جمعه‏، ۲ جنوری ۲۰۱۵

کبیر فقیری

 

خیانت ملی از دایرهء مرکزی تا امریکا:

در این جای شک نیست که دولتمداران و کرسی پرستان دیرینه و خرده بورژوازیهای نوین و به قدرت رسیده تمام ارزشهای هستی را به خود می طلبند، حتی از داخل ارزش های انسانی و وجدانی که در قبال وطن و مردم دارند و باید عملآ ایفای وظیفه نمایند، خارج شده اند، که این پرابلم های سیاسی خشک آنها بالای نسل جوان و نو جوانان افغانستان تاثیرات منفی عظیم را از «هر جهت» در حالات جاری و کَذشته خواهد داشت.

این موضوعات کاملأ دقیق است. و در این قسمت جای شک وجود ندارد، و باید خاطر نشان ساخت که احزاب مختلف که فعالیت در عقب پرده در داخل و خارج از کشور با آنها دارند، در حقیقت راه درست را تعقیب نکرده اند.

این خود پسندی ها نه تنها «آنها» را پارچه پارچه می سازد، بلکه کشور را عمیق تر و بغرنج تر از هر «جهت» غرق در منجلاب می سازد، و سرنوشت خلق و وطن در بین سیاستهای خطرناک جهان قرار خواهد ګرفت که به جز از تسلیم شدن دیګر راه حل به وجود نخواهد داشت.

رفتار های عملی و بی مسوولیتی قدرت مداران و نوکران سیاسی شان در ظاهر و در عقب پرده که فعالیتهای رنکَارنکَی را ایفا می کنند، معلوم دار و مانند آفتاب ظاهر است .

یک موضوع مهم دیکَری را باید در جریان کَذاشت، که بسیاری از آنهای که در احزاب مختلف در زمان شاهی فعالیت های خصمانهء داشتند، ظاهر است چه در خارج از نظام دولت و چه در داخل قدرت دولتی امروز خصمانه و مزدوران با نوکران و دشمنان دیرینه افغانستان فعالیت دارند.

آنها به این باور اند که راه و مسیری را که انتخاب کرده بودند، راه درست و بجا است. مگر بر عکس عملأ معلوم شد که با سیاست های غلط و نادرست که داشتند، نه تنها سرنوشت کشور را به دست دشمنان افغانستان سپردند، بلکه بزرکَترین خیانت ملی را در مقابل مردم مظلوم آن کشور انجام دادند .

امروز یک فرزند اصیل افغان در کشور خود حق این را ندارد که آزدانه و مستقل در صلح و امنیت در کشور خویش زیست کند، یا بالای ناموس شان تجاوز صورت می کَیرد یا در حملات انتحاری زخمی یا از بین میروند.

جای تعجب و تأسف است که یک فرد یک کشور خود را بیکَانه احساس می کند در داخل کشور خود و تمام آرزو ها اُمید ها و مسوولیت های که در قبال مردم دارند فراموش می کنند و نا اُمید و نا توان احساس می کنند.

پدران و مادران امروز خون کَریه می کنند وقتی که بالای کودک شان تجاوز صورت میکَیرد، و دولتمداران مرتجع خود فروش پرده پوشی از حقایق می کنند.

تا وقتیکه این عناصر دیرینه و نوین دست نشاندهء امپریالیستها که توسط امریکا از سابق در داخل و خارج از کشور عزیز ما افغانستان سیاستهای خصمانهء را به راه انداخته بودند و مستقیم و غیر مستقیم نامردانه و رذیلانه امروز فعالیت دارند در بیرون و در داخل کشور، مردم و کشور در صلح و امنیت قرار نخواهند داشت.

آنها یک موضوع مهم را به یاد داشته باشند، که بدنام ترین و سفاک ترین چهره های روی سیاه در تاریخ معاصر افغانستان به شمار میروند، و تا آخر در این قدرت و سیاستهای خصمانهء که دارند باقی نه خواهند ماند .

اینجانب بارها خاطر نشان ساخته ام، که بدون یک دولت دموکراتیک که متشکل از افراد مسلکی و وطندوست واقعی دیکَر هیچ نظام و دولتهای دست نشانده نمی تواند مسایل کشور عزیز ما را حل بسازند، و مردم یک کشور باید در قدم نخست که خود را میشناسد با وجدان و با احساس پاک در مقابل کشور و مردم خود ایفاء وظیفه نماید، نه تنها برای خود و فامیل خود خدمت نمود.

 

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org