ا . م . شیری
 

   
 

سالی گذشت و بار دیگر ماه مه فرا رسید. ماه مه، ماه همبستگی‌‌، اتحاد و مبارزه جهانی کارگران و زحمتکشان، ماه یاد و خاطره‌‌ های فراموش نشدنی، ماه جشن پیروزی شور انگیز و همچنین، ماه سرکوب خونین.

اول ماه مه، روز اتحاد و همبستگی جهانی کارگران و همه استثمار شوندگان، پنجم ماه مه زاد روز کارل مارکس اندیشمند، اقتصاددان، فیلسوف، انقلابی کبیر، بنیانگذار نظریهء کمونیسم علمی و آموزگار بی همتای پرولتاریای جهان (سال ١۸١۸) و همچنین، سالروز انتشار اولین شماره روزنامه پراودای لنینی (سال ١۹١۲)، نهم ماه مه، روز پیروزی شکوهمند ارتش سرخ و خلق های جمهوری های متحد سوسیالیستی شوروی در جنگ جهانی دوم بر فاشیسم سرمایه داری به سردمداری آلمان نازی و سرانجام، ۲۸ ماه مه، روز سرکوب خونین کمون پاریس بمثابه نخستین انقلاب پرولتری و اعدام گسترده شرکت کنندگان انقلاب است. البته، نباید از نظر دور داشت که اول ماه مه نیز از میان خون  کارگران زخمی، کشته و اعدام شده شیکاگو  (سال ١۸۸۶) اعتبار یافت و به روز اتحاد و همبستگی کارگران و زحمتکشان ستمدیده سرتاسر جهان بدل شد.

خجسته روزهای ماه مه امسال را نیز در شرایطی برگزار میکنیم که نظام غیرانسانی سرمایه داری در باتلاق بحران ساختاری همه جانبه اعم از سیاسی، اقتصادی- مالی، ایدئولوژیک، فرهنگی و حتی اخلاقی هر روز بیش از روز پیش فرو میرود. تلاشها و تقلا های گسترده گردانندگان نظام در چنین شرایط بحرانی نه فقط حاصلی به بار نیاورده و مسلم است که نمیتواند به بار آورد، بلکه در اثر تسلط شیوه نئولیبرالی آن، حتی واقعیت حیات در روی سیاره ما را مورد تهدید قرار داده است. بر همین اساس، با تشدید استثمار انسان کار و تعرض بیسابقه به حقوق نه تنها کارگران، زحمتکشان و اقشار بشدت آسیب پذیر جامعه، بلکه، با دست درازی به حق حیات تمام انسانها سعی میکند چند صباحی به موجودیت ضد بشری خود بافزاید.

سرمایه داری با تسلط بلامنازع بر رسانه ‌های جمعی، نیروهای سرکوب گر و با در اختیار داشتن خطرناکترین تسلیحات کشتار جمعی و فردی، کف بر دهان شعار جنگ می دهد؛ جنگ همه بر علیه همه راه میاندازد؛ کشورهای «یاغی» را دچار آشوب و هرج‌ و مرج میسازد؛ به کشورهای «نا فرمان» هجوم میبرد؛ فعلا تنور جنگهای محدود و منطقه‌ایی را گیرانده و همچنان به بر افروخته نگه داشتن آن تلاش میکند و صلح و امنیت را از سراسر جهان متواری نموده است. باضافه این، «شب آبستن تا چه زاید سحر»! گیراندن آتش یک جنگ جهانی دیگر بواسطه سرمایه داری امپریالیستی گرفتار بحرانهای ساختاری، جنگی که این بار موجب نابودی همه خواهد شد، دور از ذهن بنظر نمیرسد.

در نقطه مقابل تعرضات مذبوحانه گردانندگان سرمایه داری، کارگران اعم از جسمی و فکری شاغل یا بیکار،  فقرا، گرسنگان و سایر لایه های زحمتکش و ستمدیده جامعه دست روی دست نگذاشته، با برپایی اعتصابات، راهپیمایی ها و تظاهرات اعتراضی  به مبارزه برای احقاق حقوق خود دست میزنند. روزی نیست که کارگران و کارکنان اغلب مؤسسات و مراکزی کاری در میهن ما و حتی در تمام کشورهای جهان برای طرح مطالبات شان دست به اعتصاب و اعتراض نزنند. با این وجود، نظام سرمایه داری مقاومت میکند و ظاهراً تا آن حد در باتلاق خودساخته فرو نرفته که نتواند نفس نکشد. برای فرو بردن آن تا آنجا که راه نفس اش بند آید، اراده و عزم آهنین طبقه کارگر بمثابه تولیدکننده همه نعمتهای مادی و معنوی جامعه و نیازمندی‌‌های انسان و به عنوان نیروی محرکه انقلاب برای مبارزه همبسته و متّحدانه با تمامی اقشار و لایه محروم و ستمدیده ضرورت تام دارد.

رزم مشترک طبقه کارگر و متحدانش در راه صلح، امنیت، آزادی، کار، نان، مسکن و سایر الزامات زندگی اجتماعی در صورتی قرین پیروزی خواهد بود که در حقانیت خود تردید نکند؛ تشکل های صنفی خود را تشکیل دهد؛ در حزب خود سازمان یابد؛ از هر گونه سازش و مصالحه طبقاتی بپرهیزد؛ قبول کند که سرمایه داری یک نظام بکلی غیرانسانی است؛ باور داشته باشد که بدون برقراری صلح و امنیت چه در مقیاس ملی و چه در مقیاس بین‌ المللی و بدون دستیابی به آزادی، هر گونه سخن از رشد، توسعه و ترقی چیزی جز توهم نیست و دست آخر باید مطمئن باشد که شعارها و طرحهای که سوی برخی جریانهای منحرف تحت عنوان رفورم و اصلاحات مطرح میشود، در واقعیت امر، یک ریا کاری و حقه ‌بازی آشکار است برای تطهیر و حفظ نظام سرمایه داری.
 

همه روزهای خاطره ‌انگیز ماه مه، بویژه، روز اتحاد پرولتاریای جهان، بر همه پیکار گران جبهه صلح، سوسیالیسم، رد استثمار و بردگی کهنه و مدرن مبارک باد!

ننگ و نفرت ابدی بر سرکوب گران و به خاک و خون کشندگان کمون پاریس!

افتخار و احترام ابدی به نام و خاطره همه قهرمانان جانباخته در جبهه های نبرد برای پیروزی طبقه کارگر!

پیروز باد مبارزات ملتها و خلق های سراسر جهان بر علیه امپریالیسم و عفریت جنگ!

نابود باد نظام ضد انسانی سرمایه داری!

مستحکم باد اتحاد و همبستگی جهانی پرولتاریا!

پیش بسوی برقراری نظام نوین- سوسیالیسم در سرتاسر جهان!

ا. م. شیری

١٠ ثور ١٣۹۷

 

 

 

  

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org