محبوب الله . زارع

 

نشر افکار یا بازی دو پهلو

قابل توجه سایت اخبار افغانستان

26-12-2006

نامهء وارده به ادارۀ سایت اصالت

اینجانب ازجمله کسانی هستم که از همان روزهای اول گشایش سایت های انترنیتی افغانی اگر با مشی نشراتی انها موافق باشم و یا نباشم روزانه سری به این سایت ها میزنم و مطالب جالب و نا جالب را به خوانش میگیرم تا به معلومات اندک ام یک مقدار بی افزایم .

خوشبختانه سایت های فراوانی وجود دارند که مطالب جالب و خواندنی به نشر میرسانند و مصروفیت سالمی برای خواننده گان شان ایجاد میکنند.

سایت اخبار افغانستان هم تا چندی قبل از نظر من در ردیف همین سایت ها قرار داشت ولی در این روز ها متأسفانه با مسایلی برخوردم که در جدیت این سایت شک و تردید پیدا کردم. موضوع از این قرار است :

به تاریخ 28-11-2006 جملۀ درشتی را دیدم به این شرح :

سکوت شرم آور و ننگین سایت نهضت آینده در مورد دهمین سالروز درگذشت ببرک کارمل رهبر زحمتکشان افغانستان .

سایت های قدر شناس ...  فریاد ، مهر ، مشعل ... اما بتاریخ 1-12-2006 در سالروز وفات مرحوم ببرک کارمل همین سایت نوشت که : سایت های قدر شناس و با سپاس که از دهمین سالگرد وفات ببرک کارمل با جرئت و شهامت یاد مکنند فریاد ، آینده ، مهر، مشعل... سوال ایجاد میشود آیا دوستانی که اخبار افغانستان را گرداننده گی میکنند واقعا ً جدی می اندیشند و یا انترنیت را وسیله قرار داده میخواهند با بازی کردن توسط کلمات روز شانرا بگذرانند. در غیر آن چطور ممکن است که یک سایت انترنتی یک روز شرم آور و ننگین باشد و روز دیگر قدر شناس و با سپاس؟

چه بیان گمراه کننده یی.

آنچه به یاد بود از دهمین سالروز وفات مرحوم ببرک کارمل ارتباط میگیرد به نظر نگارنده یک تعداد سایت ها با راه اندازی غوغای انترنیتی  و نشر پیهم حرفهای تکراری خواستند تا از این رویداد سؤ استفادۀ سیاسی نمایند. این حرکت به هیچوجه نه به نفع بزرگذاشت از شخصیت زنده یاد ببرک کارمل انجامید و نه کاری را در جهت بسیج اعضای سابق حزب طوریکه آنها ادعا میکردند انجام داد بهتر بود تا به جای راه اندازی غوغای بی هدف انترنیتی ، سازمان دهی تدویر محفلی در روز وفات آن مرحوم رویدست گرفته میشد تا از این رویداد گرامیداشت شایسته به عمل می آمد. من اعلامیه نهضت آینده افغانستان را بمناسبت بزرگذاشت از دهمین سالروز وفات مرحوم ببرک  کارمل در روز وفات ایشان به مراتب پسندیده تر و مطلوبتر از آنچه یافتم که سایت های انترنتی پندار ، نگار و دیگران انجام داده اند.

به تاریخ 14-12-2006 اطلاعیۀ در اخبار افغانستان خواندم که جلسۀ کاری به منظور تدویر پلنوم وسیع شورای مرکزی و یا کنفرانس سوم نهضت آینده افغانستان ... در پالتاک دایر میشود. به خاطر علاقمندی که به مسایل سیاسی افغانستان به خصوص جنبش چپ کشور دارم به سایت آینده مراجعه کردم تا شود که معلومات بیشتر در این باره بدست آورم ولی در سایت آینده از این اطلاع خبری نبود.

سه روز بعد بار دیگر در سایت اخبار افغانستان در مطلب مرموزی دموکراسی در گروهک نهضت آینده افغانستان اعلان شد که محترم عبدالله نایبی از اشتراک تعدادی از اعضای شورای مرکزی نهضت آینده در این جلسه جلوگیری کرد.

از خود سوال کردم که اگر این جلسه را نهضت آینده افغانستان دایر میکند پس چطور رییس آن از اشتراک اعضای شواری مرکزی در جلسه جلوگیری میکند؟ و اگر جلسه را سایت اخبار افغانستان دایر میکند تدویر جلسات نهضت آینده چه ربطی به سایت اخبار افغانستان دارد زیرا این سایت که ارگان نشراتی نهضت آینده نیست. از جانب دیگر اگر سایت اخبار افغانستان میخواهد محفل نظر خواهی در مورد احزاب و سازمانهای دیگر در پالتاک خویش برگذار نماید چرا در اعلامیه اش به این مطلب صراحت نمی دهد؟

سوال برانگیزتر اینکه سایت اخبار افغانستان تصمیم دارد در مورد نهضت آینده افغانستان که حتما ً برایش با اهمیت است جلسۀ پالتاکی دایرنماید و بعدا ً این سازمان را گروهک میخواند.

آیا خوانندۀ محترم از این برخورد متناقض چیزی می فهمید؟

من که نفهمیدم.

موضوع دیگری که به نظرم جالب آمد نشر جملۀ با سرخط طنزسیاسی هفته بود. در ابتداء فکر کردم که کسی از قلم به دستان سایت اخبار افغانستان در مورد نهضت آینده طنزسیاسی یی نوشته است که امر رایج و معمول در وسایل اطلاعات جمعی است و با علاقمندی آنرا کلیک نمودم تا طنز را بخوانم ، اما همین که صفحه باز شد با تعجب طرح برنامۀ حزب مردم افغانستان را که نهضت آینده پیشکش کرده است دیدم.

در نگاه اول تصور کردم شاید اشتباه تخنیکی باشد اما بعدا ً متوجه شدم که نویسندۀ طنز یا بهتر بگویم مسؤول سایت اخبار افغانستان جناب محترم دوکتورسلیم مجاز، صاف و ساده نهضت آینده را به تمسخر گرفته و برنامۀ مطروحۀ این سازمان را که به نظر نگارنده یک سند سیاسی است صفحۀ از مجلۀ شوخک پنداشته است، کاری که در چهار چوب اخلاق و نزاکت سیاسی ژورنالیستی نمی گنجد .

گذشته از آن سایت اخبار افغانستان از یکطرف آثار مارکس ، انگلس ، پلخانف ، و دیگر اندیشمندان و متفکرین جنبش چپ را منتشر میسازد و از جانب دیگر با نشر مطالب مهمل و بی معنی به نیرو های چپ اندیش افغان بی حرمتی میکند.

خواننده محترم! شما چنین برخورد را درک میکنید؟ من که نکردم .

در مورد تدویر کنگرۀ حزب مردم افغانستان که طنز نویس محترم 62 سال بعد آنرا در کرۀ مریخ پیشبینی کرده اند باید عرض کنم که بهتراست یک حزب و یا سازمان سیاسی کنگرۀ مؤسس خویش را با تدابیر و اقدامات سنجیده شده و موثرصد سال بعد درISSـ دستگاه فضای بین المللی دایر کند از اینکه امروز با عجله و شتابزده گی به طرف وزارت عدلیۀ جهادی جمهوری اسلامی افغانستان برود، توبه و استغفارکند، به اندیشه و گذشته لعنت بفرستد و به لطف و مرحمت دولت جمهوری اسلامی جهادی جواز فعالیت بگیرد. ما را از چنین احزاب تیر.

سایت اخبار افغانستان به این هم بسنده نکرده دست به مسخ نوشته های ارسال شده میزند، چنانچه دوست محترمی به اسم اسدالله زمری نامه سرگشاده یی تحت عنوان به سایت وزین آینده به اخبار افغانستان فرستاده که خلاف خواست نویسنده با عنوان غرض آلودی نامه سرگشاده اسدالله زمری به گروهک نهضت آینده افغانستان نشرشده است.

متعاقباً در سایت انترنیتی نهضت آینده افغانستان ایمیلی را خواندم که محترم اسدالله زمری علیه این جعل کاری به حق اعتراض کرده است. با وجود اینکه این ایمیل برای محترم سلیم مجاز نیز فرستاده شده است ایشان از نشر آن در سایت خویش اباء ورزیده اند. در باره نامه محترم اسدالله زمری چون در همین سایت مورد بحث به نشر رسیده بعداً مختصرا صحبت خواهم کرد.

وقتی شوخی های بچه گانه یی سایت اخبار افغانستان را به آدرس نهضت آینده مطالعه کردم در انتظار عکس العمل از سوی آن سازمان بودم ولی طوریکه دیده میشود نهضت آینده خاموشی را ارجحیت داده و نخواسته خود را مصروف مسایل خورد و کوچک نماید که به پندار بنده کار معقولی است.

در این روزها سایت مذکور خبری ایجاد گروه فشار بر افراد و نیرو های که در راه احیاء مجدد یک حزب نیرومند چپ در افغانستان سنگ اندازی میکند را مژده داد. مبارک باشد.

به همه معلوم است که ایجاد و احیاء حزب سیاسی چه راست باشد چه چپ نیاز به یک پروسه دارد تا افرادی معتقد به اندیشه و یا مکتب سیاسی خاصی گرد هم آیند و حزب مورد نظر را احیاء و یا ایجاد نمایند.

در کجای دنیا دیده شده که یک حزب سیاسی واقعی به وسیله فشار ایجاد شده باشد یا سایت اخبارافغانستان میخواهد انصار حزب الله ایران را که به گروه فشارمعروف است به اروپا بیاورد و توسط آنها حزب چپ افغانی را ایجاد نماید.

چون این طرح را غیر جدی و مضحک میدانم از تبصره بیشتر خود داری میورزم.

طبق معلومات نگارنده مسولیت گرداننده گی سایت اخبار افغانستان را محترم محمد سلیم مجاز که در بالا هم از ایشاننام برده شد به دوش دارد. گر چه من شناختی با موصوف ندارم ولی قرار اطلاع ایشان یکی از تحصیل کرده گان خوب کشور ما اند که در گذشته در افغانستان پست های حساس حزبی و دولتی داشته و در دانشگاه های کشور هم رسالت پرافتخار استادی را انجام داده است.

پس به خود اجازه میدهم سوال کنم که چطوریک شخص دارای سابقه و تجارب هنگفت علمی و سیاسی که اصول کار و فعالیت ژورنالیستی را به خوبی میداند توقع خواننده گان را در قبال کیفیت ، مبرمیت ، جدیت و محتوای مطالب به باد استهزا گرفته به نشر مسایلی میپردازد که ارزش سایت را تا سطح یک پوستر بازاری پایین میاورد.

امیدوارم محترم داکتر سلیم مجاز پاسخی به این سوال داشته باشد.

 اکنون نظرم را در مورد نامه ای سرگشاده ای محترم اسدالله زمری مختصرً ابراز میدارم خواهشمندم تا به جای جواب نهضت آینده افغانستان تلقی نشود.چو من عضویت ان حزب را ندارم.

مرگ هر انسان تألم آور است اگر این انسان شخصیتی نامور و آشنا باشد و یا یکی از هزارانیکه زنده گی خود را در راه آرمان انسانی قربان کرده است.

وقتی هزاران فدایی حزب در سنگرهای دفاع از وطن جان می سپردند ، ناموران حزب به کشاکش قدرت رفتند و رسالت را فراموش کرده و هر آنچه تا انوقت اندیشه چپ و دادخواهانه به حساب میرفت راهی باتلاق نمودند. حتی تعدادی از آنها در مهاجرت هم به جای اینکه از اشتباهات گذشته درسی اموخته و صادقانه در جهت احیاء جنبش چپ به مفهوم واقعی کلمه و نه به خاطر عوام فریبی جد و جهد نمایند دست به ایجاد حلقات و گروه ها زدند، آنها را با تشکل های داخلی(داخل کشور) وصل کردند و نام شانرا چپ گذاشتند. در حالیکه از اندیشه های چپ واقعی که همانا مبارزه بخاطر ارمانهای توده های زحمتکش کشور است اثری به ملاحظه نمی رسد و تشکل های داخلی آنها با ظاهر فریبی های اسلام مأبانه قیافه ملی مذهبی گرفته اند تا مورد تأید ارتجاع جهادی قرار گیرند.

ایا این کار ادامه معامله با آرمانهای هزاران شهید حزب ما که به سقوط حاکمیت و فروپاشی حزب انجامید نیست؟

ایا این ناموران حزب نبودند که با بیانات انقلابی و آتشین شان هزاران حزبی را به قصاب گاه های جهادی میفرستادند ولی امروز در سفره شان در بالروم هوتل انترکانتی ننتال می نشینند و هفت میوه میخورند.

کجای این عمل به چپ اندیشی میماند؟

از جانب دیگر اشتراک در مراسم وداع یا فاتحه فوت شده گان کارشخصی هر انسان است و اگر فرض کنیم فوت شده یک شخصیت سیاسی باشد و مراسم به یک گردهم ایی سیاسی مبدل شود آنها ییکه با متوفی اختلاف نظر سیاسی داشتند حق انتخاب را دارند که در چنین مراسم اشتراک کنند و یا نه فکر میکنم در چنین موارد نیازی به گلایه وجود ندارد.

به تصور من احتمالاً عدم اشتراک نهضت آینده در مراسم وداعیه مرحوم محودبریالی ناشی از همین مساله بوده باشد چون از نظرنهضت اینده تا جاییکه من نشرات هر دو سازمان را خوانده ام ، نهضت فراگیرترقی و دموکراسی که مرحوم محمود بریالی از بنیان گذاران شاخه اروپایی ان بود پیرو اندشه های چپ متکی به جهان بینی زحمتکشان نبوده بلکه تنها در اظهارات اعضایش چپ گفته میشود.

توجه کنید که هیات نهضت فراگیر ترقی و دموکراسی که جنازه ای مرحوم محمود بریالی را به کابل همراهی کرد مطابق گذارشی سایت انترنیتی مشعل در ضیافتی اشتراک نمود که حزب وحدت اسلامی حاجی محمد محقق به افتخارش در بالروم هوتل انترکانتی ننتال ترتیب داده بود. پرسیده میشود که هیات یک سازمان چپ چه چیز را در ضیافت یک تنظیم جنایت کار جهادی گم کرده است؟ اسدالله کشتمند نماینده سازمان چپ و جنگسالار جهادی حاجی محمد محقق چه وجه مشترکی دارند که کنار یک میز می آیند و بیانات سپاس و قدردانی تبادله میکنند؟

آیا این عمل توهین به روح شهدای حزب ما و اهانت به اندیشه و جنبش چپ نیست؟

بدون شک که چنین است. این ها همان چپ نما های بازیگر اند که یکبار با سرنوشت هزاران حزبی پاکمنش بازی کرده ، حزب را به کام تباهی فرستادند و هنوز هم مزبوحانه در تلاش اند تا احساس آنها را به بازی گرفته عطش خود خواهی ها و جاه طلبی های خود را فرو نشانند.

وقت آن رسیده که آنانیکه به اندیشه های چپ و آرمانهای زحمتکشان باور و اعتقاد دارند با چنین قضا یا بر خورد هوشیارانه نموده فریب کسانی را که در اروپا چپ اند و در کابل هم سفره ای مجاهد ، در اروپا انقلابی اند و در کابل صوفی نخورند و اجازه ندهند که با نام و اندیشه ای شان معامله و چال روی های سیاسی صورت گیرد.

شما محترم اسدالله زمری که به حرکت های چپی و دموکراتیک به دیده قدر و احترام مینگرید احساس پاک دارید ولی هستند کسانیکه چپ گونه حرف میزنند تا از جانب من و شما کسب احترام کنند ولی در میدان عمل کاری میکنند که موجب شرمساری خود و دیگران میگردند. لذا وظیفه ما است که چنین فرصت را به آنان ندهیم.

امیداوارم کمی به قناعت شما پرداخته باشم.

در اخیربرای شما توفیق مزید آرزو میکنم و از مسول سایت اخبار افغانستان خواهشمندم تا در جهت اعادۀ اعتبار قبلی اش سعی و تلاش بخرچ دهد.

چرا کاری کند عاقل که بار آرد پشیمانی

Hit Counter