Jan 4, 2013 23:50


دکتور فرید طهماس

 

طنز کوتاه

در مجلس نماینده گان

 

از ۱۰۱۵ نماینده، ۲۵ نفر در جلسه حضور نداشتند.

رییس، خطاب به حاضران گفت:

"اجازه بدهید تا امروز در بارهء بهبود وضع تعلیم و تربیه و انکشاف علوم در کشور تصمیم بگیریم و . . ."

رییس هنوز گپ خود را تمام نکرده بود که پُس پُس وغُم غُم و سرو صدا هایی از میان سالون بلند شده رفت. در همین دقایق نا گهان از کدام طرف، یک لِنگ بوت زنانهء نمره ۴۵ و یک قوطی نسوار و یک چیزکی دیگر که معلوم نه شد چه بود، به شدت بطرف هیأت رییسه پرتاب گردید.

رییس در حالی که نمیفهمید چه گپ شده و چرا همین که از تعلیم و تربیه و انکشاف علوم نام برد، با این عکس العمل شدید مواجه شد، به گپ خود ادامه داد و گفت: "نماینده گان محترم! شما یکبار اجازه بدهید که گپم را خلاص کنم، اجازه بدهید؛ امروز می خواهیم در بارهء بهبود تعلیم و تربیه و انکشاف علوم . . ."

همین که رییس کلمه های "تعلیم و تربیه و علوم" را تکرار کرد، این بار ۳ لاشتک جراب زنانه، ۲ واسکت انتحاری و ۱۱ واسکت غیر انتحاری، ۱۸ بند تنبان و ۱۲ تنبان بدون بند، ۴ لنگی و ۲ چپن و ۳ کلاه و ۲ پاکت مواد مخدر، ۱ چوکی و ۳ جوره جراب مردانه و ۱ لِنگ جراب زنانه و ۳ کلوش و ۲۶ کرتی و ۱۱ بتو، ۶ تنبان کوتاه مردانه و ۲ سلتراج زنانه و ۱۸ چپلک مردانه و ۲ دستکول زنانه و ۴۵ قوطی نسوار، ۶ دانه کارد گردن بری و ۱۴ سرمه دانی و ۲ عینک نمره دار و ۷۴ مسواک و ۲ برس دندان و ۱ چادری مردانه با ۱ سینه بند مردانه به سوی هیأت رییسه پرتاب گردید.

رییس، در حالی که او هم از اثر اصابت اشیای پرتاب شده، زده و زخمی شده بود، به مشکل کلهء خود را از زیر انبار اشیأ بیرون کشید و خود را به مایکروفون نزدیک کرد و با صدای لرزان گفت:

"شوشوشوشو . . . ما ما ما ما . . . خو خو خو خو . . . یکککککککک . . . باااااااررر . . . مه مه مه مه . . . مره . . . اج اج اج اج . . . جاجاجاجا . . . زه زه زه زه . . . ب ب ب ب . . . ت ت ت تین . . . اج . . .!

این بار هم از نسوار گرفته تا سلتراج، همه را بعنوان احتجاج و تنفر نسبت به تعلیم و تربیه و علوم، به سوی هیأت رییسه پرتاب کردند.

چندین تن از هیأت رییسه به شمول رییس که زخمی شده بودند، همه به کوما رفتند و آنها را به شفاخانه انتقال دادند. چندین نماینده از تعصب زیاد به بهبود تعلیم و تربیه، از بس همه چیز خود را پرتاب کرده بودند، بیخی لچ و برهنه به نظر می رسیدند. از بس که اوضاع خراب شده بود، یکتن از اعضای هیأت رییسه که کمتر آسیب دیده بود و هنوز می توانست گپ بزند، مجبور شد جلسه را ملغی اعلام کند.

نماینده گان، با ملغی شدن جلسه، در حالی که احساس آرامش میکردند، به احتجاج خاتمه دادند و سالون را ترک گفتند.

همین که سالون خالی شد، مؤظفین به پاک کاری و جمع آوری پرداختند. در بین اشیای پرتاب شده همه چیز دیده میشد به جز: پاسپورت تابعیت کشور خارجی، تکت طیاره، بکسک پول، کاغذ، قلم و ماشین ریش!

پاسپورت خارجی و بکسک پول و تکت طیاره که حاجت به توضیح ندارد، اما کاغذ و قلم و ماشین ریش تراشی به خاطری دیده نمیشد که هیچکس آنها را با خود نداشت یا اصلاً نمیشناخت. شاید آنها را کسانی می شناختند که در جلسه حاضر نبودند . . .

پایان، سال ۲۰۰۸

Jan 4, 2013 23:50

 

 

 

 

 مطالب و نوشته های که تا کنون از محترم دکتور فرید طهماس در «اصالت» به نشر رسیده است:

 

 

مصاحبه ــ راپورتاژ از فیسبوک - دکتور فرید طهماس

تفاوتها - طنز کوتاه از دکتور فرید طهماس

دعوتـــــــنـامه - دکتور فرید طهماس

طنز در بارۀ خودم - دکتور فرید طهماس

فرامین جدید به افتخار ۸ مارچ - دکتور فرید طهماس

چی گونه مشهور شدم - دکتور فرید طهماس

سربازانِ شاشوک، آمریکایی نیستند! - دکتور فرید طهماس

نابغه های شهر ما - دکتور فرید طهماس

عشق فیس بوکی - دکتور فرید طهماس

معلم اخلاق - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

پتلون شیر لالا - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

جوانِ عجیب (از طنزهای مردم دنمارک) - دکتور فرید طهماس

نمرهء تیلفون - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

قندآغای پوسته رسان طنز جالب و زیبایی از دکتور فرید طهماس

فراموشکار - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

بد بخت - شعر زیبایی از دکتور فرید طهماس 

مستورهء آداب - غزل نغز و زیبایی از دکتور فرید طهماس 

مرغ شکم پُر - طنز زیبایی به قلم دکتور فرید طهماس

معذرت می خواهیم! - طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

مصاحبهء «اصالت» با محترم دکتور فرید طهماس، ژورنالیست ورزیده، نویسنده و طنز نویس چیره دست کشور 

مصاحبهء دکتور فرید طهماس با داکتر فاروق فردا

فورمه را خانه پری کنید! - طنز جالب و زیبایی از دکتور فرید طهماس

لشمکِ چاپلوس - طنز بسیار جالب و زیبای از دکتور فرید طهماس

می خواست رییس شود! -  طنز زیبایی از دکتور فرید طهماس

پهلوانِ روزنامه نگار: طنز زیبایی به قلم دکتور فرید طهماس

طنز دربارۀ طنز - نوشته ای دکتور فرید طهماس

پدرم به جولا تبدیل شد - طنز بسیار جالب و زیبایی از دکتور فرید طهماس

مصاحبه با حزب دموکراتیک خلق افغانستان - نوشتهء دکتور فرید طهماس

مصالحه؟ - دکتور فرید طهماس

نامهء محترم دکتور فرید طهماس عنوانی «اصالت»

سنگها - نویسنده: لف تولستوی - مترجم: دکتور فرید طهماس

یک نامه و دو طنز به سایت وزین «اصالت» - دکتور فرید طهماس

لباس جدید پادشاه - ترجمه از روسی: دکتور فرید طهماس 

قو، ماهی و خرچنگ - ترجمهء تحت اللفظی: دکتور فرید طهماس

برگزیده یی از کتاب شیطان و دوشیزه پریم -  برگردان از روسی: دکتور فرید طهماس

یک رباعی به خاطر بهار - دکتور فرید طهماس

ای زن - پارچه ای نغز و زیبایی به قلم دکتور فرید طهماس

شش دوبیتی های نغز و زیبایی از دکتور فرید طهماس

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org