نمادی از توحش آزادی عملیات "آزادی پا یدار؟!" نیرو های اشغالگر امریکا، ۷ اکتوبر ۲۰۰۱ در فغانستان!

 

کشور ما افغانستان در سال ۲۰۰۱ به بهانه خطر تروریسم در حمله تجاوز گرانه از نوع نیو نازی قرن ۲۱، در عملیات نظامی، تحت کُد "Operation Enduring Freedom" عملیات آزادی پایدار اشغال گردید، و وضعیت را بعد از گذشت این مدت، خود شان میدانند.

از ابتدای تاسیس سازمان ملل درسال ۱۹۴۵قوانین بین المللی در رابط به جنگ تعریف گردیده. بر مبنای آن تجاوز امریکا بر خاک افغانستان و اشغال آن کشور غیر قانونی و جنایت است.

اکنون اشغال دسته جمعی افغانستان وارد ۱۷ مین سال آن میشود و کشور ما به ویرانه تبدیل گردیده و اشغال گران به اشغال کشور و حضور نظامی شان مشتی از قاتلان و تروریستان خلق شده و تربیت شده بدست خود شان را با نصب دست نشانده گان جواسیس شان مانند: کرزی، و اکنون اشرف غنی را یکی پی دیگری در راس آن قرار داده به کشتار و ویرانی وطن ما ادامه می دهند.

در همچو یک شرایط، در حالیکه با حضور نیرو های شوروی در افغانستان، تمام جهان غرب (آزاد؟؟!)، و کشور های نوکر صفت آن یخن پاره می نمودند، و همین گروه های اخوانی تروریست که بنام اشغال روس صد ها هزار انسان هموطن ما را با اعمال تروریستی جنایتکارانه شان شهید، منابع ملی و تاسیسات عامه صدمات مهلک و ویرانگر را وارد نموده بودند، اکنون در زیر پرچم بیش از ۴ درجن کشور های اشغالگر به رهبری امریکا به چپاول و غارت کشور یکجا با اشغالگران ادامه می دهند.

جالب از همه اینکه عده ی زیادی از روشنفکران، حتی آنانیکه زمانی افراد و شخصیت های ترقی خواه بودند، اکنون در صدد توجیه نظام پوشالی در زیر سیطره نیروهای تجاوز گر هستند. بعضی از بزرگان که ضرور نیست اسم های شان گرفته شود، کرزی، و یا اشرف غنی را به احترام و آب و تاب "ولس مشر" و "زعیم ملی" القاب می دهند. عده ی از ایشان در سنی هم نیستند، که با گرفتن مقام در نظام پوشالی چشم دوخته باشند، مگر به مردن معنویت سیاسی ایشان، انسان تعجب می نماید.

مختصری پیرامون جنبه های حقوقی، حقوق بین المللی اشغال افغانستان توسط امپر یالیسم امریکا را از زبان یکی از حقوق دانان سر شناس در سطح جهان ارایه میدارم:

تمام حقوق دانان در سطح جهان اشغال افغانستان توسط امپریالیسم امریکا در ۷ اکتوبر ۲۰۰۱ را بر مبنای مدارک حقوق بین الدول غیر قانونی میدانند.

مارجوری کوهن (Marjorie Cohn)، پروفیسور حقوق در دانشگاه تامس جفرسون کالیفورنیا- سندیاگو، حقوق دان شناخته شده ی بین المللی در سطح جهانی، در ماه نوامبر ۲۰۰۱ نوشت:

"تجاوز و بمبارد مان افغانستان توسط نیرو های امریکایی و انگلستان غیر قانونی و مغایر ماده دوم منشور سازمان ملل متحد می باشد."

خانم مار جری کوهن حقوقدان بین المللی در سال ۲۰۰۸ در مقاله مشهور خویش تحت عنوان: "افغانستان یک جنگ نا مشروع دیگر" استدلال نموده نوشت:

"جنگ و اشغال عراق غیر قانونی بود، همسان به آن با کتمان حقایق از انظار مردم امریکا و فهم ایشان جنگ و اشغال افغانستان نیز غیر قانونی می باشد."

مارجوری کوهین به ادامه استدلال حقوقی حقوق بین المللی ادامه داده و می گوید:

اولاً طبق قوانین بین المللی که بر مبنای منشور سازمان ملل متحد تدوین گردیده، هر معضله بین المللی باید به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشکش گردد که تجویز استفاده از نیروی نظامی را اتخاذ نماید (که توافق شورای امنیت در اشغال افغانستان گرفته نشده بود)، بدون این مجوز هر گونه اقدام نظامی علیه کشوری دیگری غیر قانونی است."

مارجوری کوهین به ادامه می گوید: "در این جا دو استثنی وجود دارد: یکی اینست که اگر کشور و ملت شما از طرف ملت و کشور دیگری مورد حمله و تجاوز قرار گرفته باشد، در آن صورت شما ممکن در دفاع از خود به جنگ بپردازید (افغانستان و یا عراق بالای خاک و ملت امریکا تجاوز نظامی ننموده بودند).

بناً نمیتوان حادثه ۱۱ سیپتامبر را به آن توجیه نمود. زیرا حادثه ۱۱ سیپتامبر توسط یک ملت انجام نگرفته، و افغانستان به ایالات متحده امریکا حمله ننموده بود. از جمله ۱۹ تن از متهمان ۱۱ سیپتامبر افغانها نبودند." (بلکه اتباع عربستان سعودی بودند، و در آن صورت باید بالای عربستان سعودی حمله نظامی صورت می گرفت).

استثنای دیگر زمانی اتفاق می افتد که یک ملت به یقین بداند که حمله مسلحانه از طرف ملت دیگری بر علیه آن قریب الوقوع، و حمله بالای کشورش حتمی است، به اندازه ای قریب الوع باشد که فرصت مشورت با سازمان ملل متحد را نداشت، مگر مبالغه نمودن، جا و فرصت را برای مشورت باقی نمی گذارد.

دولت ایالات متحده امریکا ادعا نمود که حمله بر افغانستان برای جلوگیری از حمله ی دوم بر خاک امریکا بود. فرض نماییم که واقعی بود مگر به وضاحت این تجاوز غیر ضروری بود، بنا بر همین واقعیت میتوان گفت که پنتاگون تا یکماه دیگر عملیات خویش را بر افغانستان آغاز ننمود. "آن طوری که امریکا ادعا دارد عاجل و ضروری نبود، بلکه ۱۱ سیپتامبر که تحت نظر سازمانهای امنیتی امریکا و صهیونیزم اسرائیل انجام گرفت، و خواستند به وقوع بپیوندد، و اکثر شرکت کننده گان حادثه تروریستی اتباع عربستان بودند، و به دنبال بهانه برای تجاوزات در سطح جهانی برای اعمال سلطه جهانی امریکا می گشتند، و ادامه تطبیق برنامه «قرن امریکایی» بودند که در سال ۱۹۹۲ بعد از فروپاشی اتحاد شوروی طرح نموده بودند.)

ما اشغال افغانستان توسط امپریالیسم امریکا را شدیداً محکوم نموده، حل نظامی مسئله افغانستان را مردود می شماریم، خواهان خروج نیرو های تجاوز از کشور ما و جست و جوی راههای حل صلح آمیز با شرکت جوانب در گیر، با میانجی گری کشور های صلح خواه تمام جهان هستیم.

 

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org