مروری کوتاه به:

چهره و کارزار مافیایی مسلط در افغانستان

 

مدت هفده سال از حمله تجاوز گرانه نظامی اشغال افغانستان به سازماندهی مافیایی انکشاف یافته انحصارات سرمایه داری امپریالیستی آمریکائی که به بالا ترین رشد خود رسیده است، میگذرد!

مدیریت های دست نشانده مزدور را در پلانهای بهره برداری اداره و راهنمایی میکند، و در تمام عرصه های داخلی کشور، منطقه و جهان به منظور تحکیم ادامه موجودیت خود، مطابق با استراتیژی دوامدار و دراز مدت، پیوندهای وسیع و ریشه داری ایجاد کرده است!

این تشکل مافیایی عملاً دستگاههای نظامی، استخباراتی، اقتصادی، سیاسی، تبلیغاتی و شیوه های برخورد، و پیشبرد اجرأت، متکی بر تکنولوژی و طرح ریزی های پیشرفته در ویران گری، منحرف سازی اذهان عامه، نفاق افکنی، تفرقه اندازی ملی، مذهبی، تولید و تجارت مواد مخدر، قاچاق بری، ایجاد ساختارهای سازمانی گوناگون از عناصر فروخته شده و منتخب به حیث ادوات در کارزار مافیایی، با خود دارد، استفاده می کند.

*  *  *

در تمام ارگان ها و مؤسسات دارای اهمیت گروههای آموزش یافته و قاتلان تروریستی دوره "جهادی" گماشته شده اند که مطابق دستورالعمل و پاداش باداران اشغالگر مسئولیت های ضد ملی خود را به نفع انحصارات مافیایی اجرا میکنند.

*   *   *

با آغاز "سگ جنگی ها" و "مرغ جنگی ها" گویا انتخاباتی و روند دموکراسی قلّابی، پوششی است برای جابجا کردن نوکران و چیزی دیگری نخواهد بود!

ماهیت همان است، تحقق منافع انحصارات امپریالیستی اما با چهره های جدید، و نو آوری در میتود چور و چپاول گری!

*  *  *

در این عرصه نیز قابل یادآوری است که در دورۀ حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان عناصری بودند که ریاکارانه همنوایی و همدستی را با حزب نشان میدادند، اما ماهیتاً و از پُشت پرده به فعالیت ضد حزبی می پرداختند! و اکنون پرده از چهره های شان افتاده، آشکارا به خصومت دست میزنند! و از وابسته گی های خود با تروریست های "جهادی" و دیگر سازمانهای ضد ملی و مافیایی اشغالگر افتخار می کنند!

*   *   *

شماری از سازمانها و احزابیکه گویا مستقلانه بنام "ملی" "دموکراسی" و "تحول طلبی" پا به عرصه فعالیت نهاده اند میاندیشند که از اشغالگران نظامی مافیایی "چیزی" بدست آورند! اما در تاریکی و در گمراهی غلتیدند، بخواهند یا نخواهند به چنگ هیولای مافیایی افتاده و در خدمت بهره برداری شان قرار گرفته اند!

*   *   *

با بررسی روند زایش، رشد و پایه داری تروریستی و دریافت آموزشی، تجهیز و تمویل و مراکز آماده سازی در پاکستان و گسیل آن به افغانستان و دیگر کشورها در تخریب کاری و ویران گری، نظیر "طالبان"، "القاعده" و "داعش" و غیره، بخشی مهمی از طرح ریزی های مستقیم مافیایی انحصارات امپریالیستی بوده که از آن در معامله گری و زد و بند های داخلی، منطقوی و بین المللی، بهره برداری می شود، و مطابق با پلان و با تجهیزات مدرن، نظامی و وسایل تخریب کاری، منظم انتقال می یابند و جابجا می شوند!

تشکل، تجهیز و آماده سازی تروریستی فعالانه در کارزار مافیایی امپریالستی قرار دارد!

* * *

افغانستان امروزی، توسط اشغالگران به یک کشور کلونال (مستعمره) مبدل شده است.

رهائی از اسارت چنین مافیایی متوحّش و پایدار نظامی آسان نخواهد بود و ماهیتاً به نیروی توانا، منظم، آگاه مجهز و توده ای ضرورت مبرم دارد.

در گام نخست، دانشمندان و قلم بدستان وطندوست و ترقّیخواه در آگاه یابی توده ها، و بسیج سازی شان مسئولیت های گسترده ای بدوش دارند.

از تمام اشکال و وسایل دست داشته ملی به منظور بسیج توده ها در راه مبارزه رهائی بخش ملی و دموکراتیک باید استفاده دقیق و واقعبینانه شود، و از نورم ها و متدهای ذی ضرورت چنین نبرد، آشنائی سالم و کافی بدست آورد.

مبارزه رهائی بخش ملی و دموکراتیک در اوضاع و شرایط کنونی باید از هرگونه معامله گری و زد و بند های کشنده دوری جوید، زیرا جنبش سیاسی و فعالیت ملی را به ویرانی و ناکامی می کشاند!

چنانچه بدون قاطعیت، فداکاری، از خود گذری و پاکیزه گی اندیشه و طرز برخورد و تصمیم گیری هیچ موفقیتی بدست نخواهد آمد.

دفاع از استقلال، تمامیت ارضی وطن، وحدت ملی، و جلوگیری از نعره های تجزیه طلبانه، و از حملات تجاوز گرانه تروریستی، ویران گری و بدبختی های روزافزون، زنده گی فلاکت بار، انسان ربائی و چور و چپاول، رهزنی، تولید و تجارت مواد مخدر، وظیفه مقدس تمام افغانها، و ملیت های با هم برادر در سرزمین واحد افغانستان است!

حقانیت با خلق های زحمتکش و ستمدیده افغانستان است!

راه ما، راه پیروزیست!

محمد طاهر نسیم

۲۲ می ۲۰۱۸

 

 

 

 

 

  

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org