پنجشنبه، ۱۴   می   ۲۰۰۹

 


 

  انجمنِ فرهنگی افغانهای شهرِ آرنهم و نواحی همجوارِ آن، در نظر دارد، تا به تاريخ ۲۷ جون ۲۰۰۹م.، سمينارِ تحقيقاتیِ را پيرامونِ شخصيت و آثارِ حکيم سنايی غزنوی، در شهرِ آرنهم- کشورِ هالند تدوير نمايد.

 بدين وسيله، از پژوهشگران، محققان و دوستانِ محترمی که آرزوی اشتراک در سمينارِ متذکره را دارند، صميمانه درخواست ميگردد، تا جهتِ ثبتِ آثار و نوشته های شان تا تاريخ ۲۰ جون ۲۰۰۹م. با کميسيون مؤظف در زمينه تماس گرفته، ممنون سازند.

 آدرس ايميل نمايندهء کميسيون سمينار: wshapour@hotmail.com

 شمارهء تلفون: 0031 6 55 17 60 66

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد.

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org