۱۴/۸/۲۰۱۰

پاسخ به اظهار نظر کارشناس سیاسی روس

 «اوضاع در افغانستان برای روسیه بی تفاوت نمی باشد»

آقای سیرگی مارکوف،

 از طریق سایت «افغان. رو» دیدگاه های شما را در باره کشور عزیز ما افغانستان مطالعه کردم که با تأسف باعث شگفتی و تعجب بیش از حد من شد. البته به دلیل اینکه شما و زمام داران کشور شما، طوری که هنوز هم به اساس شواهد انکارناپذیر موجود مشاهده میشود، در امور داخلی کشور ما مداخله کرده، از تجارب بسیار تلخ و گرانبهای تان از کشور ما افغانستان، که به قیمت جان و خون هزاران انسان هر دو کشور بدست آمده است، کاملاً درس و عبرت نگرفته اید و از روی عادت همیشگی تان غیر مسئولانه به دیگران مشوره میدهید. بفکر من، شما در فکر بهتر شدن زنده گی، اقتصاد و امنیت داخلی شهروندان زحمتکش و ستمدیده کشور خود باشید تا در فکر دیگران. برای شما لازم است از تجارب بسیار تلخ بدست آمده از کشور ما در رابطه به کشور خود و کشورهای دیگر دنیا استفاده کنید. من تأسف می کنم که شما به مثابه یک کارشناس سیاسی، بدون اینکه از گذشته ها و تجارب تلخ و فراموش ناشدنی دو دهه جنگ و حضور نظامی تان در کشور ما درس و پند گرفته باشید، غیر مسئولانه اظهار نظر می کنید و می گویید: «در افغانستان، در حال حاضر، شخصیت قدرتمند کفایت نمیکند. برای افغانستان، تجربۀ روسیه در چیچنیا مفید ثابت شده میتواند. من فکر میکنم، که آمریکاییان در آنجا احمد قادروف خود را ندارند.».

آقای سیرگی مارکوف! این شما و حکومت تان هستید تا از تجارب بدست آمده از افغانستان در روابط تان با کشورهای دیگر استفاده کنید. ما به تجربه «چیچینیا» و مهره های مانند «قادروف» ضرورت نداریم. مهره های اجیری مانند «قادروف» را در کشور ما جستجو نکنید و نیز به دیگران مشوره ندهید که در پی جست و جوی چنین مهره ها در کشور ما باشند. کشور ما برای همیشه در این وضعیت و حالت باقی نمی ماند. افغانها مردم غیور و شجاعی هستند. ما میدانیم که شما و کشورهای سرمایه داری دنیا منافع تان را در اوضاع نابسامان و بی اتفاقی افغانها می بینید. مگر دیر یا زود شما و نسلهای بعدی کشور تان شاهد یک افغانستان با ثبات، آزاد و پیشرفته خواهند بود. مردم ما سیاستمداران مرتجع و خائن مانند یلتسن، گورباچف، شیوارد نادزه و دیگران را فراموش نکرده اند و خوب می شناسند.

 آقای سیرگی مارکوف !

 شما که رئیس انستیتوت تحقیقات سیاسی روسیه هم هستید من به مثابه  یک افغان و عضو ح.د.خ.ا انتظار چنین اظهارات غیر مسئولانه را از جانب شما به مثابه یک کارشناس سیاسی در قبال کشور ما افغانستان نداشتم و این اظهارات غیر مسئولانه و مشوره شما را به دیگران  محکوم میکنم و به شما و از طریق شما به مسوولین حکومتی و نظامی و کارشناسان سیاسی تان پیشنهاد میکنم که در آینده ها از اینگونه اظهارات که بجز نتایج  منفی چیزی دیگری بدنبال نخواهد داشت جلوگیری کرده و از متوسل شدن به هرگونه اظهارات و پیشداوری های غیر مسئولانه دست بردارید.

از مسوولین سایت «افغان. رو» صمیمانه خواهش میکنم که نوشته ی مختصر من را حذف نکرده و آنرا بدست نشر بسپارند. از تمام روشنفکران و وطن دوستان افغان تقاضا میکنم که صدای اعتراض خود را بلند کنند و در مقابل هرگونه اظهارات خصمانه و غیر مسئولانه در رابطه به کشور ما افغانستان از جانب هر کشوری و هر شخصیت خارجی که باشد، بخصوص از کشور فدراسیون روسیه، واکنش شدید خود را نشان دهند.

 

غرض مطالعه اظهارات کارشناس سیاسی روس لُطف کرده به لینک ذیل مراجعه کنید

 http://www.farsi.ru/doc.xhtml?id=1057

ع . ق . فضلی

اصل به سایت «افغان.رو»

کاپی به سایت وزین «آریایی»

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

 

 

www.esalat.org