25 april 2007 12:04:30

 

 

 

 

 

رازق فانی ان مرد سخن، دیگر نمی سراید، به این مناسبت نا خواسته، همه اهل ادب، دوستان و علاقمندانش در ماتم نشسته اند.

 

 

 

 

 رازق فانی  سرایشگر وارسته ، سخن پرداز با فهم، نویسنده ء دانا و ژورنالیست عمیق نگر که با ارایه ء نبشته هایش ، با پرداخت  نازک خیالیهایش و با عمق پردازی در عرصهء  داستان  بر سکوی قلوب اهل ذوق جایگاهء بلندی یافت اینک در سفر بی برگشتش همه اهل ادب ، دوستان  و علاقمندنش را ماتم دار ساخت.

رزاق فانی شخصیت سوچه ء ادبی ، فرهنگی مبرا از تکلف بود از همین جاست که نبشته  ها ، سروده ها و داستان هایش نیز عام فهم و دل  پذیر مردم  واقع گردیده است.هر چند که او تحصیلاتش را در رشته ء اقتصاد سیاسی به پایان  رسانیده اما بیشترین قسمت از عمر خود را در پرداخت  ارایه های  ادبی و کار ژورنالیستیک وقف نمود. و در این عرصه اثار پر بهای چون در عرصهء شعر ، داستان و طنز از خود بجا  گذاشته است. که این همه کتبه ء منقشی از قلم سبز اوست.


۱- ارمغان جوانی ( مجموعه شعر ) کابل افغانستان۱۳۴۴
۲- بارانه ( داستان نيمه بلند ) کابل افغانستان ۱۳۶۲
۳- پيامبر باران ( مجموعه شعر ) کابل افغانستان ۱۳۶۵
۴- آمر بی صلاحيت ( گزينه طنز ها ) کابل افغانستان ۱۳۶۶
۵- ابر و آفتاب ( مجموعه شعر ) کاليفرنيا ۱۳۷۳
۶- شکست شب ( مجموعه شعر ) کاليفرنيا ۱۳۷۶

 رازق فانی  انچه را که افریده انطرف ذوق و شوقش وطن و مردمش بوده. هر چند که  او در غربت جان به حق سپرد ،مگر او از همان  فاصله های دور ، درد ، غم و اندوهء وطندارش را در سروده هایش تصویر نمود. بنا در ایینه ء با صفا ء دل نسلها فانی جاویدان می ماند.

                                                   روانش شاد

فضل الر حیم رحیم خبر نگار ازادwww.esalat.org