پنجشنبه، ۲۳ جولای ۲۰۰۹

جهاد برای کی؟ و برای چه؟

 

ملالی (افغان)

از بس که جفا و ظلم را از جهاد(!) و جهادی ها در کشور دیدم و شنیدم از معنی لغوی جهاد و لباس کوماندویی و دستمال های سیاه و سفید راه راه و چیرکین نفرت دارم که نمیدانم چه گناهی را مرتکب شده ایم که قدرت به دست چند تن بی سواد خود فروخته رسید و سیستم و نظام را به کام شخصی خود چرخاندند و نامش را نهادند حکومت اسلامی(!)، در حقیقت به اسلام و واژۀ جهاد توهین بزرگ و جبران ناپذیری را روا داشتند.

در جهان، کشورما و مردم مارا شوربختانه به نام دزد، قاچاقبر، قاتل، جنایتکار و وحشی معرفی کردند، امروز این پاداشی است از نوکران فروخته شده به مردم مظلوم و بیگناه.

بدبختانه در هر نقطۀ دنیا در سرحدات حین داخل شدن و خارج شدن از کشور ها پاسپورت افغانی با تمسخر و باز پُرس جدی تحت نظر گرفته می شود، و سر تا پا متوجه اند که افغانها با پا راه می روند یا با سر؟

این افتخار(!) مجاهدین!؟ است که برای ملت و مردم ما کمایی کرده اند، ادعای جهاد(!) و خدمت؟ دارند، در طول تاریخ افغانستان هیچ کدام رژیم و نظام تا این حد بد نام و مسخره کننده نبود.

ممکن در رابطه به امور داخلی مشکلات وجود داشته که ناشی از بی عدالتی و ظلم و ستم بوده، اما به سطح جهان، کشور افغانستان به عنوان کشور آزاده گان و مردمش به نام مهمان نواز، مردم دوست و صلحشور معروف بوده و از اعتبار و عزت خاص برخوردار بودند.

جهاد برای کی؟ و برای چه؟

جهاد برای گرفتن قدرت، از بین بردن ساختار اجتماعی، کلتوری، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و انسانی بود تا توانستند در میدان خود سری یکه تاز میدان بودند و آنچه که به نام ظلم و جور انسان در تاریخ بشریت نبود انجام دادند، از دارائی بیت المال گرفته تا دارائی عامه، آثار تاریخی و باستانی، معادن، احجار قیمتی را مجاهدین(!) مربوط به یک قوم و یک سمت به تاراج بردند و از خون ملت بلند منزل های که در خواب ندیده بودند اعمار کردند، دارائی عامه را به بانک های بیرون از کشور انتقال داند، مرفع زندگی دارند، حیف مردم تحصیل کرده و با دانش کشورما که شب و روز با آبرو و عزت زیسته بودند، آواره به دیار بیگانه ها شده از دوری وطن و مردم رنج می برند و اینها وطن را به اصطلاح مردم "به یک توت فروختند"، باز در صفحه های تلویزیون با چه ژیست و حرکات از "منافع" و "خدمت" به مردم حرف می زنند و ادعا دارند که مجاهدین؟ کشور را از چنگال روس نجات؟ داده و حکومت؟ اسلامی(!) را اعلام کردند، نمی دانم، نمی شنوند یا به بی غیرتی اعاده حیثیت می کنند. اسلام دوستان امروز به جنایتکاران بشر و قاچاقبران مواد مخدر معروف شده اند و باداران شان با چنان بی رحمی آنها را از خود می رانند که روی برگشت به ملت و مردم را نیز از دست داده اند .

این بود "جهاد" شان، خود را سرمایه دار ساخته زندگی نهایت مُرفه در خارج و در داخل کشور دارند و پاسپورت های سیاسی و خدمت در جیب شان، اما دیگران را به خاک و خون و ماتم کشاندند و فامیل های شان که از قریهء خود دور نشده بودند در اروپا و آمریکا بسر می برند، ولی سایر ملت بیچاره در فقر و تنگدستی و بی امنی که ارمغان جهاد(!) است فدای انتحار و بم های امریکائی ها می شوند.

جالب تر از همه، جهاد؟ کردند که زنان حجاب(!) کنند و با ستر(!) از خانه بیرون شوند، اما یک تعداد شان به زنان خود و یک زن اکتفا نکرده دو بار- سه بار ازدواج کردند و خانم شهری با سواد و فیشنی گرفتند و از زنانی که سال ها در قریه های شان با "توت" و "تلخان" و رمهء گاو و گوسفند زندگئ کرده مادر فرزندانشان بود به بی سرنوشتی و بدون نفقه که فرض در اسلام است تا حال به سر می برند، که جهادشان پیروز و پس ناکام شد، اما زن های بیچارۀ شان هنوز هم در پی لقمه نانی در زمین به خوشه چینی و کار های شاقه مصروف اند. چند سال از جهاد؟ شد و چند سال از دنباله روی در عقب امریکائی ها شد، اما زنان آقایان مجاهدین(!) که در قریه های پدری شان زندگئ دارند آیا از نیروی شان کاسته نشده، توان کار در مزرعه را دارند؟ و مسوولیت خود را منحیث شوهر در برابر شان شناخته، به اولاد خود محبت پدری را داده و رفع مسوولیت کرده اند؟

هزاران قصهء واقعی از زندگی زنان مجاهدین(!) و ظلم شان سر زبان های مردم است.

و یا او مجاهدی(!) که چادر را به رسم حجاب به سر زن به زور و ظلم انداخت و حال زن خودش در یکی از کشور های عربی آخرین مودل موتر را درایف می کند، زنی که از قریهء کوچک بیرون نشده بود و حال موتر می راند، برایم جالب نیست، هر زن حق دارد از طبیعت و از زندگئ خوب بهره بگیرد و تبارز نماید و حق زندگئ کردن را کسب نماید، اما نه این زن را که خودش موتر می راند و زنان افغان دیگر را که در نزدیکی شان زندگی دارد اوقات شان را به یاوه گوئی های جهاد(!) و افتخار؟! شوهرش تلخ بسازد و خودش از آببازی گرفته تا موتر رانی افتخار کند و زن های دیگران را از آرایش و پوشیدن لباس منع کرده تشویق رفتن به حج نماید.

مجاهدین(!) جهاد؟ را به مردم کردند تا همه را از زندگی انسانی بی بهره بسازند و خودشان عیش و نوش نمایند.

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org