ابراز تسلیت

با تأسف عمیق و درد فراوان اطلاع حاصل کردیم که دکتور محمد حسن شیرزی سابق رییس شفاخانه چشم نور در شهر کابل و یکی از نطاقان خوش صدا و ورزیدۀ رادیو تلویزیون جمهوری دموکراتیک افغانستان، در دیار غربت در ایالات متحدۀ آمریکا داعیه اجل را لیبک گفت و به جاودانگی پیوست.

اصالت درگذشت این دکتور انساندوست و نطاق با استعداد کشور را ضایعه بزرگ و جبران ناپذیر دانسته بدینوسیله مراتب تسلیت و همدردی خودرا به اعضای خانواده، دوستان، اقارب، همکاران و پسرش محترم حامد شیرزی تقدیم داشته، برای متوفی بهشت برین و برای بازماندگان مرحومی صبر جمیل را از بارگاه ایزد متعال استدعا میکند.

اصالت

 

بازگشت