سه شنبه، ۱ می ۲۰۱۲

 جوانان کمونیست شهر زوریخ به مناسبت روز تولد انقلابی نستوه لنین

 در پای لوحه یادگاری اش گل گذاری کردند!

برگرفته از سایت کمونیست های سویس، برگردان از متن آلمانی: و. خوږمن

 

 

جوانان کمونیست زوریخ ۱٤۲ مین سالروز تولد انقلابی روس لنین را گرامی داشتند. ما امروز از آپارتمان تبعیدی لنین در شپیگل گاسه نمبر ۱٤ شهر زوریخ  دیدن نمودیم. طبعا برای ما «گرامیداشت» تنها به مفهوم گل گذاری نی، بلکه برداشتن گامهای عملی است.

 

۱٤۲ سال قبل در همین روز لنین بنام ولادیمیر اولیانف در یک فامیل روشنفکری متمول روسی بدنیا آمد. در زمان تحصیل در رشته حقوق، لنین با سوسیالیزم علمی یعنی مارکسیزم آشنایی حاصل کرد. او بعد از آنکه یک گروه انقلابی را ایجاد کرد، از جانب دولت تزار به تبعید در سایبیریا فرستاده شد. در آنجا او با خانم انقلابی روس بنام نادیژدا کروپسکایا ازدواج نمود. لنین بمنظور ادامه فعالیت های سیاسی خویش در ختم دوران تبعید به مهاجرت پرداخت و بخشی از آن دوره را در زوریخ اقامت گزید. لنین بعد از آنکه حزب کارگری سوسیال دموکرات در روسیه انشعاب نمود، رهبر بلشویک ها «اکثریتی ها» تعیین گردید.

لنین بعد از سقوط تزار ذریعه انقلاب فبروری در سال ۱٩۱۷ توانست دوباره به روسیه برگردد. ضد انقلاب لنین را دوباره بمدت کوتاهی به مهاجرت مجبور ساخت. در اکتوبر، بلشویک ها بر ضد دولت بورژوازی تصمیم به قیام مسلحانه گرفتند. بتاریخ هفت نوامبر همان سال انقلاب سوسیالیستی به پیروزی رسید. اولین دولت کارگری در جهان به وجود آمد. لنین رییس دولت انقلابی تعیین گردید. تحت رهبری وی از انقلاب در برابر مداخلات امپریالیستی و ضد انقلاب دفاع شد. در ۱٩۲۲ اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی پایه گذاری گردید و در سال ۱٩۲٤ بزرگترین انقلابی تاریخ از اثر یک سو قصد قبلی درگذشت.

گرامی داشت یعنی اقدام به کار عملی!

ما امروز نه تنها زنده گی لنین، بلکه آنچه که او برایش مبارزه کرده است را نیز گرامی میداریم. لنین برای آزادی طبقه کارگر، برای تحقق منافع جوانان و کارگران زنده گی و پیکار کرد و آن تلاش ها در وجود انقلاب روسیه و روسیه سوسیالیستی به تحقق پیوستند.

ما در یک کشور سوسیالیستی به سر نمیبریم؛ کارگرها هنوز هم ناگزیر اند نیروی کار خویش را به سرمایه دار ها بفروشند؛ منافع جوانان هنوز در عقب منافع سرمایه قرار گرفته است. از همینرو با اهمیت است که مبارزات لنین از سر گرفته شود.

خاطرات لنین برای ما در حکم عملکرد و اقدام است. بدین لحاظ جوانان کمونیست زوریخ با ابتکار «پاداش مالیاتی برای تو!» به خیابان میروند. با این ابتکار ما به سود جوانان و زحمتکشان و بر ضد سرمایه می ایستیم.

«کاری به وجه خویش کردند

در آن که لنین را ستودند

گاهی که او را گرامی داشتند

راهی بسوی خویش بردند

بدان که درست درکش نمودند.»

(برتولت برشت)

زوریخ، ۲۲ اپریل ۲۰۱۲، پیام رسانه یی کمونیست های جوان زوریخ

 

به زبان آلمانی اینجا بخوانید:

http://www.kommunisten.ch/index.php?article_id=1079

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org