آگـــــــاهــــــــــی عــــاجــــل

 

هموطنان عزیز؛

جشن تابستانی افغانها در شهر هامبورگ نسبت نا مساعد بودن هوا برای هفتهء بعدی به تعویق افتید.

چهارمین جشن تابستانی افغانها در چمن اویندورف پارک شهر هامبورگ بتاریخ شنبه ۷ (هفتم) و یکشنبه ۸ (هشتم) ماه اگست برگزار میگردد.

لطفأ به اطلاع همه علاقمندان برسانید.