عطا محمد نور از بلخ تا شیرپور

بخش نهم

تحقیق و پژوهش از استاد (صباح )

خدا گر پرده بردارد ز روی کار آدمها

چه شادیها خورد برهم چه بازیها شود رسوا

یکی خندد ز آبادی، یکی گرید ز بربادی

یکی از جان کند شادی، یکی از دل کند غوغا

چه کاذب ها شود صادق، چه صادق ها شود کاذب

چه عابدها شود فاسق، چه فاسق ها شود ملا

چه زشتی ها شود رنگین چه تلخی ها شود شیرین

چه بالا ها رود پائین، چه سفلی ها شود علیا

عجب صبری خدا دارد که پرده برنمی دارد

و گرنه بر زمین افتد زجیب محتسب مینا. . . فانی.

مشکل اساسی عبور از چنگال خونین قدرتمداران و جنگ سالاران است که آنان برای بقای خود نیاز به ابزار قهر و بسیج نیروهای محافظ خود است تیکه داران قدرت - چون تورن اسماعیل، رسول سیاف، یونس قانونی، بسم الله محمدی، دبل عبدالله، گل آقا شیرزی، امرالله صالح، عطا محمد نور، سید منصور نادری، انوری، خلیلی، محسنی، اکبری، بصیر سالنگی، صلاح الدین ربانی، فاروق وردک، کریم خرم، انور الحق احدی، برادران مسعود . . . تلاش ها را آغاز کرده اند تا یک شورای مرکزی مجاهدین را ایجاد نمایند. سران مجاهدین می خواهند برای حفظ قدرت شان، یک نیروی مسلح جهادی را بسازند، و به همین هدف تا کنون چندین نشست را در کابل برگزار کرده اند. اسماعیل وزیر انرژی و آب در یک نشست در ولایت هرات گفت که برای دفاع از افغانستان یک شورای سراسری مجاهدین را تشکیل می دهد. شورای ملی، آگاهان سیاسی و مقامات امریکایی با این اظهارات اسماعیل خان مخالفت کرده و آن را به ضرر کشور دانستند.

نامه مردم بلخ به کرزی که متاسفانه نسبت بی کفایتی و مصلحت گرایی ناشنیده ماند

۱: عطا محمد نور كی بود؟، چه شد؟، در دوران کرزی به كجا رسید؟، چه كرد؟

۲: به پیشگاه پروردگار عالم و ملت ستمدیده و رنجیده كشور كی ملامت هست، آیا به ملت جوابگو كی ها میباشد؟

۳: عطا محمد نور به ملت خطاب میكند چه میگوید؟

تشریح: عطا محمد نور فرزند نور محمد مسكونه مزارشریف میباشد پدر عطا محمد وظیفه پوست فروشی داشته كه از این راستا معیشت شباروزی را آماده می ساخت عطا محمد نور بعد از سپری نمودن تحصیلات دوره ثانوی و تحصیلات را به پایه اكمال نرسانده از بد رفتاری و فساد اخلاقی در جامعه جا بخود نداشت

خلاصه: عطا محمد و پدرش نور محمد كسانی نبودند كه در شهر مزار شریف و اطراف آن یك فرد و یا شخص گواهی دهد كه صاحب و مالك تعمیر، خانه، ماركیت، سرای و زمین باشد به استثنای اینكه پدر عطا محمد كه نور محمد نام دارد پوست فروش كمیشن كار بود بناءً شرایط ماضی آن باحال تحلیل و ارزیابی گردد.

عطا محمد چه شد؟ بالاخره عطا محمد زمام دار شد مالك همه چیز شد غاصب شد، قاتل شد و غیره.

جلالتمآب كرزی: در دوران شما عطا محمد به كجا رسید؟

(((بالاخره در زمان شما به جایگاه تسلط یافت كه روزانه و ماهانه به ده ها هزار كیلو هیروین و مواد مخدر در طیاره های دولتی و خصوصی انتقال میداد آیا در ارتباط این جرم و معامله گری ضد انسانی و ضد بشری كی ها شریك بودند؟

این را جرم و خیانت می پندارید و یا عدالت و خدمت به ملت مظلوم و داغ دیده و باالخص به جهانیان آیا این عمل مطابق به موازین اسلام وحقوق بشری بوده ویا مغایر؟

اگر موافق هستید پس به مقابل خداوند لایزال چه جواب دارید اگر مخالف هستید چرا جلو همچو اعمال به همكاری جهانیان و حقوق بشر نمی گیرید چرا ملت را به گودال نابودی می سپارید، شما رئیس جمهور هستید ملت رای انتخاب را به شما داده است. پس جناب شما و معاون متعصب و ملیت پرست چون فهیم جوابگوی ملت میباشد و یا صبر كند شكیبا باشد تا طالبان اشك مظلومانه شان پاك كند و دست ترحم را بالای رویش بكشاند.

آری: پدر والی بلخ عطا محمد نور كه مفاد سالانه آن ۱۰۰۰ یكهزار دالر امریكایی از شغل دوكانداری نمی رسید و اكنون پسرش عطا محمد نور به حیث یك شخص سرمایه دار در جهان مطرح شده، دارایی والی بلخ كه تنها در مزارشریف تثبیت شده در ذیل اشاره می شود ولی ملكیت ها و جایداد های كه در بیرون كشور چون ازبكستان و غیره ممالك دارد، كدام مناطق كه در مزارشریف نامبرده خارجی اخذ نموده تنها خداوند لایزال اگاهی می شود در مورد عطا محمد تبلیغ ناروا نبوده بلكه حقیقت بوده هركس میتواند از مناطق یاد شده عملاً بازدید نماید و از مردم محل پرسش شود كه چه میگوید. اكنون قرار معلومات كه جمع آوری شد عطا محمد والی بلخ در ولایت بلخ اضافه از ۵۰۰ قباله شرعی در ارتباط جایداد ها یا به نام خود یا به نام خانمش و دو پسرش و یك دخترش در املاك ثبت میباشد، نام پسران شاغلی عطا محمد نور والی بلخ خالد (نور)و ولید (نور) و نام دخترش متر ا(نور) كه به نام های متذكره چندین نمونه یاnداشت میشود.

۱: پروژه خالدبن ولید: كه از طرف والی توزیع صورت گرفته كه تقریباً ۶۰۰۰ هزار نمره تقسیم شده كه قیمت فی نمره آن مبلغ ۸۰۰۰ هزرا الی ۲۰۰۰۰ هزار دالر بوده به فروش رسیده ودر پروژه متذكره به تعداد ۲۰۰ نمره درقسمت فوق العاده برای خود دور داده است.

۲: ماركیت عصری به نام باختر كه درآن به تعداد ۲۰۰ باب دوكان به نام شان ثبت است.

۳: ماركیت بادام درپهلوی سینا استدیوم كه اكنون ملكیت شان میباشد.

۴: ماركیت سابقه به نام عجب خان كه اكنون كار تعمیراتی وساختمانی درآن جریان دارد.

۵: سنتر بزنس نور كه هشت طبقه بوده وبه تعداد ۱۰۰ باب دوكان به اسم شان میباشد.

۶: ماركیت ادویه فروشی مقابل شفاخانه مزار.

۷: كلنیك لایزر نور.

۸: شركت تیل نوردرمنطقه دروازه بلخ.

۹: منزل رهایشی چندین طبقه به نام مترانور كه گنجایش ۴۰۰ خانه وار را دارا میباشد.

۱۰: منزل ده طبقه یی مقابل شاروالی مزاركه درپهلوی زرگران اعمارشده واكنون كارجریان دارد.

۱۱: شركت ترانسپورتی مترا نور كه اضافه از ۳۰۰ نوع موتر كاماز درآن فعالیت دارد.

۱۲: ماركیت جدید كه بجای سینمای سابقه مزاراعمار شده تقریباً ۱۰۰۰ هزاردوكان داشته.

۱۳: پمپ استیشن های خالد نوركه درنقاط مختلف شهرمزارموقعیت دارد.

۱۴: خانه شخصی شان كه درچهار طبقه درمنطقه چوغدك كه به دوملیون دالر ساخته وبه رنگ روغن آن مصرف گردیده.

۱۵: درعقب خانه اختر محمد ابراهیم خیل یك باب سرای كه موازی سه جریب زمین بوده واكنون استیگاه موترهای ولسوالی شولگر میباشد.

۱۶: یك باب تعمیر بلند طبقه یی درعقب ولایت دركوچه قاضیان.

۱۷: درعقب لیسه سلطان راضیه تعمیر بلند طبقه یی كه اكنون به كلنیك به كرایه داده وبه نام خانمش ثبت شده.

۱۸: موسسه آموزش تحصلات عالی به نام آریا كه تعمیر چند طبقه یی بوده وبه احمدضیاء شریك میباشد.

۱۹: دوباب شفاخانه به نام مولانا جلال الدین و الفلاح.

۲۰: مقابل پوهنتون بلخ ماركیت بلند به نام سینافر كه درآن ۴۰۰ باب دوكان اعمار شده، درشهرك بندری حیرتان داشتن ذخیره های تیل وجایداد ها وشراكت باشركت وارداتی انترنیشنل، شراكت باكمال نبی زاده، داشتن تلویزون به نام آرزو وغیره پس عطا محمد نور والی است كه بخاطر پروسه انتخاباتی بار دوم ریاست جمهوری به آغای كرزی طعنه فساد داد وبصورت عام اظهار نمود كه دیگر مابه خاندان قاچاقیان همكاری كرده نمیتوانیم تا یك بار دیگر به كرسی ریاست جمهوری بنشیند.

آقای كرزی به مطالعه و مشاهده این نامه این حقیت را به وقت و زمان می سپارم كه آیا جواب طعنه را گفت و یا به پنجه عدالت خواهد سپرد.

در آخر به رئیس دفتر ریاست جمهوری و مشاورین ریاست جمهوری میگویم و مطالبه می كنیم كه در این مورد بخاطر ملت رنجدیده به رئیس صاحب دولت مشوره نیك بدهد تا در زمینه پرسش نماید زیرا عطا محمد نور یك مجرم جنگی بوده ودرسال ۲۰۰۱ بیشتر از ۳۰۰۰ هزار طالب تسلیمی و طالبان بندی به قتل رسانیده و قاتل شناخته شده به امید همان روز كه قباله های جایدادی شاغلی عطا محمد نور بمثل كابل بانك به وزارت مالیه تحویل شود و به قیمت خون ملت دارایی های غصب شده به بیت المال داخل شود.

(به آرمان و امید امروز)

عطا محمد میگوید:

ای مردم: اشخاص وافراد هستند كه مارا درعرصه های از قبیل - قاچاق زمین، قاچاق هیروئین، غصب ملكیت های شخصی و دولتی اعمار منازل غیر قانونی، وسوء استفاده ها درپروژه های انكشافی وغصب دارایی تحت نام بازسازی، وغیره متهم می كند وما هر گز به این عمل مبادرت نه ورزیده ام.

جلالتمآب كرزی صاحب: درشمال كشورباالخص ولایت مزارشریف همه ملیت ها چون از یك تاجك، پشتون، هزاره وغیره به این عمل ناگوار وغاصبانه شان گواهی میدهد كه عطا محمد نور در فساد تاگلو غرق است.

علاوتاً عطا محمد نورچپاول گروهیروئین سالارهمیش درملاقات با جناب شما میگویدكه مادر اصل پشتون هستیم حال آنكه عطا محمد نور به قوم تاجك بوده ولی گفتارمكارانه وكاذبانه عطای تروریست درشمال مشهور شده وهم اقوام فهمیده ودیگر فریب نمی خورد بخاطر كسب جاه وجلال آنی از نسب اصلی خود روگردان شده مكرراً غرض اغفال دیگران به این عمل مبادرت می ورزد.

گاه گاه عطا محمد نور به پرده تلویزون خطاب به مردم می گردد.

آری !درشمال كشورهرملیت های ساكن بخاطرمحوه ونابودی كامل كفردروقت وزمان كمربستند شهادت ها خانه ویرانی مهاجرت ها را قبول كرد نظام استبدادی، نظام ضد اسلامی وضد انسانی را تحمل نكرد، خواهان فضای وخوت، عدالت زندگی بدون تبعیض وتعصب شدند ولی شرایط بگونه دیگری شد خیانت جای عدالت را احتوا كرد حاكم وزماندار ظالم شد فساد اداری واخلاقی اوج گرفت.

محترم رئیس صاحب دولت: ملت وهمه مردم درشمال كشور خصوصاً مزارشریف مایوس وماامید گشته نمی داند چه كند؟به كی بگوید؟به كجارجوع كند؟تابه رخسار خاك آلود آن دست ترحم را لمس كند.

زیرا زماندار كنونی عطا محمد هیروئین سالار كه درفسساد مختلفه دخیل ودست بالا داشته ازطرف حكومت مركزی باالخص محترم كرزی صاحب حمایه می گردد، هیچ مرجع و اداره مسئول نمیتواند به میز محاكمه بكشاند مانند: لادرك شدن ۳، ۵ ملیارد افغانی دربندرحیراتان وموجودیت دوسته ۵، ۵ میلیون دالردرڅارنوالی مربوطه كه درزمینه تمام مقامات ذیصلاح چون ریاست څارنوالی مبارزه علیه ارتشاء وفساد اداری كه موضوع بصورت پیهم

ریاست محترم دولت جمهوری اسلام ازطریق رسانه ها به نشر رسیده اغلباً مصلحت را درنظرمی گیرد ویا خویشتن را به بی اطلاعی تلقی می دهد.

چنان چه میگوید:

چې مشر یې حیدر وی

اختر یې مازدیګر وی

درشمال كشور

۱: قتل های پیهم:

۲: توزیع سلاح:

۳: ساختن گروپ ترورسیت:

۱: درشمال كشوربصورت علنی شخصیت های مهم جهادی ومحاسن سفیدان سر شناس قومی بصورت پیهم وزنجیری به قتل می رسد، پس پرسش این است كه چرا جناب كرزی خصوصاً جهانیان وهمان مراكز كه به سطح معیار جهانی تحت نام حقوق بشر غرض حفظ ونگهداشت ونظارت لاب می زنند.

از همچو جنایت كاران ودشمن اشكاربشریت دفاع می ورزند وبه دستگیری وجزا رساندن آن اقدام نمی نمایند، درحالیكه به جنایت شان سنگ بوته، دشت های ریگ زار، انسان ها وكوه های سربه فلك وابربوس شمال كشور شایدی میدهد وگواه است كه درقتل صدها تن درشمال كشورهمین وحشی منفور در اسلام وترور سالار وهمراكابان آن میباشد مثال: -

چون اسامی شریفی كه درولسوالی تاشقرغان ۴ نفر را كه منسوب قوم دولت زایی بود مظلومانه به شهادت رسانید باز هم نه دولت افغان برخورد جدی وحقیقی از خود نشان داد ونه جامعه جهانی ونه هم صرف به نام كمیسیون های كاذب حقوق بشر

۲: ازطریق رسانه ها به ملت اطمینان داده می شود كه پولیس خدمتگار جامعه است باید كه پولیس پولیس ملی باشد ولی برخلاف، درشمال كشور تحت عنوان ونام پولیس محلی به افراد مربوط به جمیعیت اسلامی سلاح داده می شود ومتواتر مسلح می شود كه سروصدای ملت مظلوم از این جنایت كاران حرفوی بارثانی بلند شد وهیچ كسی به زخم های شان مرهم نگذاشت بلكه نمك پاشید.

۳: درشمال كشور تحت نام طالبان گروپها مسلح می شود درحالیكه افراد مسلح تماماً به تروریست وهیروئین سالار عطا محمد نور وحز ب جمیعیت وشورای نظارمتعلق بوده كه غرض كوبیدن حریف های سیاسی از آن درمنطقه به نفع خود استفاده نمایند كه شاهد همچو صحنه دوره های انتخاباتی را نام گرفت، پس ما تاجك هستیم درحالیكه یك افغان مسلمان هستیم این نامه تحریر نمودیم آیا به این قتل ها وغصب های جایداد وسایر موضوعات كه جواب خواهد داد.

چنانچه گفته اند: -

که آه مظلومان سخت گیرد

بسی کسرازتخت وبخت گیرد.

استفاده سوء ازصلاحیت های وظیفوی: -

۱: درشمال كشور پروژه توزیع سلاح به سرعت ادامه دارد پروژه توزیع سلاح بصورت مشترك به كمپاین روس وایران كه عطا محمد نور شامل این پروژه میباشد صورت می گیرد.

جلالتمآب كرزی صاحب: از چنین پروژه درشمال كشور جناب شما درجریان قرار دارید یا خیراگر هستید نفع اسلام بشریت در آن نهفته است تاجلوشان گرفته شود درغیر آن یكبار دیگر ملت مظلوم دراین منجلاب گیر خواهد آمد.

درولایت مزار عهده دار شد پدرش كاكا

۲: زمانیكه عطا محمد نور اقتدار محلی نورمحمد كه متاسفانه عمل شراب خوری داشت به اساس خوردن شراب اضافه از نورم سكته قلبی كرده و دنیای پانی را وداع می گوید، عطا محمد از قدرت بی شرمانه شان آنرا درمحوطه روضه مبارك دفن میكند درحالیكه ازطرف رسول پهلوان دفن نمودن جسد مزاری ممانعت صورت گرفت بمقایسه: -

رسول پهلوان شخص ظالم وجنگ سالار بود ومزاری شخصیت برجسته جهادی ولی باز هم پهلوان نخواست كه باب این روند باز گردد مانع دفن بابه مزاری می گردد.

آیا عطا محمد نورجسد كاكا نورمحمد با استفاده از قدرت كه مرگ آن توسط شراب نوشی بمیان آمده درمحوطه شاه اولیاء بخاك می سپارند اكنون كی ها است تا ازوی پرسش نمایند. خالد مزاری)))

دیگرعطا آن چهره ریشوی پکول برسرنیست اودریشی پوش شده، نکتایی میزند وازآزادی، دموکراسی وحقوق زن با پراندن کلمات انگلیسی حرف میزند. عطا محمد نورکه سابقه اش به خوبی برای مردم بلخ روشن است ومردم هرگزآنروز را فراموش نمی کنند ولی امروز حرف ازمردم داری میزند وهمیشه جهاد خود را به رخ مردم می کشد که گویا بخاطر نجات شما جهاد کردیم. به اصطلاح عام اکنون گرگ پاسبان گوسفندان شده کسی که میگوید بخاطر نجات شما جهاد کردیم امروزخودش لقمه نان آنها را ازدهان مردم گرفته است.

عطا محمد بیشتر از پنجاه در صد بلند منزل های دولتی وشخصی مزارشریف، تصرف ساحات سبزوقتل برخی ازرجال مهم بلخ متهم است، درراس سیستم مافیایی بلخ قراردارد که بیرحمانه مردم وآزاد اندیشان را تحت سیطره ی اختناق آمیز خویش فشرده است. سیستم مافیای قوماندان عطا چیزی دیگری نیست به جز از تجاوز، غارت، قتل و قاچاق. مافیای بلخ بوسیله ی عطا اداره شده ودرترکیب آن ملیشه ها و قوماندانچه های پیشین جمعیت که هم اکنون دربرخی از پست های امنیتی و اداری بلخ وظیفه دارند، به چشم میخورند. قانون درمطابقت با خواست این سیستم مافیایی کنترول و تفسیرمیشود و بعدهیچ چیز برای اینهاغیرقانونی نیست.

اگرچه همه مردم بیچاره ی بلخ وقتی می بینند، که هرروزآسمانخراشی مربوط به والی آنها درین ولایت به آسمان بلند میشود، میدانند، که این فرزند یک دکاندارعادی این همه پولها را ازکجا کرده است؟

این آشکار است که والی بلخ درمزارشریف جایداد ویا دارایی هنگفتی دارد اما ازدارایی های که درکشورهای منطقه و جهان دارد، خدا می داند. والی بلخ تنها درشهرمزارشریف با قباله ی شرعی بیش ازپنجصد جایداد دارد که یا به نام خانمش، پسرانش ویک دخترش، برادروخواهرش وفامیل خسرش ثبت شده ویادرشراکت بادیگران است.

ـ بلخ ولایتى است که زمینهاى دولتى وغیردولتى خیلى زیاد درآن غصب شده است. غصب زمین را در بلخ به سه کتگورى تقسیم می کنند؛ غصب زمینهاى یک ادارۀ دولتى توسط ادارۀ دولتى دیگر، غصب زمینهاى دولتى توسط افراد زورمند، وغصب زمینهاى مردم.

کرزی متاسفانه بازدوبند های مقطعی همیشه منافع ملی رازیرپا میگذارد وباعملکردهای کوتاه بینانه وزودگذر هم ملت وهم خارجی هاراناراحت وعصبانی ساخته است. تعداد که به ریس جمهورمتکی اند درهمه اموردست بازداشته وبدون کوچکترین هراسی به قانون شکنی، حیف ومیل دارایی عامه، تجارت بی درد سری مواد مخدروجمع آوری ثروت مشغول اند. طی بیش ازیک دهه که ازسقوط طالبان درکشورمیگذرد میلیاردها دالربه کشورسرازیرو به جیب دزدان ثروتهای ملی کشور سرازیرشدوهمین دزدان وچپاولگران، مالک ده ها تعمیروبلند منزل، شرکتهای تجارتی، صاحب ده ها عراده موتر، صدها جریب زمین و. . . دردوبی، لندن، آمریکا، کابل وسایرولایات کشورگردیدند.

اگر واقعاً به كمك های ارایه شده به کشور نگاه كنیم به این نتیجه می رسیم كه اكثر این كمك ها برای مردم کشورنرسیده وبه جیب معاونین ریس جمهور، وزیران، قوماندانان جهادی، والیان، جنرالان برحال وقدرتمند، خویش واقوام این مقامات، انجوسالاران، موسسات خارجی، فرماندهان قوای ائتلاف، سفارتخانه های کشورهای غربی وشرقی و. . . باین پولهای باد آمده مسوولین زورگو تر، قانون گریزتر، نیرومند تر، دیده پاره تر. . . گردیده اند.

در طول سالهای گذشته توجه جدی به بازسازی در مجموع صورت نگرفته و بهبود در وضعیت و شرایط اقتصادی مردم حاصل نشد، بیکاری، نبودکارازمواردی است که می توان افزایش فاصله و شکاف بین دولت ومردم اشار. وضعیت امنیتی بسیار نگران کننده و وخیم گزارش میشود، وضعیت اقتصادی همچنان نا بسامان و مردم از فقر و بیکاری در وضعیت نامساعدی قرار دارد.

یکی ازین تاراجگرانی کلان کشورماعطا محمد نوراست، صاحب میلیونها دالر و سرمایه است و بیش ازیک دهه میشودکه درپست ولایت سنگرگرفته و مصروف چور و چپاول است. ما در ینجا مختصر از تاراجگری های ویرا تهیه و تدوین نموده ایم. جنگ سالار معروف، متهم نقض حقوق بشر و کسی که درچوروچپاول میلیون ها دالرازدارایی های خصوصی و دولتی در شمال افغانستان دست دارد. این جنگ سالار، درانتخابات ریاست جمهوری ازجنگ سالاردیگردبل عبدالله حمایت کرده و بخش قابل توجهی ازتقلب انتخاباتی درولایت بلخ به نفع دبل عبدالله، با اعمال نفوذ وفشارعطا محمد نورصورت گرفته بود. پروژه خالد بن ولید نیزیکی از دارایی های غصب شده ای است که عطا محمد نورمیلیون ها دالرازآن نفع برده که به گفته یکی ازباشنده این پروژه وی یک نمره سفید را به هفت هزاردالرامریکایی خریده است درحالی که یک نمره سفید که برابربه سه صدوپنجاه مترمربع زمین بوده ازمالک آن به صد دالرامیریکایی خریداری نموده آیا این ظلم آشکارانیست آیا این مالک باشنده این شهرنبود ؟ این شهرک رهایشی درجنوب شهرمزارشریف قرارداشته درمدت زمان بسیارکم ملیون ها دالربه سرمایه خویش افزود ه است.

طوریکه روشن است دارای کودبرق دروقت حکومت ربانی بین زورگویان مانند عطا محمد نور، محمد محقق، رسول پهلوان وغفارپهلوان وغیره جنسالاران تقسیم میگردید. این فابریکه تولیدی که روزانه درحدود هزاران خریطه کود یوریا وتولید وشصت میگوات برق درشهرمزارشریف میداد سرمایه ی عطا محمد نور را به میلیونها دالر رسانید. جنگ سالار عطا محمد نور که لقب مرد معارف و مرد صلح را در ولایت بلخ خودش به خود داد بخاطر خدماتی بود که خون مردم را ریختاند و مکتب، شفاخانه، پل و پلچک را به آتش کشید. عطا محمد نور زمانی که میخواهد از یک محل به محل دیگری نقل نماید یعنی از یک خانه به خانه دیگر وی را بیش از پنجاه موتر تعقیب سکورت مینماید که همۀ مال ملت اند. وی در شهر مزار شریف مالک بیش از ده ها بلند منزل است که بعضی از آنها رابه نام خود و یا زن، فرزندان و اقارب خویش خریداری نموده است. خالد مزاری در یک نبشته ی در دعوت می نویسد- عطا محمد والی بلخ در ولایت بلخ اضافه از ۵۰۰ قباله شرعی در ارتباط جایداد ها یا به نام خود یا به نام خانم و دو پسران و دخترش در املاك ثبت میباشد.

عطا محمد که خود را نور می نامد، با پیشینه تاریک اندیشی و تاریک فکری که در عملنامه سیاه او از روزگار مکتب سوزی و زن ستیزی درج گردیده است بر بلخ فرمان می راند. این مرد سیاه کار و سیاه دل و یاران دیگر تنظیمی او بیشرمانه دارایی های دولت و مردم مظلوم را غارت میکنند.

شمارقصرها وبلند منزل هایش ازحساب بیرون است، بگونه نمونه ازچند مارکیت وقصربلند منزل دربلخ یاد آور میشویم تا خواننده گان به غفارپهلوان و رسول پهلوان که اسلاف این وطنفروشان درچپاول وثروت اندوزی بودند روی سفیدی تاریخی دهند. اگرازروضه مزارشریف که دروسط شهر قراردارد بطرف غرب حرکت کنید درکمتر ازیک کیلومتر تماشا خواهید کرد که چگونه سینمای سابق مزار ننداری به مارکیت والی بلخ تبدیل گردیده است ودرمقابل آن مارکیت دیگر عالی جناب بنام ارجمند مبارک اوخالد نورقد برافراشته وکمی پیشتر قصرمهمانان ساخته شده ودرمقابل قصر، اتحادیه باربری و ترانسپورتی خالد وطارق با صدها موترقراردارد و متصل آن پطرولیم طارق نوربه خیابان غربی انوارچراغهای گوناگون بخشیده است وکمی پیشتربه شفاخانه الفلاح می رسید که با باجه مبارک شان میرویس ریس شفاخانه بلخ تازه سرمایه گذاری نموده اند.

در نخستین گام زیر زمینی دروازه شادیان والی چند قصر و خانه و مهمانخانه رامیبنید تا کوه های شادیان که پروژه خالد بن ولید با هزاران نمره رهایشی باغضب زمین های دولتی ادامه می یابد همه را والی به نفع شخصی غضب نموده اند. وبه همین ترتیب سرای سابق عجب خان وکارته آریانا چندین قصروتعمیرهمه مالکیت والی بلخ است، در سمت شمال مارکیت ترکاری سابق حق مسلم این مجاهد ومقاومت گربی مانند است و دها جایداد غیرمنقول دیگر که درین مختصر ذکرآن نمی گنجد. این به اصطلاح مجاهدین که هرلحظه واژه جهاد را به رخ مردم می کشند وپای آمریکایی و یاران غربی را میبوسند بی شرمانه صد ها هزارجریب زمین دولتی را غضب نموده اند که شهرک های خالد بن ولید وهمدرد نمونه های ناچیز آن محسوب میگردد. باند مافیایی والی چون پادشاه کل اختیار بلخ هرکسی را که مانع اغراض خود فکر کنند بی هراس گردن می زنند وپروا ازمحاکمه ومحاسبه نیزاست.

هم چنان در تمام پروژه های ساختمانی بشمول پروژه های سرک سازی توسط انجوهای داخلی و خارجی بدون آنکه سرمایه گذاری نماید به فیصدی بلند یعنی ٥٠ فیصد شریک است. مثلا دربرج غضنفر واقع درسرک قوماندانی امنیه که نظر به نقشه شهری باید تخریب می‌شد ولی بخاطر سهمی که غضنفر به عطا قایل شده است شاروالی مزار از تخریب آن ممانعت کرد. اکثر جایداد هایی که به اجاره گرفته می‌شود توسط برادرش انجینیر سلطان که صاحب شرکت ساختمانی نیز هست، فدا محمد دیوانه برادردیگرش، حاجی باقی شوهرخواهر، لنگ سید محمد، اسدالله شریفی، حاجی مایل، استاد وکیل رئیس شهرک خالد بن ولید، یونس مقیم شاروال مزار، داکتر میرویس ربیع رئیس صحت عامه بلخ، حاجی شریف سنچارکی که چندی قبل سکته کرد و. . . که افراد حسابی وی درشبکه مافیایی با کارهای پردرآمد می‌باشند؛ صورت می‌گیرد. بعد ازعطا دوغارتگر دیگرعلم سیاه واسحق رهگذروکلای پارلمان نیز برجان و مال مردم نگونبخت سفره پهن کردند. اولی شهرکی بنام آزادی بنا نموده ودومی زمین واپارتمان های زیادی درمرکز وحومه شهردارد. ایندو از قوماندانان های دوران آدمکشی های والی ولایت بلخ اند.

غصب زمین در مزار چه در ساحات سبز، پارکهای صنعتی و زمین های زراعتی دولتی وغیر دولتی بیشتر توسط مافیای عطا صورت گرفته است. عطا همه قوماندانان لچک وچورگرش را به جان وزمین مردم گرگ وار رها کرده و حتی جای خالی دردشت های مزارباقی نگذاشته اند (چه رسد به ناحیه ششم داخل شهر) همه را بین خود مثل مایملک پدری خویش تقسیم نمودند. مسافرانیکه از کابل میآیند بخوبی درخواهند یافت که از دوراهی حیرتان تا داخل شهردزدان عطا، محقق درسینه این دشت پروسعت لانه گزیدند.

مثلا سمت کوه یا شمال دوراهی را اسحق رهگذر وکیل پارلمان صاحب شده، کمی پیشتر ازآنرا وکیل غضنفر شهرک تاسیس نموده وبه تعقیب آن وکیل عباس دالروسناتور احمد شاه رمضان دونماینده مافیای محقق شهرکها بخود ساختند و دراخیر ظاهر وحدت معاون ولایت ازحرکتی های شیخ آصف محسنی مناطقی را به خود اختصاص داده و. . . رهبری این مافیای جمعیتی بدست عطا محمد است.

سوزانیدن شفاخانه صحت عامه بلخ و سپس خریداری دو سرای مقابل آن که اکثریت داکتران در آن دو معاینه خانه داشتند و مشکل اکثر مریضانی که از مناطق دور و ولسوالی ها می ‌آمدند را بخوبی حل می ‌نمود، در جمله خیانت های نابخشودنی والی بلخ حساب باید کرد که دلیل آنرا رونق دو شفاخانه شخصی عطا الفلاح و مولانامی ‌سازد.

عطا محمد نور برعلاوه این همه تجمل در ولایت بلخ در کابل نیز مالک دم و دستگاه فراوانی بوده و علاوه بر اینکه در تاراج شیرپور سهم دارد و مالک چندین قصر و بلدنگ دیگری درین مناطق است.

اداره شفافیت جهانی که همه ساله کشورها رابراساس میزان شفافیت رتبه بندی می‌کند، افغانستان را دررده اول کشورهای فاسد جهان جا داده است. افغانستان درکنارسومالی وکوریای شمالی با داشتن رتبه ١٧٤ منحیث فاسدترین کشور جهان ثبت گردید. ازده سال بدینسو، افغانستان همیشه دررده بدترین کشورهای جهان از نظر شفافیت قرار داشته است. در افغانستان، کرسی های دولتی بر اساس زد و بند ها و معامله گری های سیاسی به افراد داده می‌شوند و شایستگی و لیاقت و یا دید خدمت به مردم و وطن به حرفهای پوچ و بی‌معنی می‌ماند. پست های پایین تردرسطح ریاست ومشاوروسفیرودیگر مقام های پول آوربه قیمت های هنگفت خرید وفروش می‌شوند وکسانیکه مقررمی‌شود، آن کرسی را بزنس شخصی پنداشته بدون دغدغه خاطربه جمعاوری پول از هر طریق نامشروع و حرام می‌ پردازد و با این پولهای بادآورده که به قیمت سیه روزی مردم فقیر ما به چنگ می‌آورند در دوبی، دهلی، لندن و سایر جا ها به سرمایه گذاری و عیاشی می ‌پردازند.  معاون کرزی، فهیم قسیم با برادرش حسین فهیم در راس مافیای زمین قرار داشت، از طریق چپاول دارایی های عامه و غصب زمین، سرمایه سرسام آور اندوخته و پول های حرام را در داخل کشور با اعمار بلند منزلها و شرکت ها و در خارج از کشور به کار انداخته اند.

کریم خلیلی با برادرش حاجی نبی زمین های وسیع را درکابل قبضه کرده به میلیونها دالربه فروش رسانیدند وبه سرمایه داران اصلی کشورتبدیل وصاحب غلغله گروپ، چینل تلویزیونی وغیره شدند. تنها درقضیه کابل بانک، قریب یک میلیارد دالرازپول ملت به غارت رفت، اما ازآنجاییکه خانواده کرزی وفهیم دراین کلاهبرداری تاریخی سهیم اند تا حال بردوسیه این چپاول پرده انداخته شده واقدام جدی دربرابرعاملانش صورت نمی‌گیرد درحالیکه گردانندگان اصلی این بانک حقایق مهمی را دردست داشتن شخص حامد کرزی، حسین فهیم، محمود کرزی، قدیرفطرت، فاروق وردگ، عمر زاخیلوال ودیگران درفساد و چپاول بانک فاش نمودند.

کرزی ازهمان ابتدای حکومت موقت، وزیران ومهره های اصلی کابینه‌اش را ازمیان چپاولگران جهادی، طالبی، گلبدینی و تکنوکراتهای ترسوومعامله گربرگزید. حدود سه صد نفرچپاولگروبی کفایت مانند دانه های شطرنج گاهی دراین پست و گاهی هم درآن پست نصب کرد وبرتمامی پستی‌ها، دزدی ها وکثافت کاری هایشان چشم بست. اووجب وجب خاک کابل و شهرهای بزرگ افغانستان را دراختیار حامیانش قرار داد، که درنتیجه حدود شصت میلیارد دالرازپول

های کمک شده به افغانستان دراثرحاتم بخشی ها به جیب همین معامله گران واریزشد.

در پشتنی بانک چه گذشت؟

لوی څارنوالی یک عده بانکداران و منجران بانکی را در چوکات تحقیق در باره دوسیه اختلاس مالی مبلغ بزرگ در بانک دولتی پشتنی بانک بازداشت نموده است. رئیس اسبق پشتنی بانک حیات الله دیانی، یک عده منجران بانکی و همچنان گروپ کارمندان وزارت انکشاف شهری بازداشت شده اند. این اتحادیه جنایتکار شیمای را جهت شست و شوی پول سنجیده بودند که به اساس آن از بانک، حد اقل سی پنج میلیون دالر که به شکل قرضه به هفتاد موسسه ساختمانی در بدل ضمانت زمین تخصیص داده شده بودند، کشیده اند.

ولی تمام اسناد ملکیت زمین جعلی ثابت گردیدند. در سال ۲۰۱۱ درافغانستان بزرگترین بانک خصوصی Kabul Bank ورشکست شد که رهبران و سهمداران ان با جعل کاری مبلغ تقریباً ۹۰۰ میلیون دالر به خارج انتقال داده بودند. در جمله سهمداران بزرگ بانک برادر مارشال فهیم معاون رئیس جمهور و برادر سکه رئیس جمهور شامل بودند. بعداً رئیس «د افغانستان بانک» که څارنوالی بر ضد او در چارچوب دوسیه Kabul Bank دوسیه جزایی ترتیب نمود، به امریکا فرار کرد ودرانجا درخواست پناهندگی سیاسی نمود. بانک سابق Kabul Bank از طرف وزارت مالیه اصلاح سازی شد وحالا بنام New Kabul Bank فعالیت میکند.

وزارت مالیه به تاریخ بیست دوحوت هشتادنوطی استهدائیه ای به امضای زاخیل وال وزیر مالیه، از ریاست جمهوری خواهان هدایت در مورد قروض بانک گردیده و مدعی شده است که یکصد سی دو ملیون قروض بدون طی مراحل قانونی به اشخاص زورمند توزیع شده اکثریت قروض تضمین ندارند و یا سند تضمین جایداد های شان جعلی می باشد یا اینکه اصلا جایدادی به نظر نمی رسد. . .

بعد ازماجرای کابل بانک که مشخص شد حدود نهصد ملیون دالر در آن اختلاس صورت گرفته بود، ماجرای پشتنی بانک، ضربه ی کوبندۀ دیگری براعتبارسیستم بانکداری افغانستان وحکومت کرزی است.

بندر حیرتان

محمد یعقوق زازی، رییس خدمات بندری حیرتان که از سوی یک هیأت موظف بلخ که متشکل از نماینده‌های امنیت ملی، ادارۀ مبارزه علیه فساد اداری درشمال و سارنوالی می باشد، به اختلاس وسوء استفاده ازصلاحیت وظیفوی متهم گردیده است. زازی صدها هزارافغانی را با استفاده ازصلاحیت وظیفوی‌اش، ازبودجۀ این اداره حیف و میل کرده است. موجودیت فساد اداری، درخصوص شیوۀ اجراآت و تهیه وترتیب اسناد خریداری غیرضروری یک عراده تراکتور، و یک عراده موتر بس سرویس ۴۰۴ و همچنان تخطی وتخلفات درسیستم و شیوۀ اجراآت پروسۀ داوطلبی قرارداد پورت (۴)، اجراوتوزیع غیرقانونی مکافات ومساعدت‌های نقدی به عدۀ ازهمکاران و کارمندان و زارت تجارت، از جملۀ موارد فساد اداری است که در این اداره تثبیت شده است.

در مورد خریداری غیرضروری و غیر قانونی یک عراده تراکتور توسط یعقوب زازی رییس خدمات بندری حیرتان آمده است: رییس خدمات بندری حیرتان، یک عراده تراکتور را با اسناد ساختگی پاکستانی که به صورت تزویر و جعل ساخته شده از موتر فروشی احمد خالد (که اصلاً به این نام، موتر فروشی وجود ندارد) خریداری شده و توسط این اسناد مبلغ (۱۹۸۰۰۰) افغانی را از بودجۀ ادارۀ خدمات بندری حیرتان کشیده است و مبلغ یاد شده توسط رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان (یعقوب زازی) حیف و میل گردیده است.

انجنیر محمد عالم معاون ترانسپورت وعضو هیأت خریداری ادارۀ خدمات بندری حیرتان گفته است که این تراکتور به دستور رییس ادارۀ خدمات بندری حیرتان از شهر جلال آباد آورده شده و بعداً اسناد آن به دستور زازی ساخته شده است. همچنان رییس خدمات بندری حیرتان، در خریداری یک موتر بس (۴۰۴) که از موتر فروشی جیحون شهر کابل خریداری شده، نیز به سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی و اختلاس متهم است.

مول‌الدین آمرادارۀ خدمات بندری حیرتان گفته است که محمد یعقوب زازی رییس این اداره، در خریداری این موتر قبلاً با یکی ازاقاربش در کابل به نام نعمت‌الله قرار داده نموده و هنگامی که آنان برای خریداری موتر به کابل می‌رود، یک عراده موتر مستعمل را به اساس قرار داد قبلی محمد یعقوب زازی به مبلغ، (۳۴۵۶۱۲۵) افغانی خریداری کرده است و ضمن مصارف طی مراحل اسناد ترافیکی و محصولات گمرکی موتر متذکره، مبلغ (۴۵۰۰۰۰) افغانی را از خرید موتر اضافه بالای مبلغ… خریداری شده، به دستور محمد یعقوب زازی رییس این اداره اضافه کرده است که مبالغ یادشده نزد نعمت الله یکی از اقارب زازی می‌باشد. به اساس گفته‌های مول‌الدین آمر خدمات این ریاست که در ترکیب هیأت خریداری موتر نیز بوده است، نعمت الله شخص قراردادی زازی اسناد خریداری موتر ۴۰۴ را به شکل جعلی و تزویر به نام شرکت شهزاده اوریاخیل ترتیب داده است.

دروزارت مهاجرین وعودت کننده گان چه میگذرد؟

جماهیرانوری وزیر مهاجرین وعودت کنندگان چندین باراز کمیساری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان (UNHCR)، خواسته است تا ده‌ها هزار دالر امریکایی را به حساب شخصی شماری از افراد خاص او تادیه کنند.

جماهیر انوری، در مکتوب شماره 155، تاریخ 6/6/2012 عنوانی کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، گفته که دو چک را به مبلغ 97531 دالرامریکایی به احمد شکران عثمانی، مسوول مالی و اداری اداره مساعدت‌های این وزارت بپردازد. اما در این مکتوب، هدف پول مشخص نشده است.

 کمیساری عالی سازمان ملل متحد به تاریخ 5/6/2012 نیز حدود 50 هزار دالر امریکایی را به چک شماره 170403 بانك "استاندارد چارتر" به عثمانی فرستاده است. در همین تاریخ چك دیگری نیز از سوی این كمیساری با شماره 170402 مبلغ 47531 دالر، باز هم به حساب آ عثمانی انتقال داده شده است. در مکتوب شماره 1AFG/KBL/FIN/001، تاریخ 7 جون 2011 کمیساری سازمان ملل متحد عنوانی استاندارد چارتر بانک گفته شده است که این بانک حدود 97531 دالر امریکایی را به احمد شکران عثمانی مسوول مالی و اداری وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بپردازد. با این حال، احمد شکران عثمانی می‌گوید که او بر اساس هدایت جماهیر انوری، 50 هزار دالر امریکایی را به خانم انوری پرداخته است. بر اساس هدایت جماهیر انوری، حدود 50 هزار دالر را به شازیه، یکی از خانم‌های انوری تحویل کرد‌ه‌ام و 47 هزار دالر باقی مانده به شرکت توریستی "هپی دیز" که وزیر به نام او بل‌های جعلی از بابت سفرهای خارجی ساخته بود، تحویل شده است. من تعهد شازیه را در یک ورق نیز گرفته‌ام. "

اما وزیر مهاجرین، می‌گوید که بستگان او به پول وزارت مهاجرین احتیاج ندارند و عثمانی 50 هزار دالر را به مالک مهمانخانه (نثار احمد، رییس شرکت امید فارما) که برای ملاقات خارجی‌ها کرایه شده بود، پرداخته است.

انوری به مشارکت رسانه‌های آزاد گفت: "50 هزار دالر، کرایه یک ساله‌ خانه بود و ما این خانه را برای ملاقات خارجی‌ها، تحت نظر عبدالصمد حامی، معین مالی وزارت اجاره گرفته بودیم. بستگان ما به پول احتیاج ندارند و 47 هزار دیگر قیمت تکت سفرها بود. " با این حال عبدالصمد حامی، معین مالی و اداری وزارت مهاجرین، اما می‌گوید که این وزارت هیچ خانه‏ای را کرایه نگرفته است و او در جریان این موضوع قرار ندارد.

با این حال، عثمانی نیز با رد این ادعاها می‌گوید پس از آن‌‌که هیأت کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بررسی‌های خود را در این مورد آغاز کرد، انوری، سند جعلی 50 هزار دالر را به نام شرکت امید فارما از بابت کرایه مهمان‏خانه ساخت. عثمانی می‏افزاید: "پس از بررسی‌های هیأت از سوی کمیساری، در رابطه به حیف و میل 97 هزار دالر، وزیر مرا به دفتر خود خواست و تهدید کرد که باید یک سند جعلی را به نام شرکت امید فارما امضا کنم. چون یک کارمند قراردادی بودم و در آن لحظه که محافظان وزیر بالای سرم ایستاد بودند، هیچ راهی نداشتم و ورق شرکت امید فارما که به قلم یوسف سکرتر وزیر نوشته شده بود، با امضای جعلی تعهد کردم که به 50 هزار دالر را به مالک شرکت امید فارما تحویل کرده‌ام. " او می‌افزاید که پیش از ساختن این قرارداد، او 50 هزار دالر را بر مبنای هدایت جماهیر انوری به شازیه، خانم وزیر، پرداخته است. عثمانی ادامه می‌دهد که او چندی پیش وضعیت موجود وزارت مهاجرین را تحمل کرده نتوانست و مجبور شد که از سمت خود استعفا دهد.

درهمین حال، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری (MEC)، در مجموعه پنجم سفارش‌ها و بنچمارک‌های خود نوشته که وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حساب‌های دوگانه بانکی را باز کرده و از طریق آن کمک‌های مالی کمیساری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهجویان را به دست آورده و این عمل در مغایرت با قانون اداره امور مالی و مصارف عامه قرار دارد. دربخشی از این سفارش‌ها آمده است: "چون پول از مجرای اساسی دولت به مصرف نمی‌رسد و از ریاست بودجه وزارت مالیه نیز در این مورد تقاضایی صورت نمی‌گیرد، بنا معلوم نیست که پول‌ها چگونه و به چه منظور تخصیص داده شده و چگونه مصرف می‌شود؟"

از سوی دیگر، سندهایی که به "مشارکت رسانه‌های آزاد" رسیده است نشان می‌دهد که شماری از بست‌های وزارت مهاجرین و عودت کنندگان توسط برخی از مقام‌های ارشد این وزارت به فروش می‌رسد.

در یک نامه سرگشاده شماری از کارمندان عالی رتبه وزارت مهاجرین عنوانی آقای کرزی گفته شده است که ظلم، بی‌دادگری، چور و چپاول، خویش خوری، قوم‌ پرستی، در وزارت مهاجرین وعودت کنندگان بیداد می‌کند و در شرایط کنونی ارگان‌های عدلی، قضایی و کشفی به داد آنان نرسیده‌اند و صدای شش ملیون مهاجر و آواره‌ دور از وطن و نیم ملیون بی‌جا شده داخلی، از گلوی‏شان فریاد می‌کشد.

در بخشی از این نامه آمده است که قیمت بست‌های کلیدی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از سوی جماهیر انوری به میراث مانده است: “ریاست‌های مرکزی وولایت‌ها که قیمت زمین افزایش یافته حدود 80 هزار دالر امریکایی، آمریت‌های مرکزی و ولایت‌ها حدود 50 هزار دالر امریکایی به فروش می‌رسد. آقای انوری هفتاد درصد معاش مشاوران قراردادی را نیز به عنوان کمیشن می‌گیرد. ”

در همین حال، سندها نشان می‌دهد که سه تن از کارمندان عادی وزارت مهاجرین بیش از یک ملیون افغانی از نظر محمد، خزانه دار این وزارت پول گرفته‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که مهمایون انوری (داماد جماهیر انوری) از کارمندان وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از سال 1390 تاکنون، پنج بار، بیش از 400 هزار افغانی از نزد نظر محمد، خزانه دار این وزارت گرفته است.

همایون در یادداشت‌های خود نوشته است که مقداری از پول‌ها را به خاطر اعاشه مهمانان از خزانه دار گرفته است. هم‌چنین، سندها نشان می‌دهد که حاجی سردار محمد کاکر، مدیر عمومی مهمانخانه وزارت مهاجرین، چهار بار، حدود یک ملیون وسیصدهزارافغانی از ریاست مالی واداری گرفته است.

با این همه، درمکتوب شماره 5169، تاریخ 15/4/1391 ریاست 82 امنیت ملی عنوانی لوی څارنوالی آمده است که محمد کاظم حق پال، آمرپیشین ریاست مهاجرین ولایت لغمان، حدود 6 هزاردالرامریکایی، معاش 13 کارمند این اداره را اختلاس کرده است. در بخشی ازاین مکتوب تأکید شده است: “حق پال حدود 6 هزاردالر امریکایی معاش 13 کارمند را که از سوی کمیساری عالی سازمان ملل متحد درامور پناهندگان داده می‌شد، اختلاس کرده است. احتمال می ‌رود که وزیر مهاجرین از سوی وی تطمیع و سوء استفاده آن را کتمان کرده باشد. ”

جماهیر انوری، پس از این مکتوب، موافقه ریاست جمهوری را به خاطر تبدیل محمد کاظم حق‌پال از ریاست مهاجرین ولایت لغمان به ولایت پکتیکا به دست آورد. پس از آن ‌که ریاست 82 امنیت ملی از اختلاس معاش‌های کارمندان توسط برخی ازمسوولان ریاست‌های مهاجرین ولایت‌ها پرده برداشت، کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد ادری (MEC) نیز درمجموعه‌ پنجم سفارش‌ها و بنچمارک‌ها، از اختلاس در معاش‌های کارمندان وزارت انتقاد کرده است. در بخشی از این سفارش‌ها آمده است: “اختلاس توسط کمیساری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص پرداخت معاش‌های دوگانه کارمندان غیابی و سایر فعالیت‌های فریبنده در منابع بشری (وزارت مهاجرین) صورت گرفته است. ” جماهیر انوری اما می ‌گوید که او از معاش‌های امتیازی کارمندان واحد اداری در ولایت‌ها آگاهی ندارد. با این حال، جماهیر انوری در مکتوب شماره 263/191، تاریخ 23/1/1391 عنوانی ریاست حالت‌های‌ اضطراری این وزارت نگاشته است که درصورت اجرای هدایت‌ها و حکم‌های غیرقانونی او، اجرا کننده مسوول و پاسخگو می‌باشد. در بخشی از این مکتوب آمده است: “درصورتی ‌که آمرها، هدایت‌ها و حکم‌های این‌جانب (جماهیر انوری وزیر مهاجرین و عودت کنندگان) خلاف قانون‌ های اساسی، کار، کارکنان و دیگر قوانین نافذه باشد، مسوولیت آن به دوش اجرا کننده می ‌باشد. ” اما یک مقام این وزارت می‌ گوید زمانی که جماهیر انوری، هدایت‌ها و حکم‌های خلاف قانون صادر می‌کند، کارمندان و مسوولان به ‌خاطر حفظ مقام خود مجبور می‌شوند که آن را اجرا کنند.

این مقام گفت: “کارمندان به خاطر این که وظایف خود را از دست ندهند، مجبور می‌شوند که حکم‌های غیرقانونی وزیر را اجرا کنند و پس از اجرای آن، وزیر مسوولیت را به دوش کارمندان خود می‌ گذارد.”

شماری از مسوولان وزارت مهاجرین مدعی‌اند که انوری با هدایت‌ها و حکم‌های غیرقانونی خود، زمینه فساد اداری، اختلاس را مساعد می ‌کند و با این کار خود با سرنوشت حدودشش میلیون مهاجر و پناهنده افغان ونیم میلیون بی ‌جا شده داخلی بازی می ‌کند. این مسوولان می‌گویند که در حال حاضر وزارت مهاجرین و عودت کنندگان به عنوان فاسد ترین و ناکارا ترین وزارت‌ تبدیل شده و هیچ کار بنیادی را برای بی‌جاشدگان و عودت کنندگان انجام نداده است. هشت صبح.

در گمرکات غرب کشور

در جریان سال ۱۳۹۲ دوازده تن از کارمندان ریاست‏های گمرکات ولایات هرات، فراه و نیمروز به اتهام فساد اداری و اختلاس بازداشت وبه ادارات عدلی و قضایی معرفی شدند. پنج تن ازاین افراد مامورین گمرک هرات، چهار تن شان کارمندان گمرک ولایت فراه و سه تن دیگرمامورین گمرک ولایت نیمروزبودند. چهار تن از این افراد که کارمندان ریاست گمرک ولایت فراه بودند، بعد از آن از سوی اداره مبارزه با فساد اداری بازداشت شدند که از پنج موتر اموال تجارتی بالاتر ازدوملیون افغانی رشوت اخذ نموده و محصول گمرکی آن را پنجاه درصد تخفیف داده بودند. اگر روزانه، صد موتر باربری، مال وارداتی خود را در گمرک ولایت فراه محصول نماید پول رشوه پرداختی آن بالاتر از چهل ملیون افغانی می‏شود. از طرف دیگر، مسولان ادارات کشفی در زون غرب، می‏گویند که فساد اداری در گمرکات ولایات فراه و نیمروز در طی سال جاری به صورت قابل ملاحظه‏ ای افزایش یافته است.

گمرک فراه از جمله فاسدترین گمرگ در غرب افغانستان می‏باشد که در جریان دوازده سال گذشته هیچ اداره‏ای موفق به ریشه‏کن نمودن فساد در این اداره نگردیده است. بنا به اظهارات وی، حمایت والیان و ادارات عدلی و قضایی در طی چند سال گذشته از مامورین فاسد اداره گمرک فراه باعث شده تا ارگان‏های کشفی نتوانند مجرمین را بازداشت و به پنجه قانون بسپارند. گمرکات افغانستان درانحصار حلقه خاصی ازمافیای اقتصادی است، رؤسای گمرکات که مستقیماً ازطرف وزارت مالیه تعیین می‏شوند هر ازگاهی جابه‏جا می‏شوند. گردش مالی ازطریق دریافت رشوه وکمیشن‏ کاری ها تنها درگمرک هرات واسلام‏قلعه روزانه به چندین ملیون دالرمی‏رسد که سهم عمده‏ای ازآن به مقامات وزارت مالیه وشخص وزیر مالیه می‏رسد. شکایت‏های تاجران در مورد موجودیت فساد در گمرک هرات زیاد است و سیستم نظارتی از سوی ادارات ذی‏ربط کمتر می‏باشد. موجودیت فساد در اداره گمرک هرات باعث شده تا اقلام مشابه تولیدات داخلی از ایران وارد افغانستان شود که این خود یک ضربه محکم بر پیکره اقتصادی کشور وارد می ‏کند.

چندین باردیده شده که مامورین بخش تشریح گمرک هرات محصول اموال تجارتی واردکنندگان را به دلیل اخذ رشوه، پایین آورده‏اند؛ به طورمثال، یک تاجرده‏ها تن سیخ گول را وارد گمرک هرات می‏کند اما به عوض آن یک مال ارزان‏تر محصول می‏گردد.

والی هرات، می‏گوید که اداره‏های درآمدزا به خصوص اداره گمرک ولایت هرات آغشته به فساد می‏باشد. سید فضل‏الله وحیدی، والی هرات، می‏گوید دراداره گمرک هرات درحال حاضر سی درصد فساد موجود می‏باشد. اومی‏گوید با وصف تلاش‏های زیاد توانسته است تا میزان واقعات فساد اداری را دراین اداره کاهش دهد. والی هرات می‏گوید، فشارهایی که از سوی برخی ازمقامات دولت مرکزی وجود دارد باعث به وجود آمدن شرایط فساد در اداره گمرک هرات شده است. به گفته وحیدی، این فشارها در جریان امسال باعث شد تا احمدتمیم کاکر، رییس گمرک هرات، "چند بار استعفای خود را پیش من بیاورد، اما من قبول نکردم".

برداشت ها و یادداشت ها: حزب همبستگی، کلید، بخدی، شبکه های خبری، منابع روسی، وبگاه های آمریکایی دخیل در مسایل افغانستان و پژوهشهای قبلی نویسنده.

باقی یادداشتها و برداشتها در ادامه میاید.

ادامه دارد . . .

 

 

 

 

 

توجه:

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org