اعلان فوتی

سیعد عبدالواسع دگروال متقاعد ترمیم خانهء مرکزی اردو، سعید عبدالروف سابق مدیر ریاست تصدی پرچون فروشی وزارت تجارت، سعید عبدالرسول، حاجی سعید عبدالبصیر زاهدی، سعید عبدالهادی غفوری سابق کارمند شورای وزیران، دوکتور سعید عبدالصبور و سعید عبدالجمیل پسران، سعید محفوظ برادر، گلالی باقی دختر، سعیده استاد پوهنځی فارماسی کابل، فریده غفوری مدیر ریاست ارزاق کابل، نصرت غفوری، ذکیه غفوری و وژمه غفوری عروسان، سعید ظفر شاه هاشمی خواهر زاده، دوکتور سعید مسعود، مصطفی ویس، ذکی، مایل، سعید باذل، پاکیزه، پلاتین، منیژه، مژده، نادیه، مریم، نرگس، مرسل، یاسمین و اسکندر نواسه ها.

نسبت وفات محترمه بی بی حاجی خانم مرحوم سعید عبدالباقی غفوری رئیس اتحادیهء پرچون فروشی وزارت تجارت که جنازۀ شان قبلآ در هدیرۀ آبایی شان در کابل به خاک سپرده شده است، بدین وسیله به اطلاع همه دوستان و عزیزان رسانیده می شود، که فاتحهء مردانه و زنانه ایشان از ساعت 1.30 الی 30. 15 روز شنبه ۵ دسامبر ۲۰۰۹ در مسجد شریف انصار شهر فرانکفورت برگزار می گردد.

دوستان و عزیزانی که ضرورت می داشته باشند، می توانند به تیلفون های آتی که در پائین تذکر داده می شود تماس حاصل نمایند.

آدرس و نمبر های تیلفون های ضروری:

Wächterbacher Straße 95

Frankfurt (am Main)

Tel:     069/ 30 68 05

Mob: 0174/ 39 25 198

Mob: 0151/ 111 34 835

 

 

ابراز تسلیت

گردانندگان «اصالت» مراتب تسلیت، همدردی و غمشریکی خود را به فامیل محترم غفوری تقدیم داشته، برای مرحومه بهشت برین را آرزو و برای سایر بازماندگانش صبر جمیل را از بار گاه ایزد متعال خواهان اند.

 

«اصالت»