سید داوود مصباح

         ‏        04 ‏/03‏/2014

 

بار دیگر به تکرار باید گفت که کاپیتولاسیون «پیمان امنیتی» نیست. پیمان امنیتی که در اصطلاحات سیاسی متداول شده عبارت از پیمانیست که بین کشورهای دوست و هم سرحدّ به منظور تأمین امنیت سرحدّات برای جلوگیری از تخریب و ترافیک خلاف کاران و تروریست ها و قاچاقچیان مواد مخدر صورت می گیرد. قرارداد روسیه و تاجکیستان از این نمونه ها می باشد.

  اما آنچه که امریکا می خواهد بالای افغانستان تحمیل نماید کاپیتولاسیون (امنیت قضایی) است این همان است که در زمان رضاشاه پهلوی با امریکا منعقد شده بود که ملت شریف ایران از آن با تلخی یاد می نمایند. طبق قرارداد کاپیتولاسیون نه تنها نظامیان مصونیت قضایی بدست می آورند بلکه شبکه جاسوسی امریکا سی.آی.ای و متحدین منطقوی آن، ایجینتوری داخلی، مافیای اقتصادی پیمان کاران امریکایی و متحدین آن، موسسات به ظاهر خدماتی و بشردوستانه و در بخش وظایف اساسی عبارت از سروی معادن، کشف و انتقال آثار میراث های فرهنگی، کشف و انتقال مواد کمیاب و کم حجم توسط چرخ بال / هلیکوپتر های بدون خلبان/ پایلوت که هر کدام قدرت حمل چهل تن را در یک پرواز دارد. سروی نصب آنتن های دائمی کنترول از راه دور در فراز کوه های بلند و محل های غیرقابل دست رس ساکنین محل و همچنان نصب دستگاه های جاسوسی در سرحدّات افغانستان برای جاسوسی کشور های همسایه. خلاصه کارهای که شیطان هم به فکرش نمیرسد.

برای این که در افغانستان کسی حق پرسیدن هرگونه عملیات و کارهای را که امریکا انجام می دهد نداشته باشد، باید پیمان کاپیتولاسیون به امضاء برسد. اگر این قرارداد اسارت ملی امضاء هم نشود امریکا، افغانستان را ترک نمیکند، امریکا برنامه های بسیار وسیع در منطقه دارد و پایگاه های خود را در افغانستان حفظ و گسترش می دهد. امپریالیست های امریکا نقشه خاورمیانه جدید را طرح و تدوین نموده، پس با یک شکر رنجی بین نوکر و بادار از وظایف تعیین شده ای خود می گذرد دولت امریکا و سنا و پنتاگون بازوی اجرائی وال استریت یعنی ۴۰۰ سرمایه دار امریکایی می باشد که آنچه کانون «نظم نوین جهانی» (حکومت پنهانی جهان) که مغزهای متفکر سرمایه داری است که افرادی از قبیل، کسینجر، برژنسکی، دیگ چینی، دونالد رامسفلد، پاول ولفووتیس، جان بلتون، جب بوش، ریچارد ارمیتاژ، الیوت ابرامز، آلیوت آ. کوهن، پانولاد دوبرانسکی، فرانسیسفو کویاما، جان مکین، زلمی خلیل زاد، پیتررودمن، داوزاکهایم، ای لمنیس، و روبرت ب. روئلیک و دیگران. می باشند .

پس آنان تصمیم گیرنده اند نه رئیس جمهور امریکا.

کار اساسی و برنامه ریزی شده در خاورمیانه عربی و افغانستان و آسیای میانه به شمول ایران و ترکیه و شبه قاره هنوز آغاز نگردیده، امریکا مانند گژدمی دم خود را به پشت انداخته می رود؟

یکی از برنامه های اجرا ناشده این است که چین از دسترسی گاز ترکمنستان محروم گردد و پروژه چین از بندر «گوادور» در بلوچستان لغو شود و راه خشکه چین با منطقه قطع گردد.

نفوذ و تقویت پروژه های جاسوسی در آسیای میانه و ایجاد کمربند ضد روسی هنوز اجرا ناشده باقی مانده.

برنامه های جیوپولتیکی امریکا به ارتباط افغانستان و شبه قاره هنوز آغاز نگردیده. در مجموع کار های زیادی پیش رو است که دولت امپریالیستی امریکا باید انجام بدهد. امریکا چرا به رهبران جدایی طلب بلوچستان در لندن از طریق سناتور خود چهار میلیون دلار داد؟ چندین مورد توزیع پول به منطقه صورت گرفته، بخاطر چیست؟

در پائین صفحه نقشه ای را که منابع تصمیم گیرنده امریکا طراحی کرده با دقت مطالعه فرمایید. این یک بخش کوچک و افشا شده ای کانون توطئه های ضد بشری امریکا و شرکای اوست.

 متن کوچک و پر مفهوم روی نقشه را بخوانید، چنین نوشته شده :

   «گلف انرژی بسوی اسرائیل. جلوگیری از محموله های انرژی به چین. کنترول از دسترسی هند به انرژی. از بین بردن (ر. ا) پاکستان را فلج دولت افغان را توانمند (تولید و پروسیس) و ادامه ی مواد مخدر و سرپا نگاه داشتن سیستم مالی تجارت مواد مخدر. برای عملیات سیا و سفید روس ها را به – معتادان.»

در متن دو واژه شفری ذیل آورده شده که اولی اشاره به ریکتور های اتمی پاکستان Nuckes  و تولید و تجارت مواد مخدر و دومی تولید هروئین در افغانستان است druglords تنهائی خود یک سلاح خطرناک است.

در نقشه خطوط انتقال گاز و نفت و در مسیر نقاط کنترول آن توسط امریکا مشخص گردیده که موید نوشته متن نقشه می باشد.  

                                     

در مورد امپریالیسم امریکا و انگلیس و شرکای اروپايی آن و اهداف بلند پروازانه و تصورات کانون دسیسه ساز سرمایه داری علیه بشریت تردیدی وجود ندارد که از هر وسیله ای برای تأمین منافع شان ولو که به نابودی نیمی از باشنده گان جهان تمام شود، فرو گذاشت ندارند.

بیایید بررسی کنیم که ادامه اشغال افغانستان و گسترش پایگاه های نظامی امریکا و ناتو و – تحمیل امضاء کاپیتولاسیون به نفع و ضرر کدام بخش و طرف است ؟

1-به نفع امپریالیسم امریکا و شرکای غربی آن.

2- به نفع مافیای بخش تجارت و ترافیک مواد مخدر است .

3- به نفع دست اندر کاران داخلی تولید و پروسیس مواد مخدر می باشد.

4- به نفع جنگ جویان مسلح است که از کاشت و برداشت کوکنار و چرس عشر می گیرند .

5- به سود بخش های بالائی دولت است که از مالکین مزارع کاشت کوکنار و ترافیک آن حق سکوت می گیرند، از پول های باد آورده استفاده می نمایند.

6- دولت وابسته با امضاء کاپیتولاسیون از امپریالیست ها حق بردگی برای تأمین بودجه پول در یافت میدارد.

 

کاپیتالاسیون به ضرر کیست؟

 

1-ادامه اشغال و پایگاه سازی امریکا و ناتو به ضرر عامه ی مردم افغانستان است، تداوم عملیات شبانه و داخل شدن ارتش بیگانه خانه به خانه مردم سخت مصیبت بار و غیر قابل تحمل است و بی نهایت ننگین و شرم آور بوده افتضاح از این بالا تر بوده نمیتواند.

2- کاپیتولاسیون (مصونیت قضایی) شبکه جاسوسی امریکا و انگلیس و هم پیمانان آنان افغانستان را بیشتر از این ۱۲ سال جنایت، به مرکز جاسوسی، ناامنی، بی بند و باری و ترویج فساد اخلاقی در منطقه تبدیل می کند.

3- بر اساس برنامه جدید امریکا با القاعده و طالب جنگ و مخاصمتی ندارد و اهداف جنگ سرد و سایبری و جاسوسی علیه روسیه و چین از طریق افغانستان روی دست است که این رویارویی خطر جدی تصادمهای نظامی و حتی زروی را در قبال دارد که باعث نابودی این کشور و مردم می شود

4- از قرار تجارب بدست آمده حضور فیزیکی ارتش امریکا به هر اسم و رسمی در هر کشوری باعث خرابی اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امنیتی گردیده. چون شبکه جاسوسی آن «سیا» با فعالیت های خراب کارانه و ضد بشری خود باعث نا آرامی و بی امنیتی کشور اشغال شده و همسایگان آن می شود

5- چون دولت و ارتش و سیا در امریکا توسط اراده و خواست ستاد نمایندگی کوپریشن ها یعنی تراست های سرمایه داری تعیین و مقرر می شوند، در هر کجای که ارتش امریکا پایگاه و پتوق می سازند پیمان کاران و شبکه های علنی و مخفی اقتصادی هم حضور می یابند که این گروه اختاپوس تار و پود کشور اشغال شده را می بلعند.

6- استمرار و ازدیاد پایگاه های ارتش امریکا در ساحات استراتژیک و حساس افغانستان باعث – مداخلات و نا هنجاری های ملی، فرهنگی، اجتماعی می گردد و در سطح منطقه برنامه های را مورد اجرا قرار می دهند که بر ضد منافع ملی کشورهای پیرامون است، چنانچه در نقشه دیده می شود .

7- استمرار اشغال افغانستان مانع سرمایه گذاری ملی گردیده، کشور در کام و رام مافیای مواد مخدر از هرگونه انکشاف اقتصادی، صنعتی و زراعتی باز می ماند.

8- با موجودیت پایگاه های خارجی بخصوص امریکا و انگلیس و ناتو در افغانستان امنیت تأمین نمیشود، بخاطری که بافت سایکولوژیک و خصوصیات مردم این کشور آن است که هیچ بیگانه مسلح را تحمل نمیکنند، جنگ چریکی علیه این اشغال گران همچنان ادامه می یابد.

9- تجارب تاریخی نشان می دهد که غرب نمیتوانند در شرق مسلط و حاکم باشند، شرق از غربی ها این تصور دارند که غرب استعمار گر، سود جو و غارت گر و خود خواه و خود بزرگ بین اند و ملت های مشرق زمین را بربر و وحشی و حقیر تصور می نمایند، با این صورت این معادله به نتیجه مثبت نمیرسد. متجاوزین غربی از سی و شش کشور در این مدت ۱۳ سال در افغانستان نتوانستند که به حیث به اصطلاح ملل متمدن جای پایی بشردوستانه مورد اعتماد این ملت پا برهنه اما با غیرت و با شهامت را حاصل نمایند و بحیث متجاوزین آمدند و بی عزت و شکست خورده بر می گردند. هر افغان، هر عراقی و هر پاکستانی که هر روز به قتل می رسد، ننگ و نفرت را امریکایی ها و شرکای آن بدست می آورند.

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org