پنجشنبه، ۱۰ سپتمبر ۲۰۰۹

پژوهشات جدید در رابطه به ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱

نشان میدهد که فاجعه سپتمبر یک صحنه سازی

امپریالیستی بوده است!

 

جنگ علیه "تروریزم" کلید راه تسلط بر مناطق مختلف جهان است!!

محمد طاهر نسیم

استعمار قدیم از پشت پردۀ "متمدن سازی" خلقهای "متوهش" و عقب مانده به تسلط و غارتگری کشورهای مختلف قاره های مختلف دنیا پرداخته اند . . . که برجسته ترین نمونۀ آن هند بریتانوی بوده، و سال های طولانی در اسارت انگلستان به سر میبرد!

امروز امپریالیزم جهانی با استفاده از واژه های خطر "کمونیزم" و "تروریزم" و دستیابی به اصطلاح به "آزادی"، "دموکراسی"، و . . . .و . . . پلانهای تسلط گرانه خویشرا طرحریزی و در تسخیر جهان پیش میرود!

واقعۀ ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ یکی از این پلانهای ترتیب یافتهء امپریالیزم امریکا بوده که نقشۀ آنرا دستگاههای جاسوسی، امنیتی و نظامی امریکائی، تهیه کرده اند و توسط اجیران خود از تروریستان "القاعده"، "طالبان" و مافیای چندین ملیتی بین المللی، مورد اجرا قرار داده اند و میدهند!

گروهی از دانشمندان و پژوهشگران که بین آنان رییس دیپارتمنت شیمی در یونیورسیتی "کوپن هاگن"- دنمارک- "نیلس هاریت" قرار دارد گزارشی به نشر سپرده اند که معلوماتی تازۀ دربارۀ فاجعۀ ۱۱ سپتمبر برملاء گردیده است.

در میان گرد و غبار ناشی از تخریب و فرو ریختن برجها، مادۀ انفجاری "نانوتیرمیت" پیدا کرده اند که در انفجار خود، حرارت ۲۵۰۰ درجه یی ایجاد و قادر است که فولاد را به آسانی ذوب کند!

این مادۀ انفجاری توسط هواپیماها انتقال داده نشده بلکه در ساختمانها توسط کسانی جا به جا شده و به ستون های فولادی اساسی ساختمان بسته شده است! و از راه دور منفجر کرده اند!

این کشف جدید نشان میدهد که ۱۱ سپتمبر ساخت و بافت خود امپریالیزم امریکا و در جملۀ دیگر پلانهای امپریالیستی گنجانیده شده است.

"گور ویدال" نویسندۀ امریکائی در کتاب خود "جنگ دائم برای صلح پایدار" و در رابطه به واقعات ۱۱ سپتمبر مینویسد: " . . . ریشه های این فاجعه را باید در سیاست خارجی ایالات متحدۀ امریکا . . . جستجو کرد . . . ایالات متحدۀ آمریکا بعد از جنگ جهانی دوم . . . در یک جنگ دایمی با بسیاری از کشورهای دیگر جهان قرار داشته است. . . که در بسیاری مواقع به سرنگونی حکومتهای منتخب مردم انجامیده است . . . و دیکتاتوری های خشونت کار و ضد مردمی را به منظور حفاظت منافع امریکا در کشور مربوطه به همراه داشته است . . . "!

او در جایی دیگری از کتاب خود تاکید می ورزد ". . پس از حملۀ تروریستی ۱۱ سپتمبر و در ۲۷ سپتمبر ۲۰۰۱ روزنامۀ "والستریت ژورنال" نوشته است: ". . که در پشت سر بوش جوان، بوش سالخورده ایستاده است که در خدمت "کارلایل کارپوریشن" قرار دارد . . این شرکت یکی از بزرگترین پیمانگزاران صنایع دفاعی آمریکا نیز میباشد . . اگر ایالات متحدۀ آمریکا هزینه های دفاعی خودرا به منظور متوقف ساختن فعالیت های تروریستی بن لادن افزایش دهد، کارلایل، و در نتیجه . . خانوادۀ ثروتمند بن لادن در عربستان و خانوادۀ بوش، سود هنگفتی کسب خواهند کرد . . "!

این کاملاْ روشن است که انحصارات سرمایه داری آمریکائی، سی آی ای و پنتاگون منبع اصلی "تروریستان" به منظور تحقق پلانهای شان در مناطق مختلف جهان زیر نام جنگ علیه "تروریزم" بوده اند و هستند!

پس از انجام انتخابات جنجال انگیز ریاست جمهوری در ایالات متحدۀ آمریکا . . . جورج بوش به ریاست جمهوری این کشور رسید، مدتی نه گذشت که آوازه های مداخلات نظامی آمریکا در کشورهای دیگر جهان از محافل امنیتی و نظامی کاخ سفید به گوش اذهان عامه رسید. عملاً روشن بود که محافل جنگ طلب برای تقویت بنیه ای مالی شرکتهای بزرگ انحصاری در حال تدارک اقدامات نظامی و جنگ تازۀ هستند . . . ! و برای اینکه گویا همه را مطمئن سازند، اعلام داشتند، که با خطر "تروریزم" رو به رو هستند! اما حقیقت را اخفا نمودند و مینمایند، و افشاء نمیکنند که این "تروریستان" برای چه پلانی از ماشین "چوچه کشی" کشیده شده اند! و قراری که "ویلیم کریستول" در کتاب خود "جنگ بر علیه عراق" نوشته است: ". . . مشخصاً این مسئله فراتر از عراق . . . و حتی فراتر از آیندۀ خاور میانه و جنگ بر علیه "ترور" است . . . بحث اینست که آمریکا چه نقشی را در قرن بیست و یکم بازی خواهد کرد . . . "! چه نقشی را در تسخیر کشورها و مناطق مختلف جهان به نفع انحصارات امپریالیستی توسط پلانهای سی آی ای و پنتاگون بازی خواهد کرد! اما چه گونه؟ روزنامۀ نیوریک تایمز مورخ ۱۱ جون ۱۹۷۱، آنرا پیش از پیش برملاء ساخته است.

". . . پیشبرد جنگ با دست های دیگران و با کمک تسلیحاتی . . . ازین رو واشنگتن به تحویلدهی اسلحه و ارائه کمک به پاکستان ادامه میدهد . . ." و ازین رو ایالات متحدۀ آمریکا و متحدینش قبلاً تحویلدهی اسلحه و ارائه کمک و آموزش نظامی را به تروریستان "مجاهد" و بعداً به تروریستان "القاعده"، و تروریستان "طالب" ارائه و ادامه داد! و هنوز هم ادامه میدهد!

مدارک روشن میسازد که اسامه بن لادن از آغاز فعالیتش در اواخر دهه ی ۱۹۷۰ از حمایت همه جانبۀ آمریکا، برخوردار بوده است. در اوایل دههء ۱۹۸۰ موصوف به منظور فعالیت تروریستی "جهادی" ضدنیروهای شوروی و به اصطلاح برای "آزادی" افغانستان، پشتیبانی همه جانبه میگردید.

تجهیزات و تدارکات وسیعی در اختیارش گذاشته شد. پلانهای تروریستی و نظامی او علیه قوای نظامی شوروی و ویرانسازی افغانستان، توسط خود آمریکائی ها تهیه میشد! و با حمایت و کمک مستقیم سی آی ای و آی ایس آی پاکستان به سازماندهی افغانهای مقیم پاکستان پرداخت، و آنان را آموزش نظامی و تروریستی داد و آماده ساخت. در مارچ سال ۱۹۸۵ مطابق با تصمیم کمیسیون "امنیت ملی" دولت ریگان میزان حمایت نظامی این فعالیتها، افزایش بخشیده شد. و کارشناسان سی آی ای به همکاران خود در سازمان جاسوسی آی ایس آی که در راولپندی فراگیری آموزش تروریستی را نظارت میکردند یاری میرساندند.

اسامه بن لادن سازمان "القاعده" در همین جریانات تروریستی و زیر نظر مستقیم آی ایس آی و سی آی ای در سال ۱۹۸۸ بنیان گذاری کرد و به سازماندهی و پیشبرد تحقق پلانهای انحصارات امپریالیستی آمریکائی در منطقه و تا آنطرف دریای آمو، در کشورهای آسیای میانه و اتحادشوروی آغاز کرد . . . البته در جملۀ همین پلانها، ایجاد، تمویل و تجهیز نظامی "طالبان" به رهبری ملا محمد عمر بوده است.

قرار گزارش "رویتر" ۱۳ سپتمبر و نیوزویک ۱۴ سپتمبر جنرال محمود احمد، رییس ادارۀ جاسوسی و نظامی پاکستان آی ایس آی، زمان وقوع حملۀ ۱۱ سپتمبر در واشنگتن بوده است. وی در چهارم سپتمبر یعنی یک هفته قبل از یازدهم سپتمبر وارد آمریکا شد. این مطلب نیز در روزنامۀ "دیلی تلگراف" به تاریخ ۱۴ سپتمبر ۲۰۰۱ افشاء گردید. آیا موصوف در تحقق پلانهای طرحریزی شدۀ پیش از پیش نقشی را ایفا نکرده است؟!

"واشنگتن پوست" مورخ ۱۸ سپتمبر به نقل از "نیویورک تایمز" ۱۳ سپتمبر ۲۰۰۱ اعلام میدارد: "که جنرال محمود احمد با معاون وزیر امور خارجه "ریچارد آرمیتاج" دو ملاقات روزهای ۱۲ و ۱۳ سپتمبر داشته است. اما اینکه قبل از آن در آمریکا چه نوع مشورتهای را انجام داده، پنهان است. نامبرده پس از بازگشت از آمریکا، به عنوان نمایندۀ رییس جمهور وقت پاکستان پرویز مشرف به قندهار رفت و دو بار با رهبر طالبان ملا عمر ملاقات کرد.

مدتی قبل از واقعۀ ۱۱ سپتمبر، یکی از نماینده گان کانگرۀ آمریکا چنین گفته است: ". . . ایالات متحدۀ آمریکا بخشی از حمایت دایمی از "طالبان" بوده و هنوز است . . "! حمایت آمریکا از تروریستان "طالب" قطعاً بیجای نبوده بلکه در پلانهای امپریالیستی، موضعی مهمی داشته است، و روزنامۀ فرانسوی "ویگارو" در مقالۀ نقش افشاگری را ایفا مینماید و میگوید: که اسامه بن لادن با یکی از افسران سی آی ای در ماه جولای ۲۰۰۱ یعنی دوماه قبل از ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ در "دوبی" ملاقات کرده است . . . احتمالاً رییس سازمان در منطقه بوده حتماً گفتگوها و تماس های دیگری نیز با وی صورت گرفته است!

این ملاقات زمانی صورت میگیرد که آن "فرد شمارۀ یک" تحت تعقیب دولت آمریکا به اتهام بمب گذاری در دو سفارت آمریکا، و حمله بر کشتی "یو ایس ایس کول" قرار داشته است! اما بن لادن با "جیت" اختصاصی خود "دبی" را بدون کدام موانع به مقصد پاکستان ترک مینماید!!

ویگارو به تاریخ ۳۱ اکتوبر ۲۰۰۱ توضیح مینماید که . . . در تحقیقات بعدی پولیس فدرال آمریکا "اف بی آی" موفق به طرح کشف طرحهای میگردد که بین سی آی ای و دوستان اسلامی اش طی سالیان متمادی وارسی شده، و به نظر میرسد ملاقات "دبی" در راستای همین سیاست های - ویژه - بوده است . . . "! که مقامات امنیتی استخباراتی و نظامی آمریکا توسط این "تروریستان" وابسته به سی آی ای و پنتاگون به محل اجرا گذاشته میشد! دولت آمریکا برای دستگیری اسامه بن لادن در گذشته هرگز دچار کدام مشکلی نبوده است و حتی کشورهای مانند سودان آماده گی تحویلدهی بن لادن را به دولت آمریکا داشته اند!

امروز نیز، تمام مواضع، و مراکز فعالیتهای آموزشی و نظامی و سازماندهی و زنده گی تروریستان "القاعده"، "طالبان" و رهبران آنان در ماورای خط دیورند برای اشغالگران نظامی آمریکا ناتو و دیگر کشورهای اروپائی و دستگاههای امنیتی و استخباراتی شان کاملاً روشن است اما نمیخواهند به دستگیری آنان اقدام نمایند، زیرا ادواتی هستند که در خدمتی پیشبرد پلانهای انحصارات قرار دارند و جزوی نقشه ها، وسایل و افزار جنگی امپریالیستی در تسلط و غارتگری کشورهای منطقه و جهان محسوب میشوند. جنگ علیه "تروریزم" بهانۀ به منظور ادامۀ موجودیت اشغال نظامی و توطئه سازی علیه کشورهای منطقه و جهان، ازین مرکز استراتیژی دارای اهمیت: افغانستان میباشد!!

در یک کلمه- جنگ علیه "تروریزم" کلید راه تسلط و غارتگریست!

 

محمد طاهر نسیم

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org