سه شنبه، ۱ سپتمبر  ۲۰۰۹

اشغال نظامی افغانستان

تا چهل سال دیگر ادامه خواهد یافت!

اشغال افغانستان گامیست به سوی تسخیر مناطق دیگر جهان !!

محمد طاهر نسیم

*  *  *

با سازماندهی نشست "بُن" که در آن نوکران معلوم الحال و اجیران از محاور مختلف جبهۀ امپریالیستی به حیث "نماینده گان" مردم افغانستان اشتراک ورزیده بودند، و اجازۀ "ورودی" و "اشغال" افغانستان را به آمریکا و متحدینش- ناتو و غیره- زیر پوشش سرکوب "تروریزم"، اجرای "اصلاحات" و تحولات "دموکراتیک" و "بازسازی" در افغانستان و ایجاد "امنیت" در کشور، سپردند، تمام دانشمندان و انسان های وطندوست، از همان آغاز ابراز نظر نمودند که این اقدامی بود خائنانه، زیرا آزادی استقلال، تمامیت ارضی و آبروی وطن پایمال گردید. جبهۀ امپریالیستی در تطابق با سیاست و مقاصد استثمارگرانه همیشه گی خود تلاش میورزد تمام مناطق جهان را زیر تسلط، به منظور تحقق پلانهای قبلاً تعیین شده، درآورد، و بهانه های را برای اجرای چنین اقدامات در شیوه های مختلف جستجو مینماید. اما نوکران و جنایتکاران وابسته "آرزوی" بدست آوردن "خیر" و "برکت" و "نجات" افغانستان را از این غارتگران بین المللی داشتند، و هنوز هم دارند!!

·        چنانچه عده ای از سازمانهای سیاسی سازشکار و دنباله رو به اصطلاح "دموکراتیک" و "مترقی" با خورسندی و سربلندی اعلام نمودند که "بمباردمانهای" اشغالگران نظامی "صلح آفرین" است. بدین معنی که غرش پروازهای "بمب افگن ها" و "هیلیکوپترهای" نظامی در آسمان کشور "کبوترهای" صلح آور است!! و دروازه های افغانستان فوراً به روی "بازار آزاد" و "رقابت های" آزاد باز کردند!!

·        دیری از اشغال افغانستان نگذشت، که جورج بوش با صراحت لهجۀ نظامی خویش افشا نمود که: جنگ برعلیه "تروریزم" پایانی برای آن نیست!! و "دیک چینی" جنگ بی پایانی میدانست که برای پنجاه سال یا بیشتر ادامه خواهد یافت.

·        امپریالیست های اشغالگر و غارتگر، ماهیت مقاصد و اهداف خودرا در افغانستان به حیث تخته خیز در منطقه، و به سوی تسخیر دیگر مناطق جهان عملاً برملا ساختند.
لوی درستیز بریتانیا در افغانستان چند روز گذشته تاکید کرد: که سربازان کشورش تا چهل سال آینده باقی خواهند ماند. چنانچه سفیر آمریکا در کابل روشن ساخت که سربازان آمریکائی حداقل تا بیست سال آینده باقی می مانند، و مسئوولین ناتو- در افغانستان- توضیحاتی ارایه کردند که در آن اوضاع افغانستان طوری ارزیابی گردید، که شرایط را برای ترک افغانستان فراهم نمی سازد! و موجودیت شان به مدت و سربازان بیشتر نیاز خواهد داشت. و در مورد کشور هائیکه "حوصله"به اصطلاح دوام یافتن را در افغانستان ندارند، ابراز تأسف نمودند!!

·        اینجانب در چندین گزارش و تبصره سیاسی قبلی خود در رابطه به پلانهای درازمدت اشغالگران خارجی در افغانستان و منطقه، حقایقی را ایراد کردم. امروز با گذشت تقریباً هشت سال نه تنها "تروریزم" و عوامل دهشت افگنی ریشه کن نشده است، بلکه به شیوه های دیگری شدت و گسترش یافته است، زیرا هدف عمده اشغالگران هنوز کاملاً تحقق نیافته است، و زیر پردۀ جنگ علیه "تروریزم" به موجودیت خود در منطقه و هموار سازی راه به سوی تسخیر دیگر مناطق، ادامه میدهند!!

·        طی مقاله ای "در افغانستان چه میگذرد و چه باید کرد؟!" منتشر مجلۀ آزادی شمارۀ ۷۷ اگست ۲۰۰۷، تذکر به عمل آمده که: "ایالات متحدۀ آمریکا که به بهانۀ سرکوبی سازمان "القاعده" و "طالبان" افغانستان را با ۳۷ کشور دیگر اشغال کرد . . . تصمیم ندارد و نمیخواهد به این کشور آرامش و صلح بخشیده شود، و به نا آرامی ها و آشوبگری ها پایلن داده شود، زیرا از افغانستان یک مرکز سازماندهی پلانهای نظامی و استراتیژیک خود در برابر کشورهای آسیای مرکزی، روسیه و چین و هندوستان به شکل متداوم ساخته است . ."!

·        و در نامۀ پیشنهادی سرگشاده: "رهائی افغانستان از قید اشغالگران چه میطلبد؟" در سایت «اصالت» مورخ ۸ فبروری ۲۰۰۸ نگاشته شده است: " تمام تلاشها با شیوه های جدید کار، و طرحریزی های گوناگون . . . و مساعی نوی به خرچ داده میشود تا به تسلط و اشغالگری در سر زمین افغانستان ادامه داده، و رهایی از قید اسارت آن تا سال ها طولانی به تعویق انداخته شود!
آمریکا ″جنگ بر علیه ترور″ را وظیفهٔ میداند که پایانی برای آن نیست و یا اینکه برای پنجاه سال و بیشتر از آن ادامه خواهد داشت. این طرحی است که برای آینده جهان نوشته اند، که از افغانستان شروع . . . و یک به یک به نقاط دیگر دنیا سرایت خواهد کرد."

·        چنانچه ضمن "طرح پیشنهادی جدید: در برابر دشمن متحد . . . به وطندوستان متحد، نیاز مبرم است"- منتشرۀ سایت «اصالت» مورخ جولای ۲۰۰۸ برملا گردیده است:
". . . با وجود آنکه مراکز و مواضع فعالیت، آموزش و جاگزینی باندهای تروریستی "القاعده" و "طالبان" برای آمریکا و متحدینش روشن است، اما اقدامات عمل در جهت واژگون سازی کامل آنان صورت نگرفته است. و از افغانستان امروز یک مرکز دسیسه کاری و توطئه سازی، و پایگاه نظامی دایمی در منطقه به منظور تحقق پلانها و منافع انحصارات امریکائی، انگلستان و غیره ساخته شده است.
. . . توقع آنرا نباید داشت که اشغالگران متکی بر "خلوص نیت" و با ختم گویا "سرکوبی" تروریستان، کشور را ترک گویند"!!

·        در گزارش: بررسی مختصری دربارۀ: عوامل فاجعۀ سپتمبر را در کجا باید جستجو کرد؟!- سایت «اصالت»، مورخ ماه می ۲۰۰۸ تذکر یافته است:
". . . خلاصه اینکه، جنگ علیه "تروریزم"، "طالبان" و "القاعده" و "بن لادن" نبوده و نخواهد بود، جنگ ایست که زمینه را در افغانستان برای چور و چپاولگری انحصارات سرمایه داری آمریکا و اروپا هموار میسازد"!

·        در گزارشی: انتخابات ریاست جمهوری افغانستان- منتشره سایت «اصالت» مورخ ۲۶ می ۲۰۰۹، روشن گردیده است: . . . مایکل لدین، در کتاب خود بنام "جنگ برعلیه اربابان ترور" با صراحت لهجه مینویسد: ". . . پیروزی بسیار سریع و تحسین انگیز در افغانستان پیش درآمدی است بر یک جنگ گسترده تر- این جنگ به احتمال بسیار خاورمیانه را حداقل برای یک نسل دگرگون خواهد کرد. متعاقباً سیاست کشورهای کهنه بسیاری را در سراسر جهان تغییر خواهد داد"!
. . اربابان دست نشانده- در کابل- مطمئن باشند که آمریکا و ناتو به زودی از اشغال کشور دست بردار نیستند، بل که به موجودیت "غیرقانونی" خود در تمام عرصه های ملی و بین المللی، استحکام بیشتر می بخشند!

·        در مقالۀ: راه افغانستان . . راه آزادی، استقلال، دموکراسی و ترقی اجتماعیست- انتشار یافته در سایت «اصالت» ۲۵ جولای ۲۰۰۹، چنین اشاره شده است: . . اشغالگران نظامی خارجی در افغانستان: ". . بمنظور تحقق پلانهای درازمدت خویش در منطقه، از افغانستان به حیث یک مرکز استراتیژی استفاده کرده، پروژه های خودرا در رابطه با کشورهای آسیای میانه، جنوب شرق آسیا، شرقمیانه، هندوستان و غیره پیهم طرح ریزی مینمایند"!

·        در چارچوب همین پلانهای دراز مدت است که اشغالگران تلاش های گسترده ای به خرچ میدهند، و ملیاردها دالر به مصرف میرسانند، که میدان های هوائی نظامی را در افغانستان مدرنیزه سازند و افزایش دهند، و خط راه آهن بین کشورهای آسیای میانه و جنوب شرق آسیا و دیگر مناطق آغاز و گسترش بخشند، و راه های ترانسپورتی زمینی و هوائی را مستحکمتر نمایند، تا در فعالیت های نظامی خویش اکنون و در آینده به ویژه برضد چین، روسیه، آسیای میانه، جنوب شرق آسیا، هندوستان و دیگر کشورهای منطقه، و مناطق مختلف جهان . . با سکتگی روبرو نشود!

·        در برابر جنبش همگانی ملی و دموکراتیک افغانستان- قراریکه در طرحهای پیشنهادی مفصلاً، تشریح گردیده است- یگانه راهی که وجود دارد:

o       رهائی کشور از تسلط اشغالگران نظامی خارجی، و سرکوبی تروریستان "القاعده"، "طالبان" و "حزب اسلامی" گلبدین و غیره، و ریشه کن سازی عوامل تخریب، دهشت افگنی و آشوبگری، و متوقف ساختن تمام مداخلات خارجی کشورها و مافیای چندین ملیتی بین المللی، و ستر و حراست دقیق سرحدات، به منظور دستیابی به استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی، دموکراسی، ترقی اجتماعی، عدالت، صلح و ثبات، میباشد . .
راه دیگری بجز راه اختناق و بدبختی های بیشتر، و رنجهای بیکران وجود ندارد . .

o       اوضاع و شرایط کنونی وطن میطلبد تا هرچه زودتر به نیازمندیهای مبرم مبارزه رهائی بخش ملی و دموکراتیک لبیک گفته، راه های تفاهم اتفاق، یکپارچگی را جستجو، و گامهای عملی برداشته شود. بازهم تأکید میشود که در برابر دشمنان متحد به وطندوستان متحد، نیاز مبرم است . .!

همه با هم . . در راه:

         آزادی، استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی، دموکراسی، عدالت، ترقی اجتماعی، صلح و ثبات در افغانستان متحد و یکپارچه!

 

*   *  *

 

محمد طاهر نسیم

 

فرانکفورت، ۱۵ اگست ۲۰۰۹

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org