سه شنبه، ۸ سپتمبر ۲۰۰۹

آزادی پرویز کامبخش مبارک باد و

فریاد برای غوث زلمی و سایر بی گناهان بلند تر باد!

اشرف هاشمی

سالهاست که اسلام از حالت مذهبی و سنتی خود به حالت سیاسی مبدل گردیده و وسیلهء سرکوب اقشار مختلف در جوامع مختلف گردیده هرکه، در هر کجا، بهر نوع برای سرکوب مخالفین خود جویباری شریعت جاری ساخته در سر زمین های پایانی که به دلخواه خود ولی گاه گاهی چون زور داشته اند و زر این جوی به بالا نیز فرستاده شده (به اصطلاح عام آب زور سر بالا رفته) ولی آنچه این آب با آبهای دیگر تفاوت داشته آن آب سر چشمه روشنی و حیات به گیاهان و زنده جانان بوده ولی این آب سرچشمهء جهل و نادانی فقر و تباهی، تا سرحدی نابودی بوده است .آنانیکه خود را شریعت مداران میدانند وسیلهء دست اجنبیان بوده و با ساز بادران خود در برابر پول از دین و شریعت برای سرکوب مردم وحشیانه استفاده نموده و مینمایند.

تاریخ گواهی دهنده آنست که ادیان سالها حتی قرنهاست که از مسیر خود انحراف نموده است و در اثر نفوذ وسیع استخبارات ابر قدرت های جهانی در خدمت تامین منافع آنها بوده و هر آنچه آنها خواسته اند بندرت توانسته اند از راه زور و نظامی گری بدست آورند ولی بشکلی بسیار آسان و ساده و مصارف خیلی ها ناچیز تر از مصارف نظامی سلطه و منافع خود را توسط این به اصطلاح سردمداران ادیان تامین نموده اند .

اگر این بحث را در باره نفوذ استخباراتی کشور های قدرتمند در سایر ادیان و دین اسلام بالا کشانیم خیلی طولانی خواهد شد ولی برای مثال آنچه را در کوتاه مدت تاریخ شاهد انست مثال میاوریم که بوسیله اسلام سیاسی اینها در کشور خود ما (افغانستان) چه نکردند. زمانیکه شاه امان الله خان اعلام استقلال نمود توسط همین اسلام سیاسی بود که ابتدا با فتوا های رنگارنگ مردم را علیه ان به تحریک و قیام ها کشانده بعد از آنکه مطمین شدند نفوذ او بکلی از افغانستان سلب شد توسط همان اسلام سیاسی نادر خان را بتاج قدرت رسانیده حدود نیم قرن منافع خود را از طریق او تامین نموده، زمانیکه امریکا در ویتنام شکست خورد بازهم برای تامین منافع خود و انتقام از دشمن خود (اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی) از اسلام سیاسی استفاده نموده بنام های فتوا و شریعت سالها جویبار خون را در کشور ما جاری ساخته هم اینکه اتحادشوروی بسوی نابودی و پارچه شدن رفت تحت نام اینکه گویا دیگر منافع ما بدست آمده در حاضر تامین کننده گان منافع خود را رها نموده ولی در غایب برنامه های جدید دیگری برای هدف جدید خود ذریعه تیکه داران جدید و بنام جدید (طالب) روی دست گرفت.

برای ادامه بیشتر منافع خود تحت بهانه "القاعده" و "طالب" به افغانستان٬ عراق لشکر کشی نموده و برای ادامهء آن در منطقه پلانهای وسیع تر روی دست است که همهء آن توسط اجنتانی که فعلاً رهبران و فتوا دهندگان آنان است عملی خواهد گردید.

جوانان و روشنفکران بزرگترین مانع در راه تحقق آرمانهای آنها بوده نمیگذارند که دیگر مردم ساده و بیچارۀ کشور لقمهء دهن توپ آنها گردیده و قربانی اهداف شوم شان بنام اسلام و مذهب گردد روی همین علت آنانیکه میخواهند در بارۀ اسلام واقعی معلومات کنند و یا آنچه در قرآن است بزبان ساده خودشان ترجمه و در خدمت مردم شان بگذارند تا مردم بدانند که چه اسراری این کتاب دارد مانع شده چون آنکه با زبان خود با مفهوم ساده آن را بیاموزد مطمین هستند که او دیگر بمی را در کمر خود نمی بندد و خود و دیگران را به انتحار نمی کشاند فضای کشور خود را مختل نمی کند هموطن خود را نابود نمی سازد و زمینه و بهانه را برای اشغال بیگانگان مساعد نمی سازد چون قرآن همه را به گفتگو و صلح دعوت مینماید .چون اینجاست که منافع زورمندان در خطر میافتد نمی گذارند که کسی سر بلند کنند چون آنان از این کار دو منفعت بدست میاورند اول اینکه منافع خود را توسط این مسلمان نما ها بدست میاورند و دوم اینکه نام اسلام را در همه جا بدنام میسازند چنانچه فعلآ در اروپا و امریکا بنظر همه گان مسلمان یعنی تروریست.

امروز جای مسرت است که کامبخش آزاد گردیده آرزو داریم تا روزی رسد که همه جوانان و روشنفکران همچو او و غوث زلمی نه تنها آزاد بلکه منحیث انسان های واقعی اعادۀ حقوق شده آن سیه کاران اسلام سیاسی نابود و کشور مان آرام گردد.

والسلام

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org