هوشدار به تمام اعضای پُر افتخار ح.د.خ.ا. !

نویسنده : خ. نوید

تجارت و خیانت به صدها هزار عضو سابق ح.د.خ.ا و شهیدان گلگون کفن و رفته گان این حزب !

 رفقا، همرزمان !

امروز یکشنبه تاریخ 17 دسامبر سال 2006 میلادی، طبق معمول به سایتهای افغانی انترنیتی مراجعه کردم، که تصادفاً چشمم به مطلب در سایت " مشعل " تحت عنوان " محفل بخاطر یاد و بود از زنده یاد محمود بریالی و اظهار خیر مقدم به هیأتیکه بخاطر خاک سپاری وی به کابل، افغانستان مسافرت کرده است "، افتاد و برای من نیز جالب بود و علاقه گرفتم آن را مطالعه کنم چون چند روز قبل جنازۀ محترم محمود بریالی برادر آموزگار و رهبر بزرگ ما ببرک کارمل را در ترکیب هیئتِ جهت به خاکسپاری به کشور دوستداشتنی ما افغانستان انتقال دادند.

هنوز تازه مصروف مطالعه بودم، که در سطر سوم چنین خواندم : ...، محفلی از سوی جناب حاجی محمد محقق رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و وكیل در پارلمان، از ساعت سه تا شش عصر، در تالار بالروم هوتل انتر كانتینتال کابل، برگزارشده بود .. بلی، رفیق عزیز! تو گویی دنیا بالایم تاریک شد و مات و مبهوت شدم. چه یک افتضاح! چه یک رسوایی! از خود بیخود شدم. سراپایم به لرزیدن شروع کرد. فکر کردم خواب میبینم. اما، نی، خواب نبود، این یک حقیقت بود و حقیقت است. شوربختانه این ما هستیم که به خواب عمیق غفلت فرورفته ایم و هنوز هم بیدار نشده ایم و تکان نخورده ایم.

رفقا ! لُطفاً بیدار شوید! اینها دارند بالای ما تجارت سیاسی میکنند. با خاینین هیچ گاهی در یک راه نروید! اینها به آرمانهای مقدس حزب پُر افتخار ما ح.د.خ.ا.، شهیدان گلگونکفن فامیلهای ما و شما و مردم عادی کشور ما ، که جانهای شیرین و زنده گی شان را در صفوف قوای مسلح کشور ما به خاطر دفاع از نوامیس ملی و تمامیت ارضی کشور ما قربان کرده اند و در برابر همین دشمنان سوگند خوردۀ مردم و کشور ما، که عبارت از همین تنظیمهای  به اصطلاح "جهادی!" هفتگانه و هشتگانه مستقر در پاکستان و ایران، که علیه ملت ما، مردم ما، حزب ما و حاکمیت ما به دستور بیگانه گان سلاح و تفنگ به دست گرفته بودند و میجنگیدند، و ما هم از کشور خود، مردم خود، حزب خود، حاکمیت خود دفاع میکردیم، که سرکردۀ یکی از همین باندهای مخرب و آدم کُش هم "جناب حاجی محمد محقق! رهبر حزب وحدت مردم افغانستان و وكیل در پارلمان،..." میباشد که ازاعضای هیأت تشیع جنازه كه از خارج به افغانستان مسافرت کرده اند، محفلی از سوی ایشان، از ساعت سه تا شش عصر، در تالار بالروم هوتل انتر كانتینتال کابل، برگزارشده بود .

رفقا! شما به باریکی مسأله و موضوع لُطفاً دقت کنید. در گزارش سایت "مشعل" آمده است : "...درپایان، اسد الله كشمند عضوهیأت، به نمایندگی از دوستان همراه از دعوت آقای محمد محقق و برگزاری محفل، قدر دانی نمود و از بزرگداشت نسبت به شخصیت زنده یاد محمود بریالی و پزیرایی ازهیأت سپاسگزاری ابراز داشت.".  حالا شما خود برای یک لحظه خوب فکر کنید و لُطفاً تعمُق کنید! کی از کی پذیرایی کرد و کی از کی قدردانی و سپاسگذاری کرد ؟؟؟ چرا ؟

رفقای عزیز! آگاهان سیاسی امور! لُطفاً سکوت نکنید. از کجا معلوم که جناب آقای محمد محقق به دستور نخست وزیر پیشین، یکتن از اساسگذاران جنبش چپ! در افغانستان، یک پرچمدار!، عضو سابق بیروی سیاسی ح.د.خ.ا، محترم سلطانعلی کشتمند بر اساس زد و بندهای پنهانی که از گذشته های دور با وی داشتند و حالا هم دارند، این پذیرایی را سازمان داده باشند؟؟؟ این تشتِ رسوایی بار اول نیست که میشیکند!!!

به هر صورت. این مطلب را که من نوشتم فقط  دادن یک چراغ نارنجی و حتی دادن یک چراغ سرخ به تمام رفقای متعهد، وفادار، با ایمان و معتقد به چپ و مبارزۀ دادخواهانه به خاطر انسان زحمتکش میباشد!!!

رفقا ! با ما و شما خیانت کرده اند و دارند خیانت هم میکنند! من ایمان دارم که بیشتر از این بالای سرنوشت ما و سرنوشت کشور و مردم ما بازی کرده و تجارت کرده نمیتوانند!!! لُطفاً هوشیار و بیدار باشید! فریب یک تعدادِ از رهبران خاین را نخورید. فریب سازمان به اصطلاح " نهضت فراگیر دموكراسی و ترقی افغانستان" را نخورید. آزموده را آزمودن خطا است !!!

معامله گران را شناسایی کنید و هر چه زودتر افشأ و رسوا کنید. از امکاناتِ محدود خود استفاده کنید و دست به قلم ببرید و از آرمانهای مقدس تان و از مردم تان دفاع کنید. چشم اُمید مردم مظلوم ما به طرف ما و شما که قشر آگاه و  روشنفکر مترقی کشورهستیم میباشد.

                                              

زنده باد مردم زحمتکش افغانستان

مرگ بر معامله گران و دشمنان جنبش چپ مترقی

 متن منتشره را در سایت "مشعل!!!" لُطفاً مطالعه کنید :

Hit Counter

 http://www.mashal.org/home/main/payamha.php?id=00523