متن سخنرانی رییس جمهور کوبا

در جریان بحث عمومی ۷۳- مین جلسۀ عمومی سازمان ملل متحد، ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

میگوئل دیاز کانل، رییس جمهور کوبا، هنگام سخنرانی در ۷۳ مین جلسه عمومی سازمان ملل متحد
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۸

 

بر گردان/ رحمت ایماق.

منبع/ گرانما – ارگان رسمی کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا

 

خانم ها، رؤسای جمهور، و آقایان، و دبیر کل:

این غیر ممکن که از این کرسی، به نماینده گی از کوبا صحبت کنیم، و لحظات تاریخی مجمع عمومی سازمان ملل متحد را که بخشی از عزیز ترین و مانده گار ترین خاطرات ما است نا دیده گرفته و از آن یاد نکنیم: فیدل کاسترو، چه گوارا، رائول کاسترو، راول روا (راول روا گارسیا، دانشمند، دیپلمات، سیاست مدار، حقوق دان و وزیر خارجه کوبا از سالهای ۱۹۵۹-۱۹۷۶ – از این قلم)، از جمله مهمترین شخصیت های بودند که نه تنها صدای مردم ما را اینجا آورده و بلند کردند، بلکه صدای دیگر مردمان امریکای لاتین، کارائیب، افریقا، آسیا، خلق های جنبش غیر منسلک، آنهای که ما بیش از نیم قرن با آنها مبارزه مشترکی را برای ایجاد یک نظم بین المللی منصفانه انجام داده ایم، مگر تا هنوز برای دسترسی به آن دور هستیم، به این تریبیون آورده بودند.

این شگفت انگیز است، مگر غیر منطقی بودن یک جهان است که %۰،۷ از جمعیت، %۴۶ از کل ثروت را در اختیار شان دارند، در حالیکه %۷۰ فقیر ترین جمعیت جهان %۲،۷ از ثروتها را در اختیار دارند، ۳،۴۶۰ میلیارد از جمعیت جهان در فقر زنده گی کرده، ۸۵۰ میلیون انسان گرسنه میخوابند، ۷۵۰ میلیون نفر از جمعیت جهان بیسواد، و ۸۴۴ میلیون از جمعیت جهان از خدمات ابتدایی دسترسی به آب آشامیدنی محروم هستند.

به هر حال، تمام این ارقام توسط سازمانهای بین المللی تا هنوز ارایه شده، مگر به اندازه کافی موفق نبوده تا آگاهی به اصطلاح جامعه جهانی را در مورد آن بالا ببرند.

خانمها، رؤسای جمهور! این واقعیت های که دامنگیر جامعه بشری شده نتیجه سوسیالیسم، همانگونه که رییس جمهور ایالات متحده امریکا دیروز بیان داشتند، نمیباشد. آنها نتیجه نظام سرمایه داری، به ویژه امپریالیسم، و نیولیبرالیسم هستند، که از لحاظ سرشت و ذات آن خود خواه، غاصب، از لحاظ اقتصادی، سیاسی، فرهنگی بوده، جلو اعتلای آنرا گرفته و در نتیجه تمرکز ثروت در دست چند تن محدود سبب به فقر کشانیدن بخش عظیم، اکثریت جامعه میشود.

سرمایه داری استعمار را تحکیم می بخشد. و این خود، فاشیسم، تروریسم، آپارتاید، جنگها، درگیری ها را گسترش داده، سبب نقض حاکمیت، تعیین سرنوشت خلق ها، سرکوب کارگران، اقلیتها، پناهنده گان، و مهاجرین میشود.

سرمایه داری نقطه مقابل، و مخالف همبستگی، و مشارکت دموکراتیک میباشد. الگوی تولید و مصرف که مشخصه نظام سرمایه داری است، سبب رشد غارت جهان، نظامی گری، تهدیدی برای صلح، و این به نوبه خویش باعث تخطی حقوق بشر، و بزرگترین خطر را برای محیط زیست، و بقای نسل بشر سبب میشود.

هیچ کسی نباید فریب کسی را بخورد که ادعا دارند، بشریت به اندازه کافی منابع مادی، مالی، تکنولوژیکی برای ریشه کن کردن فقر، گرسنگی، بیماری های قابل پیشگیری، را در اختیار ندارد. آنچه که کمبود است، و فاقد آن هستیم، اراده سیاسی کشور های صنعتی، آنهایی است که مسئولیت اخلاقی، تاریخی، و منابع فراوان را برای حل معضلات فوری جهان دارند، میباشد.

حقیقت، بر خلاف آنچه که ادعا میشود که منابع مالی برای رسیده گی به معضلهء اقلیمی آنچه که تا سال ۲۰۳۰ برنامه شده وجود ندارد، در حالیکه ۱،۴ تریلیون دلار برای مخارج نظامی در سال ۲۰۱۷ به مصرف رسیده است.

تغییر آب و هوا یکی دیگری از واقعیت های غیر قابل انکاری است که بقای نسل بشر به آن وابسته، بخصوص برای کشور های در حال توسعه، و جزیره کوچک، میباشد. بعضی از اثرات ویرانگر تغییر اقلیمی در این مناطق غیر قابل برگشت میباشد.

شواهد علمی نشان میدهد که افزایش گرمای ۱،۱ درجه سانتیگراد، به تناسب دوران قبل از صنعتی بلند رفته، و ۹ تن از هر ۱۰ نفر از جمعیت های شهری هوای آلوده را تنفس می کنند.

با همه این وضعیت، ایالات متحده امریکا یکی از جمله عمده ترین آلوده کننده محیط زیست، دیروز و امروز بوده، مگر از همراهی با جامعه بین المللی مطابق به توافق پاریس همکاری نکرده و خود را از آن بیرون کرد.

بدین ترتیب زنده گی نسل های بعدی، و بقای تمام انواع، و از جمله انسان را در مخاطره انداخته است.

امپریالیسم با هژمونی نظامی و هستوی خویش بر خلاف امید بشریت برای خلع سلاح، آنرا توسعه داده و بشریت را تهدید میکند. کوبا به تعهد خویش در رابط به توافقات خلع سلاح هستوی ۳۱ جنوری متعهد بوده، و از جمله پنجمین کشور است که آنرا به تصویب رسانیده، و توافق کرد.

این سازمان (ملل متحد) بر مبنای خواستهای انسانی، به هدف غلبه بر تاثیرات وحشتناک که جنگ از خود بجا گذاشت، و جلوگیری از جنگهای بعدی از طریق، مفاهمه و مذاکره میان ملتها ایجاد شد، ما نمیتوانیم در برابر همه این خطرات، تشدید جنگ های منطقوی، جنگ های تجاوز کارانه تحت بهانه "کمک های بشر دوستانه" براندازی دولت های مستقل از طریق زور نظامی، کودتا های نرم، مداخله در امور کشور های دیگر، و استفاده مکرر از شیوه های قبلی توسط بعضی قدرت ها، خاموش بمانیم.

همکاری بین المللی برای ارتقا و حمایت حقوق بشر برای همه ضروری می باشد. بنا بر این دستکاری انتخابی، تبعیض آمیز برای سلطه، نقض حق دستیابی به صلح، و توسعه خلق ها می شود.

کوبا، نظامی سازی فضای بیرونی، مجازی، و همچنان استفاده غیرقانونی و غیرمجاز اطلاعات مخفی، و تکنولوژی تامین روابط را به هدف حمله بر دولتهای دیگر محکوم می کند.

برای اطمینان از همزیستی مسالمت آمیز، حفظ صلح و امنیت بین المللی، و یافتن راه های حل مطمئن و مانده گار، برای مشکلات سیستماتیک، اجرای چند جانبه، و احترام کامل به اصول، و قوانین بین المللی، یک جهان چند قطبی نیاز، و ضرورت است.

استفاده از زور در برابر منطق، استفاده از قوا، یکجانبه بودن، اعمال فشار، انتقام جویی، و تحریم ها به صورت فزاینده ای مشخصه ایالات متحده امریکا بوده، و با سوء استفاده از حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد، برای تطبیق آجندا های سیاسی از آن استفاده صورت می گیرد، که سبب به وجود آوردن چالشها، و خطرات بزرگ در درون سازمان ملل متحد می شود.

چرا ما بر مبنای اصول وعده داده شده، فقط فیصله ها و تصمیم های مجمعه عمومی سازمان ملل متحد را که ارگان اصلی و تصمیم گیرنده نماینده گان است عمل نمی کنیم.

اصلاح (ریفورم) شورای امنیت نباید به تاخیر انداخته شود، و یا جلوگیری و ممانعت از آن به وجود آید (باید لغو شود – از این قلم)، زیرا این سازمان بر مقتضای زمان نیاز دارد تا برای اجرای روشهای کاری، و عضویت، دموکراتیزه شود.

ما امروز سخنان فرمانده کل قوای کوبا فیدل کاسترو را که به مناسبت پنجاهمین سال تاسیس سازمان ملل متحد که از نجیب ترین آرزو های بشریت است بر شمرده، نقل قول می کنم: "ما خواهان جهان بدون اقدامات هژمونیستی، بدون سلاح هستوی، بدون مداخله گری، بدون نژاد پرستی، بدون شهروندی، و یا تنفر مذهبی، بدون نقض حاکمیت هر کشوری، با احترام به استقلال، حق تعیین سرنوشت خلق ها، و عزت نفس شان، بدون مدل های جهانی، و رعایت سنت ها، رسوم و عنعنات و فرهنگ تمام اجزای جامعه بشری، می باشیم. خواهان جهان بدون تحریم ها، که به صورت ظالمانه سبب قتل مردان، زنان، کودکان، جوانان و سالخورده گان میشود، هستیم."

تا اکنون ۲۰ سال از آن تقاضا می گذرد، نه تنها آن بیماری ها در مان نشده، بلکه تشدید یافته است. ما حق داریم که بپرسیم، چرا در مان نشده؟ ما حق داریم تا راه های حل عادلانه و موثر را اصرار کنیم.

خانم ها و آقایون! امریکای ما (نیم کره غربی) در مر حله، و معرض تهدید های مکرر و متداوم، بر خلاف "اعلامیه منطقه امریکای لاتین، و کارائیب به عنوان منطقه صلح "در نشست دوم سران کشور های امریکای لاتین و کارائیب، ۲۰۱۴ در هاوانا دایر، و اعلام شد، قرار دارد.

حکومت فعلی ایالات متحده امریکا قبلا اعلام کرده که با تطبیق "دکترین مونرو"، تطبیق و گسترش استراتیژی جدید امپریالیستی در منطقه، با وحشی گری و قساوت خاص ونزوئلا را مورد حمله قرار میدهد.

در متن این تهدیدات، آرزو دارم که یکبار دیگر حمایت مطلق مان را از انقلاب بولیواری، و چاوستی (هوگو چاویز رهبر انقلاب کوبا شخصیت انقلابی، و سوسیالیست متعهد)، از اتحاد مدنی – نظامی مردم ونزوئلا (تعداد آن قریب به یک میلیون میرسد که اخیرا برای دفاع از مادر وطن شان تاسیس کرده است – از این قلم)، دولت دموکراتیک، و مردمی ونزوئلا تحت قیادت نیلاس ما دورو، اعلام بدارم.

ما اقدامات مداخله گرانه، و تحریم های اقتصادی بر علیه ونزوئلا به هدف خفه کردن اقتصاد و خانواده های ونزوئلا را محکوم می کنیم.

ما تلاشهای خصمانه بر علیه دولت نیکاراگوا و بی ثبات ساختن اوضاع در آن کشور، که به پیشرفتهای بزرگ صلح و ثبات، اقتصادی، و اجتماعی برای مردم آن کشور دست یافته محکوم می کنیم.(حکومت دانیل اورتیگا – جبهه ساندنیست - از این قلم.)

ما، به زندان انداختن لولا داسیلوا رییس جمهور پیشین برزیل را که به هدف سیاسی و جلوگیری از شرکت وی در انتخابات صورت گرفته است- شخصیت محبوب مردم آن کشور برای انتخاب ریاست جمهوری آینده- محکوم می کنیم.

ما در کنار کشور های کارائیب و مردمان آن که خواهان غرامت مشروع در برابر آسیب های وحشتناک که از برده داری بر آنها بجا مانده، ایستاده ایم. و همچنان خواهان مداوای عادلانه آنها از اثرات برده گی هستیم.

ما تعهد تاریخی، و حمایت مان را برای تعیین سر نوشت، و استقلال مردم برادر (پورتو ریکو) اعلام میداریم. (مجمع الجزایر مذکور جز قلمرو امریکا، و مستعمره آن می باشد – از این قلم).

ما از ادعای قانونی حاکمیت ارضی آرژانتین در مورد جزایر مالویناس، ساندویچ جنوبی، و جزایر جورجیا حمایت می کنیم.

ما حمایت غیر محدود مان را برای یک راه حل جامع، عادلانه و حل مسئله فلسطین و اسرائیل از طریق تشکیل دو دولت، تشکیل دولت مستقل فلسطینی بر مبنای فیصله قبل از ۱۹۶۷ هستیم، که در آن اورشلیم شرقی پایتخت دولت مستقل فلسطین خواهند بود.

ما اقدام یک جانبه دولت ایالات متحده امریکا، برای انتقال نماینده گی سیاسی آن کشور در اورشلیم را رد می کنیم، که سبب افزایش تنش در آن منطقه شده است.

ما وحشیگری نیروهای اسرائیل بر علیه غیر نظامیان در غزه را محکوم می کنیم.

ما همبستگی پایدار مان را با مردم (صحرا) دوباره تکرار می کنیم، و از جستجوی راه حل نهایی در سواحل صحرای غربی (مراکش) برای تعیین سرنوشت شان حمایت می کنیم.

ما از جست و جوی یک راه حل صلح آمیز و بدون مداخله تحمیل شده خارجی در سوریه، حفظ استقلال و حاکمیت ارضی آن حمایت می کنیم.

ما هرگونه مداخله مستقیم، و غیر مستقیم خارجی بدون مجوز مقامات مشروع سوریه را رد و محکوم میکنیم.

گسترش دوامدار ناتو به سمت مرز های روسیه که باعث تهدید های جدی شده با وضع تحریم ها بدتر میشود، ما آنرا رد می کنیم.

ما خواهان تطبیق معاهده هستوی (برجام) با جمهوری اسلامی ایران می باشیم.

ما نزدیکی دوباره میان دو کره را خوش آمدید گفته، خواهان ادامه دیالوگ میان دو کشور برای رسیدن به یک صلح پایدار هستیم.

همزمان با آن، ما با تمام قوت تحریم های یک جانبه، و غیر عادلانه، و دخالت خارجی بر علیه جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی را محکوم می کنیم.

نقض قوانین بین المللی تجارتی، و تحریم ها علیه چین، اتحادیه اروپا، و کشور های دیگر، به ویژه کشور های در حال توسعه تاثیرات مضر خواهند داشت.

ما از گفتگو ها و همکاری حمایت می کنیم، به همین دلیل میتوانم امروز گزارش بدهم که توافقنامه کوبا – اتحادیه اروپا، در باره گفتگو ها و همکاری های سیاسی، موفقانه به اجرا در آمده، و پایه های سودمندی میان طرفین ایجاد شده است.

خانم ها و آقایان! دولت ایالات متحده امریکا لفاظی های تهاجمی به جانب کوبا، و سیاست های متداوم را برای از بین بردن نظم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی بر علیه کوبا ادامه میدهد.

دولت جدید ایالات متحده امریکا، بر خلاف منافع مردمان دو کشور، تحت بهانه های ساختگی، و اتهامات غلط، مصمم شده تا تنش ها میان دو کشور که به نفع هر دو کشور نیست، ایجاد شود.

تغییر نسلی در دولت ما نباید امید های برای دشمنان انقلاب ایجاد نماید. ما خواهان تداوم هستیم، نه گسستگی. کوبا اقدامات لازم را برای مدل توسعه اقتصادی، و اجتماعی خویش به هدف اعمار یک ملت با اقتدار، مستقل، سوسیالیستی، دموکراتیک، مرفه و پایدار را ادامه میدهد.

این کشور و مردم به گذشته شرم آور و ننگین آن که ۱۵۰ سال قربانی عظیمی را برای بدست آوردن، استقلال و وقار شان متقبل شده، نمیخواهد برگردند. با تصمیم و حمایت قاطع اکثریت مردم کوبا، کار های را که ۶۰ سال قبل آغاز شده بود ادامه خواهیم داد. در جلسه ی که برای اصلاح فرایند قانون اساسی صورت گرفت، یک فعالیت واقعاً مشارکتی و دموکراتیک را آغاز کردیم، و مطمئن هستیم که طی بحث های عمده تصویب و به همه پرسی گذاشته خواهد شد. هدف استراتژیک، ماهیت بی برگشت سوسیالیسم به تصویب خواهند رسید.

اصول سیاست خارجی ما، همان طوریکه راول کاسترو دبیر اول حزب ما در هفتادمین نشست عمومی سازمان ملل متحد بیان داشته بود من آن را دوباره نقل می کنم: "جامعه بین المللی همیشه قادر خواهد بود تا روی صدای صادقانه کوبا بر علیه بی عدالتی، فقدان توسعه، نا برابری، تبعیض، و سلطه جویی به هدف ایجاد بهتر یک نظم بین المللی که به صورت واقعی برای انسانها، و رفاه آنها متمرکز باشد، حساب نماید."

کوبای که من امروز به نماینده گی از آنان سخن میگویم که خلف (جانشین) با افتخار سیاست مستقل، با وقار، برادری، و سیاست همبستگی با فقیر ترین کشور های جهان است، که تولید کننده گان اصلی تمام ثروت های این سیاره ما، به رغم آنکه در نتیجه نظم جهانی غیر عادلانه آنها را محکوم به فقر وحشتناک، تحت نام واژه های دموکراسی، حقوق بشر، کلماتی که ثروتمندان آنرا از مفهوم اصلی آن تهی کرده، میباشد.

هیجان انگیز و دلپذیر است که در محل و تریبیونی هستم که ۵۸ سال قبل فیدل کاسترو، حقایق قدرتمند را بیان داشت که تا اکنون ما را تکان میدهد، در مقابل بیش ۱۹۰ کشور قرار داریم که همه ساله در صفحه رای دهی چراغ سبز، و حمایت بر داشتن محاصره اقتصادی بر علیه کوبا از ما حمایت مینمایند.

من از شما اجازه مرخصی می گیرم، و امیدوار هستم که آرزو های شریف اکثریت بشریت، پیش از اینکه نسل های جوان به این کرسی برسند، برآورده شود، و آنها نیز همین آرزو های که ما و گذشته گان را ادامه داده، خواستار آن شوند.

منبع:

President Miguel Díaz-Canel Bermúdez addresses the UN General Assembly

Full text of the speech offered by Cuban PresidentMiguel Díaz-Canel Bermúdez, during the General Debate of the 73rd Session of the UN General Assembly

 

 

 

 

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

 

 

www.esalat.org