یکشنبه، ۲۷ دسامبر ۲۰۱۰

 

قرار اخبار منتشره در جراید سویس و کشورهای دیگر، هاشم تاچی محصل اسبق در سویس و اکنون مرد قدرتمند کوزوو در تجارت اعضای بدن انسان دست داشته است.

هموطنان آگاهی دارند که بروز یکشنبه پانزدهم دسامبر سال ۲۰۱۰ میلادی رییس حکومت کوزوو هاشم تاچی که ۴۲ سال دارد برندۀ انتخابات پارلمانی کوزوو اعلان گردید.

هاشم تاچی که آزادی کوزوو را محصول کار خویش میداند

متعاقباً گذشته های خونین رهبر قبلی اردوی آزادیبخش کوزوو (بنام او چه که، KçU) طی یک گزارش کمیسیون اروپا افشا گردید. دیک مارتی نمایندۀ حزب آزاد رادیکال سویس در سنای این کشور و نمایندۀ کمیسیون اروپا در گزارش تحقیقی خویش به چنین نتیجه گیری رسید: هاشم تاچی در رأس ساختار مافیایی (او چه که) قرار داشت و این سازمان در فعالیتهای سیستماتیک جنایی مانند قاچاق مواد مخدر و سلاح، تبادلۀ روسپی ها و قاچاق انسان، شکنجه، قتل و فروش اعضای بدن انسان دست داشته است.

در سال ۲۰۰۸ څارنوال عمومی اسبق سویس و رییس محکمۀ جنایات جنگی هاگ، کارله دل پانته، در کتاب خویش بنام «شکار» نوشت: (او چی که) دست کم ۳۰۰ تن اهالی صربستان را در شمال البانیا ربوده و قبل از مرگ اعضای بدن آنها را با عمل جراحی کشیده و به فروش رسانیده است. به ارتباط این اتهام شورای اروپایی دیک مارتی را وظیفه داد تا موضوع را تحقیق نماید.

 

دیک مارتی محقق شورای اروپایی

گزارش های مارتی حاکیست که دل پانته حق به جانب بوده است، اما حقیقت موضوع بسیار بزرگتر از اتهام هاست. (او چی که) نه تنها صرب ها، بلکه آلبانی تبارهای کوزوو را نیز که به همکاری و جاسوسی به دشمن مورد ظن بودند و یا مزاحم واقع میشدند به این سرنوشت دچار میساخت.

بعد از تحقیق های پرمخاطره و بیشمار و اخذ اعترافات شاهد های متعددی، مارتی مشخصات معمای تجارت اعضای بدن انسانها را دریافت. او عمارت دو طبقه یی در یک مزرعۀ دهقانی را کشف کرد که در نزدیکی یک شهر مرکزی البانیا بنام فوشه کرویا واقع است و این عملیات جراحی در آنجا صورت میگرفته. مارتی از تعداد کثیر اسیرانی سخن میگوید که قبل از کشتار به آنجا انتقال و کلیه های شان را با عمل جراحی میگرفتند.

برخلاف سایر اسیران، اینها بهتر تغذیه میشدند و با ایشان رفتار ملایمتری صورت میگرفت. تعدادی از این قربانیها از نزد اعدام کننده ها خود را پنهان میکردند تا از سلاخی نجات یابند. آنها بطور منفرد به بیرون برده شده و از جانب یک عضو (او چه که) تیرباران میشدند، بعد اجساد شان در همان گویا «کلینیک» دوباره برگردانیده میشدند تا از جانب جراحان به پارچه های کوچک و غیر قابل تشخیص تسلیخ شوند.

سپس اعضای بدن بدست آمده در ظرفهای مخصوص به میدان هوایی نزدیک تیرانا انتقال مییافتند. خریدارها قرار گزارشهای تائید ناشده از کشورهای اسرائیل و ترکیه منشاً میگرفتند.

مارتی که قبلاً وظیفۀ ردیابی مافیا را بعهده داشت نامهای مسوولین را نیز تذکر داده است. در رأس آن گروپ جنایتکاران، مسوولین (او چه که) که خود را بنام «گروپ درینیچه» نام گذاشته بودند قرار داشت. مسوول گروپ همان مرد پرقدرت امروزی در کوزوو، یعنی هاشم تاچی، که زمانی در کشور سویس در رشتۀ علوم سیاسی تحصیل مینمود، بود. تجارت اعضای بدن انسان یکی از جمله منابع درآمد این سازمان بوده است. البته رهبران (او چه که) در زراندوزی شخصی و پر کردن جیبهای خویش نیز دست بکار بوده اند.

حقیقت وحشتناک دیگری که مارتی برملا کرد اینبود که دولتها و دستگاههای استخباراتی تقریباً تمام دنیا ازین مسئله آگاه بوده اند، اما تا حال هیچکسی به محکمه و عدالت کشانده نشد. قرار گزارش مارتی شعار کشورهای صاحب زور «تأمین ثبات و صلح به هر قیمتی که تمام شود» بود.

گزارش مذکور چندی قبل در پاریس بنشر رسانیده شد و باعث تحیر همگان گردید. وزیر خارجۀ روسیه، سرگی لاوروف گفت: «ما با هشداری خاصی از گزارش اطلاع حاصل نمودیم.» قرار گزارش های خبری تلویزیونی و مطبوعاتی غرب، که هموطنان ما شاید دیده و شنیده باشند، راپور مذکور انفجاری را در حلقه های مختلف بوجود آورد و مستقیماً رییس حکومت فعلی کوزوو یعنی هاشم تاچی را مورد حمله قرار داده، بخصوص که موصوف روابط تنگاتنگی را با سویس برقرار نموده بود. در سراسر قضیۀ جنگ کوزوو کشور بیطرف سویس با همکاری اتحادیۀ اروپا و سازمان سی آی ای ابتکار عمل را بدست داشته است، اما مانند همیشه در خفا.

جالبتر از همه این که بتاریخ ۲۸ مارچ سال ۲۰۰۸ خانم میشلین کلمی ری (امسال رییس جمهور، مربوط حزب سوسیالیست سویس و وزیر خارجه)، سفارت کشور سویس را در کوزوو افتتاح نمود.

هاشم تاچی و میشلین کلمی ری در هنگام افتتاح سفارت سویس در پریشتینه پایتخت کوزوو.

هاشم تاچی رییس حکومت کوزوو نیز درین گشایش حضور داشت و از نقش کشور سویس در سراسر پروسۀ اعلان آزادی «قبل، در هنگام نبردها و بعد از آن» قدردانی بی پایان نمود. یکماه قبل از آن سویس از جمله اولین کشورهای بود که دولت مستقل کوزوو را به رسمیت شناخت.

اگر به تاریخ بنگریم، بعد از سال ۱۹۴۸ کوزوو در چوکات کشور یوگوسلاویای سابق خودمختاری خود را داشت. در سال ۱۹۸۹ سلوبودان میلوسویچ رییس جمهور سابق یوگوسلاویا این حق را مصادره نمود و کوزوو را ولایتی از صربستان خواند و بدین ترتیب آلبانی تبارها فاقد ادارات مختص بخود شدند. مقاومتها در آغاز صلح آمیز بودند. هاشم تاچی محصل رشتۀ تاریخ آنزمان تظاهرات را بر علیه صربها و بخاطر استقلال کوزوو سازماندهی مینمود. در همان سال مردم محل تحت ادارۀ موصوف از درۀ درینیچه مقاومت مسلحانه را آغاز کردند که بعدها، در سال ۱۹۹۳، تحت نام سازمان آزادیبخش کوزوو یعنی (او چی که) شکل گرفت.

هاشم تاچی در معیت جنگاوران او چه که، سال ۱۹۹۹     هاشم تاچی در هنگام کمپاین انتخاباتی در محل اسکندریه

در همین سالها بود که موصوف به قتل و قتال صربهای محل دست یازید و بگفتۀ ژورنالیست سویسی با آتش جنگ غسل تعمید گرفت. در سال ۱۹۹۶ موصوف در سویس سمت پناهندۀ سیاسی را حاصل کرد و در رشتۀ تاریخ و علوم سیاسی شامل پوهنتون زوریخ شد. روزها تحصیل علم میکرد و شبهایش را به ایجاد سازمان چریکی و پیشبرد جنگ برای آزادی کوزوو اختصاص داده بود. او در سویس طی این سالها مصروف قاچاق سلاح و جمع آوری پول برای سازمان تروریستی خویش بود. در سال ۱۹۹۸ موصوف با استادان و دوستان خویش تحت نام قدم گذاشتن به عرصۀ سیاست وداع نمود اما بجای سیاست به جنگ قدم گذاشت و به نام مستعار «مار» فعالیت میکرد. در سال ۱۹۹۹ دوباره و ناگهانی سر و کله اش پدیدار گشت، اما اینبار در مذاکرات  صلح رامبویه به صفت عضو رهبری هیئت کوزووی آلبانی تبار. البته مذاکرات به ناکامی انجامید و از مارچ ۱۹۹۹ ناتو به بمباردمان هوایی برضد میلوسویچ پرداخت. در ماه اپریل همان سال (او چه که) هاشم تاچی را بصفت رییس جمهور دولت عبوری کوزوو برگزید. جنگ در حدود سه ماه دوام کرد و صربها رانده شدند ولی تاچی قرار گزارش مارتی خود به جنایتکار جنگی در سمت رییس مافیا و تاجر اعضای بدن انسان مبدل شد.

قرار اخبار نشر شده، اکنون تاچی بر ضد مارتی اقامۀ دعوا نموده و همچنان، مانند داستانهای فیلم های هالیوود، به وی مشوره داده است تا وکلای مدافع خوبی برای خویش انتخاب نماید. موصوف میگوید که گزارش مارتی عاری از هر نوع ثبوت و حقیقت است. او مدعیست که راپور مارتی پای دو کشور مستقل یعنی کوزوو و آلبانیا را به گنداب میکشاند و از جانب دیگر اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ آمریکا را مورد اتهام قرار میدهد. او میگوید این ادعا ها کاملاً بی اساس اند. نامبرده راپور مذکور را سیاسی خوانده و ادعا میکند که مارتی همیشه برخلاف آزادی کوزوو و بمباردمان صربستان بوده است. تاچی میگوید اتهامات مذکور یکبار از جانب محکمۀ هاگ، بار دیگر از جانب هئیت ملل متحد و سومین بار هم از جانب هئیت اروپایی LEXUE مورد تحقیق و تدقیق قرار گرفته و همۀ این تحقیقتات هیچ ثبوتی را ارایه نتوانسته اند.

در عکس العمل تاچی نسبت به راپور مارتی، موضوع بیشتر جنبۀ سیاسی کسب کرده و گفته شده که این راپور بمنظور تخریب چهره دولت مستقل کوزوو و آلبانی تبارهای منطقه تهیه شده و به جریان برسمیت شناختن دولت مستقل کوزوو از جانب جامعۀ جهانی میخواهد لطمه وارد کند.

هموطن عزیز، ماجراهای جنگ بالکان و آزادی کوزوو به ابتکار و رهبری غرب که بیشتر وقت توسط سوسیالیست های اروپا و نماینده های مستقیم سرمایه اداره میگردد، ما را بیاد حوادث خونین کشور خود ما می اندازد که در آنجا نیز جهان گویا «متمدن و آزاد» بجای نیرو ها و دولت ملی و چپگرا چی الترناتیفی را به ملت ما پیشکش نمودند. مشتی از وطن فروشان اوباش، دزد و نوکرصفت را بقدرت رساندند که بجز خدمت به زورمندان و پرکردن جیبهای خویش از غارت مردم ارمغانی به ملت نداشتند و ندارند. هموطنان ما که در اروپا بسر میبرند از وضع زنده گی، سطح اخلاق، فعالیتهای روزمره و برخورد مردم محل با پناهنده های کوزوو آگاهی دارند.

چه شباهت های جالبی بین چاقوکش ها و دزدهای این محل با اوباش های کشور خود ما وجود دارد.

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

ww.esalat.org