اعـــلان فــــــوتــی

 

به تأسف اطلاع حاصل نموده ایم که مرحوم دیپلوم انجینر ویس سکندری مشهور به (همایون) نسبت بیماریی که عاید حالش بود، در شهر زوریخ سویس از دنیای فانی رحلت نموده است.

جنازۀ مرحومی فردا روز پنجشنبه: ۲۳ جون ۲۰۱۱، در کابل از مکرویون چهارم بلاک ۹ برداشته شده و در شهدای صالحین در هدیره ای آبایی شان به خاک سپرده میشود. فاتحه بعداً در شهر ویانا یاطریش از طرف فامیل های انجینر محمود صافی، محمد بشیر صافی و محمد یاسین فحیم صافی اعلان میگردد.

 

ابراز تسلیت

دست اندرکاران اصالت مراتب تسلیت، همدردی، غمشریکی و تأثرات عمیق قلبی خود را به فامیل های محترم انجینر محمود صافی، محمد بشیر صافی و محمد یاسین فحیم صافی- نسبت وفات دیپلوم انجینر ویس سکندری مشهور به (همایون) که اخیراً داعی اجل را لبیک گفته، ابراز داشته، روان مرحومی را شاد میخواهند.