چهارمین جشن تابستانی افغانها

 در شهر هامبورگ

 

در چمن پارک اویندورف بروزهای شنبه و یکشنبه ۳۱ جولای و اول اگست ۲۰۱۰

 

درین جشن هنرمندان شناخته شدهء افغان از شهر های هامبورگ فرانکفورت و لندن هنر نمائی دارند.

 

پروگرام ویژه برای اطفال

 

دو عدد لِپ تُپ، سیت های عراق طلا دو قطعه تکت رفت و برگشت افغانستان و دو عراده بایسکل و بسی جوائز دیگر شامل برنامهء لاتری ماست.

 

برنامه را در جمع گویندگان انسامبل جوانان (جمیله نیازی و آمون) قیام گردانندگان ورزیدهء ما خانم فریبا شمال و آقای نجیب شفق یار پیش میبرند.

 

پروگرام:

                   شنبه از ساعت ۱۰ صبح الی ساعت ۱۰ شب

                   یکشنبه از ساعت ۱۰ صبح الی ۹ شب

 

تیلفون تماس:

از آلما ن:                ۵۹ ۱۶  ۶۸  ۰۴۰

از خارج از آلمان:      ۵۹  ۶۸۱۶  ۴۰ ۰۰۴۹

 

تیلفون سیار:

از آلمان:                  ۸۹۲  ۷۵ ۲۱۹ ۰۱۷۶

از خارج آلمان:          ۸۹۲  ۷۵  ۱۷۶ ۰۰۴۹

 

برگزار کننده:  احمدشاه قادری