محمد طـــاهر نسیم

 

 

 

محمد طاهر نسیم:

در شرایط و اوضاع کنونی افغانستان:

    چرا از روز استقلال کشور باید تجلیل نمود؟!

 

با دریافت برخی تبصره ها، و گفت و گو ها درباره اینکه، آیا از سالگرد استقلال در شرایط کنونی باید تجلیل نمود، یا خیر؟ مناسب است که توضیحاتی درین مورد ارائه، و واقعیت ها روشن گردد.

البته محتوای این یادداشت توضیحی ارتباط نمیگیرد به محافل اشغالگران نظامی و حاکمیت وابسته که فعالیت ها و پلانها را مطابق با استراتیژی خودکامکی خویش سازماندهی مینمایند، و بصورت ریاکارانه به منظور مغشوش ساختن اذهان عامه و وارونه جلوه دادن حقایق و دستاورد های تاریخی، گویا خود را مدافعین منافع ملی وانمود میسازند و از روز استقلال کشور تجلیلی بعمل می آورند، و نظیر روبای حیله گر در لباس زاهد با تقوا دانه های تسبیح توبه و ندامت را- از شکار های مرغان- می تابانند!

هر روز کانال های تلویزیونی خود رژیم و وسایل اطلاعات جمعی همان کشور های اشغالگر چنین چهره ها و رفتار ها و صحنه بازیها را بر ملا و افشا میسازند.

این بررسی فشرده به آن دانشمندان و گروه های وطندوست، و ذی علاقه به مسایل سیاسی و ملی ارتباط میگیرد که به نظر شان: در شرایط کنونی کشور با موجودیت و تسلط نیروهای نظامی خارجی و حاکمیت دست نشانده که استقلال را خدشه دار ساخته شده، و در پیوند مفهوم واقعی آن باقی نمانده است، لذا تجلیل از این روز متناسب با اوضاع نخواهد بود!

در حقیقت مفهوم استقلال را باید از ارزیابی چگونگی روند پیروزی و دستیابی به این هدف بزرگ و پر افتخار ملی، و قربانی های که در نبرد های گوناگون داده شده، و شکستی بزرگی که به استعمار انگلیس درین عرصه وارد گردیده، و هویت نیروهای ملی و رهبری دلیرانه که پیروزی را کسب کرده اند، و چه تأثیرات شگرفی از روز اعلام رسمی آن تا به امروز در عرصه ملی و بین المللی به جا گذاشته است، و چه نقشی در ارتقای اتوریته افغانستان در منطقه و جهان داشته است . . از این جهت، همه وطندوستان را وادار میسازد که از موضعگیری تصورات و ذهنیت های موهوم و تجریدی خودداری کنند، و واقعیت های عینی را در ارزیابی و قضاوت مدنظر گیرند!

وقتیکه از این روز شکوهمند که هویت و اتوریته ملی میهن توسط رهبری دلیر، وطندوست و اصلاح طلب شاه امان الله خان اعلام و تثبیت گردید، و با نیرو های مسلح محدود توده ای خود، مقابل نیرو های گسترده استعماری تجاوزگر انگلیس پایدار جنگید و پیروزی را بدست آورد، و شناسائی کشور ها را در پیشاپیش کشور دوست شورا ها را احراز نمود، چگونه میتوان آنروز مجلل و تاریخی را که یک دستاورد عظیم و بی نظیر در عرصه مبارزات ملی مان به شمار میرود، نادیده گرفت!

تجلیل از آن روز تاریخی ملی، در حقیقت و واقعیت امر، همه خلقهای افغانستان را الهام می بخشد علیه تسلط، اسارت و اشغال نظامی خارجی امپریالیستی، مبارزه ملی و دموکراتیک، رهائی بخش خویشرا گسترش و ارتقاع بخشند و از سوی دیگر اذهان عامه توده های وسیع مردم را به سوی قهرمانی های تاریخی و با شکوه ملی متوجه و بسیج سازند، و عملاً درک نمایند که فرزندان امروزی چگونه باید از تجارب مبارزات ضد استعماری دیروزی آبائی شان درس عبرت را فراگیرند و به نبرد کنونی شان تعمیق و نیرومندی بخشند!

این روز مجلل در تاریخ دوران سازی زحمتکشان و همه خلقهای با هم برادر افغانستان نمایانگر آنست که چگونه توده های وسیع کشور با دلیری و قهرمانانه آماده هستند که دشمنان رهزن، تجاوزگر و غارتگر را شکست دهند، استقلال ملی تمامیت ارضی و سرنوشت خود را کاملاً بدست خود گیرند و در راه دموکراسی تحولات بنیادی، صلح و ثبات، انکشاف و پیشرفت سرزمین خویش پیگیرانه مبارزه و پیروزی را کسب نمایند.

این راه، راه قانونمندی زندگیست! که هیچ قدرتی آنرا متوقف ساخته نمیتواند!

محمد طاهر نسیم

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org