بر فاشیسم جهانی، بر همۀ مبارزان راه صـلـح و عـدالـت، تـرقـی و پیشرفت اجتماعی مبارک باد!

واقعیت دردناک این است که، این پـیروزی عــظیم، فـقـط ٤۵سال دوام آورد. علل و عوامل متعددی باعث عـدم تـداوم این پیروزی بود. در مجموع، تلاش مستمر امپریالیسم، سرمستی فاتح جنگ ضد فاشیستی، کم بها دادن به دشمن و سطح بغایت نازل شعـور اجتماعی، زمینه مساعد و مناسبی برای رشد دوباره و تجـدیـد قـوای فاشـیسـم جهانی و عدم ماندگاری این پیروزی فراهم آورد.

فاشیسم جهانی پس از تحمل شکست سنگین در مقابل عزم و ارادۀ نیرومند ارتـش سرخ، شمشیر زهرآگین خود را پشت پردۀ لـفـاظی های عـوامفـریبانـۀ دمـوکـراسی و حقوق بشر پنهان ساخت. گرگ هاری بود که لـباس مـیش برتـن کرد و دست به تهاجم گسترده ای عـلـیه بشــریت و دستاوردها ی پر ارزش آن زد.

امروز، سالگرد پیروزی بر فاشیسم جهانی در شرایطی برگزار می شود که، این جرثـومۀ قـتـل و فـساد وجنایـت، دوباره در سراسر جهان به تاخـت وتـاز در آمده است. اینک کمترملتی و کشوری از یکه تازی هـای فاشیسم جهانی در امان مانده است. امـپریالیسم جهانی پرچمدارفاشیسم گشته و بنا به ماهـیت ذاتـی خـود، استـقـلال سیـاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی هیچ دولت و ملتی را به رسمیت نمی شناسد.

فاشیسم جهانی تحت بهانۀ جنگ با تروریسم، سالهاست که جنگ بیرحمانه ای بر علیه بشریت جهان آغاز کرده است. به صغیر و کبیر می تازد. تر و خشک را می سوزاند. سیاسـت " تفرقه بیانداز و حکمت کن" اش را جایگـزین دوستی خلقها نموده و با تجزیۀ اتحاد شوروی، سیستم مستعمرات را در اشکال نو و کهنه آن احیاء و بازسازی کرده است. با بمباران واشغال شـبـه جزیرۀ با لکان، افـغـانستان و عـراق اوج توحش فاشیسم را به نمایش گذاشت.
به گزارش کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، فاجعه انسانی کشور عراق بزرگترین فاجعه بعد از سال ١۹٤۸می باشد. در یوگـسلاوی فقط دو در صد بمبها به اهداف نظامی برخوردند.
درافغانستان وعراق، شهرها، دهات و اماکن عمومی از قبیل مدارس، بیمارستانها ومراسم عروسی مردم را هـدف قرارداده می شود. بنا به اعلام خبرگزاریها، در بمبارانهای اولـیۀ عراق، با هــدف گرفــتن یک زایشگاه، بـیش از هـفـتـاد نوزاد "تروریست " کـشته شدند. مجمـوعـۀ بـاستـانـی دوهـزارو هـفت صد سالـۀ بابل زیر آتش هـواپیماهای آمریکائی تخـریب و بـقایای آن بواسطـۀ بولدزرها وتـانکـها نابـود و امروزدرمحل آن، برای نیروهای اشغالگر، پایگـاه ساخته شده است ( ماخوذ ازخبرگزاری یورونیوز).

در شرایط کـنونی جهان، دولتکهای جمهوریهای حوزۀ دریای بالـتیک، روز شکـست فاشیسم را روزاشغال و روز آغاز تهاجم آن را جشن می گیرند. ٢٧ماه آوریل سال جاری، جمهوری استونی مجسمه یادبود و آرامگاه سربازان ضد فاشیسم را از شهر تالین برداشت. مقامات لهستان نیز اعلام کرده اند که در آینده نزدیک به اقدام مشابهی دست خواهند زد.
در روز نهم مـاه مـه سال گذشته، رئیس جمهور اوکراین، ازپارلمان کشورش خواست؛ قـانـونی مـبنی بر برابرحــقـوقی اس .اس. های اوکراین با قهـرمانان جنک کبیر مـیهنی تـصـویب نماید. ( کانال ١ تلویزیون روسیه ). دربیشتر جمهـوریهای منشعب از اتحاد شوروی و اروپای شرقی، که به مستعمرات مفلوکی تبدیل شده اند، قـهـرمانان جـنگ، این مبارزان بالای هـشتـاد سـال سن، درسخـت تـرین شـرایـط مـمـکـن زنـدگـی می کـنـند.
در روسیه، الیگارشی حاکم، حتی از به زبان آوردن نام فـرماندهان ارتش سرخ که، بشریت جهان را از چـنگـال فـاشـیـسـم رهانید، می ترسد. بـوش و بلر(هیتلر و گوبلز)، این خـونخـوارتـرین و کـودن تـرین مهـره های فاشیـسم جهـانی با دروغـهای دائمـی خـود، جهـان را به آتـش کـشیده اند.

درشصت و دومین سالگرد پیروزی برفاشیـسم، ما همصدا با مردم صلحدوست و عدالتخواه جهان، یاد فرمانـدهـان، سربازان ارتش پیروزمند سرخ، مردان و زنان فداکار اتحاد شوروی، بویژه فرمانده کـل قـوای آن یوسـف استالـین را گـرامی می داریم. استالین فرماندهی بود که حاضر نشد فرزندان اسیر خودرا با ژنرال نازی مبادله نماید و هنگام مرگ نه ثروتی از خود بجای گذاشـت و نه حسابی دربانک داشت. نه سهامدار کنسرنهای اسلحه سازی بود و نه صاحـب باشگاهـهای فوتبال. و سـربلـند زیست، از مبارزه خسته نشد، به آرمان و خلقـش پشت نکرد و ثابت قدم و با سیمای انسانی زندگی را وداع گـفـت و در مرگش، مردم شـوروی صمیمانه گریستنـد.

ا. م. شیزلـی
۸۵٢٠٠٧


 

 

    * برگرفته از سایت وزین صدای مردم