یکشنبه، ۹ دسامبر ۲۰۱۲

افغانستان یکی از 'فاسد ترین کشورهای جهان' معرفی شد[١]

 

قرار گزارش مورخ ۵ دسمبر سال ٢۰١٢ دستگاه خبری بی بی سی در خصوص انجام تحقیقات از جانب سازمان شفافیت بین المللی در مورد فهرست شناسایی فساد (ف. ش. ف) [٢] در جهان، افغانستان در میان سایر دولتهای جهان پایین ترین مقام را کسب کرده است. در این زمینه رسانه های داخلی وخارجی و حتا در گروه های فیسبوکی افغانها حرفهای زیادی بیان شده است. من خواستم نظرات خود را در چند کلمه با خواننده عزیز شریک سازم.

فساد اداری محصول عملکرد های دولتمردان کشور و تا اندازه یی وارداتی از سوی جامعه بین الملل است. این موضوع با دستگاه آن دولتی ارتباط مستقیم دارد که از جانب مردم نی، بلکه در اثر توطیه و فشار های خارجی گویا از جانب مردم انتخاب گردیده است. تدویر انتخابات نمایشی و تشکیل حکومت از افراد ناپاک و غیر مردم دوست و وطن دوست، تنها میتوانست همین ثمره را داشته باشد. کاندید های ریاست جمهوری هر کدام نماینده گی از یک گروهی سیاسی و نظامی مینمودند، اما هیچ یک برابر با کرزی در این کامپاین انتخاباتی امکانات و حمایت نداشتند، لذا او برنده شد. جار و جنجال های هم در مورد جعل رای شماری بلند شد که خاموشش کردند. کرزی خود از یک دستگاه غرق در فساد برخاسته است. کمپنی یونیکال که تیم جورج بوش هم مربوط آن بود (جورج بوش، کاندولیسه رایس، دیک چینی، رامسفلد و در سطح پایین تر خلیلزاد، کرزی و امثال هم که با هم آشنایی های سابقه داشته اند).

تحمل و چشم پوشی نیروهای آیساف، در راس ایالات متحده آمریکا، در مقابل فساد اداری که از قبل به مثابه یک مرض مزمن در راه رشد و انکشاف کشور شناخته شده بود و اوباما وعده کرده بود که در ازای کمک های میلیارد دالری آمریکا، بر حکومت افغانستان فشار وارد خواهد کرد تا بر ضد آن مبارزه کند، انتخاب هیچ الترناتیف دیگر بجای تیم مجاهدین در راس دولت، دست داشتن ان جی او ها در تداوم این فساد و حیف و میل پولهای کمک شده به کشور، مطلق العنانی گروه ها و قوماندانهای مجاهدین، عدم موجودیت سیستم های کنترولی بر سطوح مختلف دولتی برای جلوگیری از فساد، تزریق احساس نبود بازخواست در صورت اجرای تخلف و جرم نزد دولتمردان و منسوبین دولتی، همه و همه دلایل انکار ناپذیر این وضعیت است.

مایه بسا تاسف آنست که جامعه بین الملل خود میبرد، خود میدوزد و خود میپوشد، اما احساس شرمنده گی و سرافگنده گی آن با تمام مردم افغانستان تقسیم میشود. کنفرانس بن با انتخاب و ترکیب هیئت دولتی افغانستان نه تنها در برابر مردم افغانستان، بلکه در برابر تاریخ نیز باید جواب ده باشد. به همین برتیب براه اندازی انتخابات دو دوره ریاست جمهوری کرزی مجاهد با تیمش که مرکب از جنایتکار ترین و بیسواد ترین افراد جامعه اند، ربانی، تورن اسماعیل، مجددی، سیاف، فهیم و امثال هم که کوچکترین توانایی پیشبرد امور یک کشور را ندارند و در راس کارهای نصب شدند که کوچکترین تخصص با آن رشته ها را نداشتند و تنها در ازای جهاد فی سبیل الله، سقوط دولت لائیک افغانستان و کشاندن پای ناتو، آمریکا و غرب، این کرسی ها را حق الزحمه گرفتند، دولت دچار فساد بی مانندی شد که نه تنها مردم افغانستان از آن متضرر شدند، بلکه کشور سالهای سال از سیر انکشاف به عقب افتاد.

آن روزهای که تیم رونالد ریگن [٣] سخاوتمندانه میلیارد ها دالر پول مالیه دهنده گان آمریکا، همرا با مدرن ترین سلاح ها، را برای مجاهدین «سر به کف» اهدا نمود و برای پیشبرد مقاصد خود میلیاردها دالر دیگر را به تربیه تروریست ها در پاکستان و افغانستان هزینه کرد، اکنون این نتایج همآن سرمایه گذاری ها اند. غیر از این چیزی دیگری نمیتواند باشد. بعد از برآورده شدن اهداف شان، اکنون که خود حضور دارند، حتا برای جلوگیری از تولید مواد مخدر، که اقتصاد آمریکا و انگلیس و وال ستریت را تغذیه میکند، چی کرده اند؟ در آن مورد نیز هر افغان در مقابل تمام دنیا رنگ زرد بود، به خاطر آنکه افغانستان در تولید هیرویین اولین کشور جهان شده بود.

آنها با این همه مساعی و تلاش های شان، موفق شدند ساده دل ترین مردم دنیا که افغانها بودند، را به افراطی ترین ها، دهشت افگن ترین ها، تروریست ترین ها، جنگاور ترین اجیران بین المللی و فساد پیشه مبدل کنند.

در اثر همین اقدامات آنها بود که احساس بی خاری و عدم مجازات در صورت اجرای جرم نزد هر مجاهد، از رهبر و قوماندان تا پایین ترین، شکل گرفت. هر مجاهدی که دولت و منافع عامه را تخریب کرد، هر انسانی را بنام کافر و ملحد و حزبی از بین برد (البته بدون محکمه)، هر پل و مکتبی را تخریب و حریق کرد، هر هموطنی را فراری ساخت، هر چرخ زنده گی را در کشور از حرکت باز ماند، به عوض کشانده شدن به دادگاه و جوابگویی از این اعمال تبه کارانه، پول حق الزحمه دریافت کرد، بر سرش دست تحسین کشیده شد و القاب مبارز راه آزادی و اسلام را کمایی کرد. یعنی به یک کلمه، اجرای جرم قانونی شد و مایه افتخار و مباهات گردید. (در آمریکا، اروپای غرب و تمام کشورها و جوامع ثروتمند و متمدن با نظام قانون حاکم، حتا اگر یک نوجوان پایین تر از سن ١٨ در بس شهری یک سیت چوکی را پاره کند، در مقابل قاضی ظاهر میشود و حتا پدر و مادرش را با جریمه ها مجازات میکنند که کودکان شان را تربیت درست اجتماعی نداده اند. پس در کشور خود شان آن طور و در کشور ما طور دیگری، چرا؟ ما هم صاحب دولت و قانونی بودیم).

عقل های کوچکی که این حقایق را دیده و درک کرده نمیتوانند، باید اندکی از علم روانشناسی بهره مند شوند تا ببینند عوامل اصلی فساد در کجا و از کدام منبع آبیاری شده اند، که باعث گردید تا امروز افغانستان این «مدال طلا» را به گردن آویخته و در برابر همان های که خود عامل این بدبختی اند، رنگ زرد و ملامت عام و خاص گردد. این درست است که همه تقصیر را نمیتوان بدوش خارجی ها محول کرد. اما در یک کشور وابسته یی مانند افغانستان (با ۹۵ در صد بیسوادی در میان مردم)، کدام ابتکار عمل بدست مسوولین محلی است؟ این هم غیر عادلانه خواهد بود اگر در کاری که آنها با افغانها شریک اند، ابتکار و رهبری «مدبرانه» مال آمریکایی ها و سایر غربی ها است، اما بدنامی و شرمنده گی از این قبیل را افغانها به تنهایی متقبل شوند و شرمسار تمام جهان گردند. دولت افغانستان همراه با نیروهای متجاوز غربی، سوای مردم، در این شرمساری شریک اند. مگر چنین نیست که اگر انسان عاقل کاری کند که احمقی را تشجیع به انجام کار بدی کند، آن عاقل در همان سطحی سقوط کرده است که آن احمق و مسوول است؟

اما در مورد صحت ارقام این گزارش نیز شک وجود دارد. کشورهای انگلیس و آمریکا در مقام های بالترتیب ١٧ و ١۹ به باور این قلم واقعیت ندارد. ما که از مدت ٢۰ سال بیشتر در این جا حاضریم، در بهترین حالات، هر روز شاهد محاکمات نمایشی و تظاهر کاری حقوقی ده ها و صد ها قضیه کوچک و بزرگ در سطح کشور و حتا اتحادیه اروپا استیم که نماینده گی از فساد در دستگاه های اداری دولتی و غیر دولتی انها میکند. بطور نمونه، رییس جمهور قبلی فرانسه، زاک شیراک بعد از ختم دوره اش، در چندین قضیه اختلاص میلیونی پایش به محکمه کشانده شد [٤]. نیکولا سارکوزی همچنان بعد از ختم دوره کارش، در همین روزها هر هفته یکی دوبار در مقابل قاضی ظاهر میشود[۵]. از ایالات متحده آمریکا که سرور همه این کشور هاست، لیستی را برای خواننده عزیز پیشکش میکنم [۶]. حتا کرزی بخاطر برائت خود از فساد آمریکایی ها در سطح جهانی انتقاد کرده است [٧]. ماجراهای بلک واتر را در عراق و افغانستان همه بیاد دارند [٨]. ازدیاد محصولات و قاچاق مواد مخدر در موجودیت 43 کشور حامی صلح در افغانستان را همه بیاد دارند. ایالات متحده آمریکا خود در این تجارت پر منفعت شامل است [۹]. این لیست البته پایانی ندارد.

سیاست های کوتاه مدت و عاقبت نیندیشانه دولتهای آمریکا و غرب در قبال منازعه افغانستان که خود شان آنرا براه انداختند، باعث گردید تا بعد از ختم این غائله، تمام دنیا با محصول این ناهنجاریها با دشواریها و بن بست های گوناگونی روبرو شوند، از تولید و قاچاق مواد مخدر گرفته تا ترویج افراط گرایی اسلامی و ناآرامی های منطقه و جهان (به شهادت اسناد مختلف افشا شده، من نمیخواهم حادثه یازدهم سپتمبر را که با مسایل افغانستان در پیوند قرار دهم). البته که مسوولیت تاریخی این همه بدبختی ها و چالشهای دولت ها در عرصه جهانی به دوش ناتو و آمریکا و غرب است، به سببی که در بیست سال اخیر هیچ نیروی «استکباری» دیگری تا این اندازه بر سرنوشت انسانهای باشنده کرده زمین حاکم نبوده است.

شاید دولت داران غرب، در راس آمریکا، فکر میکنند که این همه تیاتر- بازی را مردم افغانستان و جهان درک نمی کنند.

و. خوږمن.

 در آدرس زیر، لیست متذکره در بالا را نیز می یابید.

 

 

1.    http://en.wikipedia.org/wiki/Corruption_Perceptions_Index

2.    http://www.bbc.co.uk/persian/afghanistan/2012/12/121204_mar_transparency_international.shtml

3.    http://www.lemonde.fr/societe/article/2011/12/15/verdict-attendu-dans-l-affaire-des-emplois-fictifs-de-la-ville-de-paris_1618652_3224.html

4.    http://www.democracynow.org/2004/6/10/ghost_wars_how_reagan_armed_the

5.    http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2012/11/21/01016-20121121ARTFIG00646-affaire-bettencourt-nicolas-sarkozy-entendu.php

6.    http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_federal_political_scandals_in_the_United_States

7.    http://rt.com/usa/news/karzai-us-afghan-president-546/

8.    http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704065404574636170633783890.html

9.    http://en.wikipedia.org/wiki/Allegations_of_CIA_drug_trafficking

 

 

 

  

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org