دوشنبه، ۱۰ اگست  ۲۰۰۹

                                        مشخصاتی:

 

         راه آزادی، استقلال، دموکراسی و ترقی اجتماعی در افغانستان!

محمد طاهر نسیم

 

در تماسهای مختلف عدۀ از دوستان در بارۀ گزارش منتشره در سایت «اصالت» به عنوان: راه افغانستان راه آزادی، استقلال، دموکراسی و ترقی اجتماعیست! مورخ ۲۵ جولای ۲۰۰۹ ابراز نظر نمودند که باید با فاکت های مشخص و روشن به نشر می رسید تا به شکل بهتر و واضحتر مورد مطالعه و وارسی قرار می گرفت.

با ارجگذاری به نظریات دوستان باید گفت که موضوع به شکل صریح و روشن و مفصل به نشر رسید و از هرگونه اضافه گویی جلوگیری به عمل آمده است و فاکت ها به شکل مشخص مدنظر گرفته شده است و برای آگاهی و بررسی دوستان خواننده توضیحاتی در این مورد به شکل فشرده ارائه میشود:

۱ در نگارش گفته شده است که با وجود گذشت تقریبا ۸ سال از تسلط اشغالگران خارجی در افغانستان دشمنان رنگارنگ "طالبان" و "القاعده" و غیره از بین نه رفته اند بلکه در اشکال و شیوه های منظمتر آن شدت و گسترش یافته اند و مداخلات خارجی به ویژه پاکستانی و کمک های مختلف به مخالفین خلقهای افغانستان به شکل بیشتر ادامه دارد. بالنتیجه آزادی، استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی پایمال گردیده است.

۲ بدین معنی که اشغالگران خارجی برای رهایی کشور و از بین بردن عوامل دهشت افگنی، تخریبات و مداخله گری نیامده اند بلکه به منظور پلانهای درازمدت خویش در منطقه گام گذاشته و از افغانستان به حیث یک مرکز استراتیژی استفاده کرده و می کنند که به شکل واضح در گزارش به آن اشاره شده است.

۳ چنانچه نگاشته شده است که تمام بنیادها و نهاد های موجوده . . . از منافع پایگاه اشغال نظامی حمایت و حفاظت مینمایند و نه از منافع واقعاً ملی . . . و هرسه قوۀ "مقننه"، "اجرائیه" و "قضائیه" و ارگانهای به ویژه دفاعی و امنیتی- اردو، څارندوی، و امنیت ملی – به نوکران معلوم الحال و جنایت کاران سابق و لاحق که به پاکسازی و تجهیزات و آموزش ذی ضرورت و ارتقای سطح زنده گی نیاز مبرم دارند لذا در افغانستان در شرایط و اوضاع کنونی فاقد ماهیت ملی و دموکراتیک بوده و هیچ قانونیتی را دارا نمیباشد.

۴ مافیای چندین ملیتی بین المللی در تولید و تجارت مواد مخدر فعالیت های جاسوسی، تخریب و دهشت افگنی، جعلکاری، سازماندهی تبلیغات زهرآگین غرض منحرف ساختن اذهان عامه به راه اندازی آشوبگری و اختلافات ملی و مذهبی، ترور و اختناق، آزادانه فعالیت مینماید.

۵ افغانستان قراریکه تأکید به عمل امده است به سیاست خارجی روشن، واقعبینانه در مطابقت با تحولات و انکشافات جهانی و منافع ملی دور از هرگونه وابستگی به جبههء امپریالیستی ضرورت دارد . . و حقوق بشر باید در دفاع از مبارزان راه آزادی ملی و دموکراسی و ترقی اجتماعی قرار گیرد.

۶ چنانچه به صراحت گفته شده است که حل و فصل اینگونه اوضاع پیچیدۀ ملی وابسته به هدف اصلی مبارزه: رهائی وطن از اشغالگران خارجی . . . و ایجاد پایگاه ملی و دموکراتیک در کشور میباشد، که فقط و فقط میتواند توسط یک جنبش همگانی دور از هرگونه اختلافات ملی، مذهبی، و عقیدۀ سیاسی برای یک افغانستان آزاد، مستقل، دموکرات و متحد صورت گیرد.

۷ در گزارش تذکر یافته است که با دست یابی به آزادی و استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و دموکراسی . . . آغازین راه بیرونرفت از عقبمانده گی اقتصادی- اجتماعی سالیان متمادی، تخریب و ویرانگری، راه تأمین رشد اقتصادی و فرهنگی، راه دوری جستن از بازار آزاد و تکیه کردن بر عملکرد پلانیزه شده و علمی . . . ..و غیره محسوب میشود.

۸ در ختام گزارش روشن گردیده است:

چنین جنبش نیرومند و همگانی که ایمن مسئولیت سترگ ملی و دموکراتیک را به دوش میگیرد میتواند از راه تبادل نظر و تفاهم کلیه نیروهای ملی و دموکراتیک برای پیشبرد مبارزه رهائی بخش ملی و دستیابی به استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، دموکراسی، عدالت، ترقی اجتماعی صلح و ثبات در کشور با تمام توانائی و موفقیت گام بردارد.

۹ چنانچه به این نتیجه میتوان رسید که فاکت های مشخص و حقایق به شکل روشن به نشر رسیده است که اندکی به مطالعۀ دقیقتر و بیشتری نیاز دارد.

البته نظریات مطرح شده در گزارش مذکور شکل پیشنهادی را به خود داشته و به هیچ وجهه و قطعاً تحمیلی نبوده و به شکل واقعبینانه و علمی میتواند در مطالعه بررسی و در مناظرۀ همگانی قرار گیرد.

 

محمد طاهر نسیم

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

 

www.esalat.org