ائتلاف جدید تجاوز ناتو را توقف خواهد داد؟

 

گرفته شده از میدیای چهارم، ۲۷ می ۲۰۱۴

نویسنده – الکساندر کلاکسن

ترجمه از دکتر سید احمد جهش

 

ائتلاف متقابل روسیه و چین به مقابل تجاوز اضلاع متحده و ناتو  

 

اخیرا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که ملاقات او با "زی جین پنگ" رئیس جمهور چین، در شروع هفته، در شنگهای بر صفحه ای جدید روابط روسیه و چین صحه گذاشت که این خود منظر روند همکاری میان دو کشور تلقی میشود.

 روز چهار شنبه چین وروسیه یک معامله ۴۰۰ بیلیون دلاری (۱،۲۳۷ بیلیون پوند) تامین گاز را امضا نمودند که دسترسی بزرگترین مصرف کننده ی انرژی را به منبع بزرگ مواد سوخت پاکتر تضمین نموده و بازار نوی را برای مسکو که نسبت بحران اوکراین مواجه با خطر از دست دادن مشتریان خود است باز نمود. علاوه بر این هر دو مملکت تمرینات نظامی مشترکی را در بحر شرق چین به راه انداختند که نمایش روشن قدرت به مقابل جاپان متحد غرب بود.

همچنان رئیس جمهور چین بصورت آشکار تمایل خود را در مورد ایجاد یک ائتلاف متقابل بر ضد امریکا نشان داد.

 در یک سخرانی ی به تاریخ ۲۰ ماه می رئیس جمهور "زی جین پنگ" خواستار ایجاد سازمان جدید امنیت آسیائی به اساس گروپ ممالک منطقه به شمول روسیه و ایران و نفی امریکا گردید، واضحا به امریکا انگشت گذاشته، ناتو را تفکر تاریخ گذشته جنگ سرد خواند. به قول او "ما نه میتوانیم فقط برای یک و یا چند مملکت امنیت داشته و باقی همه را بی امنیت بگذاریم". در سخنرانی خود آقای زی جین پنگ نظر ایجاد چوکات کاری امنیت همه شمول منطقوی را به عوض ائتلافات انفرادی با بازیگران خارجی چون اضلاع متحده امریکا پیشنهاد نمود.

پیشنهاد چین که مشتاقانه در صدد تجارت آزاد ساحه آسیا - پسیفیک بود با بر خورد سرد امریکا که خود با ۱۲ کشور منطقه مصروف یک قرارداد تجارتی بنام همکاری ترانس -پسیفیک است و چین را از جمع کشیده اند مواجه شد.

واضحا این حرکت، دم و دستگاه غرب را ناراحت ساخت. وزیر دفاع سابق امریکا رابرت گیت گفت که چین و روسیه با درک آنکه امریکا از امور جهانی عقب نشینی میکند بیشتر ستیزه جو شده اند. به عبارت دیگر روسیه و چین به مقابل تفوق طلبی امریکا قدعلم کرده تجاوز امریکا را که جهان در چند دهه اخیر شاید است عقب میزنند.

این اتحاد چین و روسیه به مثابه بلاک مخالف تفوق طلبی ناکام و مذبوحانه غرب متمرکز در واشنگتن باید مورد استقبال قرارگیرد.

امریکا همواره از زمان از هم پاشی اتحاد شوروی به تحمیل مودل اقتصادی خویش که به نفع شرکت ها و قشر ممتاز مالی بوده و مردم عادی را در مضیقه قرار میدهد پرداخته است. هر مملکتی که به فشار امریکا سر خم نکرده به بهانه های دروغی "حمایه از مردم ملکی" و یا "ملحوظات امنیت ملی" مورد حمله نظامی قرار گرفته است.

بدبختانه قدرت های منطقوی مانند روسیه و چین قادر نبودند تا از تحمیل نظم خود تخریب کننده نیو لیبرال توسط امریکا بالای ممالک دیگر جلوگیری نمایند. با آنهم چندی قبل چین و مخصوصا روسیه شروع به جواب متقابل نمود. روسیه از مداخله مصیبت بار امریکا در سوریه جلوگیری نموده و به مقابل کودتای غربی در اوکراین ایستادگی کرد.

اکنون که چین و روسیه در یک صف با هم نزدیک شده اند هر دو مملکت قادر خواهند بود تا از ادامه تطبیق اجندای اقتصادی امپریالستی امریکا و دست نشانده های غربی اش جلوگیری نمایند.

با فروریختن اتحادیه اروپا در زیر فشار افکار مردد عامه طوریکه امشب نتیجه انتخابات اروپائی نشان داد امریکا نزدیکترین متحد خود را از دست میدهد. اتحادیه اروپا باید انتخاب کند که با قبول خطر خشم مردم و بالاخره خود فروپاشی کامل به نوکری امریکا ادامه بدهد و یا روابط نزدیک با چین و روسیه برقرار کند.

اتحاد نوین نفوذ و توسعه نظامی و اقتصادی جهانی امریکا و اروپا را توقف خواهد داد. این یک قدم خوشایند خواهد بود چون دست آورد تسلط غرب در چند دهه اخیر تنها بی امنیتی بیشتر و سیستم اقصادی است که عده قلیل را دارنده و عده زیادی را جزا میدهد.

 سران ملتهای غربی و بادار های شان در واشنگتن بایست در موضع خشن خود به ارتباط روسیه تجدید نظر نمایند. در آینده نزدیک ائتلاف نوین است که قواعد نو بازی را میسازد از اینرو غرب باید با چین و روسیه احترامانه رفتار نموده از روش متکبّرانه که از سالهای زیادی در غرب مسلط است هدر نماید.

 

تبصره ی مترجم:

وقایع اخیر و جو سیاسی جهانی و منطقوی نمایانگر آنست که منبع شرارت و توسعه طلبی به مثابه یگانه ابرقدرت یکه تاز جهان رو به زوال میباشد.

از ملاقات های حامد کرزی با سران کشورهای منطقه در شانگهای چنین بر می آید که روشنی ای در افق تیره وطن نیز در تظاهر است به شرط آنکه دولت مردان و سیاستمداران افغانستان از این موقع مناسب و شانس طلائی استفاده کرده و همین اکنون برای آزادی افغانستان اقدام کنند. به این ارتباط زور آوران و سیاستمداران افغانستان را میتوان بدو دسته جدا کرد اول دسته عناصر خاین به وطن و مردم که از سالها قبل مصروف نوکری برای استخبارات ممالک خارجی بوده وطن و مردم را فراموش کرده اند وبرای حفظ موقف ودارائی هایی که سرقت نموده اند ضرورت به حضور نظامی امریکا و شرکای غربی اش در افغانستان دارند و تلاش میورزند تا این حضور نظامی را نهادینه سازند.

دسته دیگر شامل آنانی است که شب و روز در فکر رهائی مردم و آزادی وطن و ایجاد امنیت اند و مخالف حضور نظامی خارجی میباشند. دگر برای هیچ کس پوشیده نیست که جنگ با تروریزم امریکا چیزی جزیک دروغ کلان نیست چنانچه به گفته پروفسور مایکل کیفر کانادايی (ویب سایت میدیای چهارم) جنگ با تروریزم یک ساخته کاری جنایتکارانه است. از جانب دیگر تشدید حملات تروریستی و انتحاری طالبی، تلاش و پافشاری امریکا جهت حفظ پایگاه های نظامی و عساکرش در افغانستان، به گفته جناب حامد کرزی تقویه و تبانی امریکا با طالبان، عدم تقویه نیروهای امنیتی افغانستان همه و همه نمایانگر آن است که تروریزم و امریکا دو روی یک سکه اند. تروریزم یعنی امریکا و امریکا یعنی تروریزم. همچنان میتوان گفت که تنها سرویس های مخفی امریکائی است که تمام کوردیناتها و فریکانس های مخابراتی نیروهای امنیتی افغانستان را دراختیار دارند و میتوانند به هر جا آزادانه گشت و گذار نمایند و از همه کمربند های امنیتی گذشته تروریستها را به عقب دروازه وزارت دفاع و ریاست جمهوری برسانند. از اینهمه میتوان نتیجه گرفت که تا زمانیکه آخرین نفر نظامی و استخباراتی امریکا و ناتو از افغانستان «جول و پوستک» خود را نکشد ترور در افغانستان ادامه داشته و صلح تامین نخواهد شد.

 مبرهن است که آینده افغانستان، ترقی و ایجاد صلح در افغانستان، بهبود زندگی مردم همه و همه در مناسبات نیک، داشتن روابط نزدیک و عمیق و استراتژیک اجتماعی، اقتصادی، نظامی با همسایه ها و ممالک منطقه ما نهفته است؛ نه با قدرت های کبریائی و امپریالستی از آنطرف ابحار. بناا از نیروهای سالم رهبری امروز و فردای کشور توقع میرود تایک گروپ کاری تشکیل داده با دول منطقه داخل مذاکرات خیلی ها جدی، عادلانه، صادقانه گردیده با گرفتن تضمین های معتبر در خصوص کمک های اقصادی، نظامی و پشتیبانی سیاسی و بازسازی افغانستان به وطن بازگشته قرارداد یک جانبه استعماری و امپریالستی با امریکا را ملغی اعلام نموده به اشغال و حضور نظامی و استخباراتی امریکا و متحدینش در افغانستان برای ابد خاتمه دهند.

با حقارت گرببارد بر سرت باران دُر -آسمان را گو برو بارندگی در کار نیست

مرا مرگ بهتر از این زندگی – که سالار باشم کنم بندگی

 وفا داری خود را به جنبش عدم انسلاک اعلام بدارند. آبرو و حیثیت افغانستان را اعاده نموده مردم افغانستان را خوشنود سازند که دیگر هیج نیرویی نمیتواند تادر وطن خود ما برای خود ما بندی خانه بسازد، بالای شهدای ما رید نماید، به ناموس ما تجاوز کند و ما را قتل عام نماید. هر آن قهرمانی که این آرزو را برآورده بسازد نامش جاودانه ثبت تاریخ و سینه های مردم میشود.

 تاریخ و مردم افغانستان حافظه قوی و جاوید دارند. همانطوری که جنایات انگلیس را فراموش نکرده اند جنایات امریکا را نیز فراموش نمیکنند.

پایان

 

Source URL:

http://www.4thmedia.org/2014/05/the-russia-china-counter-alliance-to-us-nato-aggression

 

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org