سه شنبه، ۲۴ مارچ ۲۰۰۹

(صباح)

به قول گاندی، ”تحمل، خود یک نوع خشونت است و یک مانع برای به وجود آمدن یک روحیه دموکراتیک راستین“ همه حکومتهای دموکراتیک یک شکل نیستند. آنها متفاوت از یکدیگر اند و هر یک از آنها حیات سیاسی، اجتماعی، و فرهنگی خاص ملت خود را منعکس می ‌کند. در حقیقت دموکراسی‌ ها همگی بر پایه یک تعداد اصول اساسی استوار اند، نه بر پایه شیوه‌ های یکسان.

انحراف سیاست از معنای واقعی آن سیاست بازی است و آن عبارت است از یك تعداد نیرنگ‌ها و دسیسه‌ هایی كه سیاست بازان در راه پیشبرد هدف سلطه جویانه خود به كار می‌گیرند. به تعبیر یكی از دانشمندان، سیاست بازی جمله ی است كه به جهت كاربرد زیاد آن در فرصت طلبی‌ ها، نیرنگ بازی ‌ها، دروغ‌ ها، زورگویی‌ و . . . و استخدام هر گونه وسایل در راه رسیدن به هر هدفی كه برای سیاست بازان خودكامه مطلوب تلقی شود. جهان و انسان وسیله و خودكامگان هدف‌اند.  

سیاست بازان در ارایه نقشه ‌ها برای رسیدن به اهداف سیاسی خود از هر وسیله ممکن استفاده مینماید ولو اگر عدالت اجتماعی پایمال گردد، و ارزش‌ ها نابود شود و پیمانها نقض گردد.

همه میدانند تا زمانی که آمریکا در قصر سفید و پنتاگون در مورد افغانستان تصمیم نگیرد، کش و گیرها، گلوپاره کردنها، ائتلافهای نامتجانس، زدوبند های مصلحتی، گروپ بندی های قدرت طلبی، سراسیمگی ها، عطش قدرت خواهی ها و . . . جای را نمیگیرد مگر اینکه چشمک زدنهای پنهانی از جانب دستگاه های استخباراتی آمریکا به تعدادی در میان باشد. اما کی میداند که این چشمک زدنها، حقیقی و از نیت صاف باشد و به اصطلاح معروف زیر کاسه نیم کاسه یی دیگری وجود نداشته باشد؟ . خیلی ها باور دارند که تنشها، کنشها و تشنجها بین کرزی و آمریکا یک نوع بازی استخباراتی بخاطر مصروف سازی جامعه بوده و برنده انتخابات آینده نیز کرزی خواهد بود.

از جانب دیگر زمانیکه میشنویم دولت آمریکا از کم کاری، فساد اداری، ضعف اداره، مدیریت ناسالم، ناکامی و افزایش تولید و کشت مواد مخدر شکایت میکنند، بیاد کنگره حزب کمونیست شوروی می اندازد .

خروشچوف در جریان کار کنگره، خیانت و دیکتاتوری استالین را محکوم مینمود.

و از تالار صدایی بالا شد که میگفت: رفیق خروشچوف اگر استالین این همه خیانت و جنایت را انجام داد، پس شما کجا بودید؟ اگر دولت کرزی در امور اداری، در تامین امنیت و در فساد و بی کفایتی متهم است، طی این مدت حدود هفتاد هزار قوایی خارجی، درجن درجن مشاورین سیا و پنتاگون، نمایندگان با صلاحیت دولت آمریکا، سفارت آمریکا و فرماندهان پنتاگون و ناتو مصروف چه امور بوده اند؟ درین جای شک نیست که حرف اول را در کشورما خارجی ها میزنند تا دولت کنونی. کرزی همیشه گفته است که منبع فساد در افغانستان خارجیها است .دولت صرف بیست فیصد از کمکهای خارجی را دریافت و متباقی از طریق انجوها و موسسات خارجی به مصرف میرسد.

رمضان بشر دوست علت استعفایش را چور و چپاول انجوها اعلام نموده بود.

در پی استعفای بشردوست کرزی گفته بود، که او از برخورد منطقی و مستند با سازمانهای غیر دولتی متخلف حمایت می کرده است، اما نحوه تصمیمگیری بشردوست، برای او و کابینه اش، پذیرفتنی نبوده است. کرزی می گوید که او به عنوان رییس جمهور، می بایست زودتر در جریان این موضوع قرار می گرفت. من از این تصمیم خبر نداشتم، کابینه خبر نداشت، یک روز از طریق اخبار باخبر شدم که بیش از هزار و نهصد ان جی او لغو شده است، به همان دلیل، او (بشردوست) را به اینجا خواندم و به او گفتم که آقای بشردوست، دوست عزیزم، از تصمیمت حمایت می کنم، اما چون تصمیم به گونه اصولی آن گرفته نشده و از مراجع درست تصمیم گیری نگذشته است، نمی توانم حمایت کنم.

پس واضع است که هشتاد فیصد در مشکلات کنونی کشور نیروها و سازمانهای خارجی دست دارند.

اما از جانب دیگر طی هفت سال این انتظار موجود بود که در عرصه های تأمین امنیت، بازسازی و قانونیت، محو فساد اداری و دولتی و سایر نابه سامانی ها کارهای بزرگی انجام میشد، اما این مامول ها تحقق نیافته باقی مانده و خواست ملت برای ایجاد یک دولت صاف و صادق و تأمین کننده امنیت و ادامه دهنده بازسازی، تأمین کار و رفاه اجتماعی نیز برآورده نشد. ادامه جنگ، بیداد تفنگداران و تروریستان در شرق و جنوب کشور و حضور چشم گیر جنگ سالاران بی بند و بار و قانون شکن در داخل حاکمیت خود تیشه ی بود که کرزی به ریشه ی خود زد.

مردم افغانستان دانسته اند خارجیها و بخصوص دستگاه های استخباراتی کشورهای غربی کشور را مجددآ به تخته شطرنج مبدل نموده و آنان نمیخواهند از مهره های که سالها بر آنان سرمایه گذاری کرده اند ببرند. پس هرطوری که شده مزدوران خود را بر سر دست نگهمیدارند تا همواره با نصب آنان در قدرت سیاسی، داشتن دولتِ وابسته به خود را تضمین کرده باشند. جالب است که طی این هشت سال چهره ها تغییر نمیکند و فقط جابجایی های مصلحتی و بی مسوولیتی صورت میگیرد. شخصی از یک پست دور و به منصب دیگری گماشته میشود. سوال اینجاست اگر وی خدمت بهتری انجام داده پس چرا تبدیل و اگر بی کفایت و روزگذران بوده است چرا تقرر مجدد میابد؟

کارهای عجیبی در حاکمیت صورت میگیرد که هر انسان با درد را مایوس و سرخورده میسازد و باگذشت هرروز از هدایت دهندگان خارجی و ازهدایت گیرندگان داخلی دلسرد و ناامید میگردد. در پایتخت چپاول و غارت به تمام معنی وجود دارد. در ولایات نیز زراندازی و غارتگری به شدت تمام ادامه دارد. در بعضی از ولایات در هر یکی دوماه والیان تبدیل (مانند بغلان و غزنی و قندهار و . . .) و در ولایات دیگر گویی والیان قباله شرعی ولایت را در دست دارند. (مانند- بلخ، کابل، پروان، پنجشیر، قندوز، بدخشان . . .) کرزی و هدایت دهندگان خارجی اش باچنین شیوه مردم را در صندوق عطار جای نموده است.

در جایی که تفنگ و زور و دالر مسلط است و مافیای هیروئین و بنیادگرایی دست باز دارد، صحبت از وجود آزادی و دموکرا سی و قانون و عدل مسخره است.و آینده نیز این پروسه ادامه خواهد داشت.

از زد و بندها، کش و گیرها، قانون شکنی ها، مصلحت خواهیها، دوستی های زمانی، دشمنی های مقطعی، ائتلاف های نامتجانس، ناهمگونی های معین، در آغوش کشیدن های دروغی . . . چنین استنباط میشود که بازی های جدی استخباراتی و سیاسی جدید، برای اغوای مردم، سرپوش گذاشتن به مشکلات جامعه، آب گیل کردن و ماهی مراد گرفتن و مصروف ساختن ملت دربند،  در پشت این همه هیاهو به شدت جریان دارد، مدعیان قدرت تصمیم گرفته اند که ملت را همچنان در فلاکت و سیه روزی نگهدارند.

كاندیدا‌های رقیب در انتخابات آینده ریاست جمهوری گفته اند كه كرزی باید در ماه می و هنگام تمام شدن دورۀ ریاست جمهوری‌ اش از این سمت كنار رود و اجازه دهد یك رهبر موقت تا برگزاری انتخابات در ماه اگست كنترول اوضاع را به دست گیرد. اما كرزی اعلام كرد كه تا زمان برگزاری انتخابات در سمت خود باقی خواهد ماند. وی هم‌ چنین خواستار برگزاری مذاكرات ملی برای حل و فصل اختلافات با مقام‌ های انتخاباتی در مورد درخواست وی برای برگزاری انتخابات زودهنگام شد.  كرزی كه به تاریخ بیست و یک می دوران ریاست جمهوری ‌اش به پایان خواهد رسید، تصریح كرد كه حكم وی برای برگزاری انتخابات زودهنگام و اعلام كمیسیون انتخابات مبنی بر برگزاری انتخابات در بیست اگست هر دو قانونی هستند.  بگذارید مذاكرات و گفت‌ و گوهای ملی برای حل و فصل این بن‌ بست سیاسی برگزار كنیم.  

تا زمانی كه هیچ انتخاباتی برگزار نشود، رییس جمهور در سمت خود باقی خواهد ماند.  

همچنان کرزی در جدید ترین واکنش در مراسم بزرگداشت روز جهانی زن، به موضوع خلا قدرت تاکید کرد که تصمیم گیری در این مورد کار ستره محکمه است. مشروعیت ریاست جمهوری بعد از اول جوزا تا روز انتخابات ۲۹ اسد مسئله ای است که رئیس جمهور فیصله کرده نمی تواند.

اگر بگویم که من رئیس جمهور مشروع هستم همه شما می گویید که رئیس جمهوری علاقه به ادامه کارش دراین سه ماه دارد، ولی اگرمن بگویم که من رئیس جمهوری مشروع نیستم، قانون می گوید تو کجا می روی؟

لهذا، این جا یا ستره محکمه فیصله کند که این رئیس جمهوری بر اساس قانون اساسی مشروع است و یا اگر آنها (ستره محکمه) این کار را نمی توانند یا نمی کنند، در آن صورت مجبوریم مردم افغانستان را به برگزاری لویه جرگه دعوت کنیم و آنها بگویند که این رئیس جمهوری مشروع است و به کارش ادامه دهد. من یک روزهم بیشتر از روزی که رئیس جمهوری مشروع هستم، باید حکومت نکنم. مطابق ماده شصت و یک قانون اساسی، دوره کاری رئیس جمهوری در اول ماه جوزا سال پنجم به پایان می رسد و انتخابات برای تعیین رئیس جمهوری بعدی باید سی تا شصت روز قبل از آن باید برگزار شود. 

قانون اساسی که عمده ترین وظایف دولت و محدودیت های اختیارات حکومت را تعیین می کند، نهادی حیاتی در یک حکومت مردمی است . قانون اساسی به بیان هدف ها و آرمان های اساسی جامعه بمنظور تأمین رفاه مردم آن جامعه می پردازد. تمام مردم، از جمله رهبران کشورها، تابع قانون اساسی آن کشورند که به عنوان قانون برتر آن سرزمین محسوب می شود.

این کهنه کاران و دلالان سیاسی از هر راه و طریقی برای کسب قدرت دریغ نمیکنند و همین اکنون نیز نشریه های این ائتلافیون به نامهای قبیله، افغان، افغانستانی، استبداد پشتونها، طالبان نیکتایی پوش، اشخاص دوتابعیتی، تکنوکراتهای صادرشده و . . . برضد یکدیگر بی دریغانه و سخاوتمندانه تبلیغات دارند و اما موقعی که مسئله قدرت، چوکی و پول در میان باشد از یک آستین سر بیرون میکنند و زمانیکه به این پدیده خانمانسوز دست یافتند باز همان دیگ است و همان کاسه و همان آش . این دلالان تبهکار به هیچ قانون، معیار، عهد و پیمان، قسم و قرآن پابند نبوده و تا زمانیکه این دشمنان قسم خورده ملت ستم دیده در معادلات سیاسی و نظامی وطن خود را مطرح نمایند، مردم و کشور روز خوش و خواب راحتی را نخواهند دید. اگر در پشت پرده سیاسی کشور زد و بندهای پنهان وجود ندارد، پس چگونه صدیق چکری به وزارت حج و اوقاف منصوب میگردد. چکری معاون تنظیم جمعیت و داماد برهان الدین ربانی و از چهره های شناخته شده این تنظیم شمرده می شود.؟ ثابت میشود که بازی استخباراتی در عمق قضایایی کشور جریان دارد.

بعد از کرزی گفته میشود- شانسی قدرت به دور اشرف غنی احمدزی و علی احمد جلالی که روابط تنگاتنگی با ادارات خاصی آمریکا دارد میچرخد. زمانیکه اشرف غنی احمدزی را در جبهه مخالفین کرزی دوشادوش، جنگ سالاران و تفنگداران (اصطلاح مروجی تکنوکراتهای) دیدیم، به یاد سخنان معروف احمدزی افتیدیم که در سال دوهزار و چهار که سمت وزارت مالیه را داشت – در یک اقدام مردم پسندانه گفته بود: رهبران جهادی باید حساب پس بدهند. تمام رهبران جهادی و کسانی که به گفته او در دوران جهاد، از میلیاردها دالر کمک جهانیان استفاده کرده اند، خواست تا از منابع مالی خود به مردم گزارش دهند. او خواهان شفافیت رهبران جهادی و شخصیتهای مطرح افغانستان شده بود. وی گفته بود، در دوسال گذشته دولت پیوسته تلاش کرده است که عواید گمرکات را ازچنگ فرماندهان جنگ سالار بیرون ساخته و آنرا به صورت مرتب به بانک های کابل منتقل کند.

احمدزی در یک کنفرانس خبری هم چنین در مورد دارایی های شخصی خود به خبرنگاران معلومات داده و از تمام شخصیت های کلیدی کشور و رهبران جهادی خواست که به عمل مشابه ای دست بزنند. پس از آن که کرزی دارایی های شخصی خود را ثبت کرد، تنها شماری اندکی از وزرای او از این عمل پیروی کردند. این در حالی است که مردم انتظار داشتند تمام مقامات دولت و رهبران جهادی به عمل مشابه دست بزنند تا معلوم شود که چه کسی چه مقدار سرمایه در اختیار دارد و ازچه راه هایی آن را کسب کرده است.

و اکنون اشرف غنی احمدزی با در آغوش کشیدن همان جنگ سالاران دیروزی، ضمن مهم توصیف کردن نشست رهبران سیاسی و تنظیمی، تصریح نمود که کرزی از امکانات دولتی برای کمپاین و مبارزات انتخاباتی خود سود می برد و مسولین امنیتی و دیگر نهادهای دولتی، برای وی کمپاین می کنند. وی تاکید کرد رییس جمهور با این فرمان قانون انتخابات را نقض کردند. وی همچنان گفت - ما همه صاحب این خاک هستیم، بنا بر این از بحران جلوگیری کنیم. بحران مشروعیت را اجازه نمی دهیم. بنا براین از اول جوزا تا حلف رئیس جمهور جدید باید در چارچوب اجماع با در نظرداشت منافع علیای کشور به نتیجه برسیم. انتخابات باید به صورت شفاف و موثر برگزار شود.

به همین دلیل باید سازمانی برای بررسی از نهادهای مدنی تشکیل شود تا بتواند هم درمرکز و هم در ولایت انتخابات را بررسی کند. او همچنین گفت، اعتماد ملت نسبت به سیاستمداران کم رنگ شده است، از این رو به باور احمدزی نیاز است برنامه ای روی دست گرفته شود که اعتماد مردم نسبت به دولت احیا شود.

کسی نیست که ازاحمدزی بپرسد طی این مدتی که در همین دولتی سراپا فساد، بی کفایت و چور و چپاول در بزرگترین پستها وظیفه اجرا نموده اید، چرا قبل ازین به مثابه یک تکنوکرات صادر شده، ازین همه بی مسوولیتی و بی ابرویی ذکری نکردی تا حداقل امروز به یاوه گویی ها و سفسطه برانی هایت مردم اعتماد و باور پیدا میکردند .

در فرهنگ سیاسی مفاهیمی چون قدرت، آزادی، مردم سالاری، حاكمیت، مشروعیت، استبداد، برابری و عدالت، دولت و حكومت، حقوق اساسی، ایدئولوژی، خلق و خوی ملی، روانشناسی و جامعه شناسی سیاسی ملتها و دیگر پدیده های مطرح در قلمرو سیاست مورد توجه است و تمامی این مفاهیم ریشه در سنتها و باورها وعقاید و ارزشهای یك ملت دارد .

میرغلام محبوب ‌ضیائی تحلیل گرمسایل افغانستان با اشاره به برگزاری برخی جلسات مخفیانه در انگلیس گفت: آمریكا می خواهد با حذف كرزی، علی احمد جلالی خبرنگار سابق صدای آمریكا كه شائبه جاسوسی برای سیا را دارد، به ریاست جمهوری افغانستان تحمیل كند . . . آمریكا در تلاش است تا گزینه‌های مد نظر خود را به عنوان نامزدهای اصلی ریاست جمهوری بر افغان‌ها تحمیل كند. علی احمد جلالی و خلیل‌زاد كه با توجه به سوابق ‌شان، خدمات فراوانی را به واشنگتن انجام داده ‌اند از اكنون به عنوان نامزدهای مد نظر آمریكایی‌ها برای ریاست جمهوری افغانستان در نظر گرفته شده‌اند.  وی گفت : نام علی احمد جلالی كه تابعیت آمریكایی دارد و به عنوان نامزد مورد حمایت كاخ سفید مطرح است.

ضیائی باور دارد- ملت بزرگ افغانستان پس از این تحركات جلالی، به وابستگی او پی بردند تا جایی كه به ‌تازگی یكی از روزنامه‌های صبح كابل به این موضوع پرداخته و نوشته است: جلالی كه نزدیك به سی سال از کشور دور بوده و نه‌ تنها هیچ گونه شناختی از مصیبت‌ هایی كه ملت در این سال‌ها تحمل كرده است ندارد بلكه سال‌ ها به عنوان مأمور در رادیو صدای آمریكا به فعالیت علیه افغانستان اشتغال داشته و در سال ‌هایی كه تازیانه وحشت و جهل طالبان قامت غرور و آزادگی ملت ما را خم كرده بود، او با پیروی از مشی دوستانی كه در آفرینش طالبان با كشور همسایه پاكستان، دست نامرئی اتحاد دراز كرده بودند، به سیاست تقویت طالبان پرداخت.

وی سپس به اختلافات جلالی با كرزی اشاره كرد و گفت: از هنگام انتصاب جلالی به سمت وزارت داخله، جنجال‌ هایی بین کرزی و جلالی رخ می‌ نمود كه معمولاً با گستاخی‌های جلالی در جلسات دولت همراه بود اما در تمام این مدت، خلیل ‌زاد سفیر پیشین آمریكا و دوست صمیمی جلالی كه خود نیز آرزوی تكیه ‌زدن بر كرسی ریاست ‌جمهوری كشور را در سر می‌پروراند با مداخلات بی ‌موردش مانع كنار رفتن جلالی می‌ شد.

جلالی كه به علت رویكردهای تكنوكراتی و لیبرالیستی ‌اش شهرت دارد پس از پایان تحصیلاتش در آمریكا، در مناصب مختلف وزارت دفاع فعالیت داشت و در رشته دیپلماسی در وزارت داخله تدریس كرد.

جلالی در سال ۱۳۶۱ هجری شمسی، به عنوان خبرنگار و تحلیلگر در رادیو صدای آمریكا استخدام شد و بعدها در مقام رئیس بخش فارسی و پشتوی این رادیو به خدمت به دولت آمریكا پرداخت.

جلالی چند كتاب نوشته كه در همه آنها اعتقاد وی به سیاست‌ های آمریكا به چشم میخورد و از جمله می‌ توان به كتاب -آن سوی كوه‌ها-  اشاره كرد كه درباره جنگ‌ های چریكی به زبان انگلیسی در آمریكا چاپ كرده و همچنین كتابی به نام  تاریخ جنگ در افغانستان را به چاپ رسانده كه كتاب دوم وی، با فشار آمریكایی ‌ها اكنون در اکادمی نظامی کشور به عنوان كتاب درسی، تدریس می‌شود.  جلالی در سال ۱۳۸۲ هجری شمسی، با فشار آمریكا بر كرزی به عنوان وزیر داخله منصوب شد اما سه سال پیش، به علت اینكه كرزی از او خواست كه تابعیت آمریكایی اش را باطل كند و مانند دیگر افغانها پاسپورت افغانی بگیرد و از انجام هدایت کرزی خودداری و پس از سفری كوتاه به آمریكا و فراهم ‌ساختن زمینه از سرگیری فعالیتش، ترجیح داد استعفی كند و به كشورش آمریكا بازگردد و پس از تصویب قانون اساسی كه برای وزرا صرفاً تابعیت افغانستان مورد تأیید قرار گرفت، جلالی تنها وزیر كابینه بود كه تقاضای مكرر كرزی برای ابطال تابعیت دوم خود به آمریكا را رد كرد.  جلالی زمانیکه در پست وزارت داخله مقررگردید با سر و صداهای فراوان همراه بود وی همیشه میگفت که تطبیق کننده قانون و افشاء کننده جنایتکاران خواهم بود و طی این مدت که وی بر کرسی وزارت داخله تکیه زده هردو سخنش چون باد در هوا ناپدید شد. جلالی که بصورت مستقیم اوضاع سیاسی و امنیتی کشور را در کنترول خویش داشت و همه مجرمین و جنایت کاران را با مقام دولتی، با زد و بند های پیدا و پنهان و با نام و نشان می شناخت و بارها گفته بود که لیست بزرگی از جنایتکاران و قاچاقبران را در اختیار دارد و عنقریب افشاء خواهد کرد ولی با گذشت سالها ازین سخنان پای درهوا، وی نخواست که این لیست را در مقابل دید ملت درد دیده قرار بدهد. از جلالی در نخستین روزهای ایجاد دولت موقت به عنوان مرد شماره دو کشور، نزدیک ترین مقام دولتی به مقامات آمریکایی و جانشین احتمالی کرزی نام برده می شد. او از غرب وارد افغانستان شد و سمت وزارت داخله را اشغال کرد.

قانون هرقدر هم كه خوب باشد، ضمانت اجرائیویی مى‏ خواهد؛ یعنى كسى كه دلسوز قانون بوده و كمر همت به اجراى آن ببندد. علم و حكمت، به تنهایى براى رسیدن به نشر فضیلت و عدل كافى نیست، بلكه علاوه بر آن، ایمان و تقواى نیز لازم است. در نظریه روسو، دولت برآیند و مظهر اراده عمومى است.

 استفاده از بخشهای خبری .

 

 

 

توجه !

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با کسب مجوز کتبی از «اصالت» مجاز است !

کليه ی حقوق بر اساس قوانين کپی رايت  محفوظ و متعلق به «
اصالت» می باشد.

Copyright©2006 Esalat

 

 www.esalat.org