Thu Oct 24 2013 17:37:12

سید داوود مصباح

‏سه شنبه‏، ۲۲‏ اکتبر‏ ۲۰۱۳

کاپیتولاسیون (سند بردگی) ۱

 

تحمیل کاپیتولاسیون به عنوان زشت ترین توهین به ملت تحت اشغال است.

تعریف کاپیتولا سیون:

 کاپیتولیشن که از واژه کاپیلیت برگرفته شده واژه فرانسوی است که به معنای "شرط گذاشتن" برای تسلیم و واگذاری یک منطقه جنگی یا تسلیم بخشی از نیروی نظامی به دشمن می باشد. بر قرارداد های اطلاق می شود که به موجب آن اتباع یک دولت در قلمرو دولت دیگر مشمول قوانین کشور خود می شوند.

کاپیتولاسیون، معاهده ای ننگین علیه یک ملت است که به موجب آن بیگانگان حق هر گونه اقدامی در کشور دیگر را برای خود تحصیل می کنند.

مطابق این قرارداد ننگین اسارت بار در برابر جنایات اتباع خارجی شامل آن محاکم و منابع قضایی کشور اسیر به ظاهر میزبان هیچ گونه حق مداخله را ندارند اتباع شامل این قرارداد:

۱- تمام دیپلومات های کشور اشغالگر.

۲- کلیه منسوبین نظامی (افسر و سرباز)

۳- کلیه پیمان کاران، سوداگران و دلالان سلاح، مواد مخدر و کالا های تجاری.

۴- منسوبین سازمان های اطلاعاتی کشور اشغالگر و متحدین آن.

۵- تمام سازمانهای همکار از قبیل انجوها و مؤسسات مختلف.

۶- مبلغین ادیان مختلف منجمله مبلغین عیسویت و یهودیت .

۷- منتشیران فرهنگی، گردشگران، هنرمندان و سایرین.

سابقه کاپیتولاسیون:

اولین کاپیتولاسیون در ۱۴۵۳م در زمان فتح قسطنطنیه توسط بیگانگان. متجاوزان این حق را برای خود قائل شدند.

در ۱۵۳۵م میان فرانسوای دوم پادشاه فرانسه و سلیمان بادشا، پادشاه عثمانی به امضا رسید. در ۱۷۴۰م این سلطان محمد اول پادشاه عثمانی و لویی پانزدهم شاه فرانسه به امضا رسید. در ایران (پارس) آن زمان ۱۵۹۸م بین شاه عباس و انگلیس (۲) همچنان بعد از شکست ارتش ایران از روسیه تزاری و اشغال شمال ایران توسط قوای تزاری روسیه قرارداد ۱۸۲۸م بنام ترکمن چای را به دولت ایران تحمیل کرد که به موجب آن کاپیتولاسیون مورد اجرا قرار گرفت که تا پیروزی انقلاب اکتبر ادامه یافت در قرارداد دوستی اتحاد شوروی و ایران در سال ۱۳۰۱ش ملغا گردید. "احیای مجدد کاپیتولاسیون در ایران در ۲۹ آوریل ۱۹۶۱م فروردین ۱۳۴۰ش به امضای رضا شاه پهلوی پادشاه ایران رسید"

کاپیتولاسیون اولین قرارداد تحمیلی دولت های استعماری علیه دولت و کشور های اشغال شده بوده است.

در عصر حاضر امپریالیست های امریکا و سگ ویله گرد آن انگلیس طور عریان و بیشرمانه مرتکب جنایات هولناک و براندازی و اشغال کشورهای مختلف منجمله عراق و افغانستان گردید.

"در عراق این قرارداد ننگین کاپیتولاسیون پذیرفته نشد نوری المالکی در پاسخ پیشنهاد امریکا گفت: "به هیچ وجه تجاوز بر شرافت ملت عراق را نمیپذیرد"۴

این پپشنهاد امریکا را پاکستان هم نپذیرفت، قراردادی در زمینه عقد نگردیده.

ارتش های امپریالیست ها بعد از ۱۲ سال جنایت در افغانستان:

 برای بیان فشرده مطالب باز هم ناگزیر از مداخلات امپریالیست های امریکا به گذشته نیم نگاهی داشته باشیم:

مداخله مسلحانه غیر مستقیم از اولین ملاقات "کینت دمارانش" رئیس شبکه اطلاعاتی فرانسه با ریگان رئیس جمهور امریکا در کاخ سفید و ارائه طرح "جنگ موس کیتو"(پشه ملاریا) علیه شوروی در افغانستان.

متعاقبا با انتخاب پاکستان به حیث تخته ای خیز و آمدن "ویلیام کیسی" رئیس سازمان "سیا" به تنگه خیبر و با شلیک به سوی افغانستان عملا جنگ آغاز شد ۱۴ سال چنین ادامه یافت و بعد جنگ های بین تنظیم های ساخت امریکا در پاکستان و ایران و با نگرفتن نتیجه دلخواه شش سال گروهی دیگری را باز هم از طریق پاکستان بنام و آدرس شریعت توسط "طالبان" آورد باز هم امپریالیست ها به نتایج لازم دست نیافتند، مغز های متفکر کانون توطئه های ضد بشری اداره پنهانی سرمایه داری امریکا (نظم نوین جهانی) به این نتیجه رسیدند که باید به اشغال نظامی نقاط استراتژیک پرداخته و بخصوص ساحات نفوذ روسیه و چین را تصرف کرد و جنگ افزار های ساخت اتحاد شوروی را از منطقه پاک نمود. تسلط کامل را در دروازه های منابع نفتی در اختیار گرفت. در این صورت امریکا به یک بهانه ای بزرگ جهانی قابل قبول نیاز دارد. بعد از اندیشه و رای زنی به این نتیجه رسیدند که برج های جوره ای مرکز تجارتی به جهت سرطان زا شدن قابل تخریب است پس می توان برای تخریب آن سناریوی تروریستی ترتیب داد.

چون این مراکز بیشتر به یهودیان و اسرائیل تعلق دارد، لذا این وظیفه و ماموریت به "موساد " شبکه اطلاعاتی اسرائیل داده شد که تفصیل موضوع در کتابی از این قلم تحت عنوان "شمه ای از جنایات سران و سلاطین امپریالیسم امریکا در- افغانستان" آمده است و پژوهشگران زیادی در این راستا نگاشته اند که این موضوع به حیث "دروغ بزرگ" ثابت گردیده است.

به این ترتیب بهانه پیدا شد که گویا "امریکا مورد حمله قرار گرفته" (!)

عراق و افغانستان مورد تهاجم امریکا قرار گرفت و عملیات نظامی اشغالگرانه در افغانستان بنام "عدالت بی انتها" آغاز یافت. طبق پیشنهاد "کانون توطئه های ضد بشری" (حکومت پنهانی جهانی) و در ظاهر "نظم نوین جهانی" نیروی هوایی امریکا در مدت یک هفته با ۲۵ هزار پرواز بم افگن های بی ۵۲ بدون آن که بینی یک القاعده ای و طالب خون شود تمام جنگنده ها، رادار ها، دافع هوایی و دیپو های سلاح و افزارهای نظامی افغانستان را که ساخت اتحاد شوروی بود کاملا تخریب و نابود ساخت.

اکنون افغانستان در این مدت ۱۲ سال اشغال با سخت ترین عذاب های غیر قابل تصور و تلفات صدها هزار انسان اعم از زن و کودک و مردان غیر مسلح و عمدتا دهقانان و دردناکتر عملیات شبانه نظامی در دل شب های تاریک روستا های هلمند فراه، ارزگان، قندهار و پکتیکا صدها هزار روستایی را به خاک و خون کشانیدند و مرتکب هزاران جنایات اعلام ناشده گردیدند و حال خود را "دایه ای مهربانتر از مادر" نشان می دهند و مدعی اند که اگر ما نباشیم دیگر افغانستانی وجود ندارد.

و باید پایگاه های نظامی و جاسوسی و خراب کاری امریکا در افغانستان بیشتر از آنچه هست تاسیس گردد! برای گسترش و مصون سازی کارهای بی وقفه خراب کارانه ای ضد بشری نظامی، جاسوسی، پیمان کاری، نفتی، رسانه ای و ده ها مورد پنهانی ضد انسانی باید قرارداد اسارت بار "کاپیتولاسیون" به امضا برسد!

هوشیار باش به مردم افغانستان!:

 

مردم افغانستان باید بدانند که بیش از این فریب امریکا و دولت دست نشانده ای آن در افغانستان را نخورند، امریکا آباد در جهان وجود ندارد حتی در خود امریکا با تاسف دولت افغانستان در این مورد مشخص مردم افغانستان را فریب می دهد این فریب از این جا آغاز می شود که دولت کاپیتولاسیون را "پیمان امنیتی" می نامند که بکلی هم از لحاظ معنا و هم از لحاظ مفاهیم با کاپیتولاسیون متفاوت است. واژه "امنیت" عربی است که از ریشه "امن" گرفته شده که مفاهیم مختلف را می رساند مثل، امنیت کمپیوتری، امنیت فردی، جمعی، رسانه ای، تجارتی – مالی، مسکن، امنیت جغرافیایی، کشوری و غیره . بر اساس فرهنگ نامه ها:

۱- "در امان بودن، ایمنی، بیترسی، آرامش و آسودگی" (ف، عمید ۱۳۶۰ص۲۵)

۲- "حالت فراغت از هر گونه تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویارویی" (دانشنامه آشوری ۱۳۶۶ص۳۸)

۳ – در فرهنگ های علوم سیاسی چنین آمده است: "تضمین ایمنی، یعنی قرارداد های تنظیمی سیاسی برای کاهش احتمال بروز جنگ، برقراری مذاکره به جای محاربه و قصد حفاظت از صلح به عنوان شرط طبیعی بین دولت ها"

۴- "مصونیت از تعرض و تصرف اجباری و دور ماندن از مخاطرات و تعدیات به حقوق و آزادی های مشروع" (آقابخشی ۱۳۷۶ص۳۸۴) ۴

پس کجای این تعریف ها از "امنیت" با معنای "کاپیتولاسیون" سنخیت دارد؟! واژه امنیت، مثبت، خوب و زیبا و قابل پسند است در صورتی که واژه کاپیتولاسیون از واژه گان دوره استعمار، از موضع زور و اجبار ریشه در جنایت علیه ملت ها را افاده می کند، به معنای تحقیر ملت ها و سند اسارت آنان می باشد وقتی یک کشور خود خواه و متجاوز با ارتش تا به دندان مسلح مثل امریکا در اینجا قرار داد کاپیتولاسیون بالای مردم افغانستان تحمیل کند این معنا دارد که افسران و سربازان تا کنون در عملیات شبانه مرتکب جنایاتی ضد بشری می شد، بعد از امضاء قرارداد بطور علنی چنین جنایاتی را انجام می دهد کسی حق اعتراض را ندارد. شما با چنین قراردادی چه نام می گذارید؟؟ آیا این قرارداد بیغیرتی، وطن فروشی، توهین به مقدسات، فرهنگ، تاریخ، شئونات ملی و ارزشهای انسانی این ملت در گروگان گرفته شده نیست؟؟؟

مغالطه بزرگ: عوضی گرفتن مفاهیم "قرارداد امنیتی" بجای واژه ننگین و اسارت بار و نو استعماری " کاپیتولا سیون" واقعا جای خجالت و سر افگندگی و خیانت عریان به مردم افغانستان نیست؟ که هست. این های که این قرارداد را امضا می کنند، فکر نمیکنند که فردایی هم وجود دارد و محاکمه فردا در سر راه شان قرار دارد.

دولت با این مغالطه با استفاده "پیمان امنیتی" آن را ساده و غیر عمده جلوه می دهد و می خواهد مردم افغانستان را اغفال نماید و آن را توسط عوام الناس از علم و تاریخ و ارزشهای ملی بیخبر به نام و آدرس "لوی جرگه" به تصویب برسانند.

  

استفاده شده از:

۱فرهنگ سیاسی، داریوش آشوری ج ۳ ص ۱۳۴

۲- مقاله علی رضا محمدی از سایت (پارسی من. اورج)

۳- از مقاله سید محمد مهدی هادیان زاده در سایت انجمن علمی و ادبی جلالآل احمد

۴- سایت جغرافیای سیاسی

۵- مؤسسه مطالعات تاریخ ایران

 

  

   

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org