دوشنبه، ۱۷ دسامبر ۲۰۱۲

 

علی رستمی

 

  

تاریخ ارسال به «اصالت»:

Dec 15, 2012 21:14

 

انسان در جریان حیات تاریخی خود، از طریق فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی که همواره با فعالیتهای فکری او ارتباط دارد، زندگی خود را به پیش می برد. اینجاست که انسان در طی پروسه معین تاریخی داخل تغییرات فزیکی و فکری شده که بمنزله موجودی هوشمند و اجتماعی تبارز مینماید. فعالیت عقلانی و اجتماعی بودن وی در اجتماع باعث ترقی و پیشرفت آن در عرصه های مختلف جامعه گردیده است. انسان بمثابه فرد هوشمند دایماً در مقابل حوادث خوب و خراب طبیعت دست و پنجه نرم کرده و از آن نتایج مشخصی را بیرون کرده است. در جریان این همه کار و پیکار ها بود که ایده های مافوق انسانی و طبیعی در ذهن انسان پیدا شد که نظر به عوامل و تاثیرات آن مورد قضاوت قرار گرفته و بمثابه نیروی خارق العاده برای مقاصد خویش به آن پناه برده اند. به مرور زمان در فرایند تاریخی به مقدسات فکری شان تبدیل گردید. این تفکرات فکری در جریان تاریخ به صفت ادیان و مذاهب مختلفی زمینی و بعداً آسمانی تغییر نموده که پیشینه تاریخی آن به گذشته های دور می رسد. هوشمندی و اجتماعی بودن انسانها باعث گردید تا پیرامون جهان هستی خویش در زمین و آسمان به تکاپو شود و در مورد خلقت و موجودیت و فعالیتهای آنها به اندیشند.

طوریکه دانشمندان جامعه شناسی و تاریخ اذعان میدارند: "مبدای تاریخ به مفهوم آن از هزاره چهارم قبل از میلاد، هنگامی که مصر در دره نیل سومر در جلگه بین فرات و دجله به عنوان نخستین دولت ما سر بیرون کرده اند آغاز می شود."

بر این اساس از همان ابتدا، تاریخ همیشه در وجود مناطق جغرافیایی و اجتماعیات و اقوام رو به توسعه بوده است و زندگی تاریخی از دو مرکز اولیه مصر و سومر به تدریج در سایر سرزمینهای همسایه توسعه یافته است.

هسته های شناخت علمی در دوره های امپراطوری کهن بابل که در زندگی اقتصادی روزمره از آن استفاده می گردید جوانه ها ی اختر شناسی و ریاضات را نشان میدهد. مبدای حرکت علم نجوم نوین همان اختر شناسی بابلی بوده که کاهنان بابلی در آن زمان زمین و آسمان و اقیانوس را به منزله ارکان عالم میدانستند. زمین به مانند کوهی گرد و در میان اقیانوس ازلی قرار دارد، گویی آسمان همچون جام واژگون، بر فراز زمین آویخته است. بر بالای آن حجاب مَلکی قرار دارد که خانه خدایان است. همچنان علامت ۶۰ از سیر گردش زمین بدست آمده است: آنها چنین محاسبه کرده اند که هر گاه بر روی خط سیر روزانهء خورشید صفحه هائی برابر قرص خورشید در کنار یکدیگر قرار دهند ۱۸۰ صفحه می شود و بنا بر این یک شبانه روز کامل ۳۶۰ صفحه خواهد شد و این مطلب که خورشید در هر شب و روز ۳۶۰ قدم بر میدارد. بعد آن توسط یونانی ها به هندسه اضافه شد و این همان تقسیم محیط دایره که ۳۶۰ درجه یا قدم می شود، مورد اعتبار آنها قرار گرفت.

آنچه در بالا تذکار یافت: گوشه ی از کشفیات نجومی و ریاضی اقوام مختلف در یک حوزه تمدنی است اگر ما در درون سایر تمدن های جهان در آسیا و امریکای لاتین و افریقا بیشتر داخل شویم به مسایل بسیار ورزیده دیگری برخورد مینماییم. بر این اساس است که هر قوم و قبیله نظر به عادات محیطی خویش و تفکر مذهبی و دینی خود در مورد جهان فکر های گوناگون داشتند و دنیای امروزی را با دنیای تخیلی و خوابی خویش تحلیل کرده و برای خود افسانه های ترتیب داده اند. از جمله اسطوره های قوم "مایا" که یکی از اقوام بزرگ و تاریخی امریکای جنوبی است در اختر شناسی و علوم ریاضی پیشرفتهای داشتند و از خود تقویمهای بجا مانده اند که امروز مورد توجه و تحقیقات دانشمندان و سایر افراد جامعه امروزی قرار گرفته است که گویا سال ۲۰۱۲ بتاریخ ۲۱. ۱۲. به پایان رسیده و نظر به عقاید اسلامی قیامت بر پا شده و دنیا سرنگون میگردد و برای اینکه در دین اسلام و سایر ادیان دیگر در کتاب مقدس آسمانی آنها از روز قیامت و روز موعود سخن بعمل آمده و آنرا به این پیشبینی ربط میدهند. بر بنیاد دساتیر و مشخصاتِ که در کتابهای آسمانی بعمل آمده مشابهت نداشته و مغایر به آن میباشد.

بنا بر این لازم است تا از چگونکی پژوهش و تحقیقات علمی که پیرامون جهان هستی از جانب سازمان ملل متحد صورت گرفته، مکث نماییم: در سال ۲۰۰۹ از جانب سازمان ملل متحد سال جهانی اختر شناسی اعلام گردید. با این هدف که تا جهانیان از واقعیتهای بدست آمده جهان هستی آگاهی حاصل نمایند. غرض این امر از کشورهای مختلف جهان دعوت بعمل آمد تا با تنظیم و ترتیب نمایشگاه ها و ارائه عکسها و پوستر ها و ویدیوها و در عین حال ارقام و سنجش ها و مدارک لازم برای جواب دهی به سوالهای علاقمندان از جانب استادان و کارشناسان علوم فضایی سهم خودرا در این زمینه به عهده بگیرند. در این محافل بر اساس یک واقعیت عینی که بیست سال پیش دوربین فضائی بسیار قوی با تلسکوپی به قطر ۵. ۰۸ متر بنام دوربین(۱) "هوببله" که نیرومند ترین دوربین نجومی جهان بشمار می رود و توان آنرا دارد تا رویداد های کائناتی را در فاصله دوملیارد سال نوری تماشا نماید و از آن عکسبرداری کند. طوریکه معلوم است که سرعت نور در هر ثانیه ۳۰۰۰۰۰ کیلو متر است و سال نوری سالی است که ۱۰ میلیارد کیلومتر میباشد. بدین ترتیب این دوربین استثنائی نورهایی را ثبت میکند که هنگام تابش آنها نه تنها کره زمین ما بوجود نیامده بود، بلکه خورشیدی هم که این کره بدان تعلق دارد وجود نداشت. برعلاوه کهکشانی نیز که منظومه شمسی ما یکی از ملیاردها خورشید آن است به وجو نیامده بود.

در تحقیقات و بررسی این نمایشگاه چنین نتایج بدست امده است که: "شمار کهکشانها به حدود ۱۰۰ ملیارد در جهان کائناتی وجود دارد که تا اکنون تنها برای ۲۰۰۰۰۰ از آنها کاتالوگ ساخته شده است.

ــ مجموع خورشیدهای کهکشانها ۲۰ میلیارد است.

ــ کوچکترین کهکشانها ۱۰۰۰۰ سال نوری قطر دارند.

کهکشانهای شیری ما: مجموعی از خورشید ها است که از یک سو این کهکشان تا سوی دیگر آن ۱۰۰۰۰۰ سال نوری فاصله دارد که با سرعت ۲۳۰ کیلومتر در ثانیه (۹۷۲ هزار کیلومتر در ساعت) بدور خود می چرخد، گردش کامل ان ۲۵۰ میلیون سال طول میکشد.

۲۰۰ میلیارد خورشید و مواد زاینده خورشیدی های آینده را در خود دارد.

منظومه شمسی ما گردش دورانی خود را در داخل این کهکشان در هر ۲۵۰ میلیون سال انجام میدهد.

خورشید ما و منظومه شمسی آن: ۴. ۶ میلیارد سال پیش بوجود آمده است و. ۹۹. ۸ فیصد از کل آن انرژی را که در هنگام پدید آمدن آن بدوتعلق میگیرد. از این مقدار نیز جز ۱۴ فیصد آن به کره زمین و ماه آن تعلق نمی گیرد. مرگ خورشید در صورتیکه طبق قوانین حاکم بر جهان کائناتی صورت گیرد بدین ترتیب خواهد بود که در ۵ میلیارد سال دیگر به علت پایان گرفتن انرژی درونی آن نخست تبدیل به غول سرخ رنگی با ۱۰۰ برابر حجم کنونی آن در خواهد آمد و کرات مختلف خودرا بصورت کوره هایی آتشین در خواهد آورد و در آن هنگام یک دیواره گازی پرتاب خواهد کرد که تمامی منظومه شمسی ما را از میان خواهد برد. علما اطمینان داده اند که این واقعه زودتر از ۵ میلیارد سال روی نخواهدداد.

 در جمله تحقیقات بدست آمده از این دوربین فلکی "هوببله" در جالبترین عکسی که در تمام دوران بیست ساله فعالیت خود در ۱۶ اکتبر ۱۹۹۴ گرفت شاهد یکی از همین برخوردهای غول آسای کائناتی میان کهکشانی دیگری بنام " (۲) اسکولپتور" شد که به تعبیر کارشناسان" ناسا" یک(۳) تسونامی" کائناتی را در جهان آفرینش پدید آورد موج این تسونامی که در ۵۰۰ میلیون سال نوری دور از منظومه شمسی ما روی داده بود با سرعت ۳۲۰۰۰۰۰ کیلومتر در ساعت چنان در پهنه کائنات گسترش یافت که چنانکه پیش بینی شده است، منجر به پیدایش میلیاردها خورشید تازه خواهد شد.

کره زمین: وقتی که در ۲۲ میلیون سال پیش اثر زندگی در کرهء ما پیدا شد، ۴. ۶ میلیارد سال از پیدایش این کره گذشته بود.

ــ از پیدایش ماهیان در کرهء زمین حدود ۴۵۰ میلیون سال، از پیدایش خزندگان حدود ۱۶۰ میلیون سال، از پیدایش حشرات حدود ۱۲۰ میلیون سال، از پیدایش پرندگان حدود ۱۰۰ میلیون سال و از پیدایش انسان حدود ۷۰۰ هزار سال میگذرد.

ــ تا کنون در حدود ۵۰ میلیارد نوع موجود زنده در روی زمین بوجود آمده اند که امروز تنها ۱۰ تا ۱۵ میلیون آنها باقی مانده اند.

حدود ۴۵۰. ۰۰۰ نوع گیاه در روی زمین وجود دارند که نیمی از انها را درختان گلدار یا درختان بی میوه و یا درختان میوه دار تشکیل میدهند و نیم دیگر را علفها و مراتع و سبزیهای بیابانی. .

ــ بررسی هایی که توسط کارل زاگن دانشمند سرشناس علوم فضائیی انجام گرفته نشان میدهد که اگر عمر جهان خودمان را یکسال فرض کنیم، اولین انسانها در ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه از روز آخر ماه آخر سال پیدا شده اند، و اولین تمدنها در ساعت ۲۳ و ۵۹ دقیقه و۲۰ ثانیه آغاز شده اند، و در حال حاضر ما در ثانیه ۵۹ از دقیقه ۵۹ از ساعت ۲۴ از آخرین روز از ماه دوازدهم سال قرار داریم. "

با در نطر داشت تحلیل های علمی و اسطوره های تاریخی اقوام مختلفی دور از واقعیت نخواهد بود که نسبت حجم نفوس جهان و استفاده بیشتر مواد گاز دار و غیره که در جهت تغییر هوای زمین موثر بوده و یا بر اساس فعل و انفعالات در منطومه شمسی پرتاب عناصر مادی از آسمان بسوی زمین و یا سایر حوادث طبیعی در اثر انفجارهای گازهای آتشفشانی و هستوی واقعات رخ بدهید که باعث نابودی حیات در یک قسمت زمین شده و یا مورد تهدید جدی قرار گیرد، و در غیر آن اگر حوادث مانند برخورد سیاره ها و انحراف نظام شمسی از مدار آن رخ دهد، ما باید قبلاء تغییرات نظام شمسی خود را در فضا احساس کنیم و باید در نظم کائنات تغییرات مشاهده گردد و اگر این نظم نسبت برخورد سیاره دیگری مورد تهدید قرار گیرد نشانه های آن قبلاً معلوم شود. باید این ستاره در نزدیکی کره زمین و یا نظام شمسی ما پیدا شوند و آنرا ما باید ببینیم و یا اگر زمین از مدار خود در حال انحراف است. باید همه چیز مختل و از جمله پرواز طیاره ها و تمام دستگاههای فضایی و زمین بر هم خورد و اثرات آن به ملاحظه رسد. بناء همچو پیشبینی ها از لحاظ علمی ناممکن خواهد بود.

 ۱۵. ۱۲. ۲۰۱۲ کشور آلمان، به امید ادامه زندگی بهتر و صلح در افغانستان

(1)Hubble  (2)Sculpteur   (3)tsunami

 

مأخذ: تاریخ باستان جهان در سه جلد

معمای ادیان نویسنده: شجاع الدین شفا

 

****

 

  

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org