محمد طاهر نسیم : 

 

        گفتار کوتاهی در رابطه:

به پروسۀ مسخ شده انتخابات ریاست جمهوری!

 

صحنه ها و نمایشات انتخاباتی- ریاست جمهوری افغانستان- بدون استثناء ساخت و بافت ارگانهای تسلط اشغالگران نظامی خارجی در رأس ایالات متحده آمریکا و متحدین امریکایی، ادارات وابسته به انحصارات سرمایه داری، مافیای چندین ملیتی بین المللی، شعبه استخباراتی و اطلاعات گوناگون، نیروهای عقبگرای مذهبی، ارتجاعی و مزدوران آموزش یافته، قاتلان حرفوی "جهادی"، معامله گران و تاجران مواد مخدر و قاچاقبران بوده، و به هیچ وجه در آن نیروهای آزادیخواه و ترقیخواه و جانبداران رهائی، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان و ایجاد تحول و پیشرفت در زندگی خلقهای میهن، نقشی ندارند، و کسانیکه زیر نقاب میهن دوستی و دموکراتیک در این و یا آن اتحاد و ائتلاف جای گرفته اند، در نتیجۀ سازش و معامله گری و روگشتاندن از منافع و اهداف ملی و دموکراتیک بوده، و در خدمت عقبگرایان رنگارنگ قرار گرفته اند!

نیرو های ملی و دموکراتیک با تأسف از لحاظ ترکیب و ماهیت سازمانی و مرام های سیاسی و اجتماعی، شیوه ها و میتود های فعالیت و پیکار نا همگون خود، نتوانستند تعادلی با ایجابات اوضاع و شرایط کنونی کشور، و راههای شرکت فعالانه، ثمربخش و مثبتی در فعالیت های سیاسی و اجتماعی و در پروسه انتخابات و غیره، بدست آورند، و در حالت انزوا و در حاشیه قرار گرفته اند.

فعالیت ها و سازماندهی، تصامیم و پلانهای مطروحه در تمام عرصه ها به نفع خواسته های حاکمیت و حکمروائی اشغالگران و متحدین شان، پیش برده میشود.

وسایل اطلاعات جمعی افغانستان اکثراً در وابسته گی و همآهنگی و همنوائی با ریاکاریهای همردیف خود در انحصارات سرمایه داری، در انجام وظایف دیماگوگی خود و در مغشوش ساختن اذهان عامه، و وارونه جلوه دادن حقایق و واقعیت ها، بخواهند، یا نخواهند در خدمت جبهه خصمانه ضد ملی و ضد دموکراسی، روان هستند.

پیروزی در پروسه مسخ شده انتخابات، نصیب آن کاندیدی است که پیش از پیش در کانون دسیسه کاری واشنگتن و لندن، آموزش ویژه گی خود را فرا گرفته و به پخته گی رسیده باشد!

بار دیگر با احساس مسئوولیت در برابر وطن و خلقهای ستمدیده و رنجدیده وطن و سرنوشت آینده وطن، ابراز میگردد:

که مبارزه ملی و دموکراتیک، در شرایط کنونی و آینده، مستلزم موجودیت یک تشکل رهبری کننده سالم و همگانی، توده ای آگاه متحد و یکپارچه، قاطع، توقف ناپذیر، مجهز با شیوه ها و میتود های کار روشن، واقعبینانه و دسپلین پذیر، پابند به اندیشه های پیشرو و تحول طلب، میباشد.

اینست یگانه راه درست مبارزه، راه نجات و پیروزی زحمتکشان افغانستان، علیه ریا کاریها، ظلم و ستم و بدبختی های سیاسی و اجتماعی . . .!

جرمنی، ۲۳ اکتوبر ۲۰۱۳                    محمد طاهر نسیم

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org