اول می را گرامی داشت!

پنجشنبه، ۳۰ اپریل ۲۰۰۹

یک صدو بیست و سه سال پیش در اول ماه می سال ۱۸۸۶ میلادی کارگران شیکاکو در اعتراض به ساعات نامحدود کار باخواست ۸ ساعت کار در روز دست از کار میکشند، آنان یاد پیروزی خواهران و برادران طبقاتی خودرا محترمانه که ۷ سال پیشتر به این خواست دست یافته بودند گرامی داشته، آن روز با پوشیدن لباس نو همراه با زن و فرزندان به خیابانها میریزند و قدرت اتحاد رزمی خویشرا به نمایش می گزارند. پس از چند روز اعتصاب بزرگ که تعداد انها به دهها هزار تن می رسید، هیولای سرمایه را به لرزه دراورده و نه توانستند تحمل این اتحاد بزرگ را متقبل و در صدد سرکوب آن شدند و توسط نیروهای پولیس تیر اندازی شدید را آغاز که به اثر این اقدام ضد انسانی عده ای کشته و زخمی گردیده، رهبران و سازماندهنده گان انهارا محکوم به اعدام نمودند، انها در ۱۱ نوامبر همان سال در زندان که سرود رزم و اتحاد را می خواندند به دار اویخته شدند، اعدام رهبران کارگران موجی از خشم و نفرت در میان تمام کارگران و زحمتکشان جهان بر می انگیزد. انترناسیونال دوم، در نخستین کنگرۀ خود در سال ۱۸۸۹ روز اول می را به عنوان روز جهانی کارگران اعلام می دارد.

قیام اول می در جنبش انقلابی کارگر به مثابه تحول عظیم تاریخی و نماد مانده گار در تاریخ وی می باشد، که الهام دهندۀ بعدی مبارزات عموم کارگران، زحمتکشان و نیروهای ازادی خواه و استقلال طلب و جنبشهای تحول طلب در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره و کشور های پیشرفتهء سرمایداری به خاطر کسب حقوق و عدالت اجتماعی می باشد.

مبارزات جنبش طبقهء کارگر تحت رهبری احزاب چپ دموکراتیک ملی در کشور های عقب مانده و سایری نقاط جهان انعکاس دهندۀ نیروی پُر تحرک برای دفاع از منافع زحمتکشان در جهان از پشتیبانی بی دریغ عظیم توده های ستمدیده وسیعاً برخودار بوده، و در عدۀ از کشور ها تحولات عمیق انقلابی، بنیادی را در ساختار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی آن بوجود آورده است.

بعد از انتر ناسیونال سوم که بنام کمینترن نیز یاد می شود، به ابتکار لینن تغییرات و فضای جدید در فرایند مبارزه جنبش کارگری بوجود امده که مبارزه جدی را علیه اپورتونیسم بین المللی دوم، احیای روح انقلابی کارگری و ایجاد احزاب طراز نوین کارگری مبذول داشت. با بوجود امدن احزاب طراز نوین طبقه کارگر در کشور های مختلف جهان باعث آن گردید که طبقهء کارگر با اتحاد تمام نیروهای آزادی خواه، مستقل و ازادی بخش تغییرات جدی را در عرصه های مختلف بوجود اورد.

پیروزی انقلاب اکتوبر در روسیه تزاری، انقلاب چین، کوبا و کشور های اروپایی و اسیایی، و کسب استقلال و آزادی عدهء زیادی در اسیا، افریقا و امریکای لاتین و ایجاد همبستگی برادرانه بین المللی بین کشور های متذکره از دستاوردهای بزرگ معنوی و مادی جنبش انقلابی طبقه کارگر به سطح جهان می باشد.

همچنان مبارزه و دفاع جانبازانه از حریم مقدس کشور های خویش علیه فاشیزم تجاوزگر هیتلری و شکست ان به سطح جهان، و دادن قربانی های بزرگ در این امر مقدس توانسته است که بمثابه پیشآهنگ اجتماعی در جهان تبارز نماید.

برگزاری اول می در کشور ما افغانستان بعداز ایجاد و تأسیس حزب دموکراتیک خلق افغانستان با مارش ها، میتنگ ها، و تظاهرات خیابانی با پشتیبانی و اشتراک صدها کارگر و زحمتکش و قشر های مختلف اجتماعی کشور ما صورت می گرفت، که نتنها در جهت بیداری سیاسی آنها مؤثر، بلکه برای مطالبه حقوق صنفی شان از زمامداران مرتجع وقت حایز اهمیت بود. هر چند طبقه کارگر کمیت قلیل را در کشور ما تشکیل می داد با آنهم با پشتیبانی عظیم نیروهای روشنفکر و سایری اقشار اجتماعی کشور قرار داشت.

تاریخ مبارزات سیاسی کشور ما شاهد مبارزات اعتراض های مسالمت امیز کارگران نقاط مختلف کشور از جمله نفت و گاز شبرغان، مزارشریف، جنگلگ، پلخمری و غیره بوده که این تظاهرات اکثراً از جانب اعضای ح.د.خ.ا. سازماندهی و رهبران و اعضای آن پیشاپیش این لشکر عظیم توده قرار داشته و انرا رهبری می نمود. و با شعار ها و بیانیه های پر شور انقلابی صدای برحق مردم ستمدیده را به سمع جهانیان می رساند.

بعد از احراز قدرت حزب دموکراتیک خلق افغانستان در وجود دولتِ جمهوری دموکراتیک افغانستان ـــ تغییرات چشم گیر در حیات سیاسی اجتماعی و اقتصادی زحمتکشان کشور و اخص طبقه کارگر رونما گردید. از آنجمله اشتراک فعال کارگران در تمام سطوح حاکمیت دولتی و سازمان ها، نهادهای اجتماعی چه در رأس رهبری و عضو فعال ان، اظهر من الشمس است.

اقدامات دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان در عرصه تحولات اساسی در حیات کارگران کشور ما می توان از ایجاد سازمانهای صنفی در تمام موسسات تولیدی، اداری، تعلیمی هنری و فرهنگی، نافذ قانون کار و کارگر به شکل مترقی مطابق به نورم های تصویب شده جهانی، افزایش معاشات و سایری خدمات اجتماعی، توزیع ساختمانهای رهایشی برای مستحقین، قصبه های کارگری، ایجاد کودکستانها و شیرخوارگاهها برای زنان کارگر، بلند بردن مهارت مسلکی بر اساس بورس های تحصیلی کوتاه مدت و دراز مدت در کشور های سوسیالستی و مترقی، و دهها اقدامات دیگری که در توان این نبشته نمی گنجد از جانب دولت جمهوری دموکراتیک افغانستان تحت رهبری ح.د.خ.ا. صورت گرفته است.

اما شوربختانه به اثر دسایس و مداخلات مستقیم نیروهای سیاه مرتجع و خاین به سطح ملی و بین المللی در وجود همسایگان عقب گرا و متحجر پروسه تحولات بنیادی به نفع زحمتکشان به کندی پیش رفته تا اینکه با دسائیس و اعمال خاینانه خلاف هر نوع قوانین بین المللی در جهت سقوط حاکمیت دولت جمهوری افغانستان بوسیله اعمال خویش داخل اقدام شدند. و یک بار دیگر تاریخ سیاه جنایتکارانه در کشور ما تکرار و فضای پاک و شفاف کشور ما به یک فضای سیاه غم الود و کثیف تبدیل که باعث از بین رفتن بود و نبود کشور و افتخارات هزارساله کشور ما به باد نیستی و چپاول قرار گرفته و بدست دشمن نیرنگ و محیل تاریخی ما نابود و از میان برده شد. و چنان وضع را بوجود اورده اند که گرسنگی و فقر بیداد نموده، فقیر فقیر تر و پولدار پولدارتر میشود.

همه ای نیروهای سالم و وفادار به ارمانهای طبقه کارگر معتقد و مصمم است، که رستاخیز جنبش طبقه کارگر و همه زحمتکشان با همبستگی جهانی به پیروزی است و این دیوار پوسیده امپریالیستی که بالای شانه های خم خم کارگر و سایری زحمتکشان پیش برده می شود با بحران بوجود امده روزی رهسپار گور ابدی خود خواهد شد.

 

علی رستمی

 

تا ریشه در آب است امید ثمر است

زنده باد کارگران جهان!

پیروز باد جنبش همبستگی بین المللی کارگران و همهء زحمتکشان جهان!

 

 توجه !

 

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat