Sat, 23 Apr 2016 23:55:12


 
 


سید داوود مصباح
 

انقلاب ثور ۱۳۵۷ خورشیدی در افغانستان یک پدیده ای کاملا درخشان و شفاف طبقاتی و باز تاب دموکراسی و عدالت اجتماعی ضد امپریالیستی بود. دست آورد های انقلاب ثور با همه مشکلات ناشی از مداخله امپریالیسم جهانخوار و ارتجاع منطقه و عوامل داخلی و عقب ماندگی وحشتناک مادی و ذهنی باز هم بسیار درخشان بود. انقلاب ثور بر اساس هدایت حزب دموکراتیک خلق افغانستان برای دفاع از خود که حق مشروع حزب ما بود صورت گرفت. سردار محمد داوود پسر عموی محمد ظاهر شاه در سفر آخر خود به کشورهای عربی و غربی در موقع برگشت خود به وطن در تهران ۲۵۰ میلیون دالر پول از بودجه (سیا) برای سرکوب حزب دموکراتیک خلق افغانستان توسط رضا شاه پهلوی در یافت نمود. (سیا در آسیا). سردار بی مغز مغرور به حزب حمله کرد و و نورمحمد تره کی فقید منشی اول و ببرک کارمل فقید منشی دوم حزب را به مقصد اعدام زندانی نمود که به هدایت قبلی دفاع از خود شاخه ای نظامی حزب با سرعت لازم عمل نمود و رژیم پوشالی  سرداری سقوط کرد. اگر حزب از خود دفاع نمی کرد هزاران فرزند آگاه و انقلابی میهن مانند جوانان مشروطه قربانی و قتل عام می شدند. با پیروزی انقلاب ثور با سرعت وابستگان دولت تکنوکرات استبدادی و ارتجاع چهره ضد انقلابی بخود گرفت و دولت های ارتجاعی وابسته به امپریالیسم جهانی در پاکستان و ایران مستقیما به دستور دولت امپریالیستی امریکا و شرکای بین المللی شان دست به اقدام شدند و باند گروپ های مسلح بوجود آوردند و به تمویل و تجهیز آنان پرداختند. و آخند های حاکم در ایران گفتند که اسلام مرز ندارد و شروع کردند به خارج کردن مردم از روستاهای افغانستان به مقصد ایران. در اولین روزهای ورود ریگان به کاخ سفید اولین کسی که از جنگ دوم جهانی تجارب کافی داشت توسط برنامه برژنسکی کیسینجر با ریگان ملاقات کرد و روی براندازی جمهوری دموکراتیک افغانستان برنامه های خود را تشریح کرد «کینت دمورانش» همکار و دست یار مارشال دوگل در جنگ دوم جهانی و در زمان ملاقات با ریگان رئیس شبکه ای جاسوسی فرانسه بود. کینت دمورانش به ریگان (جنگ موسکیتو) را علیه براندازی نظام نوین افغانستان پیشنهاد نمود که داستان مفصل آن در کتابی به همین نام (کینت دمورانش) به فارسی موجود است. او تشریح کرد که چگونه مواد مخدر را به میان سربازان اتحاد شوروی پخش شود و پراودای جعلی در فرانسه چاپ و در بین عساکر پخش شود و چه گونه از طریق پاکستان باند های خراب کار و جنگی و قاچاق میراث های فرهنگی بوجود آورد. البته نباید فراموش کرد که این باند ها قبل از حضور قوای اتحاد شوروی در پاکستان برای بر اندازی دولت ملی دموکراتیک افغانستان توسط امپریالیسم امریکا و شرکای غربی با حمایت مالی عربستان آغاز گردیده بود.

انقلاب ثور بر اساس اراده حزب دموکراتیک خلق افغانستان به پیروزی رسید چنانچه هم در بیانیه های نورمحمد تره کی منشی اول و هم در بیانیه های ببرک کارمل منشی دوم حزب آمده است. انقلاب ثور یک انقلاب ملی بود و این موضوع مشخص و روشن است. مردم از همان ساعات اول پیروزی از انقلاب ثور استقبال پرشوری نمودند و در شهر کابل هوای دیگری بوجود آمده بود مردم به همدیگر تبریک می گفتند و اظهار شادمانی می نمودند. همه شهروندان ببرک کارمل فقید را از دوران پارلمان دوره ۱۲ می شناختند و سخنرانی های این مرد بزرگ حماسه ساز در اذهان عامه انعکاس عمیق داشت و این که می شنیدند که ببرک کارمل در رهبری این انقلاب حضور دارد واقعا برای توده ها شعف آور بود. مردم زن و مرد به پل باغ عمومی هجوم آورده بودند و ابراز شادمانی و احساسات می کردند. حزب دموکراتیک خلق افغانستان نام آشنا و شناخته شده ای بود ۱۴ سال سابقه مبارزه پرشور طبقاتی در کشور داشت و زحمتکشان میهن آرزوهای خود را در این حزب می دید. اما حزب دموکراتیک خلق افغانستان از همان آغاز کار با پیروزی انقلاب ثور به مشکلات زیادی مواجه بود منجمله شخصی که می بایست از حزب اخراج می شد خود را به قوماندان سپیده دم انقلاب تعریف می کرد با وجود آنکه شخصیت دوم حزب در حزب و دولت ببرک کارمل فقید بود، مداخلات و خود سری های حفیظ الله امین درد سری بود التیام ناپذیر و از بیرون هم چپ نماهای دست به تحرکات می زد و از جانبی هم هنوز کادرها و فعالین حزبی و دولتی در مرحله ای احساساتی متعارف خصلت روشنفکری قرار داشت به مرده باد و زنده باد دوران چهارده ساله مبارزه عادت کرده بودند که این هم به مشکلات می افزود. فرکسیون بازی ها به ویژه فرکسیون امین آنچه را که نباید می شد عملی کردند و موفق شدند که بار دیگر وحدت حزب را برهم زنند و خود بر روی جریان قرار گیرند. با تبعید رهبر حزب ببرک کارمل فقید کارد امین به استخوان رسید و حوادث بدی در انتظار حزب قرار گرفت که همه عزیزان در جریان حوادث قرار دارند. در مدت حکومت حفیظ الله امین همه هموطنان می دانستند که دیگر نورمحمد تره کی نقشی ندارد در حقیقت کودتای امین هردو قسمت کارمل و ترکی را از قدرت حذف کرد و قدرت بطور کامل در اختیار و ید قدرت امین و باند وی قرار داشت. این باند در مدت صد روزه حاکمیت انقلاب ثور را از چشم توده ها انداخت و منفور ساخت و بگیر و ببند ها با شدت آغاز گردید تا به مرحله ای رسید که اولین منشی حزب و رهبر بشکل فجیعی توسط دستور حفیظ الله امین به قتل رسید.

انقلاب ثور بعد از مرحله ای نوین و نجات از اسارت باند امین بار دیگر به التیام درد ها و رنج های و ارده پرداخت و حزب دموکراتیک خلق افغانستان به رهبری ببرک کارمل فقید راه و اهداف اساسی خود را باز یافت و دولت در راستای ملی دموکراتیک برنامه های دقیق طرح و با همه دشواری ها و جنگ و نا آرامی های داخلی و مداخلات خارجی بکار سازندگی پرداخت. سرمایه گزاری تولیدی و صنعتی آغاز گردید و نهضت کوپرانیف های زراعتی انکشاف یافت و در جنب شورای وزیران شورای اقتصادی از سرمایه گزاران ملی بوجود آمد که شامل سه بخش صنایع تجارت و کوپراتیف بود. در ساحه پلچرخی منطقه صنعتی در حدود ۲۰۰۰ کارخانه تولیدی صنعتی تأسیس شد. از بابت بسا موارد به ویژه پارچه به خود کفایی رسیده بودیم. در زمینه ترانسپوت شاهراه بیش از ده هزار کاماز دولتی علاوه بر ترانسپورت های خصوصی فعالیت می کرد. در ترانسپورت شهری علاوه بر شش هزار بس تمام جاده ها بس های برقی مصروف حمل و نقل شهروندان بود. در مزد و معاش کارمندان و اجیران افزایش بعمل آمده بود که علاوه بر آن ۱۴ قلم کالاهای اولیه ای مورد نیاز از طریق کوپون توزیع می شد. بازار کار پر رونق و بیکاری وجود نداشت. رشوه وجود نداشت و همه خلق های میهن در برابر قوانین حق برابر داشتند و ستم ملی در عمل منسوخ گردیده بود. در اداره دولتی کار شکنی و زور گویی وجود نداشت. بیمارستانها فعال و در خدمت عام و طب مجانی بود. آموزش تا عالی ترین سطح مجانی و فرزندان خلق های میهن برای تحصیلات عالی به مصرف دولت بورس های تحصیلی در یافت می نمودند. اما اعضای حزب در جبهه و سنگرهای دفاع از میهن قرار داشت. شهرک سازی و خانه سازی و اسکان برای مردم بی مسکن ادامه داشت که علاوه بر شهرک څارندوی و شهرک وزارت دفاع در مکروریان سوم نه هزار آپارتمان توزیع شد. شهرک تهیه مسکن با کار داوطلبانه اعضای حزب ساخته و رایگان به مستحقین توزیع شد. همچنان شهرک نورمحمد شاه مینه. در زمینه آموزش و پر ورش توجه خاصی صورت گرفت و چاپ و توزیع کتب درسی رایگان به دسترس همه شاگردان مکاتب در دور ترین نقاط کشور قرار گرفت و در تاسیس کودکستان ها افزایش بعمل آمد و در شهر کابل در محل کار کارمندان زن کودکستان و شیرخوار گاه ها بوجود آمد. همچنان در شهرهای بلخ، قندهار و هرات و مشرقی کودکستان های محل کار تأسیس گردید. خلاصه در هر زمینه دولت ملی دموکراتیک افغانستان برای رفا جامعه کار و تلاش می کرد و شب و روز اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان برای تأمین امنیت شهروندان در قرارگاه های امنیتی مصروف پاسداری از مردم میهن بودند.

پیروزی انقلاب ثور تحرکات و شور انقلابی در منطقه بوجود آورد. احزاب و سازمانهای مترقی و چپ در ایران هند و خاورمیانه از این پیروزی به وجد و جنبش و تحرک آمدند. از پیروزی انقلاب ثور امپریالیسم جهانخوار امریکا با سرعت دست بکار شد و طرح بریژنسکی و کیسینجر را برای ایجاد کمربند سبز روی دست گرفت و هزاران تن سلاح و میلیونها دالر به پاکستان مرکز تروریسم منطقه ارسال شد و باند گروپ ها مسلح و تحت آموزشهای تروریستی و جنگ چریکی قرار گرفت. در تمام مدت حکومت ملی دموکراتیک افغانستان جنگ های سازمان یافته با اشکال مختلف. با حضور قوای شوروی و خروج قوای شوروی ادامه یافت و آخرین تلاش امپریالیست ها و نوکران پاکستانی یورش جنگ جلال اباد بود که علاوه بر بسیج عمومی جنگجویان تنظیم های نامنهاد جهادی دو فرقه میکانیزه قوای نظامی پاکستان در آن اشتراک نمود که اراضی وسیع ننگرهار از لحاظ موقعیت به نفع ضد انقلاب بود که با قوای نظامی ارتش دولت ملی دموکراتیک افغانستان مواجه شد. قوای نظامی پاکستان و جنگجویان تنظیم های نامنهاد جهادی با همه امکانات مالی و تسلیحاتی مافوق سوق الجیشی و تبلیغات وسیع رسانه های پاکستان و غرب برای آخرین آزمایش رزمی باز هم به شکست سخت و مرگ باری مواجه شدند و نتیجه چنان شد که قبول کنند که با جنگ های رو در رو توان مقابله با ارتش دولت را ندارند. کانون توطئه های ضد بشری (مرکز استراتیژیست های جهانی) امپریالیست های امریکا نشست فوق العاده اضطراری تشکیل دادند و به این نتیجه رسیدند که با جنگ نمی شود دولت ملی دموکراتیک افغانستان را ساقط ساخت. فیصله چنان شد که باید از طریق کودتا و بکارگیری افراد از درون حاکمیت اقدام کرد و رهنمود های مشخص و دقیق تدوین و به (سیا) سپرده شد. بر اساس وظایف سپرده شده به (سیا) به تنظیم های نامنهاد جهادی وظیفه داده شد که هرکدام با استفاده از نفوذ خود از طریق قومی زبانی منطقوی برای نفوذ در درون حاکمیت کار کنند. و پروژه ملل متحد «کوردویز» و «بنینسیوان» نیز از همین راه کار های تدوین شده ای کانون توطئه های ضد بشری بود. این پروژه آسیب های فراوانی به ارتش و دولت زد. و بذر بی اعتمادی درون حاکمیت را سبب شد. سرانجام نظام ملی دموکراتیک افغانستان بر اساس کودتا علیه داکتر نجیب ساقط گردید که هر بخشی از خیانت و جنایت افراد درون حاکمیت و حزب خود ایجاب نگارش کتاب ها را می کند. اشرار بی وطن ادعای بلند بالای را زوزه می کشند که قوای شوروی را ما شکست دادیم و از افغانستان بیرون کردیم و دولت داکتر نجیب الله را ما ساقط ساختیم در صورتی که این قدرت بر اساس توطئه و خیانت افراد بلند پایه درون حاکمیت فرو پاشید. از آن تاریخ ۳۸ سال می گذرد و نسل جوان ما دقیق نمی دانند در این ۳۸ سال افغانستان در آتش می سوزد و هزاران انسان قربانی ترور، بمب گذاری و جنگ های بی پایان باند گروپ های تروریستی و تکفیری گردیدند و هزاران انسان در اثر بم باران جت ها و پهپاد ها و عملیات زمینی و هوایی نیروهای امپریالیستی امریکا و ناتو خرد و خمیر شدند. اکنون بار دیگر زمان آن رسیده است که یک انقلاب توده ای رهایی بخش در افغانستان صورت بگیرد. انقلاب رهایی بخش با بسیج نیروهای مترقی انقلابی مجهز با جهانبینی علمی و ضد امپریالیستی و ضد ارتجاع و بنیاد گراها و تروریست ها مافیای داخلی خارجی ضروریست. برای نجات میهن به خون نشسته جز انقلاب راهی دیگر وجود ندارد چون که نه امپریالیست ها دست از افغانستان بر می دارند و نه باندهای مافیایی از تولید ترافیک موادمخدر دست بردارند و نه جهال و شغالان داخلی از حاکمیت صرف نظر می کنند. پس راهی جز انقلاب رهایی بخش باقی نمی ماند. انقلاب رهایی بخش زمانی ممکن است که شاخه های حزب دموکراتیک خلق افغانستان در یک حزب واحد کنگره ای خود را دایر و شورای رهبری منتخب جاگزین فرد محوری گردیده تمام کمیته های حزبی شورایی باشد تا با پیروزی انقلاب تمام بخش های جامعه از لحاظ تشکیلاتی شورایی گردد و حکومت شوراهای مردمی ممثل حاکمیت ملی باشد. تا خود خواهی و خود پرستی باشد وحدت صورت نمی گیرد تا که وحدت صورت نگیرد انقلابی شکل نمی گیرد و به پیروزی نمی رسد و خون و آتش همچنان در میهن ادامه می یابد.

به امید روزی که کنگره واحد حزب دموکراتیک خلق افغانستان تدویر یابد.

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org