بخش ۱۱

استاد (صباح)

(یک پژوهش مستند در مورد اوضاع سیاسی، نظامی و اقتصادی افغانستان با اتکاء به بخشهای خبری و تحلیلی، داخلی و بین المللی)

شنبه، ۱۳  فبروری  ۲۰۱۰

تنش های چشم گیر بین کرزی و اوباما

چه كسی می دا نست كه فرود یك گلوله توپ قلب چند نفر را می درد؟ چه كسی می دانست که هر صدای فیراسلحه، فردا به قطره اشكی بد ل خواهد شد و این اشك چه جگر هایی را خواهد سوزا ند؟ که بود میدا نست جنگ یعنی سوختن، ویران شد ن، آرامش مادری كه فرزندش را با لالایی گرمش در آغوش خود خوابانیده، نوری، صدایی، ریزش سقف خانه و سرد شد ن تن گرم كود ك درقامت خمیده مادرچه تاثیرداشت؟ نبود کسی که میدانست جنگ یعنی ستم یعنی آتش، یعنی خونین شدن وسرخ شدن جامه ای و سیاه شدن جامه ای دیگر. گلوله ای از میل تفنگ وباماشه کشید ن تفنگداری با سرعت شلیك می شد و در مبداء به حلقومی اصابت نموده، آنرا سوراخ كرده و گذر می كرد ؛ میدانید كه؟ كدام مادر ضجه می كشد؟ كدام پیراهن سیاه می شود؟ كدام خواهر بی برادر می شود؟ آسمان كدام شهر سرخ می شود؟ كدام گریبان پاره می شود؟ كدام كودك در انزوا و خلوت خویش ازدردجانسوزبی پدری اشک میریزد.

در میان متفكران غربی بعضی سیاست را معادل باعلم قدرت، علم زیر سلطه درآوردن، علم به اطاعت واداشتن افراد جامعه دانسته اند. رُوبر، سیاست را فن و عمل حكومت بر جوامع انسانی می داند. موریس دوورژه، استاد سیاست دردانشگاه پاریس در كتاب اصول علم سیاست پس از ذكردوتعریف فوق و تحلیل مختصر تفاوت بین آن دو، سیاست را علم قدرت تعریف كرده است.و او هسته ی اصلی قلمرو سیاست را قدرت می داند.

نكته ی مهمی در تعریف های فوق الذكر موردغفلت واقع شده است آن ذكر هدف ازبه حاكمیت رسیدن و حكم راندن بر كشورو جوامع انسانی است. ابن خلدون سیاست را دسیسه ای برای جلوگیری از تجاوز ها وظلم و فساد می داند.

ابن عقیل می گوید: سیاست چیزی است (عملی است) كه با آن مردم به صلاح نزدیك تر وازفساد دورتر می شوند. امتیاز این تعریف بر آن چه كه از سوی متفكران غربی ارائه شده، این است كه در اغلب آن ها توجه به رفع فساد یا احقاق حق و یاجلوگیری از ظلم وجود دارد كه به تعبیری می توان آن را غایت و هدف حكومت و سیاست دانست، یعنی كسب قدرت و حاكمیت برای احقاق حقوق مردم و دفع ظلم و فساد است.

غزالی می گوید: علمی كه زیست مسالمت آمیز و سودمند را ـ چه در صحنه ی مادی و چه از نظر معنوی ـ می آموزد سیاست است. در تعبیر دیگری از سیاست می گوید: مگر سیاست چیست؟ روابط بین حاكم و ملت، روابط بین حاكم و سایر حكومت ها و جلوگیری از مفاسد كه هست، همه ی اینها سیاست است. تعریف خلاصه ی سیاست چنین است: سیاست، عبارت است ازهرنوع تدبیر و تلاش و فعالیت در جهت اداره ی امور كشور به نحوی كه جامعه و افراد آن در مسیر تحقق آمال، ارزش ها و خواسته های خویش قرار گیرند.

سیاست به معنای واقعی عبارتست از هدایت جامعه به سوی خیر و صلاح و كمال و فلاح و سیاستمدار به كسی گفته می‌شود كه با شناخت كامل از انسان و نیازهای او و اطلاع كامل از اوضاع جهانی و سیاست‌های حاكم بر جوامع مختلف، روشی را اتخاذ نمایدكه جامعه خود را در عزت و سرفرازی به شاهراه كمال هدایت نماید. وازمنظر اسلام سیاستمدار واقعی كسی است كه احكام خدا را در جامعه جاری سازد و انحراف سیاست از معنای واقعی آن، سیاست بازی است و آن عبارتست از یك تعداد نیرنگ‌ها و سیاستهایی كه سیاست‌بازان در راه پیش‌برد اهداف سلطه‌جویانه خود به كار می‌گیرند. سیاست بازی یعنی جهان و انسان را وسیله وخود را هدف قرار دادن است.

خشم و انتقادات دولت افغانستان

کیهابیشترین شکایت را ازکرزی دارند :؟ کسانیکه ازقدرت ومسند، چوروچپاول وملک الطوایفی، مردم ستیزی وقانون گریزی، کشتن وبردن بزیرکشیده شده اند، وآنانیکه بخاطرکسب قدرت، شهرت وپول پرستی دیوانه واردرآتش این پدیده های منفی میسوزند وخواب کرسی وقدرت طلبی آرام شان نمیگذارد.

گزارش هایی كه روزانه ازافغانستان مخابره می‌شود به وضوح نشان می‌دهد كه هنوز هیچ جای كشور حتی كابل، ازامنیت قابل اطمینانی برخوردارنیست. از حضور نیروهای نظامی بیش از سی كشور در افغانستان كه بگذریم، تعهد میلیارد‌ها دالر در چند كنفرانس بین‌المللی (توكیو، لندن، پاریس) در هفت سال گذشته نشان‌دهنده توافق نظر و همكاری كم سابقه‌ جهانی در مورد افغانستان بوده است. اماهیچ كس از نتیجه و ماحصل این حضور فعال و همكاری كم سابقه راضی نیست، نه جامعه جهانی، نه دولت افغانستان و نه مردم این كشور. كرزی، درمصاحبه‌ای با بی‌بی سی گفت: باید یك میلیون بار بهتر كار می‌كردم.مردم افغانستان می‌گویند، تاثیر كمك‌های بین‌المللی را در زندگی روزانه‌‌شان حس نكرده‌اند و گزارش‌ها حاكی است كه میلیون‌ها نفر دركشور در معرض خطر گرسنگی قرار دارند.

كرزی درگفت‌وگو روزنامه‌ آلمانی زود دویچه ‌گفت: اقدام نظامی آگاهانه وتعمدی آمریكا به تدریج موجب ضعیف شدن دولت قانونی افغانستان ودولت فعلی این كشور شده و این روند نیزهمچنان ادامه خواهد یافت. كرزی خطاب به دولت جدید آمریكا گفت: قربانی كردن غیر نظامیان را متوقف كنید، دستگیری، بازجویی و جستجوی خانه به خانه را متوقف كنید. باید استراتژی‌ای اتخاذ شود كه هدف آن تحقق صلح و ثبات در افغانستان باشد.كرزی ضمن انتقاد از عملكرد نیروهای غربی در كشور گفت: بعد ازآن كه طالبان طی هفت سال گذشته سرنگون شدند نیروهای بین‌المللی نتوانستند به درستی از نقاط مرزی‌ای كه پناهگاه طالبان است حفاظت كنند و در جلوگیری از بازگشت طالبان موفق عمل نكرده‌اند. نیروهای بین‌المللی باید قبل از هر جای دیگر در جنوب افغانستان مستقر شوند.

طالبان در افغانستان به تجدید سامان‌دهی خود مشغول است و حمله ونفوذ دوباره‌ی خود به خاك افغانستان از پاكستان را آغاز كرده‌ است. كرزی ضمن قبول اشتباهات خود برای مثال در مبارزه با ارتشاء تاكید كرد، برای مذاكره با آن دسته از اعضای طالبان كه عضو شبكه‌ی القاعده نیستند، آمادگی دارد. كرزی با انتقاد شدید از غرب اظهار داشت، غرب مسئول اصلی تقویت طالبان در كشور است.

بعدازتنشهای فراوان دولت میگوید - طرحی رابخاطر جلوگیری از تلفات افراد ملکی درجریان عملیات نظامی به نیروهای ائتلاف تسلیم داده است. دراین طرح گفته شده که تلاشی منازل باید از طریق پولیس ملی، اردو وامنیت ملی صورت گیرد و همچنان دستگیری بی مورد افراد، بمباردمان های هوایی کاهش داده شود عملیات نظامی که از سوی نیروهای ناتو و ائتلاف اجرا میشود باید در تفاهم و هماهنگی با نیروهای داخلی صورت بگیرد. دیگرمردم ما حوصله ندارد تا اطفال و زنان شان درهمچو عملیات ها از بین بروند، تلفات ملکی نه تنها باعث از بین رفتن اعتماد مردم در مبارزه با تروریزم میگردد بلکه به حمایت مردم از حکومت نیز صدمه می رساند.

اخیرا کرزی اظهار نمود که احتجاج ها و مخالفت های ما در برابر حملات قوای ائتلاف بالای مردم ملکی از حد گذشته است و جامعه جهانی باید هرچی عاجلتر در این مورد تصمیم بگیرند. کرزی بار دیگر هشدار داد که اگر نیروهای خارجی ازکشتار مردم ملکی جلوگیری نکنند وی به رای مردم مراجعه خواهد کرد. برای جلوگیری از این وضعیت طرح یازده ماده ای را برای جامعه ی جهانی ارائه نموده است که در آن از دستگیری های بی مورد، بمباران خود سرانه و تلاشی منازل سوی قوای خارجی تاکید شده است. دولت افغانستان از جامعه جهانی خواسته است تایک ماه دیگر تصمیم خود در مورد این طرح را مشخص نمایند. درخشونت‌های سال قبل، شش هزار و‪ ۴۰۰نفر كشته شدند كه دو هزار نفر غیرنظامیان بودند. كشتار غیرنظامیان به یك موضوع چالش برانگیز میان دولت و نیروهای خارجی تبدیل شده است. به پیش بینی كارشناسان، با استقرار سه هزار تفنگدار آمریكایی در ولایت میدان وردگ و لوگر در روز سه شنبه و افزایش این نیروها به ‪۳۰ هزار نفر تا تابستان سال آتی، افغانستان سال خونینی را در پیش روی دارد. هم اكنون ۷۱هزار سرباز از‪ ۴۱كشور در افغانستان حضور دارند.

پس از اعلام طرح بارك اوباما برای اعزام نیروهای تازه نفس به افغانستان، كرزی ابراز امیدواری كرد كه افغانستان به زودی شاهد كاهش تنش‌ها با امریكا باشد. كرزی اظهار داشت: نیروهای آمریكا و ناتو با انجام هماهنگی‌های بیشتر با دولت در جریان عملیات‌ برای ممانعت از تلفات بیشترغیرنظامیان موافقت كردند. وی افزود: تنشی كه میان دولت‌های امریكا و افغانستان به وجود آمده بود اكنون برطرف شده است از این به بعد هیچ گونه عملیات نیروهای خارجی بدون هماهنگی با نیروهای ما انجام نخواهد شد.روابط میان واشنگتن وكابل به دلیل اعتراضات كرزی بر سر كشته شدن غیر نظامیان و شكایت امریكایی‌ها از عملكرد وی به دلیل ضعف اداری وعدم اقدامات كافی در مبارزه با فساد به تیرگی گراییده بود. همپنان کرزی درکنفرانس امنیتی مونشن گفتند :... امروز پاکستان نیز درتهدید تروریستان قراردارد. مکاتب، هوتل ها و پل ها سوزانده میشوند همینگونه هند نیز از تهدیدات تروریستان به دور نمانده است. میان افغانستان و حکومت مردمی پاکستان تفاهم خوبی ایجاد شده وهردو کشور متعهد اند که افراط گرایی و تروریزم را به شکست مواجه سازند و دراین زمینه سهم دیگر کشورهای منطقه نیز مهم است. 

کرزی همچنان در رابطه به انتخابات آینده صحبت کرد و گفت ما از تمام طالبانی که به شبکه القاعده ارتباط ندارندو درگروه های تروریستی مشارکت نداشته اند ومی خواهند به کشور باز گردند، درنظر دارند بر اساس قانون اساسی افغانستان به زنده گی شان ادامه دهد، صلح در این کشور را خواهانند و می خواهند به زنده گی عادی ادامه دهند برای بازگشت به کشور دعوت می کنیم.

سه گزارش انتقادآمیز جداگانه درباره آینده وضعیت امنیتی افغانستان منتشرشده وضعیت امنیتی در كشور را تاریك توصیف كرده است. گزارش های گروه مطالعات افغانی در آمریكا گروه تحقیقات شورای آتلانتیك آنقدر وضعیت امنیتی افغانستان راتاریك توصیف كرده اند، دولت این گزارش ها را مبالغه آمیز خوانده است ومحتوای این گزارش راغیر منصفانه توصیف نموده ا ند. گروه مطالعات افغانی درآمریكا هشدار داده است موج جدیدی ازخشونت ها در افغانستان آغاز گردیده با افزایش كشت خشخاش در نقاط مختلف كشور اعتماد عمومی به كرزی رو كاهش می رود.

 گروه تحقیقات شورای آتلانتیك هم اعلام كرده است اشتباه نكنید ناتو درافغانستان در حال پیروزی نیست چون مردم افغانستان پیشرفتی دروضعیت زندگی شان نمی بینند مردم از وضعیت دلسرد شده اندبنابراین طالبان در این كشور بهتر می توانند عمل كنند این گزارش ها نظام سیاسی افغانستان را در حال تبدیل شدن (حكومتی ناكام) می داند، اگر دیر اقدام كنیم امكان دارد این كشوركانون افراطی گری تبدیل شود.

اختلاف بین اعضا ناتو در مورد استقرار نیروی بیشتردرافغانستان باعث شده چشم انداز آینده عملكرد ناتو در افغانستان به مخاطره افتد، ناتوزمانی از سازمان های مهم نظامی بود با این اختلافات نشان داد بتدریج بن بست برخورد می كند شكافها در داخل ناتو عمیق است پیمانی روزی دربرابر شوروی می ایستاد امروز شاهد افول آن هستیم این سازمان امروزدچار مشكلاتی شده حتی از فرستادن هزار سرباز به افغانستان دچارمشكل شده است لذا آینده عملكرد ناتو در افغانستان با نوعی مخاطره روبرو است.

ملاحظات و دید گاه های آمریکا

ذوق زدگی بعضی ازافراد برای انتخاب باراک اوباما به ریاست جمهوری آمریکا زیاد طول نکشید و نشانه هایی ازعدم تغییرات دلخواه این افراد درآمریکا پدیدار شده است. اوباما در سخنان خود تلاش کرد با مطرح کردن موضوعاتی هم چون انتقاد ازرئیس جمهور قبلی و تصمیم گیری های عجولانه و غیرعاقلانه خواندن این تصمیمات، مرهمی بر زخم های چهره آمریکا درمیان ملت های جهان مخصوصاً جهان سوم بگذارد. در این سخنان، اوباما به طور آشکار به منفورشدن آمریکا در ذهن ملت ها اشاره می کند و می گوید: در این روز ما آمده‏ایم تا ناراحتی های کوچک و قول های دروغین و اتهامات متقابل و تعصبات کهنه و رنگ باخته که گریبان سیاست های ما را برای مدت طولانی گرفته است، پایان دهیم.

با اوج گیری مجدد ناامنی ها در پاكستان و افغانستان و تشدید نفوذ و توان عملیاتی نیروهای طالبان بار دیگر افغانستان به كانون نگرانی های كاخ سفید و اقدامات بی هدف وكور نظامیان آمریكایی تبدیل شده است.

آنچه مسلم است اینكه شرایط كنونی بیش ازهرچیز ریشه در اشتباهات آمریكا در هفت سال حضور نظامی این كشور در افغانستان دارد. اختلاف نظر محافل سیاسی، امنیتی و نظامی كاخ سفید در خصوص نحوه تعامل با طالبان و القاعده در افغانستان، كه اخیرا در روزنامه نیویارك تایمز افشا شد، و مانع از عزم اجرایی آمریكا در دستگیری سران القاعده و طالبان گردید وافشای تعامل مخفی نظامیان ناتو و آمریكا با سران طالبان و القاعده از اشتباهات كاخ سفید در افغانستان به شمار می آید، كه اوضاع كنونی را دامن زده است. 

ناتوانی درجلوگیری از كشت خشخاش و سودجویی نیروهای خارجی در مماشات با قاچاق مواد مخدر كه منجر به تامین منابع سرشار مالی برای طالبان و القاعده گردیده است، از دیگر كاستی ها و اشتباهاتی است كه در تحكیم مجدد جایگاه طالبان و تشدید ناامنی ها در افغانستان موثر بوده است. در چنین شرایطی، گروه های تروریستی در منطقه با بازیافت توان رزمی و پشتوانه مالی خود و ایجاد ارتباط منسجم بین شبكه های افراطی درمنطقه بر بخش های شمالی و شرقی افغانستان و مناطق قبایلی پاكستان مسلط شدند، و با افزایش حملات و تهاجمات خود به نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای خارجی مستقر درمنطقه، موجبات افزایش ناامنی در منطقه را فراهم ساخته اند. 

روزنامه ایندیپندینت طی یک یاداشت تحلیلی مینویسد: ورود باراک اوباما به کاخ سفید و جریان تغییرات در واشنگتن، ممکن است به برکناری رییس جمهور کرزی منجر شود. حمایت بین المللی از کرزی، که زمانی دوست نزدیک غرب به شمار می رفت به گونه ای غیرعادی ای رو به کاهش گذاشته است؛ آن هم به این دلیل که خشونت ها افزایش یافته اند، فساد همه گیر شده و رهبری موجود فاقد توانایی است. ام، دیپلومات ها می گویند که هیچ گزینه مناسب در حاضر وجود ندارد. اوباما با چالش های افغانستان اندک اندک آشنا می شود...

جان دیمپسی، مسوول انستیتوت صلح آمریکا در کابل می گوید: آنها دیگر به صورت کورکورانه هم مانند اداره رییس جمهور بوش که ازکرزی برای مدت طولانی حمایت کردند، حمایت نخواهند کرد.

مقام های رسمی کرزی امیدوار بودند که هیلاری کلینتون، وزیر خارجه جدید امریکا خود را به مثابه متحد شان در کاخ سفید تثبیت کند. اما این امیدها حالی به یاس مبدل شد که وی در سخنان خود دولت افغانستان را دولت موادمخدر خواند که فاقد توانایی بوده و به شدت فاسد گشته است.پلان در مورد افغانستان از چند ماه به این سو دروزارت امورخارجه امریکا و پنتاگون جریان دارد. یک مقام رسمی می گوید: ما طرح های جدید و بدیع را در زمینه مبارزه با شورش ه، مبارزه با مواد مخدر، حکومت داری و توسعه تهیه خواهیم کرد. فعلا بخش های دیگر نیز مشغول این کار اند. در این شکی وجود ندارد که ما پس از طالبان در مورد افغانستان غفلت کردیم، اما حالا گمان براین است که ما بیشتر از آنچه که انجام دادیم، به زودی انجام دهیم. یک مجموعه ای از ابتکارات در راه است.

یاپ دوهوپ شفرسکرترجنرال ناتومیگوید: افغان ها نیازمند دولتى هستند كه بتوانند به آن اعتماد داشته باشند. جامعه بین المللى باید در این راه حمایت هاى خود را از دولت انتخابى در افغانستان دریغ نكند. اما ما هزینه هاى مالى و جانى زیادى در این راه داده ایم و امروز این حق را داریم كه از دولت افغانستان بخواهیم كه اقدامات محكم تر و نیرومندترى را آغاز كند، هرچند كه این مسأله نیازمند انتخاب سیاسى سختى مى شود.

عملیات ما در افغانستان همچنان منسجم نیست چراكه كشورهاى مستقلى در قسمت هاى مختلف جغرافیایى افغانستان به طور جداگانه فعالیت مى كنند. مزیت این مسأله این است كه كشورهاى مستقل تجربه خوبى در زمینه محلى ها دارند و در زمینه توسعه این مناطق و عملیات نظامى موفق هستند. نقطه ضعف حضور این كشورها در این است كه پیشنهادها و خواسته هاى این كشورها براى عملیات نظامى و كمك هاى آنها براى توسعه در یك كشور متفاوت است و همین امر سبب تاثیر كارها را كاهش داده و از یكپارچگى در راستاى یك هدف مشخص مى كاهد. ما باید گام هایى برداریم كه داراى خواست ها و هدفهاى مشخص ترى است.

ما نمى توانیم براى رسیدن به خواست هاى مشترك یاوه گویى كنیم. ما بارها اعلام كرده ایم كه نیروهاى نظامى به تنهایى نمى توانند براى مشكلات افغانستان چاره یابى كنند. اما ما مجبوریم كه به عملیات نظامى خود در این منطقه ادامه دهیم. در همین راست، نیروهاى پولیس باید حمایت بیشترى داشته باشند. كمك براى توسعه این كشور باید با برنامه ریزى بهترى انجام شود. و مسلما دولت افغانستان باید تصمیمهاى مهم و سختى را براى تشكیل دولتى عارى از فساد و موثر اتخاذ كند تا مردم هم بتوانند بر این دولت اعتماد كنند. هرچه زمان بیشترى براى رسیدن به این مسائل بیشتر باشد ما نیازمند ادامه بیشتر عملیات نظامى خواهیم بود كه در واقع صدمات جانى در بردارد.

سخنان اخیر دو مقام غربی در مورد ضعف دولت کرزی درایجاد صلح و ثبات و ناتوانی در مبارزه با کشت و تولید مواد مخدروفساد اداری با واکنش های متفاوتی در این کشور رو به رو شده است.

هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا در دولت باراک اوبام، دولت کرزی را حکومت مواد مخدر نامید و گفت که باید با این طوفان مقابله کرد. همچنین یاپ د هوپ شفر، مشکلات در افغانستان را ناشی از ضعف مدیریت دولت کرزی نه شورشیان طالبان دانست.

اوبامادرنخستین اظهاراتش بر ادامه و ازدیاد حمایت های آمریکا به افغانستان، تقویت روند امنیت ومبارزه قاطع در برابرتروریزم تاکید کرد. اما اوباما در عین حال پیامی شدیدالحن برای دولت هایی که کارایی ندارند و دچار فساد اداری هستند، را با خود داشت. سخنرانی اوباما در سه عرصه مهم، به نحوی در بر گیرندۀ مسایل مربوط به افغانستان بود. نخست در چارچوب راه های جدید آمریکا در برخورد با مسلمانان جهان، دوم به عنوان جایگاه مهم جنگ مقابله با دشمنان آمریکا و سوم به عنوان دولتی که از نبود ادارۀ سالم و نبود حاکمیت قانون رنج می برد. بدین ترتیب افغانستان اگر از یک سو مورد حمایت قرار گرفت، از دو سوی دیگر مضمون سفارشات جدی از رهبری جدید ایالات متحده تلقی گردید. این اظهارت می تواند در چارچوب تغییر استراتژی کاخ سفید در قبال بسیاری از مسایل جهانی از جمله مسایل افغانستان، تعبیر شود. باراک اوباما در یکی از گفت و گوهای تلویزیونی اش با شبکه خبری سی ان ان نیز به ضرورت حمایت افغان ها در شکلگیری یک دولت کارا و تخصصی سخن گفته بود.

سفر جوبایدن معاون رییس جمهور آمریکا به افغانستان وواکنش های وی پیرامون ظرفیت پروری نظام سالم در کشور نیز گواه روشن این پیام جدی است. این در حالیست که کرزی، در یکی از سخنرانی های اخیرش در کابل، جامعۀ بین المللی را به تعمیم فساد اداری در افغانستان متهم دانست.

از فیصله نامه کنفرانس پاریس از یک سو، و در رویکردهای جدید سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از سوی دیگر و حالا هم درتحولات جدید ایالات متحده آمریک، بحث اداره سالم در افغانستان مورد توجه جدی قرار گرفته است. دیدگاه تحلیلی به این پیام ها به وضاحت نشان می دهد که جهان به عنوان حامی تحولات و توسعه درافغانستان، پیام مشخصی برای رهبران سیاسی کشور دارد. جوهر این پیام برای دولتمردان امروز و فردای افغانستان را حاکمیت و اداره سالم که در برگیرندۀ نظام کارای خدماتی، ایجاد فرهنگ ارجحیت و حاکمیت قانون، شفافیت، حسابدهی، حقوق بشر و دموکراسی می باشد، شکل می دهد، که البته گذر زمان می تواند تحقق آن را چه در صحنه تعامل آمریکا با افغانستان و چه در صحنه داخلی سیاسی افغانستان بیشتر نشان دهد.

همچنان روزنامه نیویارک تایمز در یکی ازشماره های اخیرش نوشت: ممکن است حامد کرزی مانع بالقوه برای رسیدن آمریکا به اهدافش تلقی شود. مقام های آمریکایی می گویند، گسترش فساد در دولت کرزی سبب افزایش تولید و قاچاق مواد مخدروهمچنین افزایش فعالیت مجدد طالبان شده است. مقام های کاخ سفید موضع دولت جدید آمریکا را مجزا از موضع دولت بوش می دانند، بوش هر دو هفته یکبار از طریق کنفرانس ویدیویی با حامد کرزی در کابل تماس بر قرار می کرد و به نقش آمریکا در باز سازی افغانستان ونهاد های مدنی آن تاکید می کرد.

کاخ سفید می گوید حالا آمریکا به جای آنکه با دولت مرکزی افغانستان کارکند با مقام های محلی در ولایات همکاری کند و همچنین به جنگ علیه تروریزم متمرکز خواهد شد و کمک به بازسازی و ملت سازی را به متحدان اروپایی خود واگذارخواهد کرد. نیویارک تایمز همچنین به نقل از رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا نوشته است: آمریکا به اندازه کافی پول وقت و شکیبایی ندارد تا اهداف بلند پروازانه رادرافغانستان تعقیب کند، اگر هدف آمریکا ساختن یک کشور آیده آل باشد، بازنده خواهد شد. این اظهارات تفاوت دیدگاه کنونی کاخ سفید را نسبت به دیدگاه دولت بوش نشان می دهد.

جوزف بایدن معاون اوباما که میانه خوبی با کرزی ندارد، پس ازبازگشت از افغانستان وضعیت در کشور را واقعا آشفته و درهم و برهم توصیف کرد. طالبان فعالیت های خود در شرق و جنوب افغانستان را افزایش می دهند و آمریکا گزینه دیگری ندارد جز این که مبارزه مسلحانه با آنها را در محور توجه خود قرار دهد.

همزمان با آغاز بازنگری در استراتژی آ‌مریكا در افغانستان، باراك اوباما به موفقیت‌های آمریكا در عراق اشاره كرد و گفت: افغانستان هنوز تلاش‌های لازم، مشابه با آنچه كه در عراق صورت گرفت را برای بیرون راندن القاعده و طالبان از خود نشان نداده است. اوباما خاطرنشان ساخت:... قرار است انتخاباتی قریب الوقوع در این كشور برگزار شود اما به نظر می‌رسد دولت ملی افغانستان ازاتفاقاتی كه در جامعه اطرافش رخ می‌دهد بسیار دور افتاده است.

همچنان باراك اوباما در اولین دیدارش به عنوان فرمانده قوا از پنتاگون اظهار داشت كه باید تصمیم‌گیری‌های بسیار دشواری در خصوص عراق و افغانستان داشته باشد. ما تصمیم‌های بسیار دشواری در خصوص عراق و افغانستان باید اتخاذ كنیم كه البته برخی از این تصمیم‌گیری‌ها باید بسیار فوری انجام شود. كاملا آشكار است كه تلاش‌های ما برای نابودی سازمان‌های افراطی كه به امنیت ما در خاك خودما آسیب می‌رسانند از اولویت‌های ما می‌باشد.

ازسوی دیگر یك مقام كاخ سفید گفت: باراك اوبام، حامد كرزی را برای گسترش دامنه‌ی كنترول دولت در خارج از پایتخت و مبارزه با فساد تحت فشار قرار خواهد داد.

طی روزهای اخیر و بدنبال انتقادها و اشکالاتی که برخی از مقامات کشورهای غربی از عملکرد دولت افغانستان و رئیس جمهور این کشور حامد کرزی مطرح می کردند، وزارت دفاع آمریکا نیز انگشت اتهام را متوجه دولت کابل نشانه رفت ودولت کرزی را یکی ازدولت های ضعیف، ناکارآمد و فاسد جهان عنوان کرد.این انتقادها از مدت ها قبل جریان داشته است و مخصوصاً طی یکسال اخیر که انتقادهای کرزی ازعملکرد نیروهای ناتو وآمریکا در کشتار غیر نظامیان، بالا گرفت، برخی از دولت های غربی مانند آمریک، متقابلاً دولت افغانستان و کرزی را به باد انتقاد گرفتند.
دلیل اصلی انتقادها وزیرسوال بردن دولت کرزی، موضع گیری های اخیر وی در قبال بمباردمان مناطق مسکونی و کشتار غیر نظامیان توسط نیروهای خارجی است و همین مسئله باعث شده تا حامیان غربی دولت، نارضایتی خود را از این دولت پس از یک حاکمیت هفت ساله اعلام کنند. دولتی که سعی کرده است موضع گیری هایش را در قبال مسائل داخلی و بین المللی با شرایط خاص حاکم براین سرزمین منطبق و هماهنگ سازد اما با تکرار کشتار غیر نظامیان بدست نظامیان خارجی، به نظر می رسد که در مقابل کشورهای غربی قرار گرفته است.دراینکه امروزدولت دولت کرزی مورد حمایت کشورهای غربی و از جمله آمریکا قرار ندارد، تردیدی نیست و موضع گیری های چند ماه گذشته غربی ها کاملاً آشکار نموده است که در حال حاضر روابط کرزی با آمریکا و متحدین این کشور با تنش هایی همراه است.

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org