نویسنده: نفیس احمد

برگرداننده و تخلیص: رحمت ایماق

سردمداران حامی تروریسم در جهان، در زمان زمام داری ایشان، شاه عربستان سعودی، شاه عبدالله ابن عبدالعزیز،
 مهد پرورش تروریست ها، و اوباما سردمدار قبلی کاخ سفید.

 =======

«دانستن تاریخ مهم است، اگر شما تاریخ نمیدانید، به آن می ماند که دیروز متولد شده اید، هر آنکه در موضع قدرت باشد، میتواند به شما هر چیزی بگوید، و شما هیچ راهی برای بررسی صحت و سقم آن ندارید

(فقید هاوارد زین امریکایی، پروفیسور علوم سیاسي، مورخ برجسته ترقی خواه و ضد جنگ)

+    +    +

مرور بر تاریخ بنیاد گرائی اسلامی (اخوان المسلمین)، بخوبی و بدون هیچ گونه توهمی برای ما بیانگر آنست که داعش، به هیچ وجه پدیدۀ جدیدی نیست.

این گروه ارتجاعی به مثابه پیاده نظام امپریالیستی، حد اقل از ربع اول صدۀ گذشته، عملاً به مثابه حربۀ مهم سیاسی برای تسلط امپریالیسم، بخصوص در ادوار بحرانهای اقتصادی و سیاسی، و جلوگیری از انقلاب های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در کشورهای اسلامی، منجمله افغانستان، از آن استفاده به عمل آمده است.

ایجاد گروههای جهادی تروریست و خرابکار به مثابه نیرو های تروریستی مخرب به گونه همین داعشی های قرن بر علیه دولت قانونی جمهوری دموکراتیک افغانستان توسط همین غربی ها ایجاد گردید، و به قدرت رسانیده شده و تاج پوشی گردید، و اکنون برای ما میگویند، که بتاریخ آنها مراجعه ننماییم.

در زمان به اصطلاح جنگ سرد، اسم "مجاهد" و "جنگندگان راه آزادی"؟! را بالای آنها گذاشتند، اکنون که دیگر خطر "کمونیسم" گویا وجود ندارد، اسم های این "خوک های وحشی" را عوض نموده و با کارزار تبلیغاتی وسیع و جنگ روانی گسترده، مردم جهان را شستشوی مغزی نموده، و از طریق آن به اشغال گری شان ادامه میدهند.

ما باید دانش و آگاهی خویش را در مورد این ابزار اساسی امپریالیسم امریکا و شرکای ناتوئی آن بصورت متداوم تجدید نماییم و تکامل بدهیم.اصالت»)

*    *    *

 تبصرۀ مختصر از مترجم:

تاریخ پدیدۀ بنیاد گرائی اسلامی و رابطۀ آن با غرب به قرن نوزدهم بر میگردد. بعد از پیروزی انقلاب سوسیالیستی در روسیه، و پیدایش موج جنبش های آزادی خواهی، و رهائی بخش کشورهای تحت استعمار انگلیس و سایر کشورهای اروپايی و امریکا، پیکر امپریالیسم به لرزه افتاد. سپس موج طوفان زای انقلاب های که بعد از جنگ جهانی دوم در آسیا به وقوع پیوست، بالاخص پیروزی انقلاب در چین، ویتنام و تحولات پیهم دیگری در عده ای کشورهای شرق میانه، امپریالیسم امریکا و انگلیس را به فکر چاره انداخت. این جنایت کاران عملاً با دعوت و تدویر کنفرانس نیروهای بنیاد گرای "اسلامی" از سراسر جهان در سال (۱۹۵۳م)، در دانشگاه پرینستون امریکا به مرتجع ترین نیروها پناه بردند.

 امریکا و متحدان غربی آن در ایجاد و تقویت این دانه های سرطانی – تروریستی به کمک مستقیم عربستان سعودی و کشورهای دیگر تروریست پرور و شیخ های جنوب خلیج فارس، در تمام کشورهای اسلامی، منجمله افغانستان، مستقیماً دست داشته و جهان را در کام عقب گرائی و تروریسم کشاندند، که داعش هم نمونۀ امروزی آنست.

در رابطه به نیروهای تروریستی داعش، این مولود نامیمون اخوان المسلمین که پیاده نظام تاریخی امپریالیسم، و اکنون به مثابه لشکر جرار امپریالیستی در قرن ۲۱ است و زمینه ساز تجاوز و تسلط کامل امپریالیسم امریکا بر جهان می شود، من ترجمۀ مقاله ای را از آقای نافذ احمد، ژورنالیست پژوهشگر، دانشمند امور امنیت بین المللی و مدیر اجرائیوی "انستیتوت تحقیق و توسعه پالیسی ها" در انگلستان است، انتخاب نمودم تا بار دیگر ماهیت این نسل جدید تروریستان را که از طرف غرب به رهبری امریکا از دهه هشتاد، قبل از آمدن نیرو های شوروی به افغانستان بر نامه ریزی گردیده بود به یاد بیاورند.

این جهادی های جهاد برژنسکی که اکنون بر گرده ملت افغانستان تحمیل شده، هر نامی که بالای خود شان می گذارند بگذارند، مگر نیرو های ملی و ترقی خواه افغانستان به مثابه همان نسل اول داعش امروزی میشناسند.

قابل تذکر میدانم، که این مقاله در ربع اخیر سال ۲۰۱۴، در همان بحبوحۀ ایجاد داعش توسط امپریالیست ها، تحریر گردیده، چون تاریخ این نیروهای پلید را با اربابان امپریالیستی، انگلو– صهیونیستی شان، بیان میدارد، ضرور دانستم به رغم اینکه این تروریستان، نطفه های پلید را در کشور مان تجربه داریم، یکبار دیگر رفقای ما مطالعه نمایند، و بدانند که خالق اصلی تروریسم امپریالیسم غرب، اکنون به رهبری ایالات متحده امریکا است.

قسمت اول – تروریستان ما.

قسمت دوم – جنگ طولانی.

متن ترجمه:

نویسنده: نفیس احمد

برگرداننده و تخلیص: رحمت ایماق

قسمت اول – تروریستان ما:

جنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد مشترک وزارت دفاع امریکا، در یک کنفرانس خبری پنتاگون اظهار داشت: "این سازمان (داعش)، استراتیژی نهائی اش برپائی روز محشر و تخریب کامل جهان است، و باید شکست داده شود".

اوباما گفت: "عملیات نظامی ضرورت است تا توسعۀ داعش، این دانه های سرطانی را توقف بدهد". او در بیانیۀ، که از قبل در موردش پیشبینی میشد، توسعۀ حملات هوائی را در سراسر عراق و سوریه و تدابیر جدیدی را برای تسلیح و تربیت نیروهای عراقی و کورد ها، خواستار شد.

دیوید کامرون، صدراعظم انگلستان گفت: "یگانه راهی که میتوان داعش را شکست داد این است که باید پیام صریح و مستقیم برای شان فرستاده شود".

چیزی که در این نغمه سرائی ها خشم انسان را بر می انگیزد، انکار نقش محوری استراتیژی های استخبارات نظامی منطقوی مشترک و پنهانی ایالات متحدۀ امریکا و انگلستان در توانمند سازی، و حتی حمایت مستقیم از این شبه نظامیان بنیاد گرای سوریه و عراق، که از القاعده جدا شده، و "داعش" یا دولت اسلامی شام و عراق را تشکیل میدهد، که به بیان ساده "دولت اسلامی" نامیده میشود، میباشد.

 از سال۲۰۰۳ بدین سو، نیروهای امریکایی – انگلیسی به صورت پنهان و آشکار، حمایت شان را از نیروهای بنیاد گرای اسلامی تروریستی که به گروه القاعده روابط داشت، در سراسر شرق میانه و قارۀ افریقا هم آهنگ نمودند. این تصور کج دار و مریز، درهم آمیختۀ (نادرست) جیوپولیتیکی، تداوم میراٍث ایدئولوژیک محافظه کاران جدید است که از انگیزه های دیرینه، اما اغلب متناقض، و به هدف تسلط بر منابع نفتی منطقه، دفاع از اسرائیل توسعه طلب و برای تعقیب این اهداف در صدد ترسیم دوبارۀ نقشۀ شرق میانه میباشد.

حال علیرغم انکار پنتاگون، که نیروهای زمینی در عراق پیاده نخواهد شد، و اسرار اوباما که این به معنی جنگ دیگری (اشغال دیگری – مترجم) در عراق نخواهد بود، منابع نظامی و استخباراتی محلی کوردها تائید نمودند که نیروهای عملیات ویژۀ(۱) امریکایی و آلمانی از قبل در خاک عراق پیاده شده اند. منابع مذکور گفتند: ایشان ما را در حملات کمک مینمایند." (اشغال دوبارۀ عراق، توسعه و گسترش جنگ های نیابتی تروریستی توسط داعش و پیاده نمودن نیروهای جدید ایالات متحده امریکا و غرب از قبل شامل برنامه بوده است – مترجم). حملات هوائی امریکا بالای داعش، همراه با طیّاره های اکتشافی نیروی هوائی بریتانیا، حاوی محموله های نظامی(۲) به پیش مرگه های کورد (کردهای بارزانی تحت حمایت امریکا و اسرائیل- مترجم)، انجام میگرفت.

در عراق، سیاست تفرقه بی انداز و حکومت کن:

در سال ۲۰۰۷، یک تن از مشاورین دفاعی دولت امریکا گفت: "این بدان معنی نیست که ما به سلفی ها می گوئیم که شما بمباران نکنید."( ۳)

"مهم اینست که بالای کی ها بم پرتاب مینمایند؟ بالای حزب الله، مقتداالصدر، ایران و سوریه، در صورتی که آنها همکاری شان را با حزب الله و ایران ادامه بدهند".

در اوایل حمله و اشغال عراق، ایالات متحدۀ امریکا در حالی که ادارۀ در ظاهر حاکم شیعه ها را در عراق حمایت مینمود، به صورت مخفیانه گروه های وابسته به القاعده را نیز حمایت تسلیحاتی و نظامی مینمود.

در مصاحبۀ که در فبروری ۲۰۰۵ با منابع وزارت دفاع پاکستان توسط ایشیا تایمز (۴) انجام پذیرفته بود، گفته شده که ایالات متحده امریکا کمک های تسلیحاتی ساخت پاکستان را برای اعضای قبلی وفادار حزب بعث (صدام حسین)، که توسط القاعده استخدام و تربیت نظامی دیده بودند(۵) و تحت رهبری ابو موسی زرقاوی فعالیت داشتند، تهیه و تسلیم داده است. محمولۀ اسلحه انواع تفنگ ها، راکت انداز، مهمات موشک ها و انواع دیگر سلاح های سبک را احتوا میکرد. منبع وزارت دفاع پاکستان (۶) به سید سلیم شهزاد مدیر مسئول روز نامۀ تایمز پاکستانی گفت: "این سلاح ها نمیتواند به مقصد نیرو های دولت عراق ار سال گردد، برای اینکه امریکایی ها خودشان به دولت عراق اسلحه و مهمات تهیه میدارند". به قول روزنامۀ "نیویارکر"، بعداً سید سلیم شهزاد در سال ۲۰۱۱ به قتل رسید. منابع وزارت دفاع پاکستان گفتند که امریکا از یک گریبان نقش دوگانه را در محور حاکمیت مذهبی شیعه در عراق بازی مینماید.

این فقط تنها راهی نبود که ایالات متحده امریکا، با در نظر داشت استراتیژی خویش به زرقاوی، این دست پروردۀ بن لادن، و زائیدۀ افکار و ایدئولوژی های افراطی، که بعداً داعش را به وجود آورد، کمک می نمود.

آرم فرماندهی مشترک عملیات ویژه

 

بر مبنای گزارش ماه نوامبر (سال قبل) دانشگاه عملیات مشترک ویژه (۷) US Joint Special Operations University  و د یپارتمنت مطالعات ستراتیژیک آن، که کمتر کسی از آن آگاهی دارد، فرمول "دشمنان ما منقسم گردند"، بعد از اشغال عراق روی دست گرفته شد ه بود.

"این به مثابه یک آزمایش تحقیقی جالب در ایجاد نارضایتی در بین دشمنان که منجر به هم اندازی قرمز با قرمز (دشمن علیه دشمن) می شد، را در بر میگرفت."

 بخش دوم قسمت اول:

در حالی که مبارزه با شورشیان نیاز به آن دارد تا زندگی رقت بار مردم محل بهبود یابد، مگر ". . . روی دیگر این سکه کمتر مورد بحث قرار می گیرد (کمک های تسلیحاتی به گروه های تروریست قبلی، ایجاد گروه های جدید، به میان آوردن اختلافات میان آنها و تشدید جنگ و تباهی در مناطق موردنظر- مترجم)، هیچگونه تلاشی برای رهائی اهالی که در بین آتش جناح های درگیر گرفتار مانده و میسوزند، صورت نمیگیرد. این روی سکه به صورت دقیق محاسبه گردیده که چطور می توانند از طریق ایجاد اختلافات میان گروه ها به خوبی بهره برداری نمایند."

به بیان دیگر، نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا مشروعیت عمومی (راضی سازی) را از طریق بکار گیری رفاه اجتماعی متعارف، تعقیب مینماید. و اما به طور همزمان با غیرقانونی جلوه دادن دشمنان محلی (شورشیان) خشونت در بین آنها را افزایش داده، و در نتیجه مردم بیگناه محل قربانی این تصادمها بین شورشیان می شوند.

مفکورۀ ایجاد این خشونت ها (تیوری های توطئه – مترجم)، به صورت پنهانی و با دقت، توسط نیروهای عملیات مخصوص (۸ ) ایالات متحده امریکا، نه تنها سبب تضعیف آنها، بلکه حتی تحریک مردم بر علیه شان میشود.

در همچو وضع، دشمنان برای امریکایی ها شامل: جهادی ها، بعثی ها، صوفیان مسالمت آمیز که در اکثریت هستند، میباشد. مگر اینها نیز مانند شورشیان مخالف موجودیت نیروهای امریکایی در کشور شان بوده، و از نیروهای شورشی تأثیر پذیر هستند. گزارش دانشگاه نیروهای عملیات ویژه، به واقعه فلوجه در سال ۲۰۰۴ اشاره نموده می گوید: "متخصصین جنگ روانی امریکا (PSYOP)"، شیوۀ شوراندن یک گروه علیه گروه دیگری"، را به کار گرفتند و آنرا مفید دانسته و آنچه را که در حمایت از زرقاوی انجام داده بودند، اکنون با تمام امکانات جنگ روانی: از قبیل وسایل اطلاعات جمعی مانند تلویزیون، اخبار و انتشارات دستی، کارتون ها . . . و غیره، همان شیوۀ کار و ایدئولوژی زرقاوی، این تروریست سفّاک را، در بین گروه های سنی ترویج می نمایند.

بر مبنای گزارش دهار جمیل، از جملۀ محدود خبرنگاران محقق در عراق: افزایش بم گذاری های انتحاری، با شواهدی که وجود دارد، به هیچ وجه به دلیل کشته شدن زرقاوی همخوانی ندارد. بر مبنای تحقیقات وی و منابع استخباراتی امریکایی که نخواستند نامشان افشاء شود، آنرا جعل محض خوانده(۹)، و می گویند این بهانه در حقیقت برای موجه جلوه دادن حملۀ نظامی بالای فلوجه آورده شده است.


عساکر امریکایی در فلوجه

به این ترتیب، عملیات نیرو های امریکایی بالای فلوجه تا حد زیادی به نام زرقاوی توجیه شد. در این عملیات امریکایی ها از فاسفورس سفید، بم های خوشه یی و بمباران سفره یی استفاده کردند که در آن از ۵۰ هزار خانه، ۳۶ هزار آن به خاک یکسان گردیده و قریب به یک هزار تن قتل عام شدند. سه صد هزار مسکونین آن دیار را به وحشت انداخته، خانه و کاشانۀ شان را ترک نمودند، و افزایش بزرگ در تولد اطفال ناقص، امراض سرطانی و فاجعۀ تخریب محیط زیست، نتیجۀ استعمال این سلاح های کیمیایی است که توسط امریکا استعمال شده است.

تا همین امروز فلوجه بیشتر از تمام عراق رنج می برد. زیر ساخت های آن بصورت عموم از کار باز مانده، سیستم آب رسانی و فاضل آب آن نیاز به ترمیم اساسی دارد و شهروندان فلوجه از تبعیض توسط حاکمیت تشییع، که از طرف ایالات متحده امریکا حمایت میشود، رنج برده تحت تعقیب، اذیت و آزار قرار می گیرند. بر اساس مشاهدات و نظارت روزنامۀ گاردین (۱۰) در سال ۲۰۰۵ "هزاران تن از باشندگان به ماتم نشسته و بی خانمان فلوجه دلایل جدی دارند که از امریکایی ها و متحدان آن نفرت داشته باشند.

به همین ترتیب اشغال امریکا، تخم های(۱۱) را در آن کشور با استفاده، از تیوری های زرقاوی کشت نمود، که در نتیجۀ آن هیولای وحشتناکی که اسمش را داعش گذاشتند به وجود آوردند.

حمایت مالی از القاعده در سوریه:

بر مبنای اظهارات، آقای رونالد دوماس [Rolan Dumas]، وزیر خارجۀ اسبق فرانسه، انگلستان از سال ۲۰۰۹ بدین سو، پلان مخفی را بر علیه سوریه انجام میدهد: "من دو سال قبل از آغاز درگیری ها در سوریه، بنا به دلیل کاری دیگری به انگلستان مسافرت داشتم". او به تلویزیون فرانسه گفت: "من با مقامات ارشد انگلستان ملاقات داشتم. آنها اعتراف نمودند که مسایلی را در رابطه به سوریه تحت کار دارند. این در انگلستان اتفاق می افتد، نه در امریکا. انگلیس ها گروه های مسلح را برای حمله بالای سوریه آماده میساختند".

بر مبنای ایمیل به بیرون درز کردۀ یکی از کمپانی های استخبارات خصوصی امریکایی بنام [Stradford]و(۱۲) و یادداشت از ملاقات آنها (۱۳) با مقامات رسمی پنتاگون، تائید می شود که از سال ۲۰۱۱ بدین سو، تربیت نیروهای مخالف سوریه (داعش امروز) توسط نیرو های ویژۀ انگلستان و امریکا انجام شده است و هدف آن براندازی دولت حافظ الاسد از درون بوده است.

از آن به بعد، نقش کشورهای خلیج با ذکر اسم های شان مانند: عربستان سعودی، قطر، کویت، امارات متحد عربی، اردن، (ترکیه هم به مثابه عضو پیمان ناتو)، تحت قیمومیت استخبارات نظامی امریکا، بصورت رسمی و غیر رسمی، هار ترین و خطرناک ترین نیروها را از درون مخالفین دولت سوریه، حمایت مالی (۱۴) و همآهنگ نمودند (۱۵) که اکنون دیگر پُت و پنهان نمیباشد.

بدین ترتیب، خرد متعارف انسان حکم می نماید که سرازیر شدن حمایت مالی و نظامی به گروه های افراطی اسلامی مربوط به القاعده، خطای نا بخشیدنی و تاسف آوری است. اما واقعیت چیز دیگری غیر از خطا بود.

 نیرومند ساختن گروه های اسلام گرای افراطی از درون "لشکرآزاد سوریه" [FSA] هدف اصلی از قبل تعیین شدۀ امریکا و متحدانش بود. به تصویر پائین ببینید.

وزیر خارجۀ وقت امریکا، از طرف راست در حال مصافحه با احمد داوود اغلو وزیر خارجۀ ترکیه. شخص دوم از طرف چپ وزیر خارجۀ امارات متحده عربی، شیخ عبدالله زاید آل نهیان، و ویلیام هیگ وزیر خارجۀ بریتانیا، در تونیس هنگام آن توافقات شوم.

ناتو، در بر نامۀ بر انداختن دگروال قذافی، از قبل در اتحاد با گروه های القاعده در آن کشور عمل نمود. در نتیجه، رژیم دست نشاندۀ امریکا در لیبیا بوجود آمد و آن به نوبۀ خویش، پل روابط (۱۶) با لشکر آزاد سوریه در استانبول، برای تحویل دهی پول و سلاح های ثقیله، به شورشیان مخالف بشار اسد گردید. حتی وزارت خارجه امریکا، از بین گروه های مربوط به القاعده، گروهی را برای تامین امنیت (۱۷) سفارت امریکا در بنغازی استخدام نمود. بعداً آنها اولین کسانی بودند که به حمله بالای سفارت امریکا در آن کشور متهم گردیدند.

سال گذشته، (CNN) تائید نمود که کارمندان سازمان سیا، که بصورت مخفیانه در سفارت امریکا در بنغازی فعالیت داشتند، تحت فشار مجبور ساخته شدند تا آزمون پلی گراف اضافی "آزمایش صداقت" (۱۸) بدهند، تا راز این عملیات مخفی تسلیم دهی راکت های زمین به هوا را، که از لیبیا و از طریق ترکیه به گروه های مخالف دولت سوریه تسلیم داده می شود، به همه اعضای کنگرس امریکا افشاء ننماید.

در حالیکه مرکز فرماندهی و کنترول آنها، در استانبول ترکیه موقعیت داشت(۱۹)، تسلیحات نظامی از عربستان سعودی، و بصورت اخص از قطر و از طریق سازمان استخبارات ترکیه، در سرحد به مخالفان اسد تسلیم داده میشد. کارمندان ویژۀ سازمان سیا، همراه با کوماندو های اسرائیلی، و اردونی(۲۰)، لشکر آزاد سوریه را برای فراگیری سلاح های ضد تانک و ضد هواپیما، آموزش می دادندگزارشات علاوتاً می رساند که نظامیان فرانسوی و انگلیسی نیز، به صورت مخفی، در این تمرینات آموزشی سهم داشته اند.(۲۱)

معلوم میشود این تعلیمات ویژۀ را که لشکر آزاد سوریه فرا می گیرد، مستقیماً به داعش منتقل میگردد- چنانکه ماه گذشته یک تن از اعضای داعش بنام "ابو یوسف "(۲۲) بیان داشت: "اعضای لشکر آزاد سوریه که توسط غرب تربیت می شوند، به ما می پیوندند".

روز نامۀ "ملت" [The Nation]، موجودیت یک مرکز قومانده و کنترول(۲۳) دیگری را در عمان پایتخت اردون تثبیت نمود، که "از جانب افسران غربی و عربی اداره میگردید". آنها از اینجا "ماشین های خودرو، تک تیر اندازهای شبخونی، خمپاره ها، مسلسل های سنگین، سلاح های کوچک، و سایر مهمات را برای واحد های ارتش آزاد سوریه هماهنگ ساخته و می فرستند. منابع شورشی، و مخالفین این پل اکمالات نظامی را که به صورت بسیار خوب از جانب افسران بلند پایۀ نظامی، از ۱۴ کشور، به شمول ایالات متحده امریکا، کشورهای اروپايی (دولت های شان) و دولت های خلیج، که مقادیر عظیم اسلحه و پول را به جناح های اغتشاش گران می فرستند، بسیار عالی و موثر توصیف نمودند.

منابع لشکر آزاد سوریه که همراه شان توسط روزنامۀ " نیشن" مصاحبه صورت گرفت، در مورد اینکه، آیا در مر کز فرماندهی و کنترول، اعضای القاعده هم حضور دارند و کمک ها را دریافت مینمایند، به مشکل می توانستند آنرا رد نمایند. غیر قابل باور است که سلاح ها و مهمات و کمکهای مالی عربستان سعودی و قطر، که از طریق عمان ارسال میگردد، به گروه های مورد علاقۀ خاص ایشان (القاعده و داعش) نرسد.

بر مبنای اسناد محرم بدست آمده توسط نیویارک تایمز (۲۴)، در مورد بررسی چگونگی کمک های که از جانب ایالات متحده امریکا و متحدان آن، تحت فرمان و کنترول عربستان سعودی و قطر، به گروه های مخالف دولت سوریه توزیع میگردد . . . . نشان میدهد که، این دو کشور، ترجیح میدهند، که کمک های مالی و نظامی به جهادی های اسلامی بنیاد گرا تحویل داده شود، نه به گروه های بیشتر میانه رو که غرب ادعای حمایت آنها را دارد.

کمتر جای شک و تردید باقی میماند که کمک های نظامی و مالی مخفی، که توسط ایالات متحده امریکا هماهنگ ساخته میشود، برای تقویت و حمایت بخش القاعده، در درون لشکر آزاد سوریه صورت نگرفته باشد.

ارزش دارد تا از آن یاد آوری نماییم، که در اوایل همین سال، ویب سایت استخبارات نظامی اسرائیل [Debkafile](۲۵)، که از طرف دو تن از ژورنالیستان سابقه دار روز نامۀ "اکونومیست"، که مد ت۲۳ سال است در مورد مسایل شرق میانه تسلط دارند، اداره می شود، گزارش نمود که ترکیه به نیروهای شورشی مخالف دولت سوریه، از جمله جبهت النصر – گروه مربوط به القاعده، اجازه داده تا از مجرای داخل قلمرو خاک ترکیه، منطقه ساحلی بندری شمال غرب سوریه در اطراف " لاذقیه " را مورد حمله قرار بدهند".

در ماه اگست ۲۰۱۴ ( ۲۶) دیبکا فایل، سایت استخبارات نظامی اسرائیل، گزارش نموده بود که: "امریکا، اردون و اسرائیل، به صورت مخفیانه به تعداد ۳۰ گروه مخالف دولت سوریه را حمایت می نمایند"، که بعضی از آنها در این اواخر بخشی از منطقۀ القنطیره، منطقۀ سرحدّی جانب خاک سوریه، که یگانه نقطۀ ترانزیتی ارتفاعات بین خاک سوریه و اسرائیل را تشکیل میدهد، تحت کنترول درآورده اند.

در همین حال دیبکا فایل خاطر نشان می سازد که: "عناصر القاعده در درون تمام این گروه ها اجازۀ فعالیت دارند" و علاوه میدارد: "اسرائیل کمک های محدودی، شامل خدمات صحی، همچنان سلاح ها و مهمات، اطلاعات، غذا . . . و غیره را به آنها عرضه داشته است."

"اسرائیل به مثابه عضو این اتحاد، همراه با ایالات متحده امریکا و اردون به مثابه سیستم حمایتی برای گروه های اغتشاشی جنوب سوریه عمل نموده است. تلاش آنها اینست که از طریق اطاق جنگی (مرکز قوماندۀ واحد) که پنتاگون سال قبل در نزدیکی عمان ایجاد کرده بود، فعالیت های این گروه ها را هماهنگ سازند.

مرکز مذکور توسط افسران نظامی ایالات متحده امریکا، اردون و اسرائیل اداره گردیده و تصمیم می گیرند که کدام یک از گروه های اغتشاشی به تجدید نیرو از طرف کمپ و به تربیت مخصوص ضرورت داشته، کدام ایشان سلاح ها را دریافت بدارند. تمام این سه کشور، امریکا، اسرائیل و اردن، به صورت مکمل میدانند، که علیرغم اقدامات احتیاطی، قسمتی از این کمک های نظامی به گروه های نفوذی بخش القاعده، بخش سوریه، تعلق میگیرد. مگر هیچ یک از این کشور ها، نه واشنگتن، نه اورشلیم (اسرائیل)، و یا عمان از آن ناراحت نیستند که ایشان جبهت النصره، شاخۀ القاعده را تسلیح مینمایند."

 این حمایت نظامی به داعش نیز منتقل گردیده است. به استناد نامۀ که در اکتوبر ۲۰۰۶ تحریر یافته بود، و در سال ۲۰۱۳ بدست آمده، نشان میدهد که داعش بصورت موثر در همدستی با جبهت النصرۀ القاعده فعالیت های خویش را در سوریه تا ماه فبروریُ۲۰۱۴ توسعه داده، و فعالیت داشتند، و این زمانی است که القاعده داعش را نکوهش نمود (به دستور ارباب واشنگتن). کارشناسان امور اسلام بنیاد گرا در منطقه اذعان میدارند که اختلاف میان النصره (القاعده) و داعش، آن طوری که ادعا میشود نیست (۲۷)، صرفاً در تاکتیک های شان اختلاف وجود دارد نه در بنیاد های ایدئولوژیک آنها.

 

جنگندگان داعش در برابر کمره

حمایت مالی دولت امریکا از لشکر آزاد سوریه رسماً از طریق نهادی بنام: (گروه حمایتی سوریه) (۲۸) [Syrian Support Group] که در ماه اپریل۲۰۱۲ در واشنگتن ثبت و تشکیل گردیده صورت میگیرد. گروه حمایتی سوریه از طریق وزارت خزانه داری امریکا اجازه یافت تا صادرات و تداوم صادرات، فروش و عرضه و حمایت مالی، وسایل مخابراتی، لوژستیکی و دیگر خدمات، بجز از اقلامی که توسط فرمان فوق العادۀ اجرائیوی شماره (۱۳۵۸۲) به هدف کمک به لشکر آزاد سوریه صورت میگیرد، مورد اجرا قراردهد. (این فرمان توسط رئیس جمهور اوباما امضا گردیده.

(دوستان عزیز! ما در چه جهانی زیست داریم؟ این ستمگران از ملت ما، عراق، سوریه . . . چه میخواهند؟ رئیس جمهور یک کشور بزرگ جهان فرمان توطئه و تجاوز بالای یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد را با تخطی از تمام قوانین بین المللی صادر مینماید؟؟؟ - مترجم ).

در اواسط سال ۲۰۱۳ ادارۀ اوباما با صدور فرمان اجرائیوی محرم (۲۹) Classified Executive Order، حمایت خویش را از مخالفین دولت سوریه تشدید و بر مبنای آن سیاست های قبلی خویش را، که حمایت امریکا محدود به کمک های غیر کشنده ( سلاح ها و مهمات)، بود، نقض کرده و ارسال سلاح را مستقیماً به "لشکر آزاد سوریه" مجاز ساخت. با همه این ادعاهای دولت امریکا برای جلو گیری از تسلیمی سلاح ها بدست گروه های بنیاد گرا، صرفاً بشکل یک پروسیجر اداری بیش نبوده و کارآیی نداشته است.

 یکسال بعد از آن، روزنامۀ [Mother Jones]ه(۳۰) نشریه ژورنالیسم تحقیقی غیر وابسته، غیر انتفاعی- مترجم) از اثر پژوهش های شان دریافت که دولت ایالات متحده امریکا کمترین کنترول را در مورد اینکه سلاح ها به کدام گروهها تحویل داده شود، داشته و بیش از حد به حسن نیت خویش به گروه های مورد نظر اتکا داشته و به صورت بسیار ناقص از کمکهای خویش به شورشیان ضد دولت سوریه بازرسی مینماید. اکثراً به رسید های دست نویس، از تسلیمي سلاح ها و مهمات اتکاء دارند و بیشتر به قضاوت متحدان شان (عربستان سعودی، قطر، اسرائیل و سایر کشورهای جنوب خلیج، که یگانه گروه های مورد اعتماد شان القاعده و داعش میباشد- مترجم)، همان کشورهای که القاعده و داعش را بوجود آورده و، نیرومند ساختند متکی هستند.

در همچو یک وضعیت، کشور های خلیج درآن منطقه هنوز هم تصمیم گیرنده هستند که کدام گروه ها تسلیح و کمک مالی شوند. جای تعجب نیست که در ماه سپتمبر سال گذشته (۲۰۱۳) یازده گروه عمدۀ مخالف دولت سوریه از گروه های معتدل فاصله گرفته و به گروه های القاعده پیوستند.(۳۱)

بر مبنای یک تخمین محافظه کارانۀ خود ګروپ حمایتی سوریه " SSG "، ۱۵% از گروه های شورشی وابسته به القاعده، یا القاعده و یا جبهت النصره و یا گروپ جدا شده از آن، داعش، میباشد. مگر مقامات رسمی پنتاگون (۳۲) به صورت غیر رسمی اذعان داشته اند که قریب به پنجاه در صد لشکر آزاد سوریه، گروهی که حمایت مالی و تسلیحاتی را در یافت مینماید، متشکل از گروه های اسلامی بنیاد گرا میباشند. بر مبنای گزارش منابع شورشی، نه رئیس لشکر آزاد سوریه جنرال سالم ادریس، و نه دست یاران وی، صلاحیت بازرسی کمک های مالی و نظامی را دارند. تصامیم، اکثراً توسط قوماندانان ساحۀ جنگ اتخاذ میگردد.

ادامه دارد . . .

بخش اول – قسمت دوم:

جنگ طولانی:

دنبال نمودن پول: در تابستان همین سال، وسایل اطلاعات جمعی که از پیروزی های"داعش" در شمال و مرکز عراق گزارش ارایه میداشتند، این گروه را به مثابه یگانه گروه تروریستی فوق العاده موثر، خودکفا از لحاظ اقتصادی در جهان که قادر است خود را از طریق غارت و چپاول بانک های عراق و فروشات نفت در بازارهای سیاه استحکام بخشیده و منحصر بخود است، توصیف و رنگ آمیزی مینمودند. علی رغم آنکه اکثر این داستان ها از منابع مشکوک و کنترول شده مشتق شده بود، مگر با آنهم نادیده گرفته شدند.

یک منبع استخباراتی که از افشای نامش خودداری نموده به خبرنگار گاردین آقایMartin Cholov  گفت که: ۱۶۰حافظه کامپیوتری بدست آمده از مخفی گاه های داعش نشان می داد که اطلاعات در مورد مسایل مالی آنها تا اکنون، نزد مجامع استخباراتی نا شناسا بوده است.


کاروانی از وسایل نقلیۀ جنگجویان القاعده و داعش، در ولایت انبار عراق

این کاروان وانت های، جدید تویوتا، صحرای کاملاً هموار و باز بیابان های سوریه عرب
Syria-Arabian Desert را پیموده و از سوریه، وارد عراق گردیده اند. نیروهای هوائی قدرتمند امریکا در موجودیت پایگاه های بیشمار آن در کویت، عربستان سعودی . . . و دیگر کشورهای خلیج فارس، هیچ قادر نشدند که این کاروان عظیم را دیده و بمباران سفره یی نمایند؟ کاری که با مخالفین خود در مناطق دیگر کرده اند. از نقطه نظر کارشناسان نظامی این کار برای امریکا و متحدانش از نوشیدن لیوان آب هم ساده تربوده است.

این مقام رسمی گفت: "قبل از اشغال موصل (منطقه ی در عراق)، مجموع پول نقد و دارایی های آن(۸۷۵) ملیون دلار، معادل (۵۱۵) ملیون پوند انگلستان بود. "بر اساس منبع مذکور، "این مقادیر عظیم پول نقد را از میدان های نفتی شرق سوریه، زمانی که در سالهای۲۰۱۲ در آن ساحه تسلط داشتند بدست آورده اند". بعد از آن "پول های که از چپاول بانک های عراق، به اضافۀ ارزش سلاح ها و مهمات نظامی، که ضبط نموده اند، میتوان ارزش یک اعشاریه پنج بلیون (ملیارد) دالر دیگر را به آن علاوه نمود". رخنه نمودن، منبع استخباراتی برای فریب اذهان مردم بسیار به ساده گی انجام می پذیرد: "داعش همه این ها را خودش به تنهائی انجام داده. هیچ بازیگر دولتی دیگری، دولت های که ما از مدت ها است آنها را میشناسیم، در عقب آنها وجود نداشته است(؟). آنها (داعش) به کمک کسی نیاز ندارند.

"پول های دزدیده شده (پنجصد ملیون دلار) توسط داعش از بانک ها، آنرا به جملۀ ثروتمند ترین گروه تروریستی، در جهان مشهور ساخته است. روز نامه علاوه می دارد که ارقام ذکر شده شامل خروار های طلا و نقرۀ دزدیده شده از بانک ها که ارزش آن به ملیون ها دلار می رسد نمیباشد".

این داستان های شگفت انگیز غارت و چپاول بانکها توسط داعش در سراسر عراق و جهان منتشر گردیده و سرخط خبرها گشت، مگر در نهایت ثابت شد که همۀ آن اخبار دروغ و افترا و جعل شده بود(۳۶).

ماموران عالی رتبه و بانک داران در عراق، به شمول موصل، تایید نمودند که سرقت ۴۳۰ ملیون دلار پول بانک ها توسط داعش حقیقت ندارد، و در آن زمان بانک ها، بشمول موصل، باز بوده واز طرف گارد های امنیتي شخصی محافظت می شد.

چگونه این داستان های جعلی را به وجود آوردند؟ یکی از منابع عمدۀ آن: احمد چلبی (۳۷)، عضو پارلمان عراق، همان شخص که تحت چتر "کانگرۀ ملی عراق" اطلاعات جاسوسی و غلط را در مورد سلاح های "امحای دسته جمعی صدام حسین و روابط او با القاعده" به امریکا ارایه داشته بود.

(کنگرۀ ملی عراق [Iraqi National Congress] گروه مخالف دولت صدام حسین بود که توسط امریکا به دنبال جنگ خلیج ایجاد و بصورت مستقیم اداره و رهبری می شد. ادارۀ این گروه نام نهاد، به اصطلاح اپوزسیون دولت عراق، بدست احمد چلبی، شخص جاسوس سازمان سیا، استخبارات انگلستان و شخص به غایت ارتجاعی است، بود که تا همین اکنون به مثابه مهرۀ اساسی امریکا در شرق میانه است- مترجم).

در ماه ژوئن ۲۰۱۴ احمد چلبی با سفیر ایالات متحده امریکا در عراق[Robert Beecroft] و [ Brett McGurk,] معاون وزیر امور خارجۀ امریکا در امور عراق و ایران ملاقات های داشتند. قرار اظهارات منابعی که در[Buzzfeed](۳۷) در ماه جون سال گذشته منتشر گردیده بود آقای بیکرافت، سفیر امریکا در عراق با احمد چلبی در قصر وی در حومۀ بغداد دیدار و گفتگو های فراوان داشتند.

دنبال نمودن مسئلۀ نفت: در حالیکه داعش بصورت آشکارا منابع تمویلی خویش را از کشورهای اعطا کنندۀ آن، کشور های خلیج، در یافت میداشت اکثریت اعضای متشکلۀ این گروه کسانی بودند که روابط شان را با گروه القاعده و جبهت النصره قطع نموده موفقانه بر منابع نفتی در عراق کنترول حاصل نمودند (شرایط را برای کنترول آنها مساعد ساخته شد).

درماه جنوری(سال گذشته) نیویارک تایمز(۳۸) گزارش نموده بود که: "شورشیان اسلامی و گروه های افراطی کنترول اکثریت منابع نفتی و گاز را بدست آورده اند که سبب تقویت مواضع گروه دولت اسلامی عراق و شام یا داعش و جبهت النصره که هر دوی آن شاخۀ القاعده هستند، گردیده است". شورشیان وابسته به القاعده کنترول حوزه های نفتی در سراسر کشور، شمال و شرق را بدست آورده اند."، در حالیکه گروه های بیشتر میانه رو که از جانب غرب حمایت می شوند معلوم میشود که در تجارت نفت در بخش های بزرگ کنترول و دخالت ندارند زیرا ایشان برای کنترول حوزه های نفتی دست نیافتند".

 

شورشیان جبهت النصره را در ساحات نفتی سوریه مشاهده مینمائید

با همه این شواهد، غرب به طور مستقیم این گروه های اسلامی بنیاد گرا را برای دست یابی به منابع نفتی و زمینه های بهره برداری از این حوزه های نفتی کمک نمود. طور نمونه، در اپریل سال ۲۰۱۳ روزنامه تایمز گزارش نمود که گروه های القاعده به تصرف نقاط کلیدی در خاک سوریه دست یافته اند." حضور دارند با دستۀ جبهت النصره و حلب جائی که گروه های مربوط به القاعده، بشمول داعش(۳۹) در هماهنگی باهم، "کمیسیون شرعیت"، را که اداره و رهبری پلیس و محاکم اسلامی، منجمله شلاق زدن بود، تاسیس نمودند." همچنان شورشیان القاعده، کنترول منبع انرژی (برق) و آرد، و توزیع آن را در شهرهای تحت کنترول و فعال نگه داشتن آن، در دست داشته است". علاوه بر آن گروه مذکور کنترول حوزه های نفتی تحت کنترول دولت را در استان های دیرآلزور والحسکه) در سوریه بدست آورده اند و اکنون " درآمد و سود عظیم از ناحیۀ فروش آن بدست میآورند".

درامه های را که این وسایل اطلاعات جمعی غرب ( به نقل از داکتر رابرت، هوچی مطبوعاتی غرب- مترجم)، بازی می نمایند همه برای مغشوش ساختن اذهان عامه و وارونه نمودن حقایق است. واقعیت آشکار اینست که کنترول این گروه های القاعده ای بر منابع نفت و انرژی و پروگرام توزیع آرد به نانوایی ها، در ولایت های حلب، دیرآل زور، والحسکه، همه و همه به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم، توسط ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا (EU) حمایت میشوند. به طور مثال در یک مورد به نقل از واشنگتن پست (۴۰) نشان دهندۀ آنست که چطور در یک عملیات مخفیانه آرد و مواد خوراکی به حلب منتقل گردیده و تمام مصارف آن از جانب ایالات متحده امریکا تامین میگردد. واشنگتن پست تاکید میورزد که مردم محل این نوع کمک ها را از جانب جبهت النصره به خود دانسته و به آنها کریدت میدهد؛ حال آنکه ایالات متحده امریکا گروه جبهت النصره را در لیست گروه های "تروریستی" شامل ساخته است(؟!) حال آنکه کمک های امریکا و غرب از چینل همین گروه القاعده ای صورت میگیرد.

در همان ماه های که القاعده کنترول حوزه های نفتی عمده را در سوریه، در ولایت های دیرآل زور، والحسکه بدست آورد و تثبیت گردید که اتحادیۀ اروپا (۴۱) رای داده که در تحریم فروش نفت از سوریه در بازارهای بین المللی، که دقیقاً از جانب همین گروه های القاعده ای در بازارهای بین المللی عرضه میگردد، باید سهولت به وجود آید. کمپنی های اروپایی اجازه یافتند تا نفت خام و دیگر تولیدات پطرولیوم را از این مناطق که توسط ائتلاف ملی سوریه [Syrian National Coalition] (همان گروه های القاعده ای و داعش- مترجم)، تائید و تصویب گردیده، خریداری نمایند. از اینکه زیر ساخت های قبلی و شاهراه ها آسیب دیده، این تولیدات نفتی توسط تانکر ها به پالایشگاه های که در ترکیه موقعیت دارند منتقل میشوند.

بر مبنای نظر (۴۲) Joshua Landis، متخصص مسایل سوریه در دانشگاه اوکلوهاما- ایالات متحده امریکا: "نتیجه گیری منطقی از این جنون اینست که اروپا، القاعده را حمایت مالی می نمایند." بر مبنای اظهارات [Brian Neill Sayers] رئیس گروپ حمایتی سوریه، که قبلا در بخش عملیاتی ناتو ایفای وظیفه مینمود، "ایدۀ اینکه صدها ملیون دلار از فروش نفت برای موفقیت و تسلط امور گروپ حمایتی سوریه به مصرف می رسد، قبلاً توجه چندان در مورد آن صورت نگرفته بود."

 منابع:

 How The West Created ISIS

(1) Investigative Journalists and Digital Security

(2) Britain arming Iraqi Kurds with machine guns to fight IS

(3) Our terrorists

(4) US fights back against 'rule by clerics

(5) BRITISH UNDERCOVER OPERATIVES IN IRAQ

(6) The Journalist And the Spies

(7) US Joint Special Operations University

Part 1 – OUR TERRORISTS

(8) International Terrorism

(9) The Zarqawi Phenomenon

(10) The Guardian

(11) The Atlantic

(12) Roland Dumas

(13) Spooks’ view on Syria: what wikileaks revealed

(14) wikileaks

(15) America's Allies Are Funding ISIS

(16) https://medium.com/p/dbfa6f83bc1f/financing

(17) Who finances ISIS?

(18) How US Ambassador Chris Stevens May Have Been Linked To Jihadist Rebels In Syria

(19) US Hired al-Qaida-Linked Group to Defend Benghazi Mission

(20) Dozens of CIA operatives on the ground during Benghazi attack

(21) Syria’s Secular and Islamist Rebels: Who Are the Saudis and the Qataris Arming?

(22) SYRIAN REBEL FORCES TRAINED BY WEST . . .

(23) West training Syrian rebels in Jordan

(24) The terrorists fighting us now? We just finished training them

(25) The Nation

(26) Rebel Arms Flow Is Said to Benefit Jihadists in Syria

(27) Syrian rebels allowed to attack Latakia from Turkish soil under Turkish air cover

(28) Israeli forces caught up in Al Qaeda’s complex toils in both Golan and Gaza

(29) We're forgetting something ghastly about al-Nusra Front

(30) Syrian Émigrés Seek Aid in U.S. to Arm Rebels

(31) U.S. to Arm Syrian Rebels

(32) Who’s a “Moderate” Rebel in Syria?

(33)  Key Syrian Rebel Groups Abandon Exile Leaders

(34)  Extremist element among Syrian rebels a growing worry

(35) How an arrest in Iraq revealed Isis's $2bn jihadist network

(36)  Iraqi Bankers Say ISIS Never Stole $430 Million From Mosul Banks

(37)  Cheney’s old pal Ahmed Chalabi is back

(38)  Ahmed Chalabi, Discredited WMD Figure, Floated for Iraq PM

(39) Ahmad Chalabi, Who Conned America Into War, Now Aims To Lead Iraq

(40)  Rebels in Syria Claim Control of Resources

(41)  Jabhat al-Nusra and the Islamic State of Iraq and ash-Sham: Aleppo Area

(42)  EU eases Syria oil embargo to help opposition

 

  

از قلم همین نویسنده:

* اخوان المسلمین و روابط تاریخی اش با استعمار و امپریالیسم

* ﻭﺳﺎﻳﻞ اطلاعات جمعی ﻭ اﺳﺘﻔﺎﺩﻩ اﺯ آﻥ ﺗﻮﺳﻄ اﻣﭙﺮﻳﺎﻟﻴﺴﻢ ﺟﻬﺎنی، ﻭ ﻧﻘﺶ ﻣﻴﺪﻳﺎی ﺑﺪﻳﻞ در برابر آن

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org