پنجشنبه، ۱۰ سپتمبر ۲۰۰۹

گزارشی از کابل:

 

                                "مستحکم" باد!

                                      تسلط "اشغالگران" در افغانستان!!

*  *  *

گزارشگر «اصالت» از کابل

نمایشات "انتخاباتی" که در ۲۹ اسد آغاز و پایان یافت، از برکت "اشغالگران"، مورد "خشنودی" بی اندازۀ جامعۀ ملی و بین المللی قرار گرفت، زیرا قراریکه به ملاحظه رسید، از آن "تجارب" خوبی بدست آمده است! همه آگاهی یافتند از آنکه چگونه میتوان "پدیده های" "تسلط" و "اسارت" را در یک چرخش آسان و "بی درد سر" به "دموکراسی" و "آزادی" تعویض کرد!! و از "مجادلات" انتخاباتی، "افتخارات" "قومی"، "مذهبی"، "لسانی"، منطقوی"، "تعصب گرائی"، "ملی گرائی" را برانگیخت! و چگونه از شیوه های "مدرن": "مهمانداری"، "خیانت"، و "محافل سخاوتمندانه" خویشاوندی، فامیلی، و "خصلت های": "چاپلوسی"، "تملق"، "ریاکاری" و "نیرنگ" آموزش نوینی بدست آورد!!

همه و همه آگاهی یافتند که نزد مقامات ذیصلاح و کمیسیون "مستقل" و "شفاف" انتخابات، و بررسی "شکایات"، مهم نیست که "انتخابات" آزادانه و "شفاف" صورت گرفته، یا نگرفته است! اما مهم اینست که میتوان از آن "درسهای" آموزنده ای آموخت، که چگونه صندوقهای رای گیری را به بهترین و آسانترین "وسیله": "فریب" و "چال بازی"، جا بجا ساخت، پنهان نمود، و یا به خانهء "این" و "آن" انتقال داد، و کارت های رای گیری را جا بجا نمود، و یا صندوقها را از وسایط ترانسپورتی در مناطق دور دست پرتاب کرد!! و یا به اساس "ضرورت" و "لزوم دید" "این" و یا "آن" مقام، "این" و یا "آن" کاندید، مورد "حیله گری" های گوناگون، قرار داده شد!

میگویند: تقلب و جعل کاری و تخطی در پروسۀ "انتخابات" وجود نداشته است و آن ۶۰۰ مورد شکایت از تقلب، تخطی ها که به کمیسیون سمع شکایات رسیده است در جمله "شایعات" محسوب میشود، و نباید به "شایعات" گوش داد!!

در تجربۀ پروسۀ "انتخابات" افغانستان، چنین "شایعاتی" و به راه اندازی "دروغ افگنی ها" تلاشی بیهوده است!! زیرا "انتخابات" در افغانستان تجربۀ نوینی را برای "جهانیان" به ارمغان آورد که:

"دموکراسی" و "بیروکراسی"، "آزادی" و "اسارت"، "اشغال" و "استقلال"، "امانت" و "خیانت"، "عدالت" و "ضلالت"، میتوانند باهم "سازگار" و "همنوا" و "همگام" باشند! و با یکدیگر در فضای "مسالمت آمیز" زیست نمایند!! مهم نیست که "برنده" کیست؟، و "بازنده" کدام است؟! اما مهم اینست که "روند" انتخابات، به پیش رفت! نه اینکه "شفاف" بوده و یا "غیرشفاف"!!

آمریکائی ها که به دور دوم "انتخابات" تاکید کردند، اشتباهی مرتکب شدند! و انگلیس ها که "انتخابات" را درست شمردند، هم اشتباهی را داشتند! زیرا در "عرصۀ" انتخابات، همه باهم "جُور" بودند و هستند! بی جای است، این "مداخله" و "درزاندازی"!!

کمیسیون "مستقل" انتخابات و کمیسیون سمع "شکایات" و مسوولین زیربط، مشاوران و متخصصان داخلی و خارجی، "قانونی" و "غیرقانونی" همه و همه به این نظر اند: که "انتخابات" کنونی تجربۀ "پُرمحتوا" و "غنا" یافته ای به شمار میرود که باید از آن آموخت و آنرا تعمیم بخشید!!

ماهیت "آشتی پذیری" میان "مواضع" و "مناسبات" متضاد و به اساس لزوم دید "منافع علیای وطن"، "صلح و آرامش" و جلوگیری از "آلوده سازی" اوضاع، غلبه یافت، و مطابق با روحیۀ این تجربه نوین، باید "راست گرائی" در برابر "دروغ گوئی"، "شهامت" در برابر "بغاوت"، "امانت" در برابر "خیانت"، "شرافت" در برابر "لجاجت" و "درایت" در برابر "حماقت" گذشت داشته باشند! و با هم "سازش" و "توافق" کنند، و چنین هم شد!!

و این خود یک "تحول بنیادی" در جملۀ "تحولات بنیادی" و "دموکراتیک" است که توسط "اشغالگران" "تحول طلب" و دستگاههای وابسته به آنان، در پروسۀ جنگ علیه "تروریزم" و "بازسازی" افغانستان، "تحقق" یافت!!

باید دست ها را بلند کرد . . . و دعای "پیروزی" را برای "اشغالگران" "انساندوست"، "صلحدوست" و "تحول طلب"! خواند!! تا در راه "دسیسه سازی" بیشتر، "استثمار"، "استبداد" و "استعباد" بیشتر موفقانه و متحدانه با "یاران" خود، به پیش روند!!

"عمرشان" دراز تر باد!!

گزارشگر «اصالت» از کابل

۷ سپتمبر ۲۰۰۹

 

 

توجه!

کاپی و نقل مطالب از «اصالت» صرف با ذکر منبع و نام «اصالت» مجاز است

کلیه ی حقوق بر اساس قوانین کپی رایت محفوظ و متعلق به «اصالت» می باشد

Copyright©2006Esalat

 

www.esalat.org