ابراز تسلیت

گردانندگان اصالت مراتب تسلیت، همدردی و غمشریکی خود را به خواهر محترمه زینب غروال یکی از پیشگامان نهضت دموکراتیک زنان افغانستان و فامیل محترم وی نسبت وفات همشیره شان که در کابل داعی اجل را لبیک گفته، تقدیم داشته و برای متوفی که آخرین آرزوی شان غنودن ابدی در زاد گاهش بود بهشت برین را آرزو و برای سایر بازماندگانش صبر جمیل را از بار گاه ایزد متعال خواهان است..

 

اصالت

 

 

بازگشت