31 december 2006 21:29:31

 

عراق از يک سال تا سال ديگر

 

)تهيه وتدوين: عتيق الله نبرد (

 

سخنگوی کاخ سفید: "خبر خوب اینست که، ۱۳۴۸۹۶ نفر ارتش آمریکایی در عراق، کشته نشده اند."


بدون شرح

 

عراق جدید عراق قدیم!

 

سرباز اولی به دومی: " چقدر شبیه دست خط تواست!"

بدون شرح

بدون شرح

 

بوش: "زمانیکه عراق روی پاهایش بایستد، ما از آنجا خارج می شویم!"

 

آرزوی مردم عراق در سال ‪ ۲۰۰۷

برای سومین سال متوالی بزرگترین آرزوی مردم عراق در آستانه سال جدید میلادی برقراری امنیت و ثبات در این کشور است. تعدادی از شهروندان عراق در گفت وگوها متفق القول بر این عقیده اند که امنیت مهمترین خواستهای است که در سال جدید میلادی آرزو کردهاند. تقویم سالانه در عراق مانند همه کشورهای عربی مبتنی بر تقویم میلادی است. پیرزن مغازه دار شهرک صدر در شمال بغداد میگوید که برقراری ثبات و آرامش و امنیت آروزی مشترک همه مردم عراق است. "ام. محمد" اضافه میکند: مردم عراق دیگر از این همه قتل و کشتار و خونریزی خسته شدهاند و آرزو دارند مانند همه ملتهای جهان در امنیت و امان بتوانند زندگی کنند.

وی گفت: هربار که فرزندش برای خرید کالا برای مغازه از منزل بیرون می زند، تا برمیگردد دلش هزار راه میرود. وی میگوید: نمیدانیم کی و چه وقت و کجا خودروی بمب گذاریی شده یا بمبی منفجر میشود و همین امر باعث دلهره و نگرانی دایمی مردم شده است. یک جوان عراقی نیز از تلفن همراه خود ترانههای عربی میشنود، گویی که میخواهد از فضای خشونت و یاس آلود عراق به این گونه فاصله بگیرد.

"جواد الساعدی" میگوید: همه از اوضاع جاری در عراق خسته شدهاند از یک سو تروریستها و از سویی دیگر اشغالگران زندگی آبرومندانه و آرام را بر مردم عراق حرام کردهاند.

 وی به تلفون همراه اشاره میکند و میپرسد: "می دانی چرا تلفون همراه در عراق در مقایسه با دیگر کشورها خیلی زود گسترش پیدا کرد و امروز همه اقشار مردم عراق حتی بچههای دبستانی از آن استفاده میکنند؟" تامل می کند و ادامه میدهد: "تلفون همراه تنها وسیله ارتباطی است که اعضای یک خانواده در هر لحظه میتوانند از احوال همدیگر در هر نقطه از بغداد مطلع شوند." دیدگاه سیاسیون و اعضای مجلس نمایندگان عراق نیز چندان دور از مردم عادی این کشور نیست. "نانیا طلعت" از فراکسیون همبستگی کردها ابراز امیدواری کرده است که سال جدید میلادی سال امنیت و ثبات و آرامش در عراق باشد در حالی که "محمود عثمان" از همین فراکسیون، آرزو کرده که در سال جدید گروهها و احزاب به توافق و وحدت کلمه برسند. "صفیه السهیل" از زنان فراکسیون "العراقیه" نیز ابراز امیدواری کرده است که سال جدید سال حاکمیت ملی عراق و برقراری امنیت واقعی باشد. سال ‪ ۲۰۰۶به استناد همه گزارشهای رسمی سازمانهای بینالمللی یکی از خشنترین سالهای عراق بعد از اشغال در مارس ‪ ۲۰۰۳میلادی بوده است. در این سال همه چیز بین مردم عراق غیر عادلانه توزیع شد مگر خشونت و کشتار که هیچ قشری از مردم این کشور را مستثنا نکرد. براساس خوشبینانه ترین آمارها تعداد کشتههای مردم عراق از آغاز اشغال تا کنون به بیش از یکصد و پنجاه هزار نفر رسید و بیش از ‪ ۲۵۵هزار نفر نیز از خانه و کاشانه خود به دلیل این خشونتها آواره شدند. مردم عراق امیدوارند که سال جدید سال گشایش و ثبات و پایان اشغال و خروج اشغالگران از عراق و حاکمیت ملی این کشور باشد.

همچنان جرج بوش رییس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در نشست مشترکی با مقامهای ارشد شورای امنیت ملی کوشید تا راه آبرومندانهای برای برونرفت از باتلاق عراق بیابد اما گزارشها حکایت از آن دارد که این نشست عملا بدون نتیجه آشکاری پایان یافته است. رابرت گیتس وزیر دفاع جدید آمریکا و امید شماره یک بوش برای یافتن چنین راه آبرومندانهای نیز در این نشست شرکت داشته است. گیتس در این نشست آن طور که روزنامه آمریکایی "واشنگتن پست" اشاره دارد، طرحی اقتصادی ، سیاسی و نظامی را در اختیار بوش قرار دادهاست. در قالب این طرح، پیشنهاد شده که آمریکا در ماههای آتی، دست کم ‪۱۰ کارخانه در نقاط مختلف عراق راهاندازی کند تا به این ترتیب جوانان عراقی با فعالیت در این کارخانهها،از همکاری با گروههای ضداشغالگر دست بردارند. رییس سابق سازمان جاسوسی آمریکا همچنین یک سلسله پیشنهادهای سیاسی به بوش ارائه داده که احتمالا خلاصهای از مطالبی است که در گزارش گروه تحقیقات عراق به آنها اشاره شده است. افزایش کوتاه مدت شمار سربازان آمریکایی در عراق و بویژه اعزام ‪۳ هزار و ‪ ۵۰۰نیروی ویژه نیز در بخش نظامی طرح گیتس گنجانده شده است. روزنامههای آمریکایی همزمان با این نشست در گزارشهای متفاوتی اشاره دارند که بوشظاهرا پیام انتخابات آبانماه را درک نکرده چرا که آمریکاییها خواهان عقب نشینی از عراق و در مقابل بوش خواهان افزایش نیروها است.

 انتظار میرفت که بوش پس از نشست خود با مقامهای ارشد امنیت آمریکا طرح و استراتژی تازهای درباره عراق ارائه دهد اما او تنها به این جمله اکتفا کرده که در روند تدوین راهبرد جدید در عراق، به پیشرفتهایی دست یافته است. بوش که همچنان امید دارد در عراق به پیروزی دست یابد، گفته است که ما باید در عراق پیروز شویم چرا که این پیروزی و موفقیت، به گفته او "برای امنیت آمریکا حیاتی است". وی در قالب این جملات هیچ اشارهای به راهبرد جدید خود در عراق نکرد و یکی از سخنگویان کاخ سفید وعده داد که بوش در ابتدای سال ‪ ۲۰۰۷میلادی ، این سیاست جدید را اعلام کند. دمکراتها که از ابتدای سال ‪ ۲۰۰۷میلادی کنترول هر دو مجلس نمایندگان و سنا آمریکا را به دست میگیرند شدیدا خواهان تعیین یک جدول زمانبندی شده برای خروج سربازان آمریکایی از عراق هستند و با هرگونه افزایش نیرو که مورد خواست بوش ، مخالفت میکنند. بوش گفته است که او شماری از اعضای کابینه خود را مامور کرده تا با کنگره تحت کنترل دمکراتها در خصوص وضعیت عراق و پشتیبانی از طرح او در این کشور تحت اشغال چهار ساله، گفت و گو کنند. انتشار همزمان یک مصاحبه از جرالد فورد رییس جمهوری اسبق آمریکا که در روزهای اخیر درگذشت ، ضربه مرگبار دیگری بر سیاستهای فزون خواهانه بوش بویژه در خاورمیانه تلقی شده است. رییس جمهوری اسبق آمریکا که از هم حزبیهای بوش محسوب میشد، ضمن مخالفت شدید با حمله واشنگتن به عراق ، اشاره کرده بود که او جنگ را شروع نمی کرد بلکه تحریمها را سخت تر میکرد.

فورد در این گفت و گو از دیک چنی رئیس دفتر سابق خود و رامسفلد وزیر دفاع کابینهاش انتقاد کرده بود.

تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که بوش با وجود این مخالفتها صرفا به این دلیل که چیزی برای از دست دادن ندارد، به راه کنونی خود ادامه خواهد داد و بعید است که با هرطرحی که خواهان پایان دادن به کشتار همزمان عراقیها و سربازان آمریکایی شود ، موافقت کند. ماه دسامبر نیز رفتهرفته به یکی از ماههای مرگبار برای سربازان آمریکایی در عراق تبدیل میشود. در شرایطی که هنوز چند روز تا پایان ماه دسامبر باقی مانده ، شمار کشتهشدگان آمریکایی در عراق از مرز ‪ ۱۰۰نفر گذشته است.

همچنان هفتهنامه آمریکایی تایم در گزارشی نوشته است به نظر میرسد رییس جمهوری آمریکا قصد دارد بر تعداد نیروهای نظامی خود در عراق بیافزاید و تحلیلگران میگویند در بیشتر موارد بوش همان راهبرد قدیمی خود را در آن کشور ادامه خواهد داد.

تایم نوشت: قرار نیست جرج بوش راهبرد جدید خود در مورد عراق را تا هفته اول ژانویه که میخواهد در مورد این بحران سخنرانی کند ارائه کند، ولی در هفته جاری نشانههای بسیار خوبی مبنی بر اینکه تیم بوش در مورد عراق چه اقداماتی را اتخاذ خواهد کرد ارائه شد. ""بوش طی چند روز سه پیام بسیار قدرتمند را ارسال کرد که هر کدام از آنها حاکی از آن است که نه تنها بوش به راهبرد "ادامه روند کنونی"پایبند است بلکه احتمال دارد او این راهبرد را با جدیت بیشتری دنبال کند. نخست آنکه یکی از مقامات دولت بوش در گفت وگو با تایم گفت "احتمال زیادی" وجود دارد که رییس جمهوری در سخنرانی اوایل ماه آینده خود که در آن اقدام به تصریح "قدم بعدی در عراق" خواهد نمود از طرح افزایش ‪ ۳۰هزار نفری نیروهای نظامی آمریکا در عراق حمایت کند. البته هنوز مشخص نیست چه تعداد نیرو در این روند مشارکت خواهند داشت یا برای چه مدت در آنجا حضور خواهند داشت، در عین حال هیچ نشانهای نیز وجود ندارد که مشخص کند ماموریت آنها در عراق چه خواهد بود. طرح افزایش نیروها توسط تعداد زیادی از نومحافظه کاران در داخل و خارج از دولت به همراه برخی از ژنرالهای بازنشسته مورد حمایت قرار گرفته است لذا اعلام بازنشستگی ژنرال جان ابیزید فرمانده مرکز فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه که با افزایش نیروها مخالف بود، به عملی شدن این طرح کمک خواهد کرد. همچنین اگر طرح افزایش نیروها در عراق این اندازه جدی نبود، کالین پاول سکوت یکسالهاش در مورد عراق را نمیشکست و با آن مخالفت نمیکرد"".

 تایم در ادامه نوشته است:یکی دیگر از مسائلی که بوش اخیرا به آن اشاره کرده،اعلام حمایت از افزایش تعداد نیروهای ارتش و تفنگداران دریایی است این درحالی است که رهبران نظامی آمریکا معتقدند جنگ عراق باعث از بین رفتن آمادگی نیروهای نظامی، ضربه زدن به روحیه آنها و برخورداری آمریکا از نیروهای ذخیره، بسیار اندک شده بخصوص که رییس کارکنان ارتش آمریکا نیز علنا اعلام کرده ارتش " شکسته شده" است و فرمانده سپاه تفنگداران دریایی نیز اعتراضات مشابهی را مطرح کرده است.

 به نوشته این هفتهنامه ،بوش نیز باید اقدامی برای آرام کردن این وضع انجام دهد و او به خوبی میداند کنگره نیز از افزایش تعداد نیروهای نظامی این کشور حمایت خواهد کرد. تایم مینویسد: هرچند جذب، آموزش و تجهیز یگانهای جدید چند سال به طول خواهد انجامید، تمایل بوش به پذیرفتن این طرح نشاندهنده آن است که جنگ عراق تا چه اندازه به ساختار نیروهای آمریکایی خسارت وارد کرده است. نویسنده تایم خاطرنشان میکند به نظر من بوش طی هفتههای آتی به صورت مکرر در مورد این طرح سخنرانی خواهد کرد البته این سخنرانیها بخاطر این نیست که باعث آرام شدن شرایط در عراق خواهد شد، بلکه چون او میخواهد نشان دهد که بار دیگر در حال تجدید قوا است. "

 "به این ترتیب ما به آخرین پیام بوش میرسیم. بوش در کنفرانس مطبوعاتی خود سعی کرده بود این مساله را مشخص کند که هر اندازه مردم آمریکا از نحوه اجرای جنگ عراق "ناراضی" باشند، سال آینده نیز تفاوت زیادی با سال جاری نخواهد داشت. به گفته یکی از مقامات دولت آمریکا، این یک هشدار عمدی به مردم آمریکا بوده که برای سال آینده انتظار تغییرات زیادی را در عراق نداشته باشند. این مقام دولت آمریکا گفت:"سال ‪ ۲۰۰۷نیز ممکن است به همان اندازه سال ‪ ۲۰۰۶چالش و فداکاریهای زیادی را به همراه داشته باشد. بوش میخواست مردم بدانند که هنوز مبارزههای بیشتری باقی مانده است"". تایم نوشته است:آنچه از اظهارات بوش میتوان نتیجه گرفت این است که گرایش جدید وی در مورد عراق (البته اگر بتوانیم آن را گرایشی جدید بخوانیم) شامل فشارهای دیپلماتیک توسط کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه این کشور خواهد بود. البته برخلاف آنچه گروه تحقیقات عراق پیشنهاد کرده است هدف اصلی این اقدامات ایران و سوریه نخواهند بود بلکه هدف اصلی درگیری اسراییل و فلسطینیان خواهد بود. این هفته نامه افزوده است:البته اینکه این تلاشها تا چه اندازه پایدار خواهد ماند مشخص نیست. همچنین مشخص نیست دولت بوش چه اقداماتی را در مورد وضعیت سیاسی داخل عراق انجام خواهد داد اما در مجموع به نظر می رسد راهبرد نظامی جدید بوش بسیار شبیه راهبرد قدیمی آن خواهد بود.

منبع: دنیای ما، عملیات روانی و منابع خبری

 

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org