سه شنبه، ۱۴ اپریل ۲۰۱۵

انقلاب هفت ثور ۱۳۵۷

 (باز شدن راه روشنایی در تاریکی آشیانه)

(به مناسبت سی و هفتمین سالروز انقلاب ثور ۱۳۵۷)

کبــیــر فقــیـــری

 

در نخست درود میفرستم به جاویدانه ها و فرزندان اصیل و مردمی حزب پر افتخار ما - حزب دموکراتیک خلق افغانستان - که در آن روز جاویدانه گردیدند، نام و خاطرات شان جاویدان و درخشان باد!

رفقا و هموطنان عزیز!

با گذشت زمان و حالات سیاسی بغرنج و پیچیده ی که در کشور عملأ جریان دارد و مُرده های دیرینه بنام مسلمان نمی توانند خود را از این تاریکی نجات دهند و هر روز در حالت غرق شدن هستند، مردم و کشور را به دست فراموشی سپرده اند و ارزش های حیاتی را به خود و فرزندان و قوم و قبیله ی خود می طلبند . . .،. این عمل ضد بشری و خود پسندی در قدم اول آرمانهایی دیرینهء هر فرد شان بوده و دوم از این بیشتر آکَاهی کامل و شعور انسانی که در یک جامعه حاکم باشد و از هر لحاظ مُفید و مثمر به جامعه عقب مانده ای ما باشد نداشتند و ندارند و شیوهء کار شان به همین شکل است.

هر حرکت و درک انسانی برای مردم و کشور به یک فعالیت حزبی و سیاسی ضرورت دارد که در راه درست و نظر به شعور و علم همان جامعه ارتباط درونی داشته باشد نه ظاهری و برای قدرت رسیدن و خواهشات درونی فردی و حزبی، بلکه برای جامعه ی عقب مانده و پیشرفت انسانها در جوامع ملی از لحاظ منطق، شعور، فهم و غیره.

در گذشته احزاب مختلفی ایجاد شده بودند برای رسیدن به قدرت و برای رشد کشور و مردم و به صد ها مسایل دیگر که سر انجام یا بعد ها بنام های مختلف از فعالیت ماندند، و یگانه حزبی که تا اکنون پرچم خونین اش در اهتزاز است ح.د.خ.ا. است که با اساسات و مرام اصیل که یک جامعه ساز برای کشور عقب مانده ما افغانستان است میدرخشد. این حزب پر افتخار در طول حیات (حاکمیت) فرزندان و رهبران اصیل حزب خدمات عظیم را در قبال مردم و کشور به اشکال مختلف انجام دادند و تا هنوز همچنان فرزندان اصیل این حزب پر افتخار خدمات عظیم را با ایدئولوژی نوین و مدرن از طریق نشرات مترقی و مبارزه سیاسی و دادخواهانه انجام میدهند و در خدمت جوانان و نو جوانان که آینده سازان کشور هستند تقدیم می کنند چون در حقیقت بزرگترین سرمایه فرزندان اصیل حزب ما همین ایدئولوژی شریفانه شان در قبال وطن و مردم است چون این سرمایه را هر فرد ندارد، اگر یک فرد اصیل جامعه انسانی و با شعور درک کند بزرگترین سرمایه همین ایدئولوژی فرزندان حزب پر افتخار ما- ح.د.خ.ا. - در قبال شگوفایی کشور و آینده درخشان مردم است که سالها است در این راه مبارزه کرده اند و همچنان به پیش میروند اگر در شرایط امروز در داخل حاکمیت دولتی ایفای خدمت کرده نمی توانند مگر قلم توانای خود را بر روی کاغذ سفید نگذاشته اند و تا خون در وجود خود و فرزندان اصیل شان است این راه نیک و جامعه ساز را ادامه خواهند داد.

انقلاب هفتم ثور ۱۳۵۷ در حقیقت در جامعه ی ما شاخه ها و ریشه های وسیع و عمیق داشت و دارد، در جامعه ی عقب مانده افغانستان که نمی توان یک فرزند اصیل افغان یا حزب از آن چشم پوشی نماید و بسیاری از تحلیل گران و نویسنده گان در قسمت آن عاجز اند و یا قلم بر میدارند برای تخریب و از بین بردن خوشه های شگوفان آن که تا هنوز خود و دشمنان از آن بهره میبرند. مائویست ها و اشرارالمنافقین که از سابق فعالیت های عوام فریبانه داشتند و تا هنوز دارند این روز پر افتخار را یک روز "سیاه" می پندارند چونکه در حقیقت شعور علمی و درک انسانی آنها آنقدر رشد نکرده بود و نکرده که معنی انقلاب و تحول اساسی کیفی و بنیادی آن را در جامعه عقب مانده خود درک نموده و بدانند و از آن سپاس گذاری و ارجگذاری نمایند، چون در حقیقت زیر یک اساس درست و اکادمیک پرورش نشده اند.

بزرگترین خدماتی را که حزب ما در زمان انقلاب شکوهمند هفت ثور انجام داد و بعد از تحول شش جدی ۱۳۵۸ که مرحله نوین و تکاملی آن بود و آغاز به فعالیت نموده بود شاخه های وسیع داشت در قسمت پیشرفت حالات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و غیره. از جوانان و نو جوانانی که در احزاب، سازمانها و گروه های مختلف سیاسی- مذهبی در داخل کشور فعالیت دارند و مسوولین شان برای شان درس تاریکی را تدریس می کنند و در این کوشش هستند که چندین دهه بازهم کشور و سرنوشت مردم را عقبتر اندازند تا به آرمانهای پدران شان که اساس درست نداشتند برسند در حقیقت این یک گناه عظیم در قبال وطن، مردم و همین جوانان و نوجانان است که آنها انجام میدهند.

آنهایی که در زیر چتر امپریالیستها که در کشور عزیز ما مستقر هستند و فعالیت دارند و از معاش دالری آن استفاده می کنند چطور وجدان شان تقاضا می کند که نام از انقلاب شکوهمند هفت ثور بر زبان بیاورند و آن روز را در مقابل مردم بی شرمانه و رذیلانه "یک روز سیاه و ننګین" تلقی نمایند. اینهایی که در قدرت هستند و هر روز به گفته های خود شان ایفای خدمت می کنند، در طول این ۱۴ سال چه ارمغانی را به وجود آوردند به جز از پر کردن جیب های خود و ساختن بلند منزل ها برای بقایای خود که تا چند روز در طول حیات فرزندان شان آرام و خوش زندگی کنند، از این کرده دشمنی بزرگ در قبال وطن و مردم چه بوده میتواند؟.

در اخیر باز میگویم: زنده و سربلند باد حزب دموکراتیک خلق افغانستان!

پاینده و جاویدان باد آرمانهای انقلاب کبیر هفتم ثور!

جاویدان باد زحمتکشان اصیل و باوجدان در سراسر افغانستان!

زنده باد فرزندان اصیل حزب دموکراتیک خلق افغانستان!

نابود و سرنگون باد ظلم و استبداد در سراسر افغانستان!

نابود باد دشمنان حزب دموکراتیک خلق افغانستان!

نابود باد امپریالیستهای خون آشام در سراسر کره زمین!

درود به روان پاک جان باخته گان گلگون کفن ح.د.خ.ا.!

با درود.

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org