پنجشنبه، ۱ می ۲۰۱۴


محمد طاهر نسیم

 

کارگران و زحمتکشان همه کشور ها متحد شوید!

فرخنده باد اول ماه می روز همبستگی کارگران جهان

 

((فشرده ای از تاریخ)) - محمد طاهر نسیم

 

·        قیام های دهه ی سی و انقلابات دهه ی چهل قرن نوزدهم اروپا اوج های شاخص مرحله ی تازه ی بود در تاریخ کارگران و زحمتکشان.

·        قیام ۲۳ جون ۱۸۴۸ اولین جنگ داخلی پرولتریا علیه استثمار گران بورژوازی بود ۴۰ هزار کارگر به خیابان ها سرازیر شدند و سنگر بستند! اصلی ترین شعار کارگران در قیام تشکیل "جمهوری اجتماعی" قرار داشت مدت چهار روز مقاومت کردند و قیام آنان به خون کشانیده شد و دریافتند که چیزی به دست نه میآورند و آوای مرگ شان از کار درخواهد آمد.

·        در دهه ۶۰ قرن ۱۹ به ضرورت همبستگی جهانی خود آگاهی یافتند و با تاسیس انترناسیونال اول ۱۸۶۴ بر آن شدند تا به شعار "کارگران جهان متحد شوید" جامه عمل بپوشانند.

·        در اساسنامه عمومی انترناسیونال که مارکس آنرا نوشته بود تصریح گردیده است که هدف و وظیفه انترناسیونالیستی متحد کردن زحمتکشان و کارگران و مبارزه برای الغاء ستم طبقاتی و رهائی طبقه کارگر است. همچنان اعلام شده بود که "رهایی طبقه کارگر باید به دست خود کارگران صورت گیرد"

·        در دهه ۱۸۸۰ اعتصابات متعددی در امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان، جاپان و روسیه رخ داد "کاهش ساعت کار به هشت ساعت در روز بدون کاهش مزد"

·        فدراسیون سندیکاهای صنعتی و تجارتی که بعد ها به فدراسیون امریکایی کار تبدیل شد در سال ۱۸۸۴ کنگره تشکیل داد و در این کنگره تصمیم تاریخی اتخاذ کرد. بر اساس این تصمیم و به منظور دست یابی به خواست، ۸ ساعت کار در روز، تدارک دیده شد که باید اول ماه می ۱۸۸۶ اعتراض عمومی کارگران در حدود ۱۸ روز برای اعتراض و اعتصاب سازماندهی میشد. سازمانهای شغلی های کار سازماندهی سوسیالیستی و دیگر محافل کارگری نیز با شور فراوان به این جنبش پیوستند.

·        با فرار رسیدن اول ماه می ۱۸۸۶ در سراسر ایالات متحده امریکا ۵۰۰۰ اعتصاب با شرکت ۳۵۰ هزار کارگر آغاز یافت. روز اول می پلیس به سوی تظاهرات در میلواکی آتش گشود و ۹ نفر کشته شدند.

·        در روز سوم پلیس غیر رسمی در شیکاگو ۶ نفر را به قتل رسانید گروه های سازماندهی کارگری در اعلامیه کارگران و زحمتکشان را برای فردای آن به تظاهرات فرا خواندند. در پایان تظاهرات پلیس به کارگران شلیک کرد و در این هنگام بمبی منفجر شد که بر اثر ان ۸ پلیس کشته شدند در سراسر ایالات متحده دولت به دستگیری فعالین محافل کارگری و سوسیالیستی و سندیکائی پرداخت در حالیکه بمب توسط خود پلیس جا به جا شده بود.

·        شب بعد از واقعه ماموران انتظامی به دفتر یک روزنامه کارگری هجوم بردند و ۸ نفر را دستگیر کردند. محاکمه این رزمنده گان از ۱۶ می آغاز و تا ۲۰ آگوست ادامه یافت. هیئت منصفه ۸ نفر را به اعدام محکوم کرد.

شوالیه های کار در کنگره خود به این حکم اعتراض کردند حتی در کشور های دیگر موج اعتراض علیه این حکم برخاست. و فشار افکار عامه جهانی چنان بود که حکم سه نفر لغو گردید و دیگران ۱۱ نوامبر ۱۸۸۷ در زندان شیکاگو اعدام شدند. ۶ هزار از اهالی شیکاگو برغم اختناق در مراسم تشییع جنازه ها شرکت کردند.

در محافل و تشکل های کارگری به تدریج این ایده برپا شد که کارگران باید خاطرات مشترک خود را با بورژووازی که به دوره مبارزه مشترک علیه فئودالیزم بر میگشت کنار بگذارند! و جشن های خود را برپا کنند. این ایده نقش موثری در تصمیم کنگره موسس بین المللی ۱۸۸۹ داشت. با درنظرداشت اینکه تلاش های بعدی قضایی در سطح بین المللی به اثبات رسانید که بمب های انفلاقیه توسط خود پلیس مخفی جا به جا شده بود لذا تمام کارگران و محافل کارگری تبرئه یافتند.

·        اعلان اول ماه می به عنوان روز همبستگی بین المللی کارگران تثبیت و رسمیت یافت علیرغم مخالفت بورژووازی.

·        خلق های زحمتکش افغانستان، همه دانشمندان و وطن دوستان راه آزادی با تجلیل از این روز پر افتخار کلیه زحمتکشان دنیا و به حیث متحد همیشگی آنان در سنگر مبارزه خود برای بهبود و انکشاف زندگی بر پایه های عدالت و ترقی اجتماعی در یک میهن آزاد مستقل متحد و یک پارچه دارای تمامیت ارضی کامل و حاکمیت ملی و دموکراتیک به پیش میروند. پیروزی خود را در همبستگی انترناسیونالیستی برادری با مبارزه تمام زحمتکشان جهان علیه ظلم و ستم بی عدالتی ها می نگرند.

پیروزی از آن همبستگی خلق ها و زحمتکشان جهان است!

محمد طاهر نسیم - ۱ می ۲۰۱۴

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org