جان پیرکینس - John Perkins – متولد ۲۸ جنوری ۱۹۴۵

 تصویر برگرفته شده از Google

 

پشتیبانه ما طلا بود و زیاد ممالک قرض خود را به طلا میخواستند چرا که به دالر اعتبار نداشتند.

گرفته شده از فلم مستند: Let’s make money

 

من جان پیرکینس شهروند امریکا متولد و بزرگ شده ی امریکا و شکارچی اسبق اقتصادی هستم. ما بسیار مشابه به شکارچیان مافیایی کار میکنیم. در مافیا و باند ها مردم این کارها را از قدیم میکنند. ما این کار را در سطوح بزرگ با دولت ها و مملکت ها میکنیم و ما بسیار مسلکی هستیم. ما این کار را از راه های مختلف انجام میدهیم اما راه معمول آن:

ما یک مملکت با منابع مورد نیاز شرکت های مانند نفت را تشخیص کرده بعداً ما آن ممالک را توسط بانک جهانی و نهاد های همکار آن به سطح بزرگ مقروض میسازیم اما این پول هیچ گاه به آن مملکت نمیرود بلکه این پول برای شرکت های خودمان که زیربناهای بزرگ در آن کشور میسازند میرود. چیزهای که فقط چند سرمایه دار آن کشور و شرکت های ما مستفید میشوند اما به اکثریت غریب هیچ کمک نمیرساند و مردم غریب به سطح بزرگ مقروض میمانند که پرداخت آن نا ممکن میباشد. اگر بخواهند که بپردازند ما حالتی را می آوریم که حالت صحی و تعلیم و تربیه خوب نداشته باشند و شکارچی اقتصادی دوباره رفته و میگوید: گوش کن از ما قرض دار هستی و پرداخته نمیتوانی بناً چیزی به ما بده. نفتت را به ما بسیار ارزان بده – به طرفداری ما در ملل متحد رای بده و یا اردویت را به کمک ما بفرست مانند عراق و به همین طریق ما امپراتوری خود را حفظ میکنیم. چرا که حقیقت اینست که ما قانون را مینویسیم- ما بانک جهانی و صندوق جهانی پول را کنترول میکنیم. و تا حدی زیاد ملل متحد را نیز کنترول میکنیم- بناً ما قانون مینویسیم- و شکارچی اقتصادی غیرقانونی نیست- ولی باید باشد.

یکی از مشخصات یک امپراتوری اینست که پول خود را بالای دیگران تحمیل کند و ما این کار را با دالر کرده ایم. در سال ۱۹۷۱ بنا بر جنگ ویتنام امریکا قرض بزرگ را بر شانه های خویش حمل میکرد. پشتیبانه ما طلا بود و زیاد ممالک قرض خود را به طلا میخواستند چرا که به دالر اعتبار نداشتند. نیکسن دالر از استندرد طلا دور ساخت چون میدانست به طلا پرداخت نمیتواند. چون ما آنقدر طلا نداشتیم. و بسیار زود به استندرد نفت رفتیم و من عضو مهم پیمان با عربستان سعودی بودم که تاکید بر فروش نفت به دالر توسط اوپک میکرد. و ناگهان از استندرد طلا به نفت رفتیم و ستندرد مهم تر هم است چون نفت در این عصر قیمت ذاتی بیشتر نظر به طلا دارد و دنیا تنها میتواند نفت را به دالر بخرد و دالر یک پول مهم است. امروز یک بار دیگر امریکا یک کشور ورشکسته است. ما مقروض ترین کشور دنیا در تاریخ جهان هستیم. و اگر کدام کشور قرض خود را به چیز غیر از دالر بخواهد ما در یک مشکل بزرگ خواهیم بود. فعلاً آنها تنها به دالر میخواهند چون میتوانند نفت را تنها به دالر بخرند. اما صدام حسین قبل از قتلش تهدید به فروش نفت بغیر از دالر کرد. بعضی اوقات زمانیکه شکارچی به مفسد ساختن رهبران ناکام شوند مثل که من با توریحوی پانامه و رولدوس اکوادور ناکام شدم اغلباً چنین نمیشود- ولی وقتی میشود پس شغالان فرستاده میشوند شغالان کسانی هستند که حکومت ها را سرنگون و یا رهبران را به قتل میرسانند. وقتی من با توریحوی پانامه و رولدوس اکوادور ناکام شدم شغالان رفته آنها را به قتل رسانید. در بعضی حالات زمانیکه هم شکارچی اقتصادی و هم شغالان موفق نمیشوند تنها آنزمان اردو میفرستیم طوری که در عراق همین طور شد- شکارچی اقتصادی صدام را مفسد نتوانست بسازد- شغالان او را نتوانستند بکشند و بناً اردو فرستاده شد- زمانیکه در ۱۹۹۱ اردو را فرستادیم و اردوی صدام از بین رفت فکر کردیم که به قدر کافی تنبیه شده است و حالا قبول خواهد کرد و بناً در سالهای ۹۰ شکارچی اقتصادی برای کوشش مفسد ساختن او دوباره رفت اما او قبول نکرد و اگر میکرد او حالا هم در قدرت میبود و ما برایش اسلحه میفروختیم اما او قبول نکرد- شغالان نتوانستند او را بکشند عساکر او بسیار خوب بود و پالیسی اش طوری بود که عساکر نمیفهمیدند وظیفه شان چه وقت است. بناً برای بار دوم شکارچی و شغالان ناکام شدند- ما دوباره اردو فرستادیم و این بار او را کشتیم. و بعدش تاریخ است . . .

 

 

 

۲ دسامبر ۲۰۱۵

helmand100@hotmail.com

 

 

 

* با بهره از یوتیوب و سایت انترنیتی «مبارزه»

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org