اعلان فوتی

ما همه فانی و بقایش مر تور است

محترمه زینب ارش خانم، محترمه دکتورس لیلا ارش دختر، محــــــــترم مصطفی ارش پسر، محترم انجنیر عبدالفرید رومان، محترم عبدالوحید عبدل، محترم عبدالرحیم کوهشکن برادران، محترمه کریمه رضازاده، محترمه جمیله کاوه، محترمه عادله بلوچ، محترمه ذکیه صفدری، محترمه بصیره رستمی خواهران، و محترم عبدالحفیظ کاکر خسر و محترم احمد علی محبی پسر کاکای خانم، محترمه طاهره مشرف، محترمه رقیه محبی، محترمه نجیبه صفدرِی، محترمه گلالی صفدری، محترمه شکیـــــلا قلــــــندر زاده دختران کاکا، محترم داکتر عبدالروف کاوه، محتـــــــــرم قاضی عبدالکریم صفدری، محترم محمدحکیم کویسته، محترم عبدالبشیر صفدری پسران کاکا و محمد مهدی مشفق، محمد اصف نجات پسران خاله و محترم محمد قاسم مستمند پسر ماما، محترم انجنیر محمد علی بلوچ، محترم عبدالقدیر صفدری، محترم علی رستمی شوهران همشیره ها، محترم انجنیر عبدالرقیب ستیز، انجنیر عبدالمحفوظ کاکر، محترم بصیر رستمی، محترم نصیر رستمی خسر بره ها، محترم نورالدین غوثی، محترم انجنیر عبدالاحد احمدی، انجنیر مـــــــــــهدی خراسانی، داکتر فرهاد کاکر باجه ها، نسبت وفات زنده یاد عبدالعزیز ارش سابق سکرتر اول سفارت افغانستان در کشور ایتوپی به اگاهی دوستان و علاقمندان رســـــــانـــــــــــیده می شود، که جنازه مرحومی به ساعت «10» بجه روز جــــــــمعه 10.9.09 به ادرس ذیل بخاک سپرده میشود:

Mannheimer  Str. 249    55543 Bad Kreuznach.

فاتحهء مردانه و زنانه در مسجد جامع انصار «ع»

از ساعت «3» الی «5» بعد از ظهر روز مذکور در ادرس ذیل برگذار می گردد:

Wächterbacher Str. 95      60386  Frankfurt

 

اشتراک دوستان و علاقمندان در تشیح جنازه و اتحاف و خواندن قران کریم موجب شادی روح ان مرحوم و تسلیت خاطر بازمانده گان خواهد شد.

از همدردی دوستان و عزیزان پیش از پیش امتنان می داریم.

 

در صورت ضرورت به تیلفونهای ذیل تماس حاصل گردد.

01776292344  ـ  01637412945

01771769607

 

دست اندرکاران «اصالت» مراتب تسلیت و همدردی خودرا به خانواده های محترم «ارش» و محترم «رستمی» و بازماده گان شان تقدیم نموده، برای مرحوم از بارگاه ایزد متعال جنت فردوس تمنا می نماید.

 

بازگشت