محمد طاهر نسیم

 

محمد طاهر نسیم:

باز هم فشرده ای دربارۀ مبارزه طبقاتی!

در جوامع طبقاتی هر طبقه، هر قشر و هر گروه اجتماعی حق دارد که تشکل سازمانی سیاسی، اجتماعی و دیگر فعالیت های فرهنگی و هنری را مطابق منافع و نیازمندیهای خویش، ایجاد و مبارزه خود را سازماندهی کند.

مجادلات طبقاتی و رشد آن، پایۀ عمده دموکراسیست که راه ذی ضرورت ایجاد دگرگونیهای در بخش های مختلف زندگی باز مینماید و جلو هرگونه انحصار فعالیت های سیاسی و اجتماعی، برخورد ها و کردار های خشونت بار، دیکتاتوری و رژیم های خودکامه را میگیرد.

در این مورد کدام اعتراضی و یا اختلافات نظر نمیتواند وجود داشته باشد! در شرایط عصر کنونی، حتی مذهبیون و پیروان ادیان مختلف، مطابق به نیازمندیهای پاکیزه سرشت مذهبی خود میتوانند در سازمانها، محافل و بنیاد های مذهبی خویش متشکل شوند.

اما هر تشکل سازمانی طبقاتی، قشری  و یا گروه مذهبی، در محدوده چوکات منافع ملی و در زیر چتر روند زندگی ملی، استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی و یکپارچگی سرزمین و خلق های آن فعالیت کرده میتواند.

بحیث یک مثال روشن، اعتراض و مخالفت با نیرو ها و محافل مذهبی و متحدان آنان از طبقات و اقشار مختلف عقب گرای جامعه افغانستان دربارۀ آن نبوده است که چرا متشکل شده اند و تنظیم های خویش را ایجاد کرده اند، بلکه موضوع اساساً ارتباط میگیرد به این سوال: چرا در خدمت نیروهای امپریالیستی قرار گرفتند؟ و با کمک مالی، نظامی، آموزشی، و مشورتی، پیشرفت وطن، و پدیده های تمدن و آبادی را منهدم و نابود ساختند؟ و بیش از یک ملیون انسان بیگناه و زحمتکش را به خاک و خون یکسان کردند؟، و دستاورد ها و ساختار های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و هنری را زیر پا گذاشتند؟، و برای مردم، رنج، ستم و بدبختی را فراهم نمودند؟ حتی دستاورد های مذهبی و دارالعباده خویش را نابود کردند، و با وسایل زورازمائی، فریب و ریا کاری زحمتکشان را به گمراهی کشاندند!

با جنبش ها، احزاب و سازمان های که در مبارزه همگانی برحق و پیگیر خلق های زحمتکش افغانستان، مبارزه رهائی بخش ملی، استقلال، تمامیت ارضی کامل، حاکمیت و وحدت ملی، دموکراسی واقعی، عدالت و ترقی اجتماعی صلح و آرامی را با اعتقاد و تعهد و صادقانه و دلیرانه به پیش میبرند، و بر نیروی توده ای اعتماد و اتکا دارند، قطعاً اختلاف نظری وجود ندارد بلکه در راه همنوایی و هماهنگی در یک سنگر واحد، درفش مبارزه ملی و دموکراتیک برافراشته میشود! و همه با هم در راه رهائی افغانستان و پیروزی به پیش میروند!

فرانکفورت، ۱۶ اگست ۲۰۱۳

 

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org