جمعه، ۹ می ۲۰۰۸

کسیکه از خانه شخصی خود دفاع کرده نتواند
 توقع دفاع کشور از او بيهوده و اضافيست

 

حادثۀ هشتم ثور در کابل از جمله حادثاتی است که کمتر در جهان واقع میشود و دلیل آنهم باثر تمرکز تمام امکانات نیروهای امنیتی به یک هدف میباشد. هرچند که این حادثه در تاریخ کشور بنام حاکمان تحمیل شده و دولت نام نهاد بی کفایت ترین سیاست مداران ثبت تاریخ افغانستان میشود، اما متاسفانه به یک ننگ افغانی هم تبدیل شد که حتی مخالفین هم از آن تاسف میخورند. و میگویند ایکاش بعد از حادثه دزدی خانه وزیر دفاع، دگر اعتبار دفاع از خانه مشترک افغانان از او ساقط میشد.

انسان بزدل باعث ننگ مخالفین اش نیز است و این خصیصه برای افغانان بسیار خاص است در این خصوص مردم مثلی دارند که میگویند: با سیال خود همسری کن.

متعاقب این حادثه جریان استیضاح مسوولین امنیتی یک افتضاح دگربود. دراین استیضاح نمايشی مسوولین امنیتی ابتدا قبول کردند كه این حادثه از اثر بی کفایتی نیرو های امنیتی رخ داده است اما بعداً حواس شان جمع شد و در صحبت های بعدی دربرابر سوالات یکمقدار در دفاع از عملکرد های خود پرداختند .

در قبال این حادثه تصورات و گمانهای نزدیک به یقین در مسیری میرود که یک سر نخ را به دست پالیسی سازان خارجی میرساند این موضوع با سایر موضوعات استیضاح ارتباط دارد.

اما ذریعه این یادداشت دوسیه بسته شدۀ وزیر دفاع را به حیث شخص درجه اول امنیتی دوباره بخاطری باز میکنیم که انعکاس گپ های بی مسوولیت او نیز درج دوسیۀ فرار او گردد .

وزیر دفاع در رأس مسایل امنیتی پذیرفت که هدایت رفتن به قرارگاه های دایمی قوت ها را او صادر نمود. اینکه حتی همین گپ چقدر حقیقت دارد يا خيرغیر آن چه میتوانست بگوید .

میگویند شخصی سر شناسی همراه دستیار خود با سواری اسپ سفر داشتند. در طول سفر شب فرا رسيد و قرار شد شب را در محلی سپری نمایند و فردا به سفر ادامه بدهند. در اول وقت شب دستیار مؤظف شد تا برای حفاظت اسپ و وسایل سفر نگرانی کند. تا نیمۀ شب، آقا چندین مرتبه بیدار شد که دستیارش چُرت میزند. از او پرسید که چه چُرت میزند و دستیار هر بار یک چُرت را برای آقا توضیح میداد. زمانیکه نوبت پاس دادن آقا رسید برخاست و آخرین بار پرسید که اکنون چه چُرت میزنی؟ دستیار گفت که چُرت اینرا میزنم كه فردا در نوبت اول شما را بر شانۀ خود سوار کنم و یا من بر شانۀ شما سوار شوم. آقا پرسید چرا؟ دستیار جواب داد، اسپ را دزدیدند، آقا پرسید، چه وقت؟ دستیار گفت، در همان چرت اول.

مانند همین قصه، وزیر صاحب دفاع در همان تق اول فرار نموده بود. حالا دگر عذر بدتر از گناه این است که موضوع فرار خود را به امر رییس جمهور حامد کرزی توجیه میکند که گویا رییس جمهور او را احضار کرد و محل را ترک گفت. در حالیکه در چنین وضع حتی انتقال رییس جمهور به جای امن و امان باید به اساس تدابیر امنیتی وزیر دفاع در رأس قوتهای امنیتی انجام میشد و هر لحظه از محل واقعه به رییس جمهور گزارش میداد.

این موضوع را مسوول کمیسیون دفاعی پارلمان محترم نورالحق علومی با درایت و تخصص در جریان استيضاح با مشخصات وظیفوی وزیر دفاع در رأس قوت ها ارزیابی، تشریح و توضیح نموده و با صراحت رای عدم اعتماد پارلمان کشور را برای وزیر دفاع عبدالرحیم وردک مطرح نمودند. اما متاسفانه با وجود همه دلایل کافی عدم رای اعتماد و اعترافات خود وزیر دفاع و حتی بازگشت دفاعیه های شخص وزیر دفاع به جانب خودش به اساس زد و بند های پارلمانی که یک فقرۀ آن در گفتگوی یک وکیل با وزیر دفاع در مورد زمین های قرغه افشا شد وزیر دفاع دوباره بوظیفه اش ابقا گرديد .

ثبوت دلاوری را که وزیر صاحب از مرمی و چره در بدن خود زیر لباس شاهد میآورد در حالیکه در عقب شیشه تلویزیون دلهره شده بودم و میگفتم کاش کسی حاضر شود و ببیند که راستی داغ مرمی در بدن وزیر صاحب است و یا خیر؟ و اگر است در پیشروی بدنش است و یا در عقب اندام گوشت آلودش. با آنکه بهر ترتیب این نشانی ها نه تنها ثبوت دلاوری او نخواهد بود بلکه دلیل فرارش را به مصداق تفکر مردم که میگویند مار گزیده از ریسمان دراز میترسد ثابت میکند.

نامرد و مرد تا نکشد زحمت گواه

قاضی در این مقدمه غورش زیاده است

و اگر وزیر صاحب دفاع چنین شیرکش و گردن شکن میبود کسی جرأت نمیکرد خانه خود او را بدزدد و پول های باد آورده، زیورات و اثاثیه گران قیمت خانه شخصی خودش را ببرد. کسیکه خانه خود را حفاظت کرده نتواند چطور ممکن است خانه مردم را حفاظت نماید.

از نظر من یک خصوصیتی که به هیچ صورت به کرکتر یک وزیر دفاع همخوانی نمیتواند داشته باشد مکر است.

(بیدل) چه ذلت است که گردون منقلب

در طبع مرد، خاصیت زن نهاده است

آقای وزیر دفاع این روحیه را در جریان استیضاح تبارز داد.

از حیث خصوصیت دلاوری هم درد کمر را از شقیقه کشیدن راه جوانمردی نیست.

در بارۀ ادای حرف آنانیکه برای تبرئه وطنفروشی خود دگران را وطنفروش بگویند هیچ واژۀ مخصوص سراغ ندارم جز اینکه به جواب شان گفته شود عاقلان خود دانند.

اما از وزیر صاحب دفاع یک خواهش دارم. یکبار به چهار اطراف شان نظر اندازند که از برکت وطنفروشی شان کدام عرصۀ زندگی ما به اصطلاح همان زبان آورده خود شما بگویم ریمکس ساخته نشده و با تاپه وطنفروشی آمیخته نیست. سیاست ریمکس، رییس جمهور ریمکس، عبا و قبای ریمکس، قوای امنیتی ریمکس، اداره ریمکس، وزیر دفاع ریمکس، اوضاع امنیتی ریمکس و . . . و غیره . . .

از نماینده های واقعی مردم تقاضا وجود دارد، جناب وزیر صاحب دفاع ریمکس (ملکی نظامی) و پنج ستاره يی را نسبت بی کفایتی و عدم شایستگی دوباره به استیضاح بخواهند و رای اعتماد مردم را از او سلب كنند و همه جرایم اورا جمع اهانت او به یکصد و پانزده تن نماینده گان مردم که به او رای عدم اعتماد دادند مورد استجواب قرار دهند.

 

م ی هادی

 

 

  

توجه !

کاپی و نقل مطلب فوق صرف با ذکر نام و ادرس سایت اصالت مجاز است !

  

www.esalat.org