پنجشنبه، ۱۷ سپتمبر ۲۰۰۹

به سوی تفاهم . . . و یکپارچگی!

 

به مناسبتِ عید سعید فطر، مصاحبهء کوتاه با محترم محمدطاهر نسیم تحلیلگر مسایل سیاسی و بین المللی صورت گرفت که اینک به نشر میرسد. «اصالت»

 

سوال: به مناسبتِ عید سعید فطر که خلقهای افغانستان زیر تسلط و اسارت اشغالگران خارجی زنده گی بسر میبرند، چه پیامی را برای آنان دارید؟

جواب: قبل از هر چیز روزهای عید سعید و مبارک را به همه ی مسلمانان واقعاً خداپرست، با ایمان صادق، وطندوست، مترقی اندیشه، انساندوست و مؤمنان راه حق و عدالت و پیشرفت اجتماعی صلح و ثبات و طرفداران تعالی و انکشاف میهن، و به همه ی زحمتکشان خیرخواه افغانستان تبریک و تهنیت گفته، زنده گی آرام، خوش، مرفه و پُر مسرت همیشه نصیب شان باشد.

همه ی انسانها، دانشمندان و نیروهای سیاسی ملی و دموکراتیک کشور با درک احساس مسوولیتهای ملی و وطندوستانهء خود، در این روزهای خجسته باید در راه مبارزۀ رهایبخش ملی و دموکراتیک عوامل اتفاق و همبستگی را در یک جنبش همگانی دور از هرگونه اختلافات، جستجو نمایند.

سوال: آیندۀ افغانستان کنونی را چگونه پیشبینی میکنید؟

جواب: با در نظرداشتِ شرایط و اوضاع کنونی، ناشی از تسلط اشغالگران نظامی خارجی و حاکمیت وابسته، اختلافات در موضعگیریها و شیوه های عملکرد، و چگونگی مناسبات و توجهات نیروهای سیاسی – داخلی و خارجی کشور- در میان خود و در برابر حاکمیت موجوده، میتوان دو پدیدۀ را مورد پیشبینی قرار داد:

۱- در صورتِ که نیروهای سیاسی ملی و دموکراتیک و مترقی، احساس مسوولیت کنند و در راه تفاهم، همآهنگی و یکپارچگی، از راه گفتگوها و مذاکرات صادقانه و واقعبینانه، به منظور رفع اختلافات و موانعی انسجام، و ایجاد یک پلاتفورم کاری همگانی برای مبارۀ مبرم روز، بسوی آزادی، استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی، دموکراسی و ترقی اجتماعی، عدالت، صلح و ثبات گام بردارند، امیدی یک آیندۀ ثمربخشی را میتوان داشت!

۲- در غیرآن و با در نظرداشتِ پلانهای درازمدت تسلط اشغالگران، در راه استثمار و تاراج کشورها و خلقهای منطقه، گسترش و شدت خواهد یافت، مردم افغانستان به بدبختی ها و رنجهای بیکرانی بیشتری روبرو خواهد شد!

سوال: چه باید کرد؟

جواب: جواب این سوال قبلاً روشن گردیده است. باید در جهت توافق و تلاحم و یکپارچگی . . ایجاد یک پلاتفورم واحد مشترک واقعبینانه، برای مبارزۀ رهایی بخش همگانی ملی و دموکراتیک از راه تفاهم و دیالوگ هرچه عاجلتر، احساس مسوولیت نمود، و وجیبه ی تاریخی خودرا در این مرحله ی داغ مبارزۀ رهایبخش ملی و دموکراتیک، عمیقاً درک کرد! هرگونه سهل انگاری، بهانه جویی و بی توجهی، در تلک مواضع ضدملی افتیدن است!

سوال: در صورتی که کدام نشستی در این مورد، سازماندهی یابد، اشتراک خواهید ورزید یا خیر . .؟

جواب: در صورتیکه نشستها دارای آجندای مشخص کاری، دقیق و عینی مطابق با نیازمندیهای مبارزۀ ملی و دموکراتیک کنونی باشد، و دعوت شونده گان دارای مسوولیت، بدون تبعیض و تمیز و دور از هرگونه ارتباطات شخصی، خویشاوندی و گروهی، و وابسته گی های ویژه گی باشند، اشتراک ورزیدن در آن وظیفه ی ملی و همگانی، و حتمی خواهد بود.

هر نشست سالم و دارای ماهیت سازنده، باید از هرگونه کشمکشها و سفسطه گویی های بیهوده، جلوگیری به عمل آورد، تا به نتایج ثمربخشی رسیده گی نماید.

محمد طاهر نسیم

 

۱۶ سپتمبر ۲۰۰۹

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org