مسؤول درجه اول تلفاتِ غیر نظامیان ناشی
 
از عملیاتِ  نظامی دولت، کیست؟

دوشنبه، ۲۵ اگست  ۲۰۰۸


محمد یعقوب هادی

قانون جنگل از حکومت جنگل ناشی میشود

ضرب المثل مردم است که گفته میشود "شنیدن کی بود مانند دیدن"، ما شنیده بودیم که وقتی انسان درنده خوی میشود مرگ انسان و مرگ مگس برایش یک ارزش را دارد. بیشتر از سی سال تنها در وطن افغانان است که گروه های آدم چهره ای درنده خوی به عناوین مختلف انسان کشتار میکنند. آقای کرزی در رأس سایر آدم های صادراتی یک سر و گردن از دیگران به دلیلی بالا است که این کشتار را قانونی ساخته است .

تلفاتی که از اثر عملیاتهای خودسر و یا به اساس اطلاعات غیر موثق ببار میاید مسوولیت اش بدوش کیست؟ معلومدار که مسوولین امنیتی در رأس وزیر دفاع کشور مسوول آن میباشد.

وقتی از اثر این چنین بی بند باری، بی کفایتی و خود سری مردم بی گناه کشته شدند شبح دولت بیدار میشود و حلقه ملامتی را در گردن یک دو تن مسوول درجه سوم و یا چهارم می اندازد، مگر وزیر دفاع؟ تیز پای در گریز، در مقام خود لم داده و حتی خود مسوول بررسی میگردد. و مقلدین دیموکراسی نام نهاد کور و کر میشوند تا مسوول درجه اول را به بازپرس بکشانند .

از ابتدای چنین جنایات دولتی تمام اقدامات تحقیقاتی دولت، فریبنده و جعلی بوده، برای جلوگیری از ادامۀ کشتار مردم نه تنها تدابیر مؤثر ایجاد نشده، بلکه این چنین جنایات وسعت یافته است. آنچه از طریق منابع رسمی دولت اعتراف میگردد تکرار مکررات این کشتار ها است و اما تنها همین نیست، بلکه به صدها جنایت مشابه آن با امکانات دست داشته ائتلافیون و حکومت صادره ای آنان پنهان گذاشته میشود .

تازه ترین جنایت انجام شده اخیراً بتاریخ اول سنبله ۱۳۸۷ در شیندند هرات صورت گرفت که در آن ۹۰ نفر غیر نظامیان که بیشتر آنان زنان و کودکان اند کشته شدند.

هرنوع دلیل برای تبرئه این جنایت عذر بدتر از گناه است و این در حالی است که رومی نیلسون گرین، سخنگوی ائتلاف میگوئید: این عملیات به درخواست ارتش ملی افغانستان انجام شده و در آن بیش از سی شورشی طالبان کشته شدند.

آیا این اعتراف عاملین جنایت بیانگر نسل کشی همدیگر نماینده گان حکومت صادراتی ائتلافیون تقسیم منافع جهانی بواسطه آنان نیست ؟

ارقام دهی بنام کشتن سی شورشی را ائتلاف ناگزیر است برای تبرئه خود اعلام نماید . چنین ارقام را هرگاه از شروع عملیات های ائتلاف بسنجیم باید دیگر تروریستی باقی نمانده باشد.

این در حالیست که تروریستان هرروز با انفلاقات و انفجارات جنایات شان را بیشتر وسعت داده اند . و اما در این میان از سرنوشت بن لادن که روزی اینهمه سر زبانها بود کمتر نام برده میشود. و بجای آن طالبان بیشتر رکلام میگردد.

و اما در مورد جنایت شیندند هرات وزارت دفاع؟ آقای وردک مسوولین در هرات را متهم دانسته میگوید که اطلاعات غیر مؤثق آنان باعث شده است که برغیر نظامیان تلفات وارد شده است .لذا تعدادی را از کار بر کنار نموده است .

یعنی که وزیر دفاع؟ یک شخص بری الزمه است و هیچ قصوری در این رابطه ندارد . در حالیکه چنین یک عملیات وسیع تنها به امر وزیر دفاع انجام میشود و سخنگوی ناتو اینرا اعتراف میکند که در تفاهم با وزارت دفاع این عملیات انجام شده است .

لذا در چنین وضعیت هرگاه وجود پارلمان را انکار نکنیم، باید وزیر دفاع؟ را با دلایل متعدد به استیضاح بکشد و از او صلب صلاحیت نمایند.

 

 محمد یعقوب هادی

 

 

www.esalat.org